publicat în: Arhivă

SF. VASILE CEL MARE – Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu

La cumpăna dintre ani şi la începutul anului calendaristic 2009, în cuprinsul Eparhiei Giurgiului, au fost înălţate rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu în anul care a trecut, dar şi rugăciuni de binecuvântare pentru anul nou în care am păşit.

Astfel, în ziua de 1 ianuarie, la praznicul Tăierii Împrejur cea după Trup a Domnului şi a Sfântului Vasile cel Mare, Preasfinţitul Dr. Ambrozie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu. Cu acest prilej, la finalul Sfintei Liturghii au fost rostite molitfele de dezlegare ale Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei. În cuvântul de învăţătură adresat sutelor de credincioşi prezenţi, Preasfinţia Sa a vorbit despre întreita semnificaţie a zilei de 1 ianuarie în care prăznuim Tăierea împrejur a Domnului, îl prăznuim pe Sf. Vasile cel Mare şi trecerea într-un an nou.

La final, Preasfinţitul Părinte i-a îndemnat pe cei prezenţi, asemeni Sfântului Apostol Pavel, zicând: „Luaţi bine seama cum umblaţi: nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea, căci zilele sunt rele”. (Efeseni, 5, 15-16). … „Să lepădăm lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armura luminii. Aşa ca în plină zi să umblăm cuviincios, nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în invidie; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos, iar grija pentru trup să nu o faceţi spre pofte.”(Romani, 13, 12-14).