publicat în: Arhivă

Jandarmeria Ialomiteana – 165 de ani: Mesajul PS Parinte Episcop Vincentiu

Domnule Comandant,

Distinşi invitaţi,

Transmitem cuvântul Nostru de binecuvântare şi, totodată, de apreciere a bunei lucrări pe care această instituţiei fundamentală a Statului Român o are în slujba cetăţenilor acestei ţări binecuvântate de Dumnezeu.

Contextul istoric, cu privire la crearea structurilor instituţionale de ordine publică, s-a concretizat într-o formă fixă în anul 1850, în ziua a treia a lunii aprilie, prin promulgarea Legiuirii pentru Reformarea Corpului Slujitorilor în Corp de Jandarmi, de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica. Acest moment marchează înfiinţarea oficială a Jandarmeriei Române. Astfel, sintagma latinească LEX ET ORDO va duce cu gândul la necesitatea menţinerii siguranţei cetăţeanului, în special, şi a societăţii, în general, indiferent de provocările istorice sau culturale prin care trece poporul român.

Anul 2015, a fost proclamat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române “Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”. Astfel, întreg anul în curs va fi închinat influenţei benefice covârşitoare pe care Biserica Ortodoxă Română o are, prin parohiile şi mănăstirile sale, asupra credincioşilor săi, din punct de vedere spiritual, cultural, dar şi filantropic.

Majoritatea manifestărilor care au şi vor avea loc şi în Eparhia noastră, în legătură cu anul omagial, în special în ceea ce priveşte activitatea pastoral-misionară a mănăstirilor şi parohiilor din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, vor implica şi ajutorul Jandarmeriei Române care, de fiecare dată, ne-a fost alături şi ne-a sprijinit în toate acţiunile noastre. Trebuie spus că, dată fiind amploarea acestor manifestări culturale şi misionare, ajutorul oferit prin buna coordonare şi colaborare cu Centrul Eparhial, precum şi cu alţi factori implicaţi a fost esenţial pentru desfăşurarea în bune condiţii a tuturor momentelor istorice pentru judeţele Ialomiţa şi Călăraşi.

Felicităm pe toţi ostenitorii din cadrul Jandarmeriei Ialomiţene, pe care îi încredinţăm că vor fi pomeniţi pururea în rugăciunile Noastre.

Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Al vostru rugător către Domnul,

†V I N C E N Ţ I U

Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor