publicat în: Arhivă

In Postul Mare: gandeste -te cat de mare este binele pe care – nu l -ai savarsit!

“Teme-te de judecăţile lui Dumnezeu, cutremură-te cu gândul la mânia Celui Atotputernic. Nu trece prin ciur lucrările Celui Preaînalt ci, mai curând, judecă in amănunt fărădelegile tale, cumpăneşte tot ce ai greşit şi cât de mare este binele pe care nu l-ai săvârşit.

Unii îşi pun toată evlavia în cărţi, alţii în sfintele icoane, alţii, încă, în semne ce se arată la prima vedere şi în alte purtări bune, de ochii lumii.

Alţii sunt mereu cu numele Meu pe buze, dar prea puţini Il păstrează în inimă.

Sunt şi unii care, luminaţi la minte şi curăţiţi de poftele neorânduite, năzuiesc fără răgaz spre bunurile veşnice: cele vremelnice nu-i încântă defel; fără plăcere dau firii cele ce i se cuvin. Aceştia înţeleg ceea ce le spune duhul adevărului, care şopteşte în sufletul lor: îi învaţă să dispreţuiască bunurile trecătoare şi să îndrăgească cele cereşti, să nu se sinchisească de lume; ziua şi noaptea, să caute fără răgaz Împărăţia lui Dumnezeu”.

Extras din Sfantul Nicolae Velimirovici