publicat în: Arhivă

Machaerus: Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul. Restaurarea scenei biblice, in context arheologic

Unde a fost decapitat Sfantul Ioan Botezătorul, conform Bibliei? Sa ne amintim, care au fost circumstanțele morții sale…

Acest celebru episod biblic – dansul notoriu care s-a încheiat cu moartea acestuia – este relatat în Evanghelia dupa Matei (14):

“1. În vremea aceea, a auzit tetrarhul Irod de vestea ce se dusese despre Iisus.

2. Şi a zis slujitorilor săi: Acesta este Ioan Botezătorul; el s-a sculat din morţi şi de aceea se fac minuni prin el.

3. Căci Irod, prinzând pe Ioan, l-a legat şi l-a pus în temniţă, pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său.

4. Căci Ioan îi zicea lui: Nu ţi se cuvine s-o ai de soţie.

5. Şi voind să-l ucidă, s-a temut de mulţime, că-l socotea pe el ca prooroc.

6. Iar prăznuind Irod ziua lui de naştere, fiica Irodiadei a jucat în mijloc şi i-a plăcut lui Irod.

7. De aceea, cu jurământ i-a făgăduit să-i dea orice va cere.

8. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis: Dă-mi, aici pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul.

9. Şi regele s-a întristat, dar, pentru jurământ şi pentru cei care şedeau cu el la masă, a poruncit să i se dea.

10. Şi a trimis şi a tăiat capul lui Ioan, în temniţă.

11. Şi capul lui a fost adus pe tipsie şi a fost dat fetei, iar ea l-a dus mamei sale.

12. Şi, venind ucenicii lui, au luat trupul lui şi l-au înmormântat şi s-au dus să dea de ştire lui Iisus.”

și Marcu (6):

“14. Şi a auzit regele Irod, căci numele lui Iisus se făcuse cunoscut, şi zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morţi şi de aceea se fac minuni prin el.

15. Alţii însă ziceau că este Ilie şi alţii că este prooroc, ca unul din prooroci.

16. Iar Irod, auzind zicea: Este Ioan căruia eu am pus să-i taie capul; el s-a sculat din morţi.

17. Căci Irod, trimiţând, l-a prins pe Ioan şi l-a legat, în temniţă, din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soţie.

18. Căci Ioan îi zicea lui Irod: Nu-ţi este îngăduit să ţii pe femeia fratelui tău.

19. Iar Irodiada îl ura şi voia să-l omoare, dar nu putea,

20. Căci Irod se temea de Ioan, ştiindu-l bărbat drept şi sfânt, şi-l ocrotea. Şi ascultându-l, multe făcea şi cu drag îl asculta.

21. Şi fiind o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua sa de naştere, a făcut ospăţ dregătorilor lui şi căpeteniilor oştirii şi fruntaşilor din Galileea,

22. Şi fiica Irodiadei, intrând şi jucând, a plăcut lui Irod şi celor ce şedeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei: Cere de la mine orice vei voi şi îţi voi da.

23. Şi s-a jurat ei: Orice vei cere de la mine îţi voi da, până la jumătate din regatul meu.

24. Şi ea, ieşind, a zis mamei sale: Ce să cer? Iar Irodiada i-a zis: Capul lui Ioan Botezătorul.

25. Şi intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut, zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul.

26. Şi regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze.

27. Şi îndată trimiţând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul.

28. Şi acela, mergând, i-a tăiat capul în temniţă, l-a adus pe tipsie şi l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale.

29. Şi auzind, ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan şi l-au pus în mormânt.”.

Unde sa fi avut loc acest eveniment? Unde sa fi fost decapitat Sfantul Ioan Botezătorul?

Potrivit istoricului evreu Josephus, Sfantului Ioan Botezatorul i s-a taiat capul la palatul-fortareata al lui Irod cel Mare, din Machaerus, în partea de est a Mării Moarte, în Iordania modernă (Antichități 18.5,2). Irod construise palatul fortificat, în jurul anului 30 înainte de Hristos, peste ruinele cetății hasmonene anterioare.

In aceste zile, Giozo Voros, director al programului “Sapaturi si Studii in Machaerus”, a oferit cateva detalii despre unele lucrari recente de restaurare, care au avut loc in Machaerus – prin care s-a urmarit asigurarea unui context arheologic acestei scene biblice, care face referire la Printesa Salomea și Sfantul Ioan Botezătorul – intr-un articol intitulat “Anastylosis in Machaerus”, publicat in Revista de Arheologie Biblica, numarul din ianuarie/februarie 2015.

Cine l-a decapitat pe Sfantul Ioan Botezătorul? În Biblie, se spune că regele Irod, sau Irod conducătorul, l-a decapitat pe Ioan Botezătorul. Acesta nu era insa Irod cel Mare, ci fiul său, Tetrarhul (cîrmuitorul) Irod Antipa, care a guvernat Galileea și Perea, in perioada cuprinsa intre anii 4 înainte de Hristos si 39 dupa Hristos. Irod Antipa a mai jucat, totodata, un rol rușinos si în Rastignirea lui Iisus (Luca 23):

“6. Şi Pilat auzind, a întrebat dacă omul este galileian.

7. Şi aflând că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care era şi el în Ierusalim în acele zile.

8. Iar Irod, văzând pe Iisus, s-a bucurat foarte, că de multă vreme dorea să-L cunoască pentru că auzise despre El, şi nădăjduia să vadă vreo minune săvârşită de El.

9. Şi L-a întrebat Irod multe lucruri, dar El nu i-a răspuns nimic.

10. Şi arhiereii şi cărturarii erau de faţă, învinuindu-L foarte tare.

11. Iar Irod, împreună cu ostaşii săi, batjocorindu-L şi luându-L în râs, L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare şi L-a trimis iarăşi la Pilat.

12. Şi în ziua aceea, Irod şi Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul, căci mai înainte erau în duşmănie între ei”.

Curtea regală de la Machaerus, unde Salomea a dansat înaintea tatălui ei vitreg, Irod Antipa, a fost deja parțial reconstruita de Voros si de echipa sa de la Academia Maghiara de Arte. Pietrele, pe care mai multe figuri biblice au pasit, au iesit acum, din nou, la lumina. Irod cel Mare, Irod Antipa, Irodiada, Prințesa Salomea – și poate chiar si Sfantul Ioan Botezătorul – toti au calcat pe acest pavaj.

O coloană dorica, amplasata in curtea regală, și o coloană ionica, amplasata in baia comună, au fost restaurate si ele in Machaerus, conform principiilor anastylosis. Gyozo Voros explică acest termen, în articolul său: “Anastylosis reprezinta un termen grecesc, folosit de arhitecți și arheologi, pentru a se referi la restaurarea unei structuri vechi, folosind doar elementele originale de arhitectura, la maxim. Unul dintre cele mai faimoase exemple de anastylosis, este restaurarea, din secolul al XIX-lea, a Partenonului din Atena”.