publicat în: Arhivă

Noile reglementari privind cartile si obiectele bisericesti – un drept exclusiv al Patriarhiei Romane

Noul Statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (2008) reglementează dreptul exclusiv al Patriarhiei Române în privinţa editării, tipăririi şi difuzării Sfintei Scripturi, a cărţilor de cult şi acatistelor, a manualelor de teologie şi a manualelor de religie, precum și de a produce şi a valorifica obiectele şi bunurile necesare activităţii de cult (art. 163 alin. (3) și art. 166 din Statut, text consolidat 2011).

Eparhiile, la rândul lor, pot organiza singure edituri şi tipografii, precum şi ateliere de pictură şi de confecţionat icoane, de ţesătorie şi croitorie de veşminte preoţeşti, de broderie, de ţesut covoare, de lumânări, mobilier bisericesc etc., pentru a împlini în exclusivitate cerinţele unităţilor de cult din eparhie. (art. 164 alin. (1) din Statut)

Având în vedere modificarea legislației bisericești în domeniul producerii și comercializării Sfintei Scripturi, a cărţilor de cult şi acatistelor, a manualelor de teologie şi a manualelor de religie, a obiectelor şi bunurilor necesare activităţii de cult,toate aprobările (binecuvântările) și avizele acordate de Patriarhia Română anterior intrării în vigoare în luna ianuarie 2008 a noului Statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române sau acordate de eparhii în domeniul de exclusivitate al Patriarhiei Române sunt nule.

Centrele eparhiale vor face demersurile necesare pentru anularea tuturor aprobărilor (binecuvântărilor) și avizelor date anterior anului 2008 sau ulterior, pentru producerea şi comercializarea obiectelor de cult, cu încălcarea prevederilor statutare.”

Biroul de Presă al Patriarhiei Române