Thursday 1 january 1970

Sfântul Naum al Ohridei, luminătorul Bulgariei

Sfântul Naum a fost ucenic al Sfinţilor Chiril şi Metodie (11 mai). Sfântul Naum a fost un mare învăţat, vorbind mai multe limbi. După o vizită la Roma, s-a aşezat pe ţărmul Lacului Ohrida. Acolo a construit o mânăstire, într-o vreme când Sfântul Clement din Ohrida (27 iulie) slujea ca episcop.

Vorbind mai pe larg despre acestea: Sfântul nostru Părinte Naum a vieţuit pe vremea domniei împăratului roman Mihail (842-867), fiul lui Teofil iconoclastul, atunci când Sfinţii Chiril şi Metodie şi Clement se nevoiau ei înşişi în zona Bulgariei, încercând să lumineze cu credinţa lui Hristos şi cu Ortodoxia naţiunea care trăia în înşelare. Aceştia din urmă erau primii luminători ai Bulgariei, iar dumnezeiescul Naum i-a urmat în toate, rătăcind cu ei prin toate oraşele Bulgariei, predicând cuvânt de evlavie.

A fost bătut, oprimat, persecutat şi închis, îndurând toate acestea de la necredincioşi şi duşmani ai lui Hristos. Întrucât Părinţii amintiţi mai sus, Chiril, Metodie şi Clement, cei întocmai cu Apostolii, intenţionau să traducă scrierile vechi şi Noul Testament din limba greacă în bulgară (slavă), ei au dezvoltat un alfabet şi cuvinte care să fie înţelese de bulgari. Pentru aceasta, au considerat că trebuie să trimită lucrarea lor Episcopului Adrian al Romei (867-872), pentru a le binecuvânta munca.
Drept urmare, minunatul Naum a fost cu ei la Roma. Episcopul i-a primit cu mare cinste şi bunătate. Prin aceşti slujitori menţionaţi mai sus, Dumnezeu a arătat multe minuni în Roma. Acestea au făcut ca Episcopul Romei să recunoască faptul că lucrarea de traducere pe care o întreprinseseră era de la Dumnezeu. În plus, el a comparat textul grecesc al Scripturilor, cu cel bulgăresc, şi le-a găsit potrivite în toate privinţele. Astfel, a certificat această traducere şi a hotărât să fie dată bulgarilor spre învăţare, pentru a putea înţelege şi mai mult ce este evlavia.

Sfântul Naum, fiind mai tânăr decât Sfinţii amintiţi şi mai aprins în zelul său, s-a străduit cu nerăbdare să împlinească ceea ce îi revenise. Când erau pe punctul de a părăsi Roma, Dumnezeu a făcut multe minuni prin ei. Mai mulţi bolnavi, care veniseră la ei, s-au vindecat în mod minunat. Căci Sfinţii, doar privind spre aceia, ei erau părăsiţi pe loc de bolile pe care le aveau. Atât de mare era harul acestor Sfinţi, încât puterea vindecătoare venea din ochii lor.

Dumnezeiescul Chiril, care a condus lucrarea de traducere a Scripturilor, a rămas la Roma, mutându-se la Domnul la o vârstă foarte înaintată. Sfântul Metodie şi-a luat ucenicii, între care se afla şi dumnezeiescul Naum, şi a decis să se întoarcă în Bulgaria. Revenind acolo, au mers în ţinutul alemanilor, numiţi germani, unde se răspândiseră numeroase erezii, chiar şi cea a lui Apolinarie şi blasfemii împotriva Duhului Sfânt. Din acest motiv, acei barbari i-au pedepsit pe Sfinţi, cu bătăi şi alte chinuri, ulterior fiind aruncaţi în închisoare.
Numai că, în timp ce Sfinţii se rugau în închisoare - O minune! - s-a iscat un mare cutremur, astfel încât întregul ţinut s-a zguduit, multe dintre clădirile aparţinând necredincioşilor prăbuşindu-se. Au fost eliberaţi din legăturile lor, iar porţile închisorii s-au deschis. Ieşind afară, Sfinţii au pornit cu bucurie la drum, asemenea Aposililor dumnezeieşti de altădată.

Mergând în Bulgaria, au fost primiţi de Mihail, conducătorul bulgarilor, care le-a pus la dispoziţie regiunile din jur, pentru a predica numele lui Hristos şi a le dărui Dumnezeieştile Scripturi în limba bulgară. Apoi, dumnezeiescul Clement l-a luat pe Sfântul Naum, rătăcind prin diferite regiuni din Bulgaria. De asemenea, le-au predicat cuvinte pline de evlavie celor din Diavia, Moesia şi Panonia (Ungaria). Dumnezeiescul Naum nu s-a despărţit niciodată de Sfântul Clement, pâna când acesta din urmă s-a mutat la Domnul. Îi fusese ajutor, ca Aaron lui Moise.

Mai apoi, Sfântul Naum a mers în Diavia, iar acolo a mai vieţuit un timp. Mulţi călugări s-au strâns în jurul Sfântului Naum, care era cunoscut drept mare făcător de minuni şi om al rugăciunii. Plăcând lui Dumnezeu şi multându-se la Domnul în anul 910, el este cinstit în ziua de 23 decembrie, lăsând în urmă sfintele sale moaşte, ca tezaur nepieritor şi făcător de minuni pentru cei se îndreaptă către el cu credinţă.

Mormântul Sfântului Naum al Ohridei

*********
/ spre slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2022 

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.