publicat în: Arhivă

MONAHISMUL ORTODOX ROMANESC. Istorie, contributii si repertorizare (volumul I)

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut recent, la inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, volumul MONAHISMUL ORTODOX ROMÂNESC. Istorie, contribuții și repertorizare (I).Lucrarea de faţă ne arată clar că monahismul românesc a avut un rol major atât în promovarea culturii şi artei româneşti, cât şi în susţinerea altor popoare ortodoxe, mai ales a celor aflate sub dominaţia otomană, menționează Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în Cuvântul înainte:

„În ziua de 1 septembrie 2009, când Biserica Ortodoxă Română îl prăznuieşte pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (460-545), din Scythia Minor, Părintele erei creştine, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, o comisie formată din istorici bisericeşti şi istorici din cadrul Academiei Române a discutat propunerea pe care Patriarhia a făcut-o privind posibilitatea elaborării unei monografii consacrate Monahismului ortodox românesc. S-au stabilit atunci temele mari care urmau să fie tratate, precum şi numele celor care urmau să le redacteze. S-a propus ca lucrarea să apară în trei volume distincte şi iată că azi, cu ajutorul lui Dumnezeu, după patru ani de muncă intensă a celor implicaţi, proiectul nostru a deve­nit realitate prin apariţia primului volum al acestei „trilogii” monografice a monahismului românesc. Volumul este intitulat: Istoria monahismului ortodox românesc de la începuturi până în prezent.

În prima parte a volumului I este prezentată succint istoria monahismului răsăritean, iar parţial şi a celui apusean, pentru ca cititorul să-şi poată face o imagine veridică asupra modului în care s-a dezvoltat viaţa monahală în perioada patristică şi, ulterior, în cadrul Bisericilor Ortodoxe naţionale: greacă, georgiană, bulgară, sârbă, ruso-ucraineană.

În a doua parte a primului volum, este prezentată istoria monahismului românesc din peri­oada daco-romană şi până azi în toate „ţările” româneşti de altădată, precum şi o panoramă a legilor bisericeşti sau de stat care au reglementat viaţa monahală din spaţiul românesc.

Volumul al doilea include mai multe studii în care este pusă în lumină contribuţia monahismului românesc la promovarea culturii şi artei româneşti în toate formele lor de manifestare (caligrafierea de manuscrise, tipărirea de carte bisericească, a lucrărilor cu profil istoric, literar sau de alt gen scrise de monahi, dar şi arhitectură, pictură, iconografie, bro­derie, muzică etc.); de asemenea, este prezentat aportul substanţial al mănăstirilor în opera de asistenţă socială a Bisericii, precum şi rolul unora dintre mănăstiri în lupta de emancipare naţională şi socială românească.

Partea a doua a celui de-al doilea volum, intitulată Monahismul ortodox românesc ca factor de unitate inter-ortodoxă, se constituie într-o prezentare generală a contribuţiei româneşti, mai cu seamă în perioada „turcocraţiei”, adusă de domnitori, mari boieri, ie­rarhi şi credincioşi la susţinerea monahismului din alte spaţii ortodoxe (Muntele Athos, Meteora, Ţara Sfântă, Muntele Sinai, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Ucraina şi Rusia), mo­nahism care n-ar fi putut supravieţui fără acest sprijin frăţesc.

Lucrarea de faţă ne arată clar că monahismul românesc a avut un rol major atât în promovarea culturii şi artei româneşti, cât şi în susţinerea altor popoare ortodoxe, mai ales a celor aflate sub dominaţia otomană.

Volumul al treilea va fi un Dicţionar al tuturor mănăstirilor româneşti existente până azi, precum şi al celor care au dispărut în timp.

Mulţumim pe această cale tuturor ierarhilor şi profesorilor de teologie ai Patriarhiei Române, membrilor şi cercetătorilor Academiei Române, care au contribuit la realizarea primului volum din trilogia dedicată Monahismului ortodox românesc, şi anume volumul intitulat: Istoria monahismului ortodox românesc de la începuturi până în prezent. Totodată binecuvântăm cu multă bucurie publicarea acestui prim volum la Editura BASILICA a Patriarhiei Române.

† DANIEL

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE”