Lăcașuri Ortodoxe

Din ce în ce mai aproape de adevăr...

16:05

Știți ce este un ateu?

   Orice descoperire materială cu care se fălește omul, ca fiind produs exclusiv de forța și mintea lui, se arată în realitate a fi o manifestare a Providenței Dumnezeiești. Orice invenție are o importanță și o semnificație îndoită: fizică și spirituală. (ne asigură Sfântul Nicolae Velimirovici)

 

   Pe aceeași temă, rod al aceleiași lucrări neîncetate a Duhului Sfânt în lume, exact cu o zi înainte de rânduiala citirii din cuvintele acestui mare sfânt, Monahul Nicodim (M.C.) ne pune astăzi tuturor o întrebare, căreia însuși, cu același har al lui Dumnezeu îi și răspunde:

   "- Știți ce este un ateu? Știți bine cum cu fiecare și prin fiecare om lucrează Dumnezeu. Eei, ateul este acel om care nu recunoaște niciodată asta!" (KSLCătălin - pentru Lăcașuri Ortodoxe)

01 July 2019

vezi știrile de azi