publicat în: Arhivă

Infiintarea Centrului de Diagnoza si Cercetare Catehumenala Omiletica si in Pedagogia si Metodologia Religiei „ Mitropolit Andrei Saguna”

Arhiepiscopia Sibiului, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, a dispus înfiinţarea de la începutul acestui an a unui nou centru de cercetare, iar cu acest prilej a fost dat publicităţii regulamentul de organizare şi funcţionare al acestei instituţii, pe care îl redăm în cele ce urmează:

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI ARHIDIECEZAN DE DIAGNOZĂ ŞI CERCETARE CATEHUMENALĂ, OMILETICĂ ŞI ÎN PEDAGOGIA ŞI METODOLOGIA RELIGIEI

MITROPOLIT ANDREI ŞAGUNA

SIBIU

din cadrul Facultăţii de Teologie „ Andrei Şaguna” – Sibiu şi al Arhiepiscopiei Sibiului

I. PRELIMINARII

Centrul Arhidiecezan de Diagnoză şi Cercetare Catehumenală, Omiletică şi în Pedagogia şi Metodologia Religiei(CADCO)- Mitropolit Andrei Şaguna, al Arhiepiscopiei Sibiului şi Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu răspunde cererii, din ce în ce mai stringente, de educaţie creştină şi asistenţă metodologică în domeniul propovăduirii creştine, atât la nivelul parohiilor ortodoxe din Arhiepiscopie cât şi al şcolii româneşti. El se constituie ca structura pastoral -catehumenală arhidiecezană necesară unei dezvoltări coerente şi articulate a unei acţiuni pastorale cerute cu intensitate de societatea românească modernă, de Biserică şi oamenii săi, în general la nivelul celor patru unităţi administrativ-teritoriale ale Mitropoliei Ardealului.

Teologia ortodoxăeste mai mult decât doctrină, mai mult decât ideologie, este viaţă în Hristos fundamentată pe trăire şi cunoaştere, pe propovăduire şi mărturisire. Pentru a dezvolta aceste lucrări în mijlocul poporului credincios, pentru ca această dezvoltare să se realizeze metodic şi coerent, specialiştii Arhiepiscopiei Sibiu şi ai Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” Sibiu, pornind de la realitatea pastorală existentă, au socotit necesară coagularea eforturilor în jurul CADCO. Pentru ca activitatea acestui Centru să fie cât mai transparentă, Centrul va beneficia de un supliment lunar al Telegrafului Român- „Telegraful Catehetului”, urmând ca dosare de diagnoză şi cercetare să fie găzduite de Revista Teologică. Informaţii se vor găsi pe pagina web a Mitropoliei Ardealului.

II. STATUTUL CENTRULUI

Centrul Arhidiecezan de Diagnoză şi Cercetare Catehumenală şi în Pedagogia şi Metodologia Religiei(CADCO)- Mitropolit Andrei Şaguna este organizat de către Arhiepiscopia Sibiului în strânsă colaborare cu Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Activitatea CADCO se încadrează atât în domeniul teologiei, cu accent deosebit pe teologia practică, cât şi al ştiinţelor complementare, ale pedagogiei, metodicii şi didacticii, psihologiei şcolare şi comunicaţionale, ale jurnalismului şi comunicării sociale, prin această structură de cercetare cultivând o preocupare şi un model interdisciplinar.

Prin finalitatea practică a diagnozelor sale, CADCO se voieşte a fi un sprijin în identificare metodelor şi mijloacelor pastoral catehumenale cele mai potrivite pentru restaurarea, revigorarea şi conservarea vieţii pastorale dinamice din parohiile Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropoliei Ardealului.

III. OBIECTIVELE GENERALE ALE CENTRULUI

Pentru a putea defini cât mai atent activitatea CADCO se identifică următoarele obiective generale:

1. cercetarea în domeniul teologiei practice, inclusiv în domeniul teologiei comparate.

2. prin segmentul de diagnoză pastoral-catehumenală se realizează premisele unei îmbinări pozitive între cercetarea teologică şi practica pastorală, cu specială privire asupra parohiilor din Mitropolia Ardealului (jud. Braşov, Covasne, Harghita şi Sibiu)

3. constituirea unui spaţiu academic de dialog socio-profesional pentru specialiştii creştin ortodocşi din domeniile enumerate ca fiind fundamentale în constituirea caracterului interdisciplinar al Centrului.

4. recuperarea memoriei omiletice şi catehumenale a parohiilor din Mitropolie, prin editarea unor texte în manuscris păstrate în arhivele Primei Şcoli româneşti (din Şcheii Braşovului) precum şi a arhivelor parohiale.

5. realizarea de linii de cercetare pe diferite direcţii interdisciplinare în colaborare cu psihologi, pedagogi, metodişti, psiho-pedagogi, jurnalişti, specialişti în comunicare socială în vederea instituirii de noi arii de cercetare teologică şi de practică pastorală, adecvate noi evoluţii a societăţii româneşti.

6. iniţierea şi menţinerea unor programe de formare continuă în domeniu, mai ales cu privire la catehizarea copiilor şi adulţilor.

7. dezvoltarea de colaborări în domeniul educaţiei anti-alcool, anti-violenţă familială, precum şi în domeniul educaţiei pentru o cultură eco-teologică şi bioetică.

DIRECŢII DE CERCETARE ŞI ORGANIZARE A CENTRULUI: dati click pe banner.