Wednesday 14 february 2024

Icoana Maicii Domnului din Armatia

Icoana Armata a Maicii Domnului se afla, conform Sinaxarelor, la Constantinopol, în Mânăstirea Armatia. Locul unde se afla mânăstirea a fost numit "Armation" sau "Al armatienilor", primindu-și numele de la magistrul militar Armatias, nepotul tiranului Basiliscus1 și contemporan al împăratului Zenon (474-491).

Sărbătoarea Icoanei făcătoare de minuni a fost înființată pentru a comemora eliberarea de erezia iconoclastă, deși Icoana a ajuns cunoscută abia în secolul al XIX-lea. Al Șaptelea Sinod Ecumenic, din 787, a elaborat definiții dogmatice despre venerarea icoanelor, bazate pe Sfânta Scriptură și Tradiția Bisericii.

Icoana Armatia a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este cinstită în mod aparte, de două ori pe parcursul anului, pe 21 iulie și 17 august.

Originea Icoanei Armatiene a Maicii Domnului (Armatia) este legată de zona Constantinopolului, acolo existând o biserică unde se afla această Icoană. Adesea, datorită asemănării numelor, Icoana Armatiană a fost confundată cu Icoana Amastriană a Maicii Domnului, originară din Mânăstirea Amastriană de la Marea Neagră. Nu există înregistrări despre minunile săvârșite la Icoana Armatiană.

Icoana aparține tipului iconografic Hodighitria. O particularitate a Icoanei este aceea că Pruncul Sfânt stă pe jumătate întors către Preasfânta Fecioară. Fecioara Maria Îl îmbrățișează și Îl sprijină, atingându-I brațul stâng îndoit din cot, iar Iisus Se întinde să O îmbrățișeze cu mâna dreaptă. Există o reprezentare, în care fața Pruncului Sfânt și fața Preasfintei Fecioare sunt strâns atinse una de cealaltă.

În Rusia, în secolele XVIII—XIX, Icoana era distribuită pe scară largă sub formă de gravuri și pliante duhovnicești cu icoane venerate ale Maicii Domnului. Cel mai adesea avea ca semnătură: "Armatiscaia" (Rovinski, 675).

SOLII DE PREȚ

Arhiepiscopia Târgoviștei a realizat, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, în urma unei licitații, o importantă achiziție de carte veche. Astfel, au fost introduse în patrimoniul Eparhiei următoarele volume:

„Îndreptarea Legii”, cel mai important codice de legi apărut în Țările Române în Evul Mediu, Târgoviște, 1652, exemplar foarte rar. Alături de Biblia de la București, din 1688, și de Cazania lui Varlaam, din 1643, ”Îndreptarea Legii” reprezintă unul dintre cele mai valoroase monumente ale Umanismului românesc.

”Apostol”, editat de Mitropolitul Teodosie al Țării Românești, din vremea Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, Buzău, 1704, piesă extrem de rară, de colecție. Acest text biblic românesc reproduce versiunea apărută în timpul domniei Voievodului Șerban Cantacuzino. Cartea a apărut în timpul domniei Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, cu blagoslovenia Mitropolitului Țării Românești, Teodosie, imprimându-se la Buzău, prin strădania Episcopului Damaschin.

”Triodion”, editat de Frăția Ortodoxă din Lvov, tipărit la Lvov, 1688, cu 9 gravuri, piesă excepțională, de colecție. Cartea aceasta face parte din seria monumentelor culturii scrise apărute în Ucraina, la Kiev și Lvov, în epoca Mitropolitului Petru Movilă, având la bază ediția apărută la Lvov, în 1642, sub patronajul spiritual al cărturarului umanist român, urmând îndeaproape ediția apărută, tot la Lvov, în 1663.

”Triodul Săptămânii Mari”, editat de Mitropolitul Daniil al II-lea al Țării Românești, tipărit de Stoica Iacovici în tipografia Mitropoliei din București, 1726, în ediție princeps, sub patronajul domnitorului Țării Românești, Nicolae Mavrocordat.

„Mărgăritare adică cuvinte de multe feluri”, de Sfântul Ioan Gură de Aur, Bucureşti, 1746, tipărită în timpul Mitropolitului Neofit.

Exemplarele amintite mai sus vor îmbogăți colecția de carte a Muzeului Arhiepiscopiei Târgoviștei, din cadrul Reședinței eparhiale.

Conform cercetătorilor însă, referirile la faptul că Icoana Armatiană ar proveni din Mânăstirea Armatiană (Rovinski. P. 675; Poselianin P. 539), nu sunt bine întemeiate, deoarece "în Armatievs" exista o Biserică în cinstea Preasfintei Fecioare, și nu o mânăstire (Charles Du Cange T. 2. P. 168; T. 4. R. 83, 165)2, putând fi vorba despre o confuzie cu Mânăstirea Amastriană (astăzi în Amasra, Turcia), unde a fost descoperită Icoana făcătoare de minuni Amastriană a Maicii Domnului (Buharev 399). Din cauza asemănării numelui acestora, după cum am specificat mai înainte, Icoanele se pare că au fost confundate, în ciuda diferenței dintre originile lor și dintre zilele acestora de sărbătoare.

Mineiul grecesc și Proloagele slave marchează zilele de cinstire specială pe 17 august și 21 iulie (Serghie Spassky), iar Charles du Cange - 17 ianuarie. Mențiunea că sărbătoarea din 17 august a fost înființată în memoria îndepărtării ereziei iconoclaste, apare numai în publicațiile secolului al XIX-lea (Poselenin P. 539; Snessoreva. 399).

***

Spre slava lui Dumnezeu și folos duhovnicesc - cercetăm, traducem și publicăm pagini cu conținut nou în limba română. Exclusiv pe Lăcașuri Ortodoxe, o lucrare realizată în februarie 2024

1

Sinodul de la Calcedon, convocat de împăratul Marcian în 451, a condamnat monofizismul ca erezie, cu sprijinul Sfântului Leon I, în Occident, și al unui număr de episcopi din Răsărit. Cu toate acestea, poziția monofizită, deși descalificată din punct de vedere doctrinar, a rămas puternică politic: patriarhii monofiziți Timotei al II-lea al Alexandriei și Petru al Antiohiei au fost apoi detronați sub Sfântul Leon I pentru aderarea lor la această doctrină.

De la începutul domniei sale, Basiliscus și-a arătat sprijinul pentru monofiziți. Zaharia Ritorul (Scolasticul, din Mitilene) relatează cum un grup de călugări monofiziți egipteni, după ce a auzit vestea mutării la Domnul a Sfântului Leon, a călătorit din Alexandria la Constantinopol pentru a-i formula lui Zenon o cerere în favoarea lui Timotei, dar, la sosirea în capitală, îl găsesc pe Basiliscus nou ales împărat. Magistrul de oficii Teoctist, fost doctor al lui Basiliscus, era fratele unuia dintre acești călugări și delegația obține astfel o audiență la Basiliscus. Cu sprijinul lui Teoctist și al împărătesei, ei îl conving pe Basiliscus să-i cheme pe patriarhii monofiziti din exil. Timotei al II-lea a fost apoi reinstalat triumfător ca Patriarh al Alexandriei, la fel Petru în Antiohia.

În data de 9 aprilie 475, la insistența monofiziților, Basiliscus a publicat o enciclică în care afirma că singurele Sinoade valabile erau cele de la Niceea, Constantinopol și Efes, solicitând astfel clerului să respingă Sinodul de la Calcedon și Epistola lui Flavian. Cu toate acestea, el nu se aventurează atât de departe încât să se alăture viziunii mai radicale a ereticului Eutihie.

Acest text este apreciat în mod diferit în imperiu. În Orient și mai ales în Egipt, el este adoptat pe scară largă, iar un Sinod din Efes îl aprobă, aproape șapte sute de episcopi semnându-l. Pe de altă parte, susținut de locuitorii capitalei, Acachie din Constantinopol refuză să îl aprobe, arătându-și clar disprețul față de noul împărat (Icoanele Catedralei Sfintei Sofia erau drapate în negru). Celălalt motiv care justifica refuzul Patriarhului de a aproba textul este că acesta marchează o încălcare, de către puterea imperială, a prerogativelor religioase ale Patriarhului. Chiar și cunoscutul călugăr Daniil Stâlpnicul s-a arătat acord să coboare de pe stâlpul pe care decisese să viețuiască în pustnicie, pentru a conduce protestul, numindu-l pe Basiliscus un nou Dioclețian.

2

Cea mai importantă lucrare a lui Du Cange este Glossarium mediae et infimae Latinitatis (Glosarul latinei medievale și târzii, Paris, 1678). Du Cange a fost istoric, filolog, bizantinolog francez, tată a 10 copii.

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.