publicat în: Arhivă

Mesajul Patriarhului Romaniei, catre noul Primat ortodox al Ucrainei

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat Preafericitului Părinte Onufrie, Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine, cu ocazia întronizării ca Mitropolit Primat al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Kiev, 17 august 2014:

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte ONUFRIE,

Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine

Preafericirea Voastră,

Preaiubit frate întru Hristos şi coliturghisitor,

Vă felicităm călduros cu prilejul întronizării Preafericirii Voastre ca Mitropolit al Kievului şi întregii Ucraine, spre binele tuturor ortodocşilor din Ucraina, pe care îi păstoriţi împreună cu Sfântul Sinod.

În acest moment binecuvântat, privind la chemarea sfântă (cf. 1 Corinteni 1, 9) pe care Hristos Domnul V-a adresat-o şi apreciind activitatea pe care aţi împlinit-o până în prezent, avem speranţa că veţi păstori cu multă dăruire de sine Biserica Ortodoxă din Ucraina, pe calea păcii, a comuniunii frăţeşti şi a cooperării practice pentru binele Bisericii şi al Ţării.

În efortul de renaştere al Bisericii Ortodoxe din Ucraina, după deceniile de persecuţii comuniste împotriva Bisericii, o atenţie specială a fost acordată în ultimii ani cultivării relaţiilor cu Bisericile Ortodoxe surori, în special cu cele din imediata vecinătate, cum este Biserica Ortodoxă Română, în duhul Sfinţilor Petru Movilă şi Paisie Velicicovski. Delegaţii Patriarhiei Române care au participat la diferite evenimente importante din viaţa Bisericii Ortodoxe din Ucraina au fost primiţi cu multă bucurie de către ierarhii, clerul şi credincioşii ucraineni. De asemenea, credincioşii ortodocşi ucraineni care trăiesc azi în România se bucură de atenţia părintească a Patriarhiei Române şi de sprijinul frăţesc al eparhiilor ortodoxe române. Sperăm că şi în viitor va continua buna cooperare între Bisericile noastre, mai ales în domeniul teologiei şi al culturii ortodoxe.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, având drept călăuză Sfânta Scriptură şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi, veţi putea îndruma cu multă râvnă şi înţelepciune, în dreapta credinţă, atât pe oamenii simpli, cât şi pe intelectuali, pe vârstnici şi pe tineri, pe toţi cei care au nevoie de sfatul şi binecuvântarea Preafericirii Voastre.

Cu multă bucurie, Vă dorim deplină sănătate şi mult ajutor de la Hristos Domnul, Capul Bisericii şi Mântuitorul lumii, în toată lucrarea pastorală a Preafericirii Voastre.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preafericirea Voastră!

Cu frăţească dragoste în Hristos,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române