Lăcașuri Ortodoxe

Din ce în ce mai aproape de adevăr...

11:17

Care este rolul Statului în promovarea și protejarea dreptului la libertatea religioasă sau credință, în special în ceea ce privește aspectele legate de recunoaștere

"Este adesea uitat faptul că libertatea la religie sau credință constituie un drept uman inalienabil și ne-negociabil; că nu depinde de procedurile administrative de înregistrare; și că nu necesită aprobarea Statului. Baza libertății de religie sau de credință a tuturor ființelor umane, ca deținătoare de drepturi în temeiul dreptului internațional, o constituie demnitatea umană inerentă a tuturor persoanelor și nu depinde de recunoașterea de către Stat.
Cu toate acestea, acordarea de personalitate juridică, ce permite organizațiilor și instituțiilor religioase să fie operaționale în activitățile lor religioase, poate face obiectul unor proceduri administrative și legale. Aici, Statul are datoria, în temeiul dreptului internațional, să faciliteze obtinerea personalității juridice de catre comunitățile și instituțiile religioase sau de credință și să ofere condițiile necesare pentru exercitarea deplină de către fiecare persoană a dreptului său la libertatea sau convingerea religioasă. Orice astfel de procedură de înregistrare ar trebui să fie rapidă, transparentă, echitabilă, incluzivă și nediscriminatorie.
Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și Adunarea Generală a ONU au îndemnat în repetate rânduri Statele să-și intensifice eforturile pentru protejarea și promovarea libertății de gândire, de conștiință și religie sau la pripriile convingeri. Statele sunt chemate 'să revizuiască, ori de câte ori este relevant, practicile de înregistrare existente, pentru a se asigura că astfel de practici nu limitează dreptul tuturor persoanelor de a-și manifesta religia sau convingerile, fie singure, fie în comunitate cu alte persoane și în public sau privat'."

 

(Traducere Lăcașuri Ortodoxe, după un extras din conferința susținută de Mr. Ahmed Shaheed, Raportor Special privind Libertatea de Religie și Credința, la Masa Rrotundă privind Libertatea Religioasă și Credința / Muntenegru 2019)

06 July 2019

vezi știrile de azi