publicat în: Arhivă

Femei-episcop: Biserica Ortodoxa Rusa ia pozitie fata de decizia Bisericii Anglicane

In cadrul sesiunii care a avut loc pe data de 14 iulie 2014, Sinodul General al Bisericii Angliei a luat o decizie care le permite femeilor să slujeasca in calitate de episcop. Serviciul de comunicare al Departamentului Patriarhiei Moscovei pentru Relații Externe a formulat un comunicat, din care amintim:

“Decizia de a hirotoni femei, pe care Biserica Angliei a luat-o în 1992, a deteriorat relațiile dintre Bisericile noastre (Anglicana si Ortodoxa Rusa – n.red.), iar acceptarea episcopilor-femei a eliminat orice posibilitate teoretică pentru ortodocși de a recunoaste existența succesiunii apostolice în ierarhia anglicana.

O astfel de practică contrazice Tradiția Bisericii, veche de secole, pana înapoi la comunitatea creștină timpurie. În tradiția creștină, episcopii au fost întotdeauna considerati succesori spirituali directi ai apostolilor, de la care au primit harul special pentru a ghida poporul lui Dumnezeu și responsabilitatea specială de a proteja puritatea credinței, de a fi simboluri și garanți ai unității Bisericii. Hirotonia femeilor ca episcopi contravine modului de viață al Mântuitorului Însuși și al sfinților apostoli, precum și practicilor Bisericii primare.

În opinia noastră, nu a fost o necesitate teologică sau o problema de practica a Bisericii, cea care a determinat decizia Sinodului General al Bisericii Angliei, ci un efort de a se conforma cu ideea seculară a egalității sexuale în toate sferele vieții și a rolului tot mai mare al femeilor în societatea britanică. Secularizarea Creștinismului ii va înstrăina pe mulți credincioși care, trăind în lumea modernă instabila, încearca să găsească un sprijin spiritual în Evanghelia de nezdruncinat și in tradițiile apostolice stabilite de Dumnezeu Cel Vesnic si Neschimbator.

Biserica Ortodoxa Rusa regreta să constate că decizia de a permite ridicarea femeilor la demnitatea episcopală împiedică considerabil dialogul dintre ortodocși și anglicani, care s-a dezvoltat timp de multe decenii, și contribuie la aprofundarea în continuare a diviziunii din lumea creștină ca întreg”.