Thursday 1 january 1970

Sfântul Ignatie din Loma şi Iaroslav

Circumstanţele vieţii Sfântului Ignatie din Loma şi Iaroslav, de pe când era încă în lume, nu sunt cunoscute. Şi-a început calea ascetică în Mânăstirea "Mântuitorul Hristos" din Priluki, în Vologda, şi a primit tunsura monahală de la Sfântul Chiril al Mânăstirii Lacul Alb. Sfântul Ignatie a plecat, apoi, în vecinătatea Lomei, căutând singurătatea, şi a întemeiat un schit, care a atras treptat ucenici.

Dorindu-şi o viaţă pustnicească, Sfântul Ignatie a fost obligat, iarăşi, să părăsească mânăstirea, pe care o întemeiase. După ce a lăsat administrarea mânăstirii sale unuia dintre ucenicii săi, ascetul s-a retras la Volost Vadojsky, pe malurile râului Daroviţa, care se varsă în Râul Sarau, la peste 1 km şi jumătate de locul aşezării călugăreşti, şi a început să vieţuiască acolo, ca pustnic. Locul era tăcut, împădurit, iar aşezările omeneşti erau la 9 Km distanţă. O cărăruie abia vizibilă, de-a lungul malului Râului Daroviţa, era singura modalitate de a ajunge în acest loc.

Îşi câştiga cele ale gurii, pentru sine şi pentru călugărul Ioachim, care vieţuia la 5 Km de el (alte surse îl numesc Isaac), împletind opinci dintr-un fel de papură, pe care le lăsa pe drum. Trecătorii lăsau, în schimbul opincilor, pâine. În acel loc, Cuviosul Ignatie a construit un lăcaş în cinstea Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. În secolul al XVIII-lea, acest schit a fost desfiinţat, rămânând până astăzi doar Biserica Mântuitorului Hristos, din Loma, unde se odihnesc şi sfintele moaşte ale Sfântului Cuvios Ignatie, proslăvite prin facerea de minuni. Sfântul ascet s-a mutat la Domnul, în 1591, fiind cinstit în ziua de 28 decembrie.

Lanţul greu din metal, purtat de Sfântul Ignatie in Loma şi Iaroslav

Venerarea Sfântului Ignatie a început cu mult timp în urmă - se pare că imediat după trecerea sa la cele veşnice. Pe Sfânta Evanghelie dăruită Sfântului Altar al mânăstirii în 1658, se află un înscris în care Cuviosul Ignatie este numit „Marele Făcător de MInuni”. În 1659, Ţarul Alexei Mihailovici a dăruit mai multe terenuri din diferite ţinuturi Mânăstirii sărace Loma, iar în scrisoarea sa îl numea pe întemeitor „Părinte Cuvios şi Făcător de Minuni". În Biserica Mântuitorului, din Loma, se găsesc opt icoane vechi, reprezentându-l pe Sfântul Ignatie, care mărturisesc venerarea sa îndelungată.

Izvorul Sfântului Ignatie din Loma şi Iaroslav

Într-o veche biografie a Sfântului Ignatie, compilată la mijlocul secolului al XVII-lea, se vorbeşte despre un izvor dătător de sănătate, arătând că localnicii, "cu credinţă în Atotmilostivul Mântuitor, în Preacurata Născătoare de Dumnezeu şi Cuviosul Făcător de Minuni Ignatie, merg la acest izvor, pentru sănătate, se stropesc cu această apă şi o beau". Mai mult, cu binecuvântarea stareţului, „acea apă este strânsă în vase şi dusă acasă, şi familiile lor, cu credinţă şi binecuvântare, pentru sănătate, se spală şi beau această apă".

*********
/ spre slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2022 

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.