publicat în: Arhivă

Editura Reîntregirea va tipări peste 40 de cărţi religioase în anul 2009

Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia îşi propune pentru acest an tipărirea a peste 40 de cărţi duhovniceşti, care se adaugă sutelor de titluri tipărite din 1990 până în prezent.

Pe parcursul anului 2008, Editura Reîntregirea a editat 50 de titluri noi de carte religioasă şi laică şi a reeditat un număr important de lucrări epuizate. De asemenea a tipărit un număr de 16 titluri de carte de cult şi 4 reviste de teologie şi cultură. Activitatea editurii se axează, în principal, pe traduceri şi editare de carte religioasă de bun gust, a cărei valoare este recunoscută în lumea teologică şi printre cititorii laici. Noutăţile editoriale apărute sub egida Reîntregirii pe parcursul lui 2008 au înregistrat un succes deosebit datorită difuzării lor în foarte multe librării din ţară. La aceste realizări s-a adăugat, desigur, şi participarea pe plan local la evenimente culturale, lansări şi prezentări de carte.

De asemenea, în urma unor proiecte depuse la Consiliul Judeţean Alba, prin Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Editura Reîntregirea a beneficia de finanţarea unui număr important de lucrări pe parcursul anului 2008, lucru propus şi pentru anul 2009.

Pentru anul în curs, Editura Reîntregirea îşi propune realizarea unor traduceri de lucrări foarte importante pentru cititorul de azi, de asemenea continuă menţinerea bunelor relaţii cu celelalte instituţii publice din judeţ şi din ţară, dezvoltarea activităţilor şi eleganţă şi profesionalism în realizarea tiparului de bună calitate.

A. CĂRŢI, MONOGRAFII, ALBUME

1. Alina Dulău Din tainele literaturii
2. Mihai Himcinschi Misionarismul vieţii ecleziale
3. Simona Himcinschi Teognosia în marile religii
4. Vasile Citirigă Probleme fundamentale ale teologiei dogmatice şi simbolice
5. Simpozionul intermational italiano-român Hristos – pâinea vieţii
UNITI NELLA SEQUELA DI CRISTO Testimonianze dalla tradizione ortodossa romena e dalla tradizione francescana
6. Moldovan Andreea Călător prin cuvinte – poezii
7. Paladie, episcopul Heleropolisului Lavsaiconul
8. Volum omagial Albert Rauch Wer ist der Kirche? Cine este Biserica?
9. Simpozionul internaţional Sensul vieţii, al suferinţei şi al morţii
10. Ioan Adrian Popa Sărut nelocuit – poezii
11. – Fărâmiturile ospăţului
12. Monica Patriche Ascultând plânsul ghitarei
13. Ierom. Rafail Noica Psaltirea
14. Vasile Moldovan Mărturisire – roman
15. Cernat Cornelia Gânduri alese – poezii
16. Diana Hopârţan Drama unui suflet pierdut
17. Alexandru Ciobanu Descoperirea adevăratei libertăţi
18. Antonie de Suroj Taina vindecării
19. Florea Voiculescu Elemente de psihologie
20. Cenar Iuliana Contabilitatea instituţiilor publice
21. Pr. Tarcău Liviu Vremelnicie şi eternitate în lumina Învierii
22. Arhim. Teofil Părăian Fereşte-te de rău şi fă bine
23. Praţa Georgeta Poems for children
24. Maria Caraneaga (coord.) Dragoste pentru mama
25. Radu Petric Mireasa luminii
26. Pr. Ioan Comăneci Puterea farmecelor
27. Ovidiu Bârlea Metoda de cercetare a folclorului
28. Dan Anghel Popas în Cheile Turzii
29. Ed. Daniela Floroian Ilie Moise la 60 de ani
30. Ilie Neacşu Donatori şi ctitori români la Sf. Munte Athos
31. Ioan N. Lazăr Răsunet de clopot din Codru în Chioar
32. Nicolae Drăgan Poeme duminicale – poezii
33. Arhim. Sofronie Cuvântări duhovniceşti vol. II
34. Col. Vasile Cristea Monumentul martirilor şi eroilor
35. Pr. Emil Jurcan Satanismul în cadrul ocultismului: o analiza creştină
36. Marius Telea Bizanţul şi spaţiul protoromânesc
37. Marius Telea Diplomaţia – războiul nevăzut al Bizanţului
38. Arhim. Zaharia Lărgiţi şi voi inimile voastre
39. Coralia Maria Telea Langue francaise contemporaine. Recueil d`exercices
40. Dorina Frăţilă
Alina Dulău Limba Română. Exerciţii pentru clasa a VIII-a
41. Pr. Alexandru Moldovan Raniero Cantalamessa – Urcuş pe muntele Sinai (trad. lb. italiană)
42. Simpozion naţional Rotonda unui suflet aprins pentru Dumnezeu şi neam
43. Gheorghe Jurcă Femeia din lună
44. Pr. Mihai Himcinschi Misiune şi dialog. Aspecte misionare în societatea actuală.
45. Pr. Citirigă Vasile Cuvinte şi fapte ale Domnului Hristos în lumina Dogmaticii ortodoxe
46. Colectiv de autori Indrumator Bisericesc
47. Diac. Gavril Trifa Ortodoxie si Occident
48. Gh. Pavelescu Valea Sebesului, vol . I
49. Pr. Simion Todoran Epistola Sf. Ap. Pavel catre Evrei,
Introd., trad. si comentar
50. Negrea Iuliana Sărbătorile de iarnă la creştini

B. CĂRŢI LITURGICE

1.. *** Carte de rugăciuni pentru copii
2. *** Carte de rugăciuni pentru adulţi
3. *** Noul Testament cu litere mari
4. *** Tipic bisericesc
5. *** Minei pe lunile: Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie
6. *** Octoihul mic
7. *** Cele opt glasuri
8. *** Aghiazmatarul mic
9. *** Acatistierul mic
10. *** Carte de rugăciuni
11. *** Triod mic
12. *** Penticostar mic
13. *** Liturghier mic
14. *** Acatistier mic
16. *** Molitfelnic mic

C. REVISTE, PUBLICAŢII, ZIARE

1. REVISTA FACULTĂŢII DE TEOLOGIE – trimestrial Altarul Reîntregirii
2. SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
ALBA IULIA 2007 Cosmosul între frumos şi apocaliptic
3.
REVISTA OFICIALĂ A EPARHIEI Credinţa Străbună

D. PASTORALE, BROŞURI, CALENDARE

1. Î.P.S. ANDREI ANDREICUŢ Pastorală la Învierea Domnului
2. Î.P.S. ANDREI ANDREICUŢ Pastorală la Naşterea Domnului
3. CALENDAR MARE
4. CALENDAR MIC
5. CALENDAR DE BUZUNAR

ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DE ALBA IULIA EDITURA REÎNTREGIREA propune:

Planul editorial de activitate pentru anul 2009

1. Catehismul Viu este Dumnezeu (retradus);
2. Ilarion Felea, Religia iubirii;
3. Ilarion Felea, Dumnezeu şi sufletul în poezia românească;
4. IPS Andrei Andreicuţ, Dialog al vremii cu memoria;
5. Remus Rus, Vieţile Sfinţilor Stâlpnici;
6. Psaltirea, diortosită de Pr. Rafail Noica (ediţia a II-a revizuită şi adnotată);
7. Arhim. Sofronie Saharov, Cuvântări duhovniceşti (vol. I, reed.);
8. Mihai Oara, Cum n-oi mai fi pribeag;
9. Neacşu Costel, Mărturisitorii lui Dumnezeu;
10. Constantin Skouteris, Fiinţa eclezială;
11. Ierom. Teofan Mada, Taina dialogului la Părinţii capadocieni;
12. Jean Bernardy, Predica Părinţilor capadocieni (trad. din lb. franceză);
13. Cristina Adriana Vîţ, Bucurie şi zâmbet. Carte de colorat cu poezii pentru copii;
14. Avram Cristea, Cetatea literelor – dialog cu scriitorii;
15. Ioan Popa, De-a râsu` plânsu`;
16. Ioan Popa, Ţara Secaşelor (etnografie);
17. Ioan Popa, Roman;
18. Gabriela Mureşan, Consilierea ca lucrare a preoţiei universale
creştinul laic şi implicaţiile psihospirituale ale procesului consilierii
19. Arhim. Placide Deseille, Spiritualitatea Ortodoxă şi Filocalia;
20. Pr. Petru Boldor, Poezii;
21. Nicolae Drăgan, Poezii vol. II;
22. Nicolae Drăgan, Poezii, vol. III;
23. Policarp Sherwood, Ambigua timpurie a Sfântului Maxim Mărturisitorul şi respingerea origenismului;
24. Viziunea cosmogonică în folclorul românesc (teză de doctorat întocmită sub îndrumarea lui Lucian Blaga, prefaţă de Prof. Dr. Gheorghe Pavelescu), Ecaterina Săndulescu (lucrare finanţată de Consiliul Judeţean Alba)
25. Părintele Matta el Maskîne (Matei Săracul, trad. din lb. franceză), Trăirea lui Dumnezeu în viaţa de rugăciune;
26. Clark Carlton, Calea
27. Antonie de Suroj, Taina vindecării.
28. Nicodim Aghioritul, Deprinderi duhovniceşti.
29. Iustin Popovici, Les voies de la connaisance de Dieu (trad. Pr. Ilie Trif)
30. Jean Danielou, Cateheza în primele veacuri creştine (trad. Jan Nicolae, Aura Vodă)
31. Pr. Emanuel Albu, Convorbiri duhovniceşti cu părinţi athoniţi la începutul mileniului III.
32. Arhim. Teofil Părăian, Slujind omului, slujim Domnului – titlu prov. (interviuri realizate de Pr. Sabin Vodă)
33. Arhim. Teofil Părăian, Cuvinte către tineri (titlu prov.)
34. Allain Torrance, Persoana în comuniune;
35. Yves Congar, Diversitate şi comuniune;
36. Juan Miguel Garrigues, Maxim Mărturisitorul: Milostenia: devenire duhovnicească sau posibilitate de îndumnezeire a omului;
37. Revista Facultăţii de Teologie Ortodoxă Alba Iulia, Altarul Reîntregirii, Nr. 1,2,3, 2009.

În funcţie de obţinerea drepturilor de editare, propunem şi următoarele lucrări:

1. Christoph Theobald, Le Christianisme comme style;
2. Gabriel Flynn, Yves Cognar, Théologien de l’Église;
3. Rosino Gibelini, Panorama de la theologie au XX siècle;
4. Marcel Neusch, Bruno Chenu, Le Pays de la théologie;
5. Joseph Duponche, Comprendre l`homme pour penser Dieu;
6. Philipe Bordeux, Laurent Villermin, Vatican II et sa théologie;
7. Emanuel Durand, La perichoierese des persones divines, immanece mutuelle, reciprocite et communion;
8. Yves Cognar, Le journal de un théologien;
9. Henry de Lubac, Historire et spirit, intelligence de la ecritures après Origen;
10. Henry de Lubac, La Priere de Pere Theilhard de Chardin.

Menţionăm că alături de aceste titluri menţionate mai sus, mai pot apărea şi alte lucrări intervenite în demersul activităţilor noastre editoriale.
Liviu Stanciu,
Dir. Editura Reîntregirea