Wednesday 13 march 2024

Sfânta Muceniță Vasa din Edessa și fiii ei Teognie, Agapie și Pistus

Sfânta Muceniță Vasa împreună cu fiii ei Teognis, Agapius și Pistus, locuiau în cetatea macedoneană Edessa, aceasta fiind căsătorită cu un preot păgân. În copilărie fusese crescută în credința creștină, pe care a transmis-o fiilor ei.

În timpul domniei împăratului Maximian Galerius (305-311), soțul și-a pârât soția și copiii, guvernatorului. În ciuda amenințărilor, băieții au refuzat să aducă jertfe idolilor, așa încât au fost chinuiți și uciși.

Fiul cel Mare, Teognie, a fost sfâșiat cu gheare de fier, apoi i s-a tăiat capul. Tânărul Agapie a fost chinuit de asemenea, dar Mucenicul nu a scos niciun sunet. Fiul cel mic Pistus a fost chinuit și decapitat, la fel cu frații săi. O relatare păstrată de atunci ne spune că cei trei frați au suferit la Edessa, în Macedonia. O altă relatare susține că aceștia au fost martirizați în Larissa, în Tesalia, patria lor.

Sfânta Vasa a fost aruncată în închisoare și a fost slăbită prin înfometare, dar un înger o întărea cu hrană cerească. Supusă de mai multe ori chinurilor, ea a rămas neatinsă: de foc, apă și de animale. Când au dus-o într-un templu păgân, ea a distrus statuia lui Zeus. Apoi, Mucenița a fost aruncată într-un vârtej, în mare. Dar, spre uimirea tuturor, o navă a apărut în apropiere, iar trei bărbați strălucitori au tras-o în sus. Sfântul Nicodim din Sfântul Munte (14 iulie) sugerează că aceia erau copiii ei, martirizați mai înainte.

După opt zile, Sfânta Vasa a ajuns, cu vaporul, la guvernatorul Insulei Alona, nu departe de Cizic, în Propontis sau Marea Marmara. După ce a fost bătută cu vergi, i s-a tăiat capul.

Înainte de anul 450, exista deja o biserică în cinstea Sfintei Mucenițe Vasa, în Calcedon.

Din alte note mai vechi, aflăm că pe bărbatul necredincios al Sfintei Mucenițe Vasa îl chema Valerian, iar judecătorul la care aceasta împreună cu copiii ei au fost duși era proconsulul Vicarius. Mucenița și-a încurajat fiii să rabde până la sfârșit.

OMUL cu bună ştiinţă…

Un păstor transhumant din Tilișca, știutor de carte și de cânt bisericesc, primul dascăl al parohiei Plevna (1893), a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor: Ion Nichifor,

recent descoperit nouă, după o notiță din Psaltire expusă, împreună cu alte date, la adresa de mai jos:

PAROHIA PLEVNA
Scormoniri (IV)
Primul cântăreț bisericesc slujitor în biserica parohială, încă de la înființarea parohiei Plevna 1893, a fost Ion Nichifor. Conform unei însemnări din Psaltire, era originar din Tilișca, localitate istorică transilvăneană, depinzând administrativ de Săliștea Sibiului, venit în Regat, ca păstor transhumat, și stabilit aici, mai întâi în zona comunei Ulm…
Read more

Astfel, în timpul chinuirii sale, al doilea fiu, Agapie, atletul lui Hristos, îndurând durerea, cu încurajarea maicii sale, repeta cuvintele:

"Nimic nu este mai plăcut decât suferința pentru Hristos".

Copiii, pe care Vasa îi hrănise cu laptele și credința ei, au ajuns la desăvârșirea credinței, primind cununa biruinței. Între timp, Vassa a rămas în închisoare, unde a fost hrănită de înger. Când Vicarius a plecat în Macedonia, a ordonat ca Vasa să fie luată cu el. După încercările enumerate mai sus și zdrobirea de către aceasta a idolului Zeus, înnebunit, Vicarius a aruncat-o animalelor, ca pradă, dar Sfânta a rămas nevătămată.

După care, păgânii au aruncat-o în mare, la aproximativ 5 kilometri și jumătate de uscat, pentru a o îneca. În opt zile, Vasa a apărut pe Insula Alonos, în Hellespont.

Un oarecare om pe nume Filip a fost cel care l-a informat pe Vicarius, în Macedonia, despre locul unde se afla Vasa. La rândul său, Vicarius i-a scris consulului de Cizic, în Hellespont, să o aresteze pe Vasa.

După ce a prins-o și i-a pus întrebări, și consulul din Cizic a încercat, de asemenea, să o convingă pe Vasa să aducă jertfe idolilor, dar a eșuat, așa încât că a legat-o și a fost decapitată, dându-și sufletul și primind cununa veșnică a muceniciei, asemenea celor trei fii ai ei.

Regatul Macedoniei (336 înainte de Hristos)

Sfânta Muceniță Vasa din Edessa și fiii ei Teognie, Agapie și Pistus, sunt serbați în mod aparte în data de 21 august, anual.

***

Spre slava lui Dumnezeu și folos duhovnicesc - cercetăm, traducem și publicăm pagini cu conținut nou în limba română. Exclusiv pe Lăcașuri Ortodoxe, o lucrare realizată în martie 2024.

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.