publicat în: Arhivă

TEOLOGIA TRUPULUI – o noua carte de Jean Claude Larchet

FOTO: Jean Claude LarchetDrept de publicare acordat LONews sub licenta: Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons – cc-by-sa-3.0[CC BY-SA 3.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0] ], via Wikimedia Commons

Dumnezeu a alcatuit trupul omului, din ţărâna pamantului, dupa Chipul și Asemănarea Sa:

“Şi a zis Dumnezeu: “Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!” Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.” (Facere 1, 26-27)

“Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie.” (Facere 2, 7)

și ne cheamă să devenim părtași ai dumnezeiestii firi: “Prin care El ne-a hărăzit mari şi preţioase făgăduinţe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi dumnezeieştii firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume.” (A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru, 1.4).

Dar în starea noastră căzută, ne aflăm acum intr-o alta postura, strigând: “Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morţii acesteia?” (Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 7.24).

Din acest motiv, Hristos – “Căci întru El locuieşte, trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii” (Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 2.9) – a venit pentru a ne salva atât sufletele, cât și trupurile.

“El a purtat păcatele noastre, în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, murind faţă de păcate, să vieţuim dreptăţii: cu a Cărui rană v-aţi vindecat.” (Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 2.24).

“Pentru că şi făptura însăşi se va izbăvi din robia stricăciunii, ca să fie părtaşă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu. Căci ştim că toată făptura împreună suspină şi împreună are dureri până acum.” (Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 8:21, 22)

Și nu numai creația, ci si noi înșine așteptăm cu nerăbdare, ca fii adoptivi, răscumpărarea trupurilor noastre.

Teologul ortodox francez, unul dintre cei mai de seamă patrologi ortodocși, Jean-Claude Larchet [https://ro.orthodoxwiki.org/Jean-Claude_Larchet] , urmărește conturul acestui subiect complex, folosind Scriptura și Părinții Bisericii, in noua sa carte. El stabilește sensul și scopul trupurilor noastre în drama cosmică a mântuirii, fără a pierde din vedere activitățile zilnice care folosesc și onorează sau dezonorează corpul omenesc.

Suntem creați ca un întreg întreg: trup, suflet și duh. De la vechii gnostici până la concepțiile alternative contemporane vizand persoana umana, această integritate a persoanei omenesti a fost întotdeauna provocată. Viziunea holistică prezentată în aceste pagini este o reamintire în timp a adevărurilor veșnice descoperite în Scriptură și Tradiție. Cartea poate fi vazuta si achizitionata aici! [https://www.svspress.com/theology-of-the-body/] (LONews)