publicat în: Arhivă

Amoniti Vs. Israeliti: Batalia lui Ieftae (Judecatori 11)

Bătălia lui Ieftae (Judecători 11)

Miercuri, 17 decembrie 2014, Forumul de Arheologie Biblică din Washington, DC, Statele Unite ale Americii, va găzdui conferința “Amoniti Vs. israeliți: Bătălia lui Ieftae (Judecători 11)”, a Dr. Elizabeth Bloch-Smith, de la Seminarul Teologic Evreiesc.

Conferinta incearca sa clarifice, prin dovezi arheologice, texte considerate dezinformatoare sau confuze, ale unor comentatori biblici.

Conferinta va avea loc la Centrul Comunitatii Evreiesti – Washington Greater (JCCGW), la ora 20:00, 6125 Montrose Road, Rockville, MD 20852

Nu sunt necesare rezervari, iar pretul biletului de intrare variaza intre 5$ si 10$ de persoana.

“1. Ieftae Galaaditul era un luptător viteaz. Acesta era fiul unei desfrânate care născuse lui Galaad pe Ieftae.

2. Dar şi soţia lui Galaad i-a născut acestuia fii. Iar dacă s-au făcut mari, fiii soţiei au izgonit pe Ieftae, zicându-i: “Tu nu eşti moştenitor în casa tatălui nostru, pentru că eşti feciorul alte femei”.

3. Atunci Ieftae a fugit de fraţii săi şi a trăit în ţinutul Tob. Acolo s-au adunat împrejurul lui Ieftae oameni fără căpătâi şi umblau cu dânsul.

4. După câtva timp Amoniţii s-au ridicat cu război împotriva lui Israel.

5. Iar în timpul războiului Amoniţilor cu Israeliţii, au venit bătrânii Galaadului să ia pe Ieftae din ţinutul Tob,

6. Şi au zis către Ieftae: “Vino să ne fii căpetenie şi te luptă cu Amoniţii”.

7. Ieftae însă a zis către bătrânii Galaadului: “Oare nu m-aţi urât voi şi m-aţi alungat din casa tatălui meu? La ce aţi venit la mine acum, când sunteţi la necaz?”

8. Zis-au bătrânii Galaadului către Ieftae: “De aceea am venit acum la tine, ca să mergi cu noi, să te lupţi cu Amoniţii şi să ne fii căpetenie nouă, tuturor locuitorilor Galaadului”.

9. Iar Ieftae a zis către bătrânii Galaadului: “Dacă mă luaţi înapoi, ca să mă lupt cu Amoniţii, şi dacă Domnul îmi va da mie izbândă, voi mai rămâne eu, oare, căpetenie la voi?”

10. Atunci au răspuns bătrânii Galaadului către Ieftae: “Domnul să fie martor între noi că vom face cum vei zice tu!”

11. Şi s-a dus Ieftae cu bătrânii Galaadului şi poporul l-a pus căpetenie şi povăţuitor al său. Şi a rostit Ieftae toate cuvintele sale înaintea feţei Domnului în Miţpa.

12. Apoi a trimis Ieftae soli la regele Amoniţilor să-i spună: “Ce ai cu mine de ai venit la mine să te războieşti pe pământul meu?”

13. Iar regele Amoniţilor a răspuns solilor lui Ieftae: “Israel, când venea din Egipt, a luat pământul meu de la Arnon până la Iaboc şi Iordan. Întoarce-mi-l dară cu pace şi mă voi retrage”.

14. Şi dacă s-au întors solii la Ieftae, Ieftae a trimis a doua oară soli la regele Amoniţilor,

15. Ca să-i spună: “Aşa zice Ieftae: Israel n-a luat pământul Moabiţilor, nici pământul Amoniţilor;

(…)

27. Eu însă nu sunt vinovat faţă de tine; dar tu-mi faci un rău, venind asupra mea cu război. Domnul să fie judecător între fiii lui Israel şi Amoniţi!”

28. Dar regele Amoniţilor n-a ţinut seamă de cuvintele lui Ieftae, cu care îi trimisese acesta pe soli la el.

29. Atunci a fost peste Ieftae Duhul Domnului şi a străbătut Ieftae pământul Galaadului şi al lui Manase, apoi a ajuns până la Miţpa Galaadului şi de la Miţpa Galaadului a plecat asupra Amoniţilor.

30. În acel timp a făcut Ieftae făgăduinţă Domnului şi a zis: “De vei da pe Amoniţi în mâinile mele,

31. Când mă voi întoarce biruitor de la Amoniţi, oricine va ieşi din porţile casei mele în întâmpinarea mea va fi afierosit Domnului şi-l voi aduce ardere de tot”.

32. Apoi a venit Ieftae la Amoniţi să se bată cu ei şi i-a dat Domnul în mâinile lui.

33. Şi i-a bătut cumplit de la Aroer până spre Minit în douăzeci de cetăţi şi până la Abel-Cheramim şi au fost umiliţi Amoniţii în faţa fiilor lui Israel” (Judecatori, 11).