Lăcașuri Ortodoxe
15:09

Proiectul de atașare a Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe de Tradiție Rusă din Europa Occidentală, la Patriarhia Moscovei, nu a primit un vot decisiv. COMUNICAT OFICIAL

"Sâmbătă, 7 septembrie 2019, a avut loc o adunare generală extraordinară a Arhiepiscopiei noastre, pentru a discuta despre viitorul Arhidiecezei, în conformitate cu articolul 34 din statut.

După prezentarea diferitelor puncte de vedere, s-a supus la vot următoarea întrebare:

„Acceptați actul de atașare canonică a Arhiepiscopiei la Patriarhia Moscovei, așa cum este prezentat în documentul publicat?“.

Din 186 buletine de vot, au existat 6 buletine de vot albe și 1 anulat, adică 179 voturi valabile.

104 au răspuns cu "da" (58,1% din voturile valabil exprimate),

75 au răspuns cu "nu" (adică 41,9% din voturile valabile exprimate),

Chiar dacă o majoritate clară a votat în favoarea propunerii de atașare canonică la Patriarhia Moscovei, nu este suficientă, în conformitate cu articolul 35 din statutul de validitate a deliberărilor Adunărilor Generale Extraordinare, care specifică faptul că „deliberările sale trebuie adoptate cu o majoritate de două treimi din buletinele de vot valabile”.

Consiliul de administrație va examina în curând măsurile care urmează să fie luate în situația astfel creată."
10 September 2019

vezi știrile de azi