Recomandare: Iisus, privind în sus… (de Pr. Sever Negrescu)

“Şi intrând, trecea prin Ierihon. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.” (Luca 19, 1-10)

Niciodată nu am fost de acord cu expoziţiile de icoane, deoarece am considerat că o icoană nu poate fi privită în sensul de a fi admirată în profunzimea ei estetică.

În faţa unei icoane nu poţi sta decât rugându-te, închinându-te, plecându-te. Dumnezeu ne priveşte prin ochii sfinţilor din icoane. În faţa oricărui sfânt dintr-o icoană trebuie să te laşi văzut de Dumnezeu, în toată micimea ta virtuoasă şi-n toată măreţia ta păcătoasă.

Zaheu căuta să vadă cine este Iisus dar… (pentru continuare, dati click pe banner)

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.