publicat în: Arhivă

In Postul Mare: Iubirea lui Hristos

“Fericit cel ce înţelege ce înseamnă iubirea lui Hristos şi lepădarea de sine din dragoste pentru El. Orice altă iubire trebuie lepădată, din dragoste pentru cel iubit, căci Hristos doreşte să fie îndrăgit mai presus de toate făpturile. Dragostea făpturii este înşelătoare şi nestatornică; dragostea lui Hristos este statornică şi pururi credincioasă. Cel ce îşi lipeşte inima de făptură, va cădea cu tot ceea ce este supus căderii; cel ce îmbrăţişează pe Hristos, va fi întărit pentru totdeauna. Pe Hristos îndrăgeşte-l, El să-ţi fie prieten, căci, chiar atunci când toţi te-ar părăsi, el va rămâne alături de tine, să te scape de la pieire. Crede-mă, va veni ziua când, vrând-nevrând, va trebui să te desparţi de toţi şi de toate.

Stai cât mai aproape de Hristos, în viaţă şi la moarte, încrede-te în făgăduinţele Lui, căci El singur – atunci când toţi te-ar lăsa de izbelişte – va fi în măsură să te ajute. Iubitul tău nu poate suferi să aibă de împărţit iubirea cu nimeni: El singur vrea să fie stăpânul inimii tale şi, asemenea unui rege, să domnească pe tronul sufletului tău. Dacă ai şti să te desprinzi temeinic de orice făptură, Hristos ar veni fără îndoială să sălăşluiască în sufletul tău, ca la El acasă. Aproape tot ceea ce pierzi, vei regăsi în Hristos: în El vei afla răscumpărare pentru tot ceea ce – în afara lui – ai fi putut afla, urmând nădejdile omeneşti. Nu-ţi căuta sprijinul şi reazemul în trestii clătinate de vânt, căci tot trupul e ca iarba, şi toată mărirea lui ca floarea ierbii cade (Is 40, 6).

Degrabă vei fi dezamăgit, dacă stai cu privirea aţintită la arătarea din afară a lucrurilor omeneşti. Căutând mângâiere şi folos de la făpturi, de cele mai multe ori te alegi numai cu pagubă. Dacă, în schimb, în toate vei căuta pe Hristos, pe Hristos îl vei găsi cu adevărat; dacă pe tine însuţi te vei căuta, fără îndoială că pe tine însuţi te vei găsi, dar în pagubă. Într-adevăr, cel ce-L ocoleşte pe Hristos, departe de a se îmbogăţi, se vatămă pe sine, ba îşi face un rău mai mare decât i-ar putea aduce lumea întreagă şi toţi duşmanii laolaltă”.

Extras din Sfantul Ioan Damaschinul