Thursday 18 april 2024

Apariția Preasfintei Născătoare de Dumnezeu înaintea Sfântului Serghie de Radonej (Zi de amintire și cinstire specială: 24 august)

Odată, noaptea târziu, Sfântul Serghie (1314-1392) citea un Acatist al Maicii Domnului. După ce și-a terminat rânduiala obișnuită, s-a așezat să se odihnească puțin, dar deodată i-a spus ucenicului său, Sfântul Miheia (6 mai):

"Fii atent, fiul meu, căci vom avea o vizită minunată".

Abia dacă rostise aceste cuvinte, și s-a auzit o voce:

"Prea-Curata Se apropie!".

Sfântul Serghie s-a repezit din chilie, către intrare, și dintr-o dată a devenit luminat de o lumină strălucitoare, mai strălucitoare decât soarele. El a văzut în apropiere, în slava nepieritoare, pe Maica Domnului, însoțită de Sfinții Apostoli Petru și Ioan. Neputând suporta o astfel de vedere, Sfântul Serghie s-a aplecat cu evlavie în fața Maicii Domnului. Dânsa i-a spus:

"Nu te teme, alesul Meu! Am venit să te vizitez. Rugăciunea voastră pentru ucenici și pentru mânăstirea voastră a fost ascultată. Nu te tulbura, căci lăcașul tău va spori nu numai în timpul vieții tale, ci și după plecarea ta la Dumnezeu. Voi fi cu mănăstirea ta, să-i dau cele de trebuință din belșug și să o apăr".

Acestea zicând, Maica Domnului S-a făcut nevăzută.

Mult timp Sfântul Serghie s-a aflat în răpire și, venindu-și în sine, l-a ridicat pe Sfântul Miheia.

"Spune-mi, Părinte", a întrebat acela,"ce înseamnă această vedere minunată? Aproape că mi-a ieșit sufletul, de spaimă!".

Dar Sfântul Serghie tăcea și doar fața sa luminoasă mai grăia despre bucuria duhovnicească pe care o trăise.

"Așteaptă puțin", i-a spus în cele din urmă ucenicului său, "duhul meu saltă, la această minunată vedere".

După un timp, Sfântul Serghie i-a chemat pe doi dintre ucenicii săi, Sfinții Isaac și Simon, și le-a împărtășit vederea și promisiunea Maicii Domnului. Toți au cântat Paraclisul Maicii Domnului. Sfântul Serghie și-a petrecut restul nopții treaz, cu amintirea dumnezeieștii arătări.

Apariția Maicii Domnului la chilia Sfântului Serghie, pe locul în care astăzi se află încăperea Serapionov, a avut loc într-una din vinerile Postului Nașterii Domnului din anul 1385. Pomenirea vizitei Maicii Domnului în Mănăstirea Preasfintei Treimi și a făgăduinței Dânsei s-a păstrat cu respect și cinstire de către ucenicii Sfântului Serghie.

de la Sfinții Părinți… SOLII DE PREȚ

“Pentru mine, aceşti 70 de ani de viaţă, ca dar a lui Dumnezeu, mi-au fost fie o provocare, fie o şansă. M-am străduit să nu fiu niciodată în contra-timp, ci să-l valorific prin sesizarea prezenţei divine în el, astfel încât să pot trasforma șansa în provocare și provocarea în șansă, încât fiecare clipă a timpului să devină o speranță de mântuire.

M-am străduit în toată viața mea să mărturisesc oamenilor adevărul Evangheliei. Știu că numai Adevărul revelat te face liber și este singurul care nu încalcă libertatea omului de a lua contact și cu ideile nesănătoase ale lumii, dar, în acelasi timp, întăreşte libertatea omului în concepţiile cele sănătoase care pot copleşi neghina pe care atât de bine o seamănă duşmanul atunci când semănătorul doarme.

Timpul vieții mele în această lume stă în directă legătură cu responsabilitatea izvorâtă din demnitatea arhierească, conferită de Biserică, dar pe care o port, de 24 de ani, prin iubirea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Aceasta îmi dă putere să mărturisesc și să mă rog:

Doamne, ferește-mă în continuare de cea mai mare ispită a vieții, care este amânarea binelui, și dă-mi în schimb cea mai mare virtute, amânarea răului!

Ajută-mă să înțeleg că ceea de pot face astăzi, nu trebuie lăsat pe mâine, pentru că ziua de mâine, se întâmplă să nu mai fie, pierzând-o și pe cea de azi.

Toată viaţa mea, Doamne, am închinat-o Ţie, Tu Cel care mă ştii mai bine decât mă ştiu eu însumi, Ajută-mă să mă mântuiesc! Amin!”

✝IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

Întru Mulți și Binecuvântați Ani, Stăpâne!

(fragment dintr-o meditație la împlinirea a 70 de ani, Roman, 29 Martie 2024: Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru Darul inestimabil al Vieții!)

 

La 5 iulie 1422 avea loc descoperirea sfintelor moaște ale Sfântului Serghie, iar la scurt timp după aceea o Icoană reprezentând Apariția Maicii Domnului a fost așezată pe mormântul Sfântului Serghie. Icoana a fost cinstită cu mare evlavie.

În anul 1446, Marele Prinț Vasile (1425-1462), s-a aflat sub asediu, în Mânăstirea Preasfintei Treimi, amenințat de oștirile Prinților Dimitrie Șemiaka și Ioan de Mojaisk. Se baricadase în Catedrala Preasfintei Treimi, iar când a auzit că era căutat, a luat Icoana Arătării Maicii Domnului și cu ea l-a întâmpinat, pentru a fi salvat, pe Prințul Ioan la ușile bisericii, zicând:

"Frate, am sărutat Crucea dătătoare de viață și această Icoană, în această biserică a Preasfintei Treimi făcătoare de viață, la acest mormânt al făcătorului de minuni Serghie, pentru ca frații să nu-și facă rău unii altora. Acum nu știu ce se va întâmpla, aici, cu mine".

Călugărul Ambrozie al Mânăstirii Preasfânta Treime a reprodus Icoana Arătării Maicii Domnului înaintea Sfântului Serghie, sculptând-o în lemn, la mijlocul secolului al XIV-lea.

Țarul Ivan cel Groaznic a luat Icoana Arătării Maicii Domnului, în campania sa din Kazan (1552). Cea mai faimoasă Icoană, pictată în anul 1588, a aparținut iconomului Lavrei Preasfânta Treime a Sfântului Serghie, Eustatie (Golovchin), pe o tăblie a raclei de lemn a Sfântului Serghie care a fost demontată în anul 1585, când moaștele Sfântului Serghie au fost așezate într-o raclă de argint (14 august).

Prin această Icoană, Maica Domnului a apărat în mod repetat Armata Rusă. Țarul Alexei Mihailovici (1645-1676) a purtat-o cu el în campania poloneză, în 1657. În anul 1703, Icoana a fost prezentă în toate campaniile militare împotriva Regelui suedez Carol al XII-lea, iar în 1812 Mitropolitul Platon a trimis-o la baza militară din Moscova. Icoana a fost purtată și în Războiul Ruso-Japonez din 1905, iar în timpul Primului Război Mondial s-a aflat în cartierul Comandamentului Suprem, în 1914.

O biserică a fost construită peste mormântul Sfântului Miheia, iar la sfințirea ei, în ziua de 10 decembrie 1734, a primit ca hram Arătarea Preasfintie Născătoare de Dumnezeu și a Sfinților Apostoli înaintea Sfântului Serghie de Radonej.

La 27 septembrie 1841, biserica a fost restaurată și sfințită de Mitropolitul Filaret al Moscovei, care a spus:

"Prin harul Sfântului Duh, restaurarea acestui lăcaș este acum încheiată, profilându-se înaintea noastră în cinstea și amintirea Apariției Maicii Domnului, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu înaintea Sfântului nostru Părinte purtător de Dumnezeu Serghie, căreia Sfântul Miheia i-a fost martor ocular".

Amintirea acestui eveniment plin de har este marcată, într-adevăr, de sfințirea unei biserici, dar Mânăstirea rămâne să fie memorialul acelei vizite minunate. Și astfel, în secolele care au urmat, s-a arătat împlnirea făgăduinței Vizitatoarei Cerești: acest loc va dăinui.

Mânăstirea Preasfânta Treime, a Sfântului Serghie de Radonej

În amintirea vizitei Maicii Domnului la Mânăstirea Preasfintei Treimi a Sfântului Serghie, un Acatist al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este cântat vinerea, iar o slujbă specială în cinstea Arătării Maicii Domnului este oficiată, la mânăstire, pe 24 august, în a doua zi de la Odovania Sărbătorii Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

***

Spre slava lui Dumnezeu și folos duhovnicesc - cercetăm, traducem și publicăm pagini cu conținut nou în limba română. Exclusiv pe Lăcașuri Ortodoxe, lucrarea de față a fost realizată în luna aprilie 2024.

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile