REFERENDUM - KSLCătălin și familia, Lăcașuri Ortodoxe: NU VĂ LENEVIȚI! - Acum vedem gradul de trezvie a națiunii de sub mirajul drogurilor televiziunii și consumismului

29 septembrie 2018
10:09

În zilele de 6-7 octombrie 2018, românii de pretutindeni sunt așteptati să voteze DA, în apărarea adevăratelor valori. Votul, însă, nu este unul care să se limiteze pur și simplu la definirea unui cuvânt, cum se sugerează în ultima perioadă în presa laică sau chiar religioasă, și nici nu se rezumă la apărarea familiei. - În fapt, familia creștină ortodoxă, așa cum este ea specifică majorității acestui neam, este apărată permanent de Dumnezeu, odată ce se face părtașă lucrării lui Dumnezeu și împlinește lucrarea Lui, în ascultare sfântă. - Ci, miza cea mare rămân îndeplinirea și 'încununarea' planului unei societăți occidentale, din ce în ce mai lipsite de Dumnezeu, de a-și justifica propriile păcate, și dispoziția de a sluji nefirescului încă minoritar, prin atragerea altor neamuri care, prin credința și puritatea lor ancestrale, deranjează stimulând și, astfel, frământând conștiințe. Se pare că pacea păcătosului nu poate veni, decât din părtășia cu anturajul unor alți păcătoși...


Acum, România este așteptată de Occident să îi gireze, lui, păcatul, arătându-se și ea, pe sine, un neam păcătos - iar aici trebuie o deosebită atenție, fiindcă votul negativ, adică susținerea păcatului, va fi numărat automat și prin simpla neprezentare, întrucât neprezentarea la votul din 6-7 octombrie, nu va însemna nimic altceva, ca eventual rezultat, decât un vot negativ, un păcat și o trădare a lui Dumnezeu, care va rămâne să împovăreze conștiințele, celor ce totuși se mai consideră pe ei înșiși credincioși, mult timp de acum încolo.


Acum, mai mult ca altădată, însă, românul va putea să voteze DA cu adevărul, împotriva minciunii ateiste care continuă, în creștere fiind încă din Comunism, să facă ravagii într-o atât de mare proporție din statele lumii, stimulând până la nebunie cruntă o lume închinată consumului fără limite, în sensul desfrânării (ne-înfrânării) la toate nivelurile, ajunsă dependentă - în stare de subordonare și supunere totală - atât față de consumul în sine, într-o competiție deja prea irațională cu aproapele - cât și față de... furnizorii de nebunie. Ascultarea la care conduce această supunere, astăzi se poate observa extrem de ușor prin modul în care deja câteva generații au fost pregătite și modelate sistematic, prin mijloacele media, în ultimele zeci de ani: nimeni nu își mai poate cumva imagina astăzi că ar putea trăi, spre exemplu, fără cel puțin un televizor, deși există persoane destul de de bine 'informate' și fără a deține astfel de mijloace de așa-zisă informare.


A sosit, însă, timpul, să vedem acum un rezultat care să ne indice starea de trezire a unui neam, de sub acest miraj indus cu atât de mult sârg, în special de televiziune - pentru sume inimaginabile de bani care au făcut ca mesajele manipulatorii, prin care conștiințele să fie controlate și dirijate puțin câte puțin spre necredință, să circule într-un volum și cu viteze și eficienț€ fantastice (dar nu dumnezeiești!). Acum vom putea vedea în ce măsură românul a fost marcat de noua dictatură a televiziunii, și dacă libertatea sa de a alege liber mai funcționează. Iar pentru asta, normalitatea și firescul garantat de însăși firea si natura ființei umane de a vota DA, ne va asigura că votul (inclusiv neparticiparea la vot) va fi un indicator real al stării de trezvie și de libertate. Căci, niciun om liber să gândească, ne-manipulat de permanentele presiuni din partea mass-mediei 'moderne', nu ar fi considerat vreodată, ca fiind familie, o adunătură* de bărbați sau de femei nerușinați**, dornici să se laude în public cu un comportament certificat statistic în orice timp ca nefiresc și decadent***.


Drogul televiziunii și mai ales al jurnalelor de știri televizate, căruia i se supune în mod cert (și statistic) majoritatea, jertfindu-i minute și ore, zile și ani din viață cu atât de mult devotament - printr-o simplă justificare înșelătoare a unei 'nevoi de informare' nevinovate - astăzi își va arăta efectul asupra populației. Va mai putea vota populația, majoritar, cu DA, sau se va prezenta asemenea unei adunături supuse, manipulate ateist și dispuse să voteze - chiar și prin neparticipare - împotriva propriul său Creator și a învățăturii Dumnezeului pe Care, dintotdeauna, L-a văzut și cunoscut drept Bun? 


Așa încât un lucru este clar, iar un câștig sigur va rezulta oricum din asta: referendumul de acum, dată fiind normalitatea cu care orice om ar vota DA, ne va arăta în ce măsură omul atât de puternic supus manipulării mai este astăzi în stare de trezvie - de limpezime a minții, de vioiciune, de agerime, dar și de curățenie sufletească... Va fi un vot ce va alege între minciunile din televiziune și învățătura lui Hristos, Singurul Adevăr al lumii. Va fi un vot al răstignirii, sau al eliberării de sub un jug necredincios? Rămâne să vedem. Realizează, măcar acum, însă, că Dumnezeu este Cel Care te cheamă mai mult ca oricând să votezi cu DA! Ia în serios: TREZIREA!


"Atunci îngerul i-a chemat pe amândoi deoparte şi le-a zis: 'Binecuvântaţi pe Dumnezeu, slăviţi-L şi cunoaşteţi slava Lui şi mărturisiţi înaintea tuturor celor vii ce a făcut El pentru voi! Bun lucru este a binecuvânta pe Dumnezeu, a preaînălţa numele Lui şi a vesti, slăvind faptele lui Dumnezeu! Şi voi să nu vă leneviţi a-L preaslăvi." (Biblia Ortodoxă, Cartea lui Tobit 12, 6)


Autor: Ing. Cătălin Ion (KSLCătălin) și familia

Președinte Asociația Lăcașuri Ortodoxe®

Asociația Lăcașuri Ortodoxe este membră a Coaliției pentru Familie, inițiatoarea Referendumului, încă de la înființarea acesteia din urmă


Și, alte note, pentru minoritatea care nu mai cunoaște astăzi sensul multor termeni:

*ADUNĂTURĂ (NODEX 2002): Mulțime de oameni adunați întâmplător [fără a ține cont nici măcar de sex / LO].

** NERUȘINAT  (DEX '09 - 2009): Care este lipsit de rușine, de bună-cuviință [vezi absolut toate manifestările LGBT în public / LO]

*** DECADENȚĂ (Dicționar de Antonime): antonim cu evoluție, propășire, dezvoltare [o familie și un neam nu se pot dezvolta nici măcar numeric și nu pot crește, nu se pot înmulți natural si firesc, decât prin binecuvântarea lui Dumnezeu și asumarea Tainei Cununiei, doar între un bărbat și o femeie - singura cale de înmulțire și avansare prin procreare / LO]

vezi știrile de azi