publicat în: Arhivă

STIRI | Patriarhul Ierusalimului a rostit un cuvant in Biserica Sfantul Gheorghe-Nou din Bucuresti

Preafericitul Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului şi a toată Palestina, a rostit un cuvânt la Biserica Santul Gheorghe-Nou din Bucureşti, cu prilejul Sărbătorii Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, conform unui raport al Patriarhiei Romane [https://www.patriarhie.ro] :

“Preafericirea Voastră Daniel, Patriarhul României,

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Sfântul Duh, adică Duhul Domnului nostru Iisus Hristos, ne-a adunat împreună în această frumoasă şi istorică biserică închinată Sfântului Gheorghe pentru a sluji împreună Sfânta Liturghie şi a ne împărtăşi de Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, astfel manifestând unitatea noastră cu Domnul nostru, stăpânul credinţei noastre şi al unităţii dintre Bisericile noastre, Trupul lui Hristos.

Pentru Noi, această biserică are o importanţă deosebită şi un înţeles mai adânc, întrucât simbolizează o legătură concretă frăţească dintre Biserica Ierusalimului şi Biserica României, fiind sfinţită de predecesorul nostru, marele patriarh Hrisantos al Ierusalimului, în data de 29 iunie 1707. Prezenţa noastră aici împreună cu dumneavoastră constituie o afirmare a legăturilor de dragoste continue şi neîntrerupte în Domnul nostru Iisus Hristos şi în sfinţii Săi, care formează Cetatea lui Dumnezeu Cel Viu, Ierusalimul Cel Ceresc şi Biserica celor întâi născuţi înscrişi în ceruri (Evrei, 12,22-23).

Nu este un fapt întâmplător că această biserică închinată Sfântului Gheorghe poartă numele acestui mare mucenic al dragostei lui Hristos, ale cărui moaşte au fost transferate în oraşul biblic Lod, unde, pe mormântul său, a fost ridicată o impozantă biserică bizantină. Conform Sfântului Ioan Gură de Aur, Biserica celor întâi născuţi înscrişi în ceruri a triumfat peste puterile întunecate ale răului.

Mai mult, sfinţii, împreună cu profeţii şi apostolii, împodobesc trupul dumnezeiesc şi omenesc, cel neîmpărţit, al Domnului nostru Iisus Hristos. Sfinţii Bisericii sunt cu siguranţă cei care ne ajută să înţelegem, prin moaştele lor nestricăcioase, mesajul misiunii salvatoare a Bisericii într-o lume care este afectată de influenţa morţii şi a stricăciunii, adică a păcatului.

Astfel, această biserică se descoperă a fi o făclie luminoasă vie şi vizibilă a vieţii adevărate şi eterne la care suntem chemaţi, întrucât suntem botezaţi şi îmbrăcaţi în Hristos. Adică, noi am fost îmbrăcaţi în Lumina Lui.

Aducând cinstire Sfântului Gheorghe şi cerând în rugăciune să fim uniţi în credinţa şi în părtăşia Sfântului Duh, să ne încredinţăm noi înşine şi unii altora şi întreaga noastră viaţă lui Hristos Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preasfintei Maici Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria şi ale tuturor sfinţilor Săi. Amin”.