SCRISORI primite la ceas aniversar: Ce inseamna ‘Lacasuri Ortodoxe’?

La ceas aniversar: Agenţiei de ştiri “Lăcaşuri Ortodoxe”, ajunsă la vârsta de nouă ani de apariţie şi activitate neîntreruptă şi neîncetată, în demersul aşezării culturii şi spiritualităţii autentice în rostul firesc a multora dintre noi, cititorii ei, fideli, loiali şi credincioşi…

Stimate Domnule Director Cătălin Ion,

Ţin să mărturisesc faptul că întotdeauna, când am prilejul să citesc ori să răsfoiesc revista culturală, spirituală sau duhovnicească mă bucur nespus de mult, deoarece constat că este mult folositoare multora dintre oamenii de cultură, preoţii şi credincioşii noştri, care sunt cititorii ei!…

Acum, la ceas aniversar, cu prilejul ajungerii acestei prestigioase agenţii creştine la vârsta de nouă ani de activitate editorială şi cultural-spirituală a Agenţiei, constat şi observ cu multă bucurie şi mulţumire sufletească că rolul şi rostul acestei Agenţii creştine „Lăcaşuri Ortodoxe” este acela de a-şi continua, pe mai departe, misiunea ei curat civică, educaţională, apologetică, profund spirituală şi autentic culturală şi românească.

Sunt convins că, în pofida tuturor greutăţilor, a piedicilor şi a ispitelor, truditorii acestei reviste nu se vor opri aici, ci vor continua să-şi dezvolte activitatea lor pe toate planurile, pe acest tărâm publicistic şi mediatic, inclusiv prin dezvoltarea site-ului, prin cât mai multe întâlniri cu cititorii, inclusiv în mediul virtual, electronic şi prin publicarea a cât mai multe cărţi, de folos cultural şi spiritual pentru cititorii ei şi nu numai!…

Întotdeauna, cu fiecare zi, informaţie sau comentariu ori ştire, mesajul acestei agenţii, cu bogată activitate informaţională şi documentară, realizată în duhul unei acurateţi şi deontologii profesionale incontestabile, se înscrie cu prisosinţă în procesul transfigurărilor şi transformărilor instructiv–educative, culturale şi spirituale, atât de necesare omului contemporan, în goana şi în agonia lui prin lume. Nu vă pot ascunde nestăvilita mea bucurie pentru această colecţie de informaţii, ştiri, comentarii, articole şi studii online ale Agenţiei creştine „Lăcaşuri Ortodoxe”, care mi-au descoperit frumuseţea unui discurs intelectual, cultural şi spiritual viu, simplu, dinamic, abordabil şi accesibil, ce ne cheamă şi ne provoacă la o acţiune şi activitate responsabilă în faţa propriei culturi, civilizaţii şi credinţe, îndrumaţi şi călăuziţi fiind de o atitudine echilibrată, plină de discernământ şi dreaptă socoteală. Marele istoric şi savant Nicolae Iorga spunea, afirma undeva, că omul rămâne în viitor doar cu ceea ce a putut da sau oferi altora. Gândindu-mă la acest aforism, am senzaţia şi impresia că Domnul Director Cătălin Ion, dimpreună cu întreaga sa echipă, a fost întotdeauna şi permanent conştient de această vocaţie a omului, de “dăruitor” pentru cei din jurul său şi din neamul său, cel strămoşesc, creştinesc şi românesc. Astăzi, din păcate, modelul şi exemplul dumnealui este tot mai greu de cuprins şi de asumat ori de însuşit în arealul personalităţii noastre, mult pretenţioase şi simandicoase. Că nu este totul pierdut ne-o dovedeşte acest buchet, de acum însutit, al paginilor acestei prestigioase Agenţii, pe care domnia sa ni-l dăruieşte tuturor, spre luare aminte, lucrare şi împlinire.

Doresc să apreciez în mod deosebit seriozitatea, competenţa, realismul, discernământul, hărnicia şi dărnicia membrilor şi colaboratorilor care fac parte din acest veritabil colectiv redaţional, şi să-i felicit pe toţi pentru tot efortul depus în desfăşurarea activităţii lor, cu timp şi fără timp, rugându-mă ca Bunul Dumnezeu să le facă parte, în continuare, de mult succes, de mult spor şi de multe împliniri spirituale şi duhovniceşti, iar Agenţiei „Lăcaşuri Ortodoxe” care a ajuns acum la această cifră rotundă în acţiunea şi activitatea ei de rostuire a minţii şi a sufletelor multora dintre noi, cititorii ei fideli, loiali şi credincioşi, precum şi Directorului şi Redactorului ei, în persoana Domnului Cătălin Ion, le doresc să aibă parte de viaţă cât mai lungă, cu mult folos sufletesc şi cu mulţi cititori, să se bucure de realizările şi împlinirile de până acum, să le cultive şi să le înmulţească şi să le sporească, pe mai departe, îndeosebi pe cele de ordin spiritual-duhovnicesc, apologetic-misionar şi cultural – cărturăresc!…

Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvânteze şi să vă poarte, pururea, de grjă!…

Un sincer şi călduros „La Mulţi şi Fericiţi Ani!”

Doamne ajută!

Cu aleasă preţuire,

Dr. Stelian Gomboş –

de la Secretariatul de Stat pentru Culte

din cadrul Guvernului României

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.