publicat în: Arhivă

Cuvantul PS Parinte Episcop Vincentiu, la Gala Festivalului „Filmul Anului Ortodox” FAO 2014

Mergând, învăţaţi toate neamurile…

(Matei 28, 19)

Încă de la formarea Bisericii, creştinii, ca fii ai Tatălui Ceresc, au propovăduit Vestea cea Bună – Evanghelia – la toată făptura (Marcu 16, 15). Această misiune sfântă, bazată pe universalismul Creştinismului, era şi este considerată o harismă a celor care, mai râvnitori, îşi dedică viaţa răspândirii luminii Adevărului. Primele exemple, strălucite, pe care ni le oferă chiar Sfinţii Apostoli şi, în special Sfântul Apostol Pavel, supranumit şi Apostolul neamurilor, trebuie să ne servească drept model tuturor celor înzestraţi cu darul misiunii.

De la ei am învăţat cu toţii că, deşi mesajul Mântuitorului este şi va fi acelaşi până la sfârșitul veacurilor, aşa cum El Însuşi ne încredinţează când spune Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece (Matei 24:35), totuşi, forma în care este expus conţinutul Evangheliei Vieții, nu trebuie să se blocheze în tipare fixe. Actul propovăduirii se modelează în funcţie de context, auditoriu, priceperea şi pregătirea culturală atât a celui care catehizează, cât şi gradul de înţelegere a celor catehizaţi ş.a.

Aşadar, ni se spune să mergem şi să învăţăm, dar nu ni se impune şi modul în care trebuie să facem acest lucru. Tocmai aici stau frumuseţea, dar şi greutatea misiunii noastre! Realizăm că modurile de a-L slăvi pe Dumnezeu şi de a-L face cunoscut oamenilor sunt diverse. Un teolog foloseşte acurateţea limbajului şi felul în care trăieşte ceea ce propovăduieşte, alături de ortodoxia credinţei lui, un poet creştin, frumuseţea şi profunzimea versurilor, un pictor credincios, culorile şi capacitatea de a da viaţă mesajului vizual etc.; toate acestea, fără doar şi poate, sunt bineprimite înaintea lui Dumnezeu.

De aceea, am binecuvântat iniţiativa Asociaţiei Lăcaşuri Ortodoxe şi a Sectorului Mass Media al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, prin care s-a dorit, pentru prima dată în Eparhia noastră, organizarea Festivalului Naţional de Film FAO 2014, Filmul Anului Ortodox, în cadrul căruia să fie premiat cel mai bun film creştin, care să conţină un mesaj plin de substanţă şi nădejde.

Deşi poate realizatorii acestor filme nu au beneficiat de aparatură tehnică de ultimă oră sau de cunoştinţe avansate în ceea ce priveşte modalitatea de a regiza un scurt metraj, trebuie să recunoaştem râvna cu care cu toţii s-au implicat pentru a face o mărturisire autentică, vie, cu privire la credinţa lor. Şi, atunci când eşti implicat trup şi suflet în ceea ce faci, este imposibil să nu se nască un lucru frumos cu adevărat. În fapt, acolo se pune o parte din fiinţa interioară a celui care vrea să împărtăşească bucuria comuniunii şi a dragostei creştine.

Pe acest considerent, vă îndemn pe toţi să cercetaţi cu multă atenţie şi să culegeţi roadele ostenelilor lor, întotdeauna cu gândul că orice experienţă pozitivă de acest gen aduce şi o creştere duhovnicească a noastră, a celor care privim, interpretăm şi înţelegem această serie de filme cu substrat creştin, diferite substanţial de ceea ce ne oferă azi, în general, Mass-media comercială.

Rog pe Bunul Dumnezeu să primească jertfa tuturor celor care s-au implicat în buna reuşită a acestui Festival, aflat la prima ediţie, sperând, totodată, ca la a doua ediţie, participarea să fie şi mai numeroasă, creându-se astfel premisele naşterii unui adevărate tribune creştine, acordate la nevoile spirituale ale credincioşilor noştri.

Al vostru rugător către Domnul,

Slobozia, 12 Februarie 2015

† VINCENŢIU

Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor