Cât timp vom avea spiritualitatea și Ortodoxia, limba, literatura maternă și cultura, atât va exista și țara noastră!

15 februarie 2019
12:33

"Dacă astăzi, la mai mult de unsprezece secole după Adormirea Sfântului Chiril, continuăm să vorbim și să scriem în limba lui maternă; dacă astăzi, la începutul celui de al treilea mileniu al Întrupării Fiului lui Dumnezeu, avem capacitatea de a crea în această limbă o literatură și o cultură recunoscute în întreaga lume civilizată; dacă cuvintele sfinte ale Bisericii răsună astăzi în frumoasa limbă sfântă a strămoșilor noștri, pentru toate acestea trebuie să mulțumim, atunci, mai întâi lui Dumnezeu, și apoi sfinților învățători slavi - cei care în primul rând au scris literele și au făcut primele traduceri și au pregătit ucenici pentru a continua marea lor lucrare.

 

Datoria noastră sfântă, este aceea de a păstra legămintele lor și de a fi succesori demni de ceea ce ei au făcut, de a nu lăsa prețioasele și minunatele noastre cunoștințe, alfabetul nostru și limba noastră maternă bulgară să fie profanate în vreun fel sau să fie supuse unor comentarii care s-au făcut auzite în trecut și mai sunt, din nefericire, auzite și astăzi. Limbajul unei națiuni și alfabetul ei, împreună cu credința sa, sunt fundamente inalienabile, precizănd în mod clar și unic propria identitate și imaginea noastră în lume. Să păstrăm această identitate precum lumina ochilor, și să nu se abatem de la ea niciun pas, pentru că atâta timp cât vom avea limba și literatura noastră bulgară maternă și cultura, cât timp Bulgaria are spiritualitatea și Ortodoxia, atât va exista și Bulgaria în sine.

 

Astăzi, când împlinim 1150 ani de Adormirea Sfântului lui Dumnezeu și învățătorului slav Chiril - pe bună dreptate venerat nu doar de către Bulgaria, de ortodocși, dar și de lumea creștină, proclamându-l, alături de fratele său sfânt, Metodiu, protectori slavi ai întregii Europe, vom participa la sărbătoarea lui duhovnicească, pentru a-i mulțumi pentru tot ceea ce a făcut pentru noi în zilele vieții sale pământești, cerându-i cu umilință rugăciunile sale sfinte și mijlocirea lui cerească înaintea Tronului Preasfântului Dumnezeu pentru Biserica noastră Ortodoxă și prețioasa noastră Patrie, pentru unitatea creștină ortodoxă și prosperitatea noastră ca popor al lui Dumnezeu.

 

Păstrați vie amintirea Sfăntului slav și învățător Chiril, în mintea fiecărei inimi ortodoxe!"

 

(traducerea și adaptarea Lăcașuri Ortodoxe a unui fragment aparținând unui cuvânt adresat de Mitropolitul Ioan de Varna, în ziua de 14 februarie 2019, la Sărbătoarea Adormirii Sfântului Chiril)

vezi știrile de azi