publicat în: Arhivă

Sfântul Grigorie Teologul prăznuit la Galaţi

Duminică, 25 ianuarie 2009, şi în Episcopia Dunării de Jos a fost prăznuit marele părinte bisericesc, Sfântul Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, episcop de Nazianz. Prieten al Sfântului Vasile cel Mare, teolog capadocian şi mare apărător al dreptei credinţe din secolul IV, Sfântul Grigorie Teologul a fost sărbătorit în chip special de creştinii gălăţeni, chiar în biserica a cărui ocrotitor este Sfântul. Sf. Liturghie a fost săvârşită de către Preasfinţitul Casian,

Întâistătătorul locului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa miilor de credincioşi veniţi la praznic.

La sfârşitul slujbei Preasfinţia Sa a rostit un cuvânt către cei prezenţi în care a subliniat contribuţia pe care Dumnezeiescul Grigorie a avut-o în formularea şi apărarea dreptei învăţături despre Sfânta Treime – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt; de asemenea, chiriarhul Dunării de Jos a legat bucuria prăznuirii Sfântului Grigorie de hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin care anul 2009 a fost proclamat “Anul Sfântului Vasile cel Mare şi al sfinţilor capadocieni”.

Credincioşii prezenţi în biserică au fost îndemnaţi să participe şi să se implice în desfăşurarea programelor educaţionale, a celor privitoare la promovarea virtuţii în familia creştină, în activităţile filantropice, precum şi în cunoaşterea, prin pelerinaje, a vetrelor monahale din eparhia Dunării de Jos.

Parohia „Sfântul Grigorie Teologul” din Galaţi a fost înfiinţată, în prima zi a lunii noiembrie 2002, la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Episcop Casian, luând naştere prin desprinderea unui sector din Parohia „Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi.