Lăcașuri Ortodoxe

Din ce în ce mai aproape de adevăr...

De actualitate, în Ortodoxie

07:31
telegraf În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (când Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului; Sfântul Mare Mucenic Nichita și Sfântul Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei Biserică, în care se citește pericopa evanghelică despre Luarea Crucii și urmarea lui Hristos), transmitem în direct Slujba Utreniei și a Sfintei Liturghii. Transmisiunea în direct poate fi urmărită la adresa: https://lacasuriortodoxe.ro/?deschide=transmisiuni-in-direct
15 September 2019

07:56

Înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie 2019. Transmisiuni în direct.

La sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, 14 septembrie 2019, transmitem în direct Slujba Utreniei și a Sfintei Liturghii. Transmisiunea în direct poate fi urmărită la adresa: https://lacasuriortodoxe.ro/?deschide=transmisiuni-in-directSarbatoarea Inaltarea Sfintei Cruci comemoreaza atat evenimentul descoperirii Sfintei Cruci pe care a fost rastignit Mantuitorul nostru Iisus Hristos si inaltarea ei pe loc de cinste incat sa poata fi vazuta de tot poporul, de catre Episcopul Macarie al Ierusalimului (14 septembrie 335), cat si aducerea Sfintei Cruci de la persii pagani, in anul 629, si asezarea ei cu cinste in Biserica Sfantului Mormant (a Sfintei Cruci) din Ierusalim.Reamintim ca gasirea Sfintei Cruci a Mantuitorului, care a fost Inaltata pe 14 septembrie, a avut loc la...
Continuă
La sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, 14 septembrie 2019, transmitem în direct Slujba Utreniei și a Sfintei Liturghii. Transmisiunea în direct poate fi urmărită la adresa: https://lacasuriortodoxe.ro/?deschide=transmisiuni-in-direct

Sarbatoarea Inaltarea Sfintei Cruci comemoreaza atat evenimentul descoperirii Sfintei Cruci pe care a fost rastignit Mantuitorul nostru Iisus Hristos si inaltarea ei pe loc de cinste incat sa poata fi vazuta de tot poporul, de catre Episcopul Macarie al Ierusalimului (14 septembrie 335), cat si aducerea Sfintei Cruci de la persii pagani, in anul 629, si asezarea ei cu cinste in Biserica Sfantului Mormant (a Sfintei Cruci) din Ierusalim.

Reamintim ca gasirea Sfintei Cruci a Mantuitorului, care a fost Inaltata pe 14 septembrie, a avut loc la porunca Sfintei Imparatese Elena, mama Sfantului Imparat Constantin.

Sarbatoarea Inaltarea Sfintei Cruci este o sarbatoare marcata de cinstire aparte și la Sfânta Troiță "Crucea de Lemn" din Buciumeni, Buftea - loc de inchinaciune pentru trecatori si localnici, dar si de indrumare catre sfanta biserica ortodoxa a satului, atunci cand vine vorba despre o rascruce de drumuri: la "Inaltarea Sfintei Cruci" a Mantuitorului nostru Iisus Hristos, 2019 - o lucrare realizata in intregime manual, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu post și rugăciune, daruita noua de Dumnezeu, dupa o creatie originala lasata mostenire de civilizația populara tradiționala romaneasca, intre edificiile cu valoare artistica si istorica deosebita, prezentate deseori in muzeele de profil cele mai importante din tara.

"NEBIRUITA SI DUMNEZEIASCA PUTERE A CINSTITEI SI DE VIATA FACATOAREI CRUCI A DOMNULUI, NU MA LASA PE MINE PACATOSUL, CI CU PUTEREA TA MA ACOPERA DE TOATA ISPITA TRUPEASCA SI SUFLETEASCA!" Amin!

14 September 2019

17:26

Botezul ca experiere a Tainei Crucii și Învierii lui Hristos - după perspectiva isihastă, la Sfântul Apostol Pavel

[Notă: a se interpreta, în rândurile de mai jos, termenul de "Botez", ca făcând referire specială la botezarea ca alegere a omului adult / LO] "Botezul este o Sfântă Taină introductivă, deoarece prin el suntem aduși în viața Bisericii. Devenim membri ai Trupului lui Hristos și, desigur, membri ai Bisericii, întrucât Biserica este Trupul lui Hristos. În plus, Sfântul Botez reprezintă pecetea Duhului Sfânt și confirmarea renașterii în Hristos. Încorporarea noastră în Hristos are loc în Duhul Sfânt, iar Hristos este format în inima noastră prin activarea harului Duhului Sfânt. Întrucât Hristos este „Unul din Treime”, toată Sfânta Treime se împărtășește din regenerarea noastră, deoarece este împărtășită energia Dumnezeului Trinitar.Apost...
Continuă
[Notă: a se interpreta, în rândurile de mai jos, termenul de "Botez", ca făcând referire specială la botezarea ca alegere a omului adult / LO]

"Botezul este o Sfântă Taină introductivă, deoarece prin el suntem aduși în viața Bisericii. Devenim membri ai Trupului lui Hristos și, desigur, membri ai Bisericii, întrucât Biserica este Trupul lui Hristos. În plus, Sfântul Botez reprezintă pecetea Duhului Sfânt și confirmarea renașterii în Hristos. Încorporarea noastră în Hristos are loc în Duhul Sfânt, iar Hristos este format în inima noastră prin activarea harului Duhului Sfânt. Întrucât Hristos este „Unul din Treime”, toată Sfânta Treime se împărtășește din regenerarea noastră, deoarece este împărtășită energia Dumnezeului Trinitar.

Apostolul Pavel se referă în Epistola sa către Romani la marea valoare a Botezului. După cum știm, acest pasaj din Epistolă este desemnat să fie citit la celebrarea Tainei Sfântului Botez.

„Ce vom zice deci? Rămâne-vom, oare, în păcat, ca să se înmulţească harul? Nicidecum! Noi care am murit păcatului, cum vom mai trăi în păcat? Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii; Căci dacă am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai învierii Lui, cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului.

Căci Cel care a murit a fost curăţit de păcat. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El, știind că Hristos, înviat din morţi, nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânire asupra Lui. Căci ce a murit, a murit păcatului o dată pentru totdeauna, iar ce trăieşte, trăieşte lui Dumnezeu. Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru.

Deci să nu împărăţească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneţi poftelor lui; Nici să nu puneţi mădularele voastre ca arme ale nedreptăţii în slujba păcatului, ci, înfăţişaţi-vă pe voi lui Dumnezeu, ca vii, sculaţi din morţi, şi mădularele voastre ca arme ale dreptăţii lui Dumnezeu. Căci păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, fiindcă nu sunteţi sub lege, ci sub har.” (Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 6: 1-14).
În acest pasaj, Apostolul Pavel nu se referă la Taina Sfântului Botez doar ca la un rit sacramental, ci la taina experimentării Crucii și Învierii lui Hristos. Imitarea lui Hristos nu este ceva etic, ci sacramental [tainic / LO] și real, deoarece întreaga ființă a omului este transformată în Hristos. Creștinul este chemat să trăiască Crucea, îngroparea și Învierea lui Hristos. Sfântul Pavel expune acest lucru în Epistola către Romani, așa cum am menționat mai sus.

Cel care a fost botezat experimentează taina morții lui Hristos pe Cruce: „toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat”; „am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui”; și „am murit împreună cu Hristos”. În același timp, el trăiește taina îngropării lui Hristos, care este legată de moarte: „ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez”. Cu toate acestea, prin Botez, este experimentată taina Învierii lui Hristos, deoarece dacă prin Botez suntem „altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai învierii Lui”.

Participarea la taina Crucii lui Hristos, moartea, îngroparea și Învierea Lui, așa cum este descrisă în acest pasaj din Epistolă, nu este ceva simbolic care să completeze tripla scufundare a candidatului în apa cristelniței. Acestea sunt adevărate experiențe duhovnicești. Dovada acestui fapt, este transformarea și reînnoirea vieții celui care este botezat, care nu are loc doar în ziua botezului său, ci continuă în tot restul vieții sale.

Aceasta este perspectiva în care ar trebui să vedem pasajul din Sfântul Pavel pe care îl avem în atenție. Prin Botez, „omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului”. „Omul nostru cel vechi” este lumea patimilor, ființa umană fără Dumnezeu, starea în care toate patimile se exprimă și doresc să fie satisfăcute în conformitate cu căile acestei lumi. Corpul uman este susceptibil la moarte și suferință, acesta fiind principalul motiv pentru care păcatul este săvârșit. Cu toate acestea, prin Botez, „omul nostru cel vechi” este dat morții și patimile nu sunt active.

Mortificarea „omului vechi” este legată de respingerea tuturor acțiunilor impure, de înlăturarea sinelui vechi și a faptelor sale și de așezarea „omului nou”, "care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui Ce l-a zidit” (Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel 3: 10-11). Cei care sunt botezați sunt omorâți în ceea ce privește această lume; toate puterile trupului și sufletului omului sunt raportate [reate, relationate / LO] la Dumnezeu și direcționate prin harul Său.

Prin Sfântul Botez și Mirungere, creștinii au fost pecetluiți de Duhul Sfânt. Creștinii au auzit cuvântul lui Dumnezeu, au crezut în Evanghelia mântuirii și au fost pecetluiți, astfel încât aparțin complet lui Hristos:
„Întru Care şi voi, auzind cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, crezând în El, aţi fost pecetluiţi cu Sfântul Duh al făgăduinţei” (Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 1:13).

Trăirea prin taina Învierii lui Hristos, care urmează experienței tainei Crucii Sale și a morții Sale, are și consecințe reale. Creștinul botezat ar trebui „să meargă în noua viață”, cu alte cuvinte, să ducă o viață nouă. În loc să fie un sclav „al păcatului”, el trebuie eliberat și îndreptat [cel mai proobabil autorul face referire aici la "iluminarea" amintită de Sfinții Părinți / LO], ceea ce înseamnă îndumnezeit, pentru că „cel care a murit (prin slava Tatălui) a fost eliberat [literalmente„ îndreptat] de păcat”. Cineva care a fost botezat este mort în ceea ce privește păcatul, trăiește în conformitate cu Dumnezeu și experimentează îndumnezeirea. Aceasta este teologia Botezului, ca experiență a tainei Crucii și Învierii lui Hristos. După ce a fost botezată, ființa umană este complet reînnoită și trăiește o altă realitate, eliberată de consecințele fricii de moarte.

Apostolul Pavel îndeamnă creștinii botezați să trăiască liberi de păcat. Păcatul nu trebuie să stăpânească trupul lor muritor, făcându-i să se dedea patimilor și să fie supus dorințelor sale. Așa cum cineva care a înviat fizic trăiește o viață nouă, tot așa cineva care a înviat duhovnicește ar trebui să trăiască o viață nouă. Mădularele trupului ar trebui să lupte împotriva păcatului și să fie arme ale dreptății, în locul de arme ale nelegiuirii. Sfântul Pavel îndemnă: „înfăţişaţi-vă pe voi lui Dumnezeu, ca vii, sculaţi din morţi”.

Aceasta înseamnă că Taina Botezului a fost precedată de o viață de pregătire (pentru cei botezați ca adulți) și este urmată de o nouă viață, care nu se limitează numai la dorințele virtuoase și la gândurile bune, ci include transformarea tuturor energiilor din suflet și trup. În interiorul corpului supus morții și suferinței sunt ascunse dorințele omenirii căzute, care se referă la plăcerea senzuală, slava și dobândirea averilor. Toate acestea trebuie transformate. Mădularele corpului trebuie să fie „instrumente ale dreptății”. Atunci întreaga ființă umană este „sub har”. Aceasta este îndumnezeirea sufletului și a trupului, care este o problemă de colaborare între Dumnezeu și om, întrucât Dumnezeu acționează și omul cooperează, prin eforturile și lupta sa împotriva diavolului, a păcatului și a morții care acționează în el.

Rezultă că Taina Botezului nu este un rit exterior, formal, ci o viață de inițiere în taina Crucii, îngropării și Învierii lui Hristos."

(Traducere KSLCătălin, pentru Lăcașuri Ortodoxe - după un cuvânt al Mitropolitului Ierótheos Vlachos, de Nafpaktos şi Sfântul Vlasie, supus în aceste zile atenției cititorilor de catre presa internațională, pornind de la Postul Sfinților Apostoli, în mod special cu trimitere la Epistolele Sfântului Apostol Pavel )

Argumentele cuprinse în rândurile de mai sus vin în completarea celor spuse de Mitropolitul Ierotheos pe marginea trăirii isihaste, acesta apelând la Sfântul Apostol Pavel și arâtând că întregul concept al învățăturii apostolice descrie viața isihastă.
11 September 2019

16:06
telegraf Organizația "Ajutor pentru Biserica Aflată la Nevoie" a tras un semnal de alarmă privind numărul tot mai mare de cazuri de convertire forțată a femeilor creștine și hinduse din Pakistan, la islam.
11 September 2019

15:53

Din California, despre Sfântul Sava, fost stareț al Mănăstirii Hilandar, la 800 de ani de autocefalie a Bisericii Sârbe

De luni de zile, Biserica Ortodoxă Sârbă "Sfântul Sava" din San Gabriel, California, își promovează activ biserica, sala parohială și pregătirea găzduirii Zilelor Eparhiale de sărbătorire, în 2019, a celor 800 de ani de la acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Sârbe.Astfel, sâmbătă, 30 august 2019, a fost organizat un seminar clerical, condus de Arhimandritul Metodie din Lavra Mânăstirească Hilandar, care a fost prezentat celor de față de către Episcopul Maxim. Arhimandritul a susținut o discuție emoționantă despre rolul Muntelui Athos în celebrarea celor 8 secole ale Bisericii Ortodoxe Sârbe. Arhimandritul Metodie (Metodije) a precizat că Sfântul Sava era stareț al Mănăstirii Hilandar în momentul în care devenea Arhiepiscop sârb. Mai mult, Sfântul Sava a jucat un rol deosebit nu nu...
Continuă
De luni de zile, Biserica Ortodoxă Sârbă "Sfântul Sava" din San Gabriel, California, își promovează activ biserica, sala parohială și pregătirea găzduirii Zilelor Eparhiale de sărbătorire, în 2019, a celor 800 de ani de la acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Astfel, sâmbătă, 30 august 2019, a fost organizat un seminar clerical, condus de Arhimandritul Metodie din Lavra Mânăstirească Hilandar, care a fost prezentat celor de față de către Episcopul Maxim. Arhimandritul a susținut o discuție emoționantă despre rolul Muntelui Athos în celebrarea celor 8 secole ale Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Arhimandritul Metodie (Metodije) a precizat că Sfântul Sava era stareț al Mănăstirii Hilandar în momentul în care devenea Arhiepiscop sârb. Mai mult, Sfântul Sava a jucat un rol deosebit nu numai în viața mănăstirii sârbe, ci în întregul Sfânt Munte. Există opinia că întreaga comunitate monahală atonită a întâmpinat cu bucurie numirea sa în rang de Arhiepiscop. Motivul a fost acela că latinii, care dețineau controlul asupra Constantinopolului la acea vreme, au numit unul dintre episcopii lor în Eparhia de Ierissos, sub jurisdicția căruia se afla Muntele Athos. Întrucât călugării atoniți erau apărători fermi și stăruitori ai Ortodoxiei, ei nu voiau ca latinii să-și tundă călugări, să-și rânduiască ierodeaconi și ieromonahi. Astfel, alegerea Sfântului Sava a adus mult mai multă bucurie, el însuși fiind călugăr atonit, de acum devenind capabil să tundă și să hirotonească clerici călugări în întregul Sfânt Munte, lucru pe care, de fapt, l-a și făcut.

Dar, nu numai că Sfântul Sava a fost respectat la un moment dat în istorie între călugării atoniți, dar aceasta se întâmplă chiar și astăzi. După cum a menționat Părintele Metodie, au trecut opt ​​secole de la vremea Sfântului Sava și, totuși, este încă mult iubit de monahi în tot Sfântul Munte. De fapt, este greu de găsit o mănăstire care să nu aibă o frescă în care să fie reprezentat, el sau tatăl său, Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir.

După cum știm, la alegerea sa ca Arhiepiscop, unul dintre primele lucruri pe care l-a făcut a fost să traducă, din greacă în sârbă, cărțile canonice și liturgice. Aceste traduceri s-au făcut într-o mănăstire de lângă Salonic.

Se spune că s-a umplut de tristețe când și-a dat seama că va trebui să părăsească Sfântul Munte. El plănuise să-și petreacă tot restul vieții în rugăciune și contemplare. Potrivit hagiografilor săi, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu i-a apărut în vis, mângâindu-l că Domnul l-a ales să organizeze Biserica din Serbia.

La fel a fost voia lui Dumnezeu cu întemeierea Mănăstirii Hilandar, cu 20 de ani înainte. Căci știm că, atunci când Sfântul Sava se afla pe Muntele Athos împreună cu tatăl său, ei au fost vizitați de un bătrân din deșert, care i-a sfătuit să renoveze una dintre mănăstirile abandonate de pe Sfântul Munte, pentru monahii sârbi. În acest sens, au înființat Mănăstirea Hilandar, care rămâne singura instituție sârbească ce a rezistat atât de mult.

Părintele Metodie și-a mai amintit, de asemenea, cuvintele Arhimandritului Gheorghe (George Kapsanis) de binecuvântată amintire, care spunea adesea că, până la urmă, suntem liberi să facem orice, iar în cele din urmă s-ar putea demonstra că a ieșit chiar și un lucru bun. Însă, perfecte sunt doar acele fapte binecuvântate de Dumnezeu!

11 September 2019

14:38
telegraf
Arheologii au descoperit recent, în vecinătatea Ierusalimului, o fortificație veche de un mileniu, care conform ipotezei unora dintre savanți ar putea ajuta la identificarea locației Emmaus-ului - amintit în Noul Testament ca loc al apariției Mântuitorului nostru Iisus Hristos după Învierea Sa. Locația face referire la dealul și orașul adiacent Abu Ghosh.
11 September 2019

14:28
telegraf
Sâmbătă, 7 septembrie 2019, Icoana Kursk - A Semnului, a Maicii Domnului - principala icoană sfântă a diasporei ruse - a poposit în Taşkent (Uzbekistan), din New York, pentru sărbătorirea Zilei Mitropoliei Regiunii Asiei de Sud și la Ziua de cinstire aparte a Sfinților Mitropoliei Asiei Mijlocii. Icoana va fi purtată în Tașkent, Bișkek, Samarkand și Dushanbe, până pe 19 septembrie..
11 September 2019

14:17
telegraf
Mitropolitul Andrei al Clujului s-a numărat între participanții reprezentanți la nivel înalt ai Bisericilor Ortodoxe locale la cel de-al 27-lea Simpozion Internațional despre Spiritualitatea Ortodoxă, organizat de Comunitatea Monahală din Bose, în Italia, cu tema „Chemați la viața în Hristos”.
11 September 2019

14:07
telegraf Parohia Saint-Germain-et-Saint-Cloud din Louveciennes își va serba duminica, 15 septembrie 2019, hramul, printr-o Slujbă Arhierească a Sfintei Liturghii, oficiată de Mitropolitul Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române din Europa Occidentală și Meridională. Programul zilei este disponibil online la (adresa).
11 September 2019

17:42
telegraf
Primatul Bisericii Ortodoxe de rit oriental din Malankara, Marthoma Paulose II, a vizitat Rusia, în perioada 31 august - 5 septembrie 2019, ocazie cu care s-a întâlnit și cu Patriarhul Chiril al Rusiei, cu care a dicutat variante de cooperare între cele două Biserici.
10 September 2019

17:29

Activitatea jurnalistului creștin reprezintă o slujire bisericească, în lumea de astăzi

Pe 6 septembrie 2019, la Budapesta, s-a întrunit un Forum Internațional al Jurnaliștilor Creștini, pe tema „Creștinismul în lumea de azi”.La eveniment au participat reprezentanți de frunte ai Bisericilor Ortodoxe locale, ai Bisericii Romano-Catolice și ai comunităților protestante, reprezentanți ai autorităților și ai societății civile maghiare.În comunicarea pe care a prezentat-o ​​participanților la forum, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, participant la întrunire, a constatat că activitatea jurnalistului creștin reprezintă o slujire bisericească în lumea de astăzi. „Un credincios care lucrează în mass-media trebuie să fie, în felul său, un predicator al lui Iisus Hristos și al Învățăturii Sale. Să devii mărturisitor al Evangheliei, în fața lumii înconjurătoare, este sarcina jurnal...
Continuă
Pe 6 septembrie 2019, la Budapesta, s-a întrunit un Forum Internațional al Jurnaliștilor Creștini, pe tema „Creștinismul în lumea de azi”.

La eveniment au participat reprezentanți de frunte ai Bisericilor Ortodoxe locale, ai Bisericii Romano-Catolice și ai comunităților protestante, reprezentanți ai autorităților și ai societății civile maghiare.

În comunicarea pe care a prezentat-o ​​participanților la forum, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, participant la întrunire, a constatat că activitatea jurnalistului creștin reprezintă o slujire bisericească în lumea de astăzi.

„Un credincios care lucrează în mass-media trebuie să fie, în felul său, un predicator al lui Iisus Hristos și al Învățăturii Sale. Să devii mărturisitor al Evangheliei, în fața lumii înconjurătoare, este sarcina jurnalistului creștin”, a spus Episcopul Hilarion, citat într-un comunicat al Departamentului de Probleme Externe Ecleziastice al Bisericii Ortodoxe Ruse, pe care acesta îl conduce.

Potrivit ierarhului, jurnalistul este chemat să întruchipeze idealurile morale creștine, în profesia sa. Vorbind despre războiul actual de informații împotriva Creștinismului, atât împotriva fundamentelor credinței, cât și împotriva bisericilor și, în special, a unora dintre reprezentanții lor, Episcopul Hilarion a punctat faptul că jurnalistul creștin „nu trebuie să se folosească de procedurile malițioase ale anumitor publicații seculare".

Acesta s-a mai concentrat, totodată, pe problema persecutării creștinilor din întreaga lume.
„În ultimele decenii, această problemă a atins proporții de anvergură, dar până de curând nu a atras atenția instituțiilor internaționale și mass-mediei. Conform datelor oferite de diverse organizații internaționale, în prezent, aproximativ 100 de milioane de credincioși ai lui Iisus Hristos sunt reprimați. Trebuie recunoscut că creștinii sunt cea mai persecutată comunitate religioasă de pe planetă".

Încheind adresa sa, Mitropolitul Hilarion le-a cerut reprezentanților mass-mediei, prezenți în sală, să nu renunțe niciodată la principiile și conștiința lor creștină.
10 September 2019

09:21
telegraf

Cu o nouă bază materială modernă, într-un nou campus universitar, dar și cu un corp profesoral tânăr și acces la biblioteci bine dotate, Universitatea Valahia din Târgoviște - punând la dispoziția studenților din alte localități cămine moderne pentru cazare - vă invită să participați la concursul de admitere la studiile de Licență și Masterat: Matematică-Informatică, Chimie, Fizică și Muzică. Mai multe informații și alte avantaje și deschideri de colaborare cu alte universități din străinătate, de care puteți beneficia ca student al acestei universități, cât și despre sistemul de burse care vă poate veni în ajutor, puteți afla la (adresa).

 

 

10 July 2019

12:13
telegraf

DECIZIE EXTRAORDINARĂ a Consiliului European pentru Turism și Comerț: 2018/2019 – ANUL COMEMORĂRII SFINȚILOR EPICTET ȘI ASTION. Mai multe puteți citi la adresa.

15 February 2019

12:51
telegraf

Urmărește acum Filmul "România: Gură de Rai" - O călătorie (ieșire) de 40 de minute, pe Tărâmul Făgăduinței, realizat de Lăcașuri Ortodoxe, la adresa.

15 February 2019

17:12
telegraf
Pe 6 septembrie 2019, la Casa Guvernului Ungariei, din Budapesta, Mitropolitul Hilarion de Volokolamsk, președintele Departamentului Relațiilor Ecleziastice Externe al Patriarhiei Moscovei - care s-a aflat la conducerea Eparhiei de Ungaria din 2003 până în 2009 - a fost primit de Viktor Orban, Premierul Ungariei.

Discuția s-a concentrat pe locul și rolul creștinismului în lumea contemporană, dar și pe situația creștinilor din Ucraina, amintind nregistrarea mai multor cazuri de discriminare și de încălcare a drepturilor credincioșilor, cât și deteriorarea bruscă a situației religioase și creșterea conflictelor inter-confesionale din acest an în Ucraina.
10 September 2019

16:05
telegraf
În perioada 11 - 13 septembrie 2019, cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la nașterea Sfântului Mucenic Arhimandrit Grigorie Peradze, doctor în teologie și filozofie și profesor de patronologie la Universitatea din Varșovia, va avea loc primul simpozion științific pe tema „Georgia și civilizația creștină”, la Universitatea "Ivan Djavakhishvili” din Tbilisi și la Muzeul natal din Bakurtchikh, sub patronajul Președintelui Georgiei, Dna. Salomea Zurabishvili, și cu participarea multor teologi și oameni de știință din Georgia, Polonia și alte țări. Va concerta și ansamblul „Armonia Georgiei”, condus de Nana Peradze.
10 September 2019

15:56

Componența Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice

Componența Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice pentru perioada semestrială 1 septembre 2019 - 29 februarie 2020, sub președinția Patriarhului Bartolomeu, este următoarea:Mitropolitul Ieremia de AnkaraMitropolitul Sotiros de CanadaMitropolitul Irineu de CretaMitropolitul Macarie de AnaeaMitropolitul Teodoret de LaodiceaMitropolitul Macarie de Gortys și ArcadieMitropolitul Atenagoras de BelgiaMitropolitul Amfilohie de Ganos și ChoraMitropolitul Damaschin de Kydonia și ApokoronasMitropolitul Natanael de Kos și NisyrosMitropolitul Atenagora de KydoniesMitropolitul Miron de Noua Zeelandă.
Continuă
Componența Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice pentru perioada semestrială 1 septembre 2019 - 29 februarie 2020, sub președinția Patriarhului Bartolomeu, este următoarea:
Mitropolitul Ieremia de Ankara

Mitropolitul Sotiros de Canada

Mitropolitul Irineu de Creta

Mitropolitul Macarie de Anaea

Mitropolitul Teodoret de Laodicea

Mitropolitul Macarie de Gortys și Arcadie

Mitropolitul Atenagoras de Belgia

Mitropolitul Amfilohie de Ganos și Chora

Mitropolitul Damaschin de Kydonia și Apokoronas

Mitropolitul Natanael de Kos și Nisyros

Mitropolitul Atenagora de Kydonies

Mitropolitul Miron de Noua Zeelandă.
10 September 2019

15:47
telegraf
"Pentru a face față acestor provocări, cu toții înțelegem importanța unității Ortodoxiei. Am avut experiența fragilității unității pan-ortodoxe, în cazul Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, convocat în Creta, precum și în jurul problemei autocefaliei Ucrainei.
Din păcate, identitatea euharistică și eshatologică a Bisericii este amenințată astăzi de tendințele caracterizate de o spiritualitate non-fertilă în cadrul Bisericii Ortodoxe, precum și de tensiuni în relațiile interortodoxe". (Traducerea unui fragment din cuvântul Patriarhului Ecumenic Bartolomeu rostit duminică, 1 septembrie 2019, în deschiderea Conferinței Internaționale privind „Moștenirea teologică a Pr. George Florovsky").
10 September 2019

15:40
telegraf
Cel de-al XXVII-lea Simpozion Ecumenic Internațional privind spiritualitatea ortodoxă, de la Mănăstirea Bose, din Italia, a avut loc în perioada 4-6 septembrie, pe tema „Apelați la viață în Hristos. În Biserică, în lume, în timpul prezent".
10 September 2019

15:30
telegraf
Nicolas Schidlovsky și-a început mandatul de nou rector al Seminarului Jordanville (SUA), pe 15 august 2019, care depinde de Biserica Rusă din Afara Țări. Nicolas Schidlovsky este fondatorul și fost director al Fondului pentru Muzicienii Bisericești Ortodocși Ruși, în 1982.
De-a lungul anilor, interesele sale au cuprins o gamă largă de subiecte în muzicologie istorică,, etnomuzicologie și studiul intercultural al vechii Liturghii creștine în special în Evul Mediu, atât în ​​Orient cât și în Occident.
10 September 2019

15:17
telegraf Arhiepiscopul Ambrozie de Vereysk a fost numit rector al Seminarului Sretensky din Moscova.
10 September 2019

15:09

Proiectul de atașare a Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe de Tradiție Rusă din Europa Occidentală, la Patriarhia Moscovei, nu a primit un vot decisiv. COMUNICAT OFICIAL

"Sâmbătă, 7 septembrie 2019, a avut loc o adunare generală extraordinară a Arhiepiscopiei noastre, pentru a discuta despre viitorul Arhidiecezei, în conformitate cu articolul 34 din statut.După prezentarea diferitelor puncte de vedere, s-a supus la vot următoarea întrebare:„Acceptați actul de atașare canonică a Arhiepiscopiei la Patriarhia Moscovei, așa cum este prezentat în documentul publicat?“.Din 186 buletine de vot, au existat 6 buletine de vot albe și 1 anulat, adică 179 voturi valabile.104 au răspuns cu "da" (58,1% din voturile valabil exprimate),75 au răspuns cu "nu" (adică 41,9% din voturile valabile exprimate),Chiar dacă o majoritate clară a votat în favoarea propunerii de atașare canonică la Patriarhia Moscovei, nu este suficientă, în conformitate cu articolul 35 din statutul...
Continuă
"Sâmbătă, 7 septembrie 2019, a avut loc o adunare generală extraordinară a Arhiepiscopiei noastre, pentru a discuta despre viitorul Arhidiecezei, în conformitate cu articolul 34 din statut.

După prezentarea diferitelor puncte de vedere, s-a supus la vot următoarea întrebare:

„Acceptați actul de atașare canonică a Arhiepiscopiei la Patriarhia Moscovei, așa cum este prezentat în documentul publicat?“.

Din 186 buletine de vot, au existat 6 buletine de vot albe și 1 anulat, adică 179 voturi valabile.

104 au răspuns cu "da" (58,1% din voturile valabil exprimate),

75 au răspuns cu "nu" (adică 41,9% din voturile valabile exprimate),

Chiar dacă o majoritate clară a votat în favoarea propunerii de atașare canonică la Patriarhia Moscovei, nu este suficientă, în conformitate cu articolul 35 din statutul de validitate a deliberărilor Adunărilor Generale Extraordinare, care specifică faptul că „deliberările sale trebuie adoptate cu o majoritate de două treimi din buletinele de vot valabile”.

Consiliul de administrație va examina în curând măsurile care urmează să fie luate în situația astfel creată."
10 September 2019

15:01

Comunicat lămuritor privind atașarea Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe de Tradiție Rusească din Europa Occidentală la Patriarhia Moscovei

"Având în vedere intervențiile care au luat naștere în urma publicării documentelor prezentate de Arhiepiscopul nostru, în vederea adunării generale extraordinare din 7 septembrie, pare a fi utilă, având în vedere anumite analize sau declarații eronate sau nefondate, clarificarea direcțiilor principale ale 'proiectului de atașare' a Arhiepiscopiei la Patriarhia Moscovei, așa cum sunt ele în realitate.1 - Textul propus nu apartine unui nou statut, ci cel al unei carte (gramate, echivalentul tomosului) care are ca scop asigurarea unei existențe canonice a Arhiepiscopiei, în vederea păstrării totale a identității sale (Consiliul Moscovei), a integrității (teritoriale) și a modului de funcționare (autonomie administrativă și financiară), așa cum este stabilit în statutul actual (suprimat de...
Continuă"Având în vedere intervențiile care au luat naștere în urma publicării documentelor prezentate de Arhiepiscopul nostru, în vederea adunării generale extraordinare din 7 septembrie, pare a fi utilă, având în vedere anumite analize sau declarații eronate sau nefondate, clarificarea direcțiilor principale ale 'proiectului de atașare' a Arhiepiscopiei la Patriarhia Moscovei, așa cum sunt ele în realitate.

1 - Textul propus nu apartine unui nou statut, ci cel al unei carte (gramate, echivalentul tomosului) care are ca scop asigurarea unei existențe canonice a Arhiepiscopiei, în vederea păstrării totale a identității sale (Consiliul Moscovei), a integrității (teritoriale) și a modului de funcționare (autonomie administrativă și financiară), așa cum este stabilit în statutul actual (suprimat de Patriarhia de Constantinopol).

Statutul canonic propus va fi cel al unei Arhiepiscopii autonome cu drepturi depline (și nu a unui „exarhat patriarhal”, cum ar fi fost o arhiepiscopia sau chiar eparhia în organizarea Patriarhiei de Constantinopol). Aceasta va reprezenta, în cadrul Patriarhiei Moscovei, un nou tip de entitate eclesială (structură) care va fi adăugată la statutul Patriarhiei Moscovei în același mod ca și alte entități, cum ar fi EORHF, și distinctă de exarhatul Patriarhiei Moscovei pentru Europa de Vest (creat recent), precum și de Eparhia de Cherson a Patriarhiei Moscovei.

O astfel de integrare în statutul Patriarhiei Moscovei este în măsură să protejeze Arhiepiscopia împotriva unei acțiuni de suprimare neașteptată și arbitrară (precum cea suferită la 27 noiembrie 2018 din partea Patriarhiei Constantinopolului, confirmată la 3 septembrie 2019, precum și cea, dureroasă. a Eparhiei de Suroj, din partea Patriarhiei Moscovei, a cărei specificitate similară cu cea a Arhiepiscopiei nu a fost recunoscută la acea vreme de Patriarhia Moscovei, delegația Arhiepiscopiei noastre care a condus negocierile având în mod evident aceste elemente în vedere.

2) În același timp, Arhiepiscopia își păstrează existența legală în temeiul dreptului francez, care îi asigură ca și astăzi, permanent, autonomia sa:

   - Suveranitatea Adunării Generale (ordinară și extraordinară) autorizată în special, să se opună, ca în prezent, unei suprimări sau dizolvări;

   - Autonomia totală a gestiunii administrative, financiare și imobiliare;

   - Autonomia administrativă și financiară a parohiilor care își păstrează statutul de asociație religioasă în Franța (sau echivalent în alte țări);

   - Arhiepiscopul (conducătorul ierarhic) exercită deplinătatea drepturilor oferite de canoane, inclusiv dreptul exclusiv de a hirotoni și de a atribui preoți în parohii, de a hotărâ sărbătoriri canonice, de a crea noi parohii sau noi mănăstiri.

3) Alegerea episcopilor: acest punct sensibil pare să dea naștere în special analizelor incorecte ale proiectului. Prin urmare, dispozițiile prevăzute trebuie să fie evaluate în funcție de dispozițiile care au fost până în acest moment ale Arhiepiscopiei, așa cum au fost stabilite de la acordarea Tomosului din 1999 de către Patriarhia de Constantinopol.

În această chestiune, este prevăzută o revizuire în sensul clarificării și consolidării statutului specific al Arhiepiscopiei, recunoscut de Patriarhia Moscovei ținând cont de istoricul său:

Astfel:

   (i) Inițiativa de nominalizare este asemenea celei existente în prezent (contrar anumitor afirmații):
   - pentru Arhiepiscop, ea revine parohiilor, la invitația Consiliului Arhiepiscopiei;
   - pentru vicarii episcopilor (sau auxiliari), revine Arhiepiscopului după consultarea Comitetului Episcopal (inexistent pentru moment) și a Consiliului Arhiepiscopiei.

NB: (a) Nimic nu-l împiedică pe Arhiepiscop să consulte în prealabil parohiile;
    b) Reamintind, până în 1999, inițiativa pentru vicari a revenit Arhiepiscopului, care transmitea direct Patriarhiei alegerea canonică de către Sfântul Sinod. Astfel a fost Episcopul Paul de Tracheia (Peter Alderson) ales direct de Sfântul Sinod al Constantinopolului.

   (ii) Lista candidaților este decisă de Consiliul Arhiepiscopal (pentru Arhiepiscop) sau de Arhiepiscop pentru auxiliari; apoi este transmisă Patriarhului (Patriarhia Moscovei) „care are dreptul să facă schimbări”.

Până acum, era transmisă, în mod identic, Patriarhiei (Patriarhia Constantinopolului) pentru „aprobare”.

NB: Experiența practică a arătat în 2013 că noțiunea de „aprobare” a fost interpretată de Patriarhia de Constantinopol exact ca un „drept de a face modificări” în lista prezentată: doi candidați au fost eliminați, înlocuiți de alți doi - necunoscuți pentru membrii Adunării și despre care a fost informată Adunarea după două ore de așteptare...)

Pe de altă parte, în proiect, o dispoziție complementară prevede posibilitatea Consiliului Arhiepiscopiei, după ce a primit lista reținută de Patriarhul (Patriarhia Moscovei) de a face o nouă propunere de candidați. Această dispoziție, departe de a constitui un „blocaj”, deschide în schimb posibilitatea unei negocieri preliminare pentru stabilirea listei definitive, aceasta înainte de ședința Adunării Generale extraordinare.

(iii) Alegerea: În situația actuală, de la Tomosul din 1999, alegerea Arhiepiscopului și a Episcopilor Auxiliari este considerată de Patriarhia Constantinopolului drept o pre-alegere, adică o „desemnare”. Alegerea propriu-zisă, canonică, este realizată de Sfântul Sinod.

În „proiectul de atașare”, Arhiepiscopul și episcopii auxiliari sunt aleși de Adunarea Generală (Ordinară sau Extraordinară).

Sfântul Sinod al Patriarhiei Moscovei continuă cu confirmarea canonică (= validare).

Această prevedere consolidează recunoașterea specificului Statutului de autonomie al Arhiepiscopiei, care confirmă pe cel al Arhiepiscopului, membru cu drepturi depline al episcopatului Patriarhiei Moscovei drept „conducătorul ierarhic al Arhiepiscopiei” (și nu exarhul Patriarhal-Arhiepiscop „honoris causa” așa cum se întâmpla până acum).

(iv) Ultima dispoziție (IX) „Îmbunătățirea canonică a prezenței în Europa de Vest a Patriarhiei Moscovei, reprezentată astăzi de mai multe structuri ecleziastice, necesită o discuție completă cu participarea tuturor părților interesate” lasă o posibilitate reală de reflecție asupra viitorului Ortodoxiei locale occidentale în spiritul a ceea ce unii evocă în prezent (și nu automat un proces de diluare a Arhiepiscopiei). În mod similar, dispoziția III-12 „deciziile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse se aplică în cadrul Arhiepiscopiei, ținând cont de specificul funcționării sale și în acord cu Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii" presupune o negociere cu privire la modalitățile de aplicare a deciziilor.

În rezumat, proiectul consolidează și stabilizează statutul Arhiepiscopiei în integritatea și autonomia sa. Nicio dispoziție a Gramotei nu pare a fi mai restrictivă în ceea ce privește statutul nostru sub Tomos și a cărui precaritate o putem măsura astăzi. Păstrarea identității Arhiepiscopiei va depinde numai de determinarea tuturor membrilor săi, a clerului și a laicilor.

Posibilitatea procedării la alegerea noilor episcopi auxiliari după acceptarea „proiectului de atașare” este prevăzută pentru a permite Arhiepiscopului să iasă din impas și să constituie imediat un Comitet Episcopal.

Protopopii Jean Gueit și Théodore van der Voort
5 septembrie 2019
10 September 2019

07:36

Circulară transmisă de Mitropolitul Emmanuel al Franței, în urma destituirii Arhiepiscopului Jean de Charioupolis

În urma publicării scrisorii patriarhale privind eliberarea din funcție a Arhiepiscopului Jean de Charioupolis, Mitropolitul Emmanuel al Franței a transmis o scrisoare circulară, a cărei trauduceri o publicăm mai jos:„Dragi frați și surori în Domnul,Pe 30 august 2019, Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice a luat decizia, în conformitate cu cea adoptată în noiembrie 2018, cu privire la fostul exarhat al parohiilor de tradiție rusă din Europa de Vest, de a acorda Înaltoreasfinției Sale, Arhiepiscopul Ioan de Charioupolis, concedirea canonică. Această demitere canonică subliniază faptul că, de acum, Arhiepiscopul Ioan nu are nicio legătură cu Patriarhia Ecumenică și cu comunitățile fostului exarhat.Începând de acum, Înaltpreasfinția Sa, Arhiepiscopul Jean nu mai deține nicio au...
Continuă
În urma publicării scrisorii patriarhale privind eliberarea din funcție a Arhiepiscopului Jean de Charioupolis, Mitropolitul Emmanuel al Franței a transmis o scrisoare circulară, a cărei trauduceri o publicăm mai jos:

„Dragi frați și surori în Domnul,

Pe 30 august 2019, Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice a luat decizia, în conformitate cu cea adoptată în noiembrie 2018, cu privire la fostul exarhat al parohiilor de tradiție rusă din Europa de Vest, de a acorda Înaltoreasfinției Sale, Arhiepiscopul Ioan de Charioupolis, concedirea canonică. Această demitere canonică subliniază faptul că, de acum, Arhiepiscopul Ioan nu are nicio legătură cu Patriarhia Ecumenică și cu comunitățile fostului exarhat.

Începând de acum, Înaltpreasfinția Sa, Arhiepiscopul Jean nu mai deține nicio autoritate spirituală sau administrativă asupra comunităților de care a fost anterior responsabil. Administrarea acestor comunități din Franța este transferată Mitropoliei Ortodoxe a Franței de sub Patriarhia Ecumenică. Sanctitatea Sa Patriarhul m-a numit să acționez ca locum tenens în această perioadă de tranziție.

Prin urmare, de astăzi, în conformitate cu deciziile luate de Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, vă rog să comemorați numele meu de ierarh în cadrul slujbelor liturgice.

În ceea ce privește Adunarea generală extraordinară din 7 septembrie, știu că mulți delegați s-au organizat deja pentru a veni la Paris pentru această întâlnire. În cazul în care această ședință are loc, știți că nu poate avea nicio putere decizională.

Intenționez să mă întâlnesc foarte curând cu consiliul eparhial, pentru a face schimb de păreri asupra situației.

În plus, reiterez propunerea pe care am făcut-o publică pe 7 februarie, și anume:
  • de a se asigura, în cadrul unui vicariat, menținerea asociației existente, care va continua să administreze bunurile care îi aparțin și să funcționeze în conformitate cu statutele proprii, care probabil vor trebui adaptate,
  • de a asigura păstrarea tradiției liturgice și spirituale rusești, precum și a activității voastre de mărturisitori ortodocși în societățile occidentale.

Înțelegând nemulțumirea unora, vreau din inimă ca în zilele, săptămânile următoare, să vă repet tot atașamentul meu pentru comunitățile voastre, binecuvântându-vă din toată inima și rugându-mă Domnului nostru Dumnezeu, ca El să vă umple de harul lui și să aveti permanent în minte aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel: „v-am rugat şi v-am mângâiat și v-am rugat cu stăruinţă să umblaţi cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu, Celui Ce vă cheamă la împărăţia şi la slava Sa. (Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel 2, 11-12)

+ Mitropolitul Emmanuel al Franței"
09 September 2019

07:08

Scrisoarea Patriarhului Ecumenic, de eliberare din funcție a Arhiepiscopul Jean de Charioupolis

"Arhiepiscopului Jean de Charioupolis, din Paris,Prin această scrisoare patriarhală, în semn de recunoaștere a dorinței voastre profunde de a vă plasa sub omoforul Preafericitului Părinte Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, așa cum ați exprimat-o în mod repetat în cuvânt și faptă, vă eliberam, cu titlu personal, din Sfântul nostru Tron Ecumenic, Apostolic și Patriarhal și vă dorim părintește să fiți călăuzit de binecuvântările și harul Domnului nostru și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și ca mila Sa infinită să fie cu dumneavoastră întotdeauna.Aceasta înseamnă că Înaltpreasfinția Voastră nu mai sunteți responsabil în niciun fel de problemele parohiilor tradiționale rusești din Europa de Vest.30 august 2019+ Patriarhul Ecumenic Bartolomeu"
Continuă


"Arhiepiscopului Jean de Charioupolis, din Paris,

Prin această scrisoare patriarhală, în semn de recunoaștere a dorinței voastre profunde de a vă plasa sub omoforul Preafericitului Părinte Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, așa cum ați exprimat-o în mod repetat în cuvânt și faptă, vă eliberam, cu titlu personal, din Sfântul nostru Tron Ecumenic, Apostolic și Patriarhal și vă dorim părintește să fiți călăuzit de binecuvântările și harul Domnului nostru și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și ca mila Sa infinită să fie cu dumneavoastră întotdeauna.

Aceasta înseamnă că Înaltpreasfinția Voastră nu mai sunteți responsabil în niciun fel de problemele parohiilor tradiționale rusești din Europa de Vest.

30 august 2019
+ Patriarhul Ecumenic Bartolomeu"
09 September 2019

06:48
telegraf Conform unui anunț al Băncii Naționale a Ucrainei, licitarea monedelor comemorative lansate cu ocazia acordării autocefaliei noii Biserici Autocefale din Ucraina nu a avut loc, din cauza absenței participanților.
09 September 2019

07:42
telegraf La sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului - 8 septembrie 2019 - în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (când în Biserică se citește Convorbirea lui Iisus cu Nicodim), transmitem în direct Slujba Utreniei și a Sfintei Liturghii. Transmisiunea în direct poate fi urmărită la adresa: https://lacasuriortodoxe.ro/?deschide=transmisiuni-in-direct
08 September 2019

17:05
telegraf
Pe 30 august, Catedrala Sfântul Alexandru Nevsky din Sofia și-a cinstit în mod deosebit ocrotitorul ale cărui sfinte moaște, descoperite la această dată, se află în acest sfânt lăcaș.

La fel se va întâmpla și pe 23 noiembrie, data prăznuirii Sfântului Alexadru Nevsky. Pentru a urmări două videoclipuri realizate în cadrul Sfintei Liturghii recente, puteți accesa (adresa) și (adresa).
07 September 2019

09:56
telegraf În data de 23 august 2019, Patriarhul Mor Ignatie Efrem al II-lea al Antiohiei (de rit oriental) l-a întâlnit pe Viktor Orban, Primul-Ministru al Ungariei, la Fatima - în Portugalia. La întâlnire au participat și Cardinalul Mar Bechara Boutros Al-Rai, Patriarh maronit (de rit oriental) al Antiohiei și al întregului Orient, și Mor Ignatius Youssef III Younan, Patriarhul catolic siriac al Antiohiei.
În cadrul întâlnirii, s-a discutat despre situația actuală din Orientul Mijlociu, exprimându-se speranța unor eforturi din partea comunității internaționale în stabilirea păcii în regiune. Liderii religioși au formulat mulțumiri la adresa Guvernului Ungariei, pentru sprijinul acordat creștinilor persecutați și pentru asistența pe care acesta o acordă proiectelor de reconstrucție din Irak și Siria.
02 September 2019

09:43
telegraf

„Să nu lipsim de la Sfânta Biserică a lui Dumnezeu, deoarece ea conține tainele atât de mari ale mântuirii noastre... și ea dezvăluie darul adopției care este dat prin Sfântul Botez în Duhul Sfânt și care perfecționează pe fiecare în Chipul lui Hristos". Prin acest citat din Sfântul Maxim Mărturisitorul, serviciul de presă al Seminarului ortodox Sfântul Vladimir, din New York, a lansat un nou volum din seria populară de Patristică, intitulat: Mistagogia Ecleziologică - Sfântul Maxim Mărturisitorul [explicarea simbolurilor celor ce se săvârșesc în Sfânta Biserică în timpul Sfintei Liturghi]
02 September 2019

09:28

Cristina Georgescu și Claudiu Victor Gheorghiu: expoziția de pictură 'Interferențe', la Galeriile Sabion (6-17 septembrie 2019)

Galeriile Sabion, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a UAP din România: AFAPRR au plăcerea să vă invite la expoziția de pictură " Interferențe", cu lucrări pe simeze semnate de Cristina Georgescu și Claudiu Victor Gheorghiu. Accesul la vernisaj se va face exclusiv pe baza unei invitații nominale. Va prezenta demersul artistic: Amelia Dincă, istoric şi critic de artă. Cristina Georgescu (n. 1965) este restaurator la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București, membru titular AFAPRR: Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a UAP din România, membru al Consilului Director al AFAPRR a Uniunea Artiștilor Plastici din România. Claudiu Victor Gheorghiu (n. 1967) este membru titular AFAPRR: Asociația Fili...
Continuă
Galeriile Sabion, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a UAP din România: AFAPRR au plăcerea să vă invite la expoziția de pictură " Interferențe", cu lucrări pe simeze semnate de Cristina Georgescu și Claudiu Victor Gheorghiu. Accesul la vernisaj se va face exclusiv pe baza unei invitații nominale. Va prezenta demersul artistic: Amelia Dincă, istoric şi critic de artă.


Cristina Georgescu (n. 1965) este restaurator la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București, membru titular AFAPRR: Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a UAP din România, membru al Consilului Director al AFAPRR a Uniunea Artiștilor Plastici din România.

Claudiu Victor Gheorghiu (n. 1967) este membru titular AFAPRR: Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a UAP din România, totodată consilier media şi al CD al AFAPRR, membru al Consiliului Director al Visarta (Societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul artelor vizuale) ; în subsidiar jurnalist cultural.
Expoziția de pictură " Interferențe" poate fi vizitată în Galeriile Sabion, începând cu 7 septembrie până pe 17 septembrie 2019. 

Galeriile Sabion reprezintă un loc cochet şi rafinat în centrul Bucureştiului (Calea Victoriei 68 – 70), declarat ” cel mai frumos magazin din lume în 2011 și 2013″, manager magazin Sabion: doamna Valeria Manole.  Program de vizitare Galeriile Sabion: luni-vineri: 11:00-19: 00; sâmbătă: 11:00-15:00.


Cristina Georgescu
“ Într- o manieră personală, de grație a desenului și pensulației, dublată de prețiozitate cromatică și efecte compoziționale de mare rafinament, Cristina Georgescu face o rememorare a civilizației Gumelnița, transpusă în expresie plastică. Utilizând la maximum mijloacele specifice picturii, aceasta găsește admirabile soluții de ritmare a câmpului imagistic, articulate pe simboluri, acoperind suprafața de desfășurare a actului pictural. Apărute ca o consecință a unei revelații interioare, lucrările sale converg cu meseria de restaurator, înglobând în sine o întreagă experiență, cu urmări directe în planul creației personale. Notațiile Cristinei Georgescu reînvie motivul compozițional, ca factor direct al soluțiilor de plasticitate deplină, generând armonie, acorduri cromatice distincte, în consonanță cu firea sa delicată și poetică. Universul imaginat de aceasta, deși pornește de la un dat simbolic autentic, redevine în alt registru, o formă de reverberare a eului liber, rămas pur și cizelat, cu fațete misterioase, asemeni civilizației Gumelnița, necunoscută suficient încă.”

 Ana Amelia Dincă, critic de artă

Claudiu Victor Gheorghiu

“Claudiu Victor Gheorghiu își concentrează întreaga atenție spre lumea sacră, spre spiritul divin care ar putea să-i proiecteze sufletul în zona deplină a purității, a transcendenței și binelui. Lucrările sale sunt momente de reculegere, de întoarcere către sine, de monumentală liniște și serenitate. În demersul său vizual, recurența bucăților de pergament cu versete din Biblie, constituie un punct de climax în ceea ce privește statornicia artistului în perimetrul artei religioase. Un pictor hotărât, implicat în fenomenul artistic actual, identificându-se cu ideea de adevăr și frumos, acesta nu se dezice de elementele și personajele dispuse după învățăturile 'Erminiei bizantine', păstrând nu numai rigorile acesteia, ci intervenind cu măiestria personală, cu fragmentul de text selectat, cu expresia desăvârșită a desenului sigur, concis, expresiv și canonic. Claudiu Victor Gheorghiu își concepe filacterele asemenea unor fâșii de pergament, abordate cu minuția unui ascet care, în rugăciune, își dă măsura dumnezeirii sale.“

Ana Amelia Dincă, critic de artă

02 September 2019

08:45
telegraf În ziua de 29 august 2019, Preafericitul Ioan al X-lea, Patriarhul Grec-Ortodox al Antiohiei și Întregului Răsărit și președinte al Consiliului Bisericilor Orientului Mijlociu pentru Familia Ortodoxă a Bisericilor, a găzduit la Mănăstirea Sfântul Ilie Chwayya, în Liban, o întâlnire a președinților Consiliului amintit mai sus. Aceștia au discutat despre situația generală a diferitelor Biserici din Orientul Mijlociu.

02 September 2019

08:38
telegraf Catolicosatul Armean din Cilicia și-a reînnoit apelul său în justiție, în vederea retrocedării Centrului propriu Istoric Religios din Cilicia (Kozan, Turcia) din 1297.

02 September 2019

08:33
telegraf Fostul Patriarh al Ierusalimului, Irineu I, a revenit în orașul său natal din Grecia.
02 September 2019

08:30
telegraf Începând din acest an, cetățenii din Pancevo (Serbia) - orașul de reședință al districtului Banatul de Sud din Voivodina - sărbătoresc pomenirea Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ca hram al orașului.
02 September 2019

08:24
telegraf    Miercuri, 28 august 2019, Patriarhul Teofil al Ierusalimului (conform calendarului ortodox vechi iulian) a sărbătorit pomenirea Adormirii Maicii Domnului, la Mormântul Născătoarei de Dumnezeu, aflat în Ghetsimani.
   La Slujba Vecerniei și la cea a Sfintei Litughii au fost prezenți și pelerini români. O înregistrare video poate fi urmărită la (adresa).
02 September 2019

08:19
telegraf La începutul Noului An Bisericesc - 1 septembrie 2019 - în Duminica a XI-a după Rusalii (când în Biserică se citește Pilda Datornicului Nemilostiv), transmitem în direct Slujba Utreniei și a Sfintei Liturghii. Tot astăzi sunt cinstiți în mod aparte Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul cel Smerit și Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul. De asemenea, va fi oficiată și Slujba de Tedeum. Transmisiunea în direct poate fi urmărită la adresa: https://lacasuriortodoxe.ro/?deschide=transmisiuni-in-direct
01 September 2019

15:34

Pentru a treia oară consecutiv, Sfânta Liturghie sâvârșită pe piatră...

În ziua de 29 august 2019, în care credincioșii ortodocși pomenesc în mod aparte Tăierea Capului Sfântului lor Proroc Ioan Botezătorul, în post negru, pentru a treia oară consecutiv începând din anul 2017, piatra pe care a răsărit-o sau a așezat-o acolo special Dumnezeu, tainic doar de El știută - după simbolul treimic iconografic, din (sau pe) o suprafață aproape perfect tringhiulară, pe care altfel ar fi umplut-o cu flori de pădure - între brazii înalți ai Bucegilor din zona Moeciu-lui de Sus, Părintele Gheorghe Colțea, din Moeciul de (mai de) Jos, a săvârșit Sfănta Liturghie. Alături i-au fost un alt părinte apropiat și doar câțiva credincioși, care la o oră când soarele abia dacă-și permitea să trimită câte o rază, smerit, s...
Continuă
https://lacasuriortodoxe.ro/stiri/fisiere/2019/08/5d6917c6636fd2.59477147.jpeg

În ziua de 29 august 2019, în care credincioșii ortodocși pomenesc în mod aparte Tăierea Capului Sfântului lor Proroc Ioan Botezătorul, în post negru, pentru a treia oară consecutiv începând din anul 2017, piatra pe care a răsărit-o sau a așezat-o acolo special Dumnezeu, tainic doar de El știută - după simbolul treimic iconografic, din (sau pe) o suprafață aproape perfect tringhiulară, pe care altfel ar fi umplut-o cu flori de pădure - între brazii înalți ai Bucegilor din zona Moeciu-lui de Sus, Părintele Gheorghe Colțea, din Moeciul de (mai de) Jos, a săvârșit Sfănta Liturghie.
 
Alături i-au fost un alt părinte apropiat și doar câțiva credincioși, care la o oră când soarele abia dacă-și permitea să trimită câte o rază, smerit, spre înlăturarea negurii desișurilor din codru, se încumetau la pas de drumeție, pe cărările unui parc în întregime natural, pe care tot ei, astfel, încearcă, chemându-L în rugăciunea lor pe Dumnezeu, să-l protejeze în propria-I splendoare.
 
Părintele cunoaște această piatră din tinerețe, de pe când păscând oile, acum păstor, pe atunci ciobănaș, își promitea ca locul să fie cândva închinat slăvirii lui Dumnezeu nu doar ca semn, ci chiar prin sfânta jertfire "măcar" a unei Sfinte Liturghii, după cum altădată, nu foarte demult în legea (timpului) lui Dumnezeu, înaintașii cinstitori ai Vechiului Testament, într-un același spațiu - iar asta Părintele de acum o spune cel mai bine! - sigilau în var, ca semn și, se vede, model pentru posteritate, un astfel de loc, deosebit, de cinstire.
 
Soarele, care în momentul Epiclezei a ajutat cu sfântă căldură credincioșii rugători aproape înghețați până atunci de răzvrătirea dimineții împotriva nopții - la săvârșirea acestei mari Taine înconjurându-l în iubire pe Părintele lor - surprins în câteva imagini realizate tot de ei, și ploaia minunată de stele aurii scuturate la modul real de brazii protectori, ca semn de har de sfântă pustnicie, la care cu toții au fost martori reali în acele momente, au stat dovadă a prezenței înălțătoare divine.
 
Deși o mărturie scrisă nu poate cuprinde frumusețea divină a realității trăite în această sfântă și deplină - și cu adevărat firească și naturală - comuniune, alături de aceste puțin-numărate rânduri, totuși ne permitem să mai alăturăm și smeritele fotografii la fel de lipsite de pricepere în fața adevăratei revelări, din Raiul ascuns de căile ce ni se par mereu înguste spre Piatra Craiului (Împăratului) nostru...
 
Pentru Hristos, pentru Părinții slujitori și pentru cei ai Lui frumos-și-drept-credincioși. Amin!
 
(Cătălin - Lăcașuri Ortodoxe)


30 August 2019

11:45
telegraf Un simpozion internațional pe tema 'Spațiul sacru și iconografia' va avea loc în perioada 3-5 octombrie 2019, în sudul Italiei, la Otranto (Apulia). Vezi program la (adresa).
30 August 2019

07:43
telegraf
Astăzi, 30 august 2019, Biserica Ortodoxă îi cinstește în mod deosebit pe Sfinții Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, episcopul Romanului și pe Sfinții Ierarhi Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase miluiește-ne si ne mântuiește pe noi! Amin!
30 August 2019

12:48

Conferință la Oxford: savanții, preoții și politicienii au discutat despre sex, identitate de gen și sexualitate în relație cu Biserica Ortodoxă

Într-un comunicat de presă oficial emis în urma Conferinței, se arată:"O reuniune internațională a savanților, preoților, medicilor și altor savanți a avut loc la Oxford, în Anglia, în perioada 16-19 august 2019, pentru a discuta pe teme contemporane despre sex, gen și sexualitate în relație cu Biserica OrtodoxăAceastă întâlnire inovatoare a reunit o mare varietate de puncte de vedere pe probleme sociale controversate cu care se confruntă comunitatea creștin-ortodoxă, care numără aproximativ 260 de milioane de adepți.Simpozionul a fost susținut de Consiliul Britanic, ca parte a celei de-a doua iterații a proiectului său „Bridging Voices”. A fost organizat de un consorțiu de specialiști de la Universitatea Exeter și Centrul de Studii Creștin-Ortodoxe al Universității Fordham.Aproximativ ...
Continuă
Într-un comunicat de presă oficial emis în urma Conferinței, se arată:
"O reuniune internațională a savanților, preoților, medicilor și altor savanți a avut loc la Oxford, în Anglia, în perioada 16-19 august 2019, pentru a discuta pe teme contemporane despre sex, gen și sexualitate în relație cu Biserica Ortodoxă

Această întâlnire inovatoare a reunit o mare varietate de puncte de vedere pe probleme sociale controversate cu care se confruntă comunitatea creștin-ortodoxă, care numără aproximativ 260 de milioane de adepți.

Simpozionul a fost susținut de Consiliul Britanic, ca parte a celei de-a doua iterații a proiectului său „Bridging Voices”. A fost organizat de un consorțiu de specialiști de la Universitatea Exeter și Centrul de Studii Creștin-Ortodoxe al Universității Fordham.

Aproximativ cincizeci de savanți au venit din toată lumea, participând cu experiențe diverse și măiestrie profesională, reprezentând o serie de discipline academice, inclusiv teologie, filozofie, istorie bisericească și drept canonic, precum și științe naturale și sociale. Clerul ortodox din mai multe jurisdicții, activiști LGBTQ+ au fost prezenți. A participat și un număr mic de observatori ecumenici din Biserica Anglicană și Biserica Catolică.

Scopul întâlnirii nu a fost acela de a ajunge la un consens imediat sau la declarații comune, ci mai degrabă de a stimula dialogul între experți pentru a ajuta biserica să discearnă răspunsurile la nevoile pastorale urgente, atât veridice, cât și sensibile din punct de vedere pastoral. Întâlnirea a fost strict informală: toți participanții au fost prezenți într-o capacitate privată, iar ierarhia Bisericii nu a fost implicată formal. Această formulă, precum și respectul strict al regulilor Chatham House, au permis tuturor să vorbească liber, fără temeri de exprimări greșite.

Delegații conferinței au participat la nouă ateliere. Subiectele abordate au inclus chestiuni ermeneutice în scris și din Tradiție, antropologie teologică, etică, provocări pastorale, abordări terapeutice, precum și secularism și politici publice. Fiecare sesiune a inclus prezentări de stimulare, urmate de discuții deschise.

Puncte de vedere s-au făcut auzite din toate unghiurile. Participanții care susțin ferm, apără și respectă învățăturile și disciplinele tradiționale ale Bisericii Ortodoxe au vorbit cu cei care le-au găsit problematice - și multe persoane au prezentat perspective. O serie de opinii și de abordări practice au apărut ca fiind deja existente în cadrul Bisericii.

Dialogul autentic a arătat un respect profund pentru pozițiile contrastante și o dorință puternică de cooperare și fidelitate față de Tradiția Ortodoxă. Atenția a fost acordată nu numai învățăturilor și practicilor Bisericii care s-au născut din conștiința ei pre-modernă și răsăritenă, dar și provocărilor Occidentului modern care au ajuns să domine lumea modernă.

Această adunare poate servi drept model de abordare a problemelor legate de sex, sexualitate și gen, fără recriminări și polarizări care prea des caracterizează astfel de discuții. Într-adevăr, întâlnirea este cu siguranță unică în lumea ortodoxă astăzi, prin capacitatea sa de a crea un context de ospitalitate în care toți participanții - conservatori și conservatoriști, progresiști și toți ceilalți - să se poată exprima și auzi și vedea în întreaga lor umanitate complexă în timpul procesului de apropiere de Hristos.

Indiferent de pozițiile lor, participanții la simpozion au fost de acord cu o serie de puncte: Demnitatea tuturor ființelor umane trebuie să fie întotdeauna respectată. Violența trebuie exclusă. Compasiunea pastorală este esențială. Dialogul trebuie să continue pe același ton respectuos și plin de grație care a caracterizat această adunare.

Participanți:
Prof. George Demacopoulos, Diac. Brandon Gallaher, prof. Aristotel Papanikolaou, Dr Edward Skidelsky, Gregory Tucker, Pr. James Alison, prof. Evangelia Amirali, Dr Thomas Arentzen, Dr Nikolaos Asproulis, Pr Michael Bakker, Dr Antonios Basoukos, Pr Demetrios Bathrellos, Pr John Behr, Pr Filip Bordeyne, Dr. Patricia Fann Bouteneff, prof. Peter Bouteneff, prof. David Bradshaw, Pr Silviu Bunta, Misha Cherniak, Pr Ian Graham, Ep. Jonathan Goodall, Dr David Heith-Stade, Pr Dragoș Herescu, Pr Chiril Hovorun, prof. Andrej Jeftić, Nik Jovčić-Sas, Dr Pantelis Kalaitzidis, Pr Isidoros Katsos, Sœur Vassa Larin, Dr Sean Larsen, Pr Andrew Louth, Mari Mars, Rev. Alison Milbank, prof. John Milbank, Dr Elena Narinskaya, Pr Stephen Platt, prof. Ashley Purpura, Pr Richard Rene, Dr Bryce Rich, Dr Edward Siecienski, prof. Richard Swinburne, Dr Elizabeth Theokritoff, Pr Vasileios Thermos, Dr Dmitry Uzlaner, Natalia Vasilevich, Mitropolitul Kallistos (Ware) de Diokleia, prof. Gayle Woloschak, Pr Mark Woodruff.
30 August 2019

06:01
telegraf
Astăzi, Biserica Ortodoxă cinsește în mod deosebit Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, fiind totodată zi de post. Începând cu orele 07:30, în toate paginile Agenției de știri Lăcașuri Ortodoxe, în playerul aflat în partea de sus a site-ului, puteți urmări Slujba Sfintei Liturghii, în direct, din mai multe locații diferite.
29 August 2019

08:18
telegraf Biserica Ortodoxă Bulgară rămâne instituția în care bulgarii au cea mai mare încredere - aproape pâna la 50% din populație - potrivit unui sondaj al Centrului Internațional de Studii Sociale și Politice Gallup, dedicat celor 30 de ani de la schimbările democratice din Bulgaria. În Bulgaria, ortodocșii sunt majoritari, cu o proporție de 59,5% din totalul cetățenilor.
28 August 2019

08:13
telegraf
Agenția rusească RIA Novosti a publicat un scurt material video despre mănăstirile ortodoxe din Saidnaya, în apropierea Damascului (Siria).
Reportajul amintește despre Mânăstirea Heruvimilor și Mânăstirea Nașterea Maicii Domnului, ambele aparținând Patriarhiei Ortodoxe a Antiohiei.

Până de curând, orașul a fost înconjurat de rebeli, dar după ce și-a recuperat libertatea, o altă mănăstire, cea a Sfântului Gheorghe, se află și ea, astăzi, în reconstrucție.

Călugării și călugărițele din Saidnaya, care au suferit foarte mult în timpul războiului, nepărăsind lăcașurile lor sfinte puternic bombardate, acum muncesc cu lopețile la refacerea acestora. Reportajul poate fi văzut la (adresa).
28 August 2019

08:01

Cea mai veche rugăciune în care Preasfânta Fecioară Maria apare ca Născătoare de Dumnezeu (Theotokos - Maica Domnului)

Cea mai veche rugăciune cunoscută către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (Theotokos - Maica Domnului), scrisă în limba greacă, s-a descoperit pe un fragment de papirus datat în jurul anului 250 după Hristos - însemnând: cu 200 de ani în urmă de cel de-Al Treilea Sinod Ecumenic, din Efes, în cadrul căruia Fecioara Maria a fost oficial proclamată „Maica Domnului”, Theotokos. Papirusul se află, din 1917, în Biblioteca John Rylands din Manchester, Anglia, părând de natură creștină-coptă.Traducerea în limba română a rugăciunii este: Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în vremea necazului nostru, ci din primejdie ne izbăvește pe noi, singuna sfântă, singura binecuvântată!
Continuă
Cea mai veche rugăciune cunoscută către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (Theotokos - Maica Domnului), scrisă în limba greacă, s-a descoperit pe un fragment de papirus datat în jurul anului 250 după Hristos - însemnând: cu 200 de ani în urmă de cel de-Al Treilea Sinod Ecumenic, din Efes, în cadrul căruia Fecioara Maria a fost oficial proclamată „Maica Domnului”, Theotokos.

Papirusul se află, din 1917, în Biblioteca John Rylands din Manchester, Anglia, părând de natură creștină-coptă.

Traducerea în limba română a rugăciunii este:
Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în vremea necazului nostru, ci din primejdie ne izbăvește pe noi, singuna sfântă, singura binecuvântată!

28 August 2019

07:37

Religii pentru Pace 2019 - a X-a Adunare mondială: Discursul liminar al Patriarhului Bartolomeu

"Este o mare onoare pentru noi să participăm la cea de-a zecea Adunare Mondială a Religiilor pentru Pace. Astăzi, printre reprezentanții distincți ai Statelor și religiilor, ai marii diversități a tradițiilor de credință, suntem încântați să facem următoarele observații de deschidere, pe o temă foarte importantă: „Salvarea viitorului tuturor; pentru promovarea bunăstării tuturor”.De la alegerea noastră ca Patriarh Ecumenic în 1991, am lucrat neobosit pentru a conștientiza provocările globale urgente, precum protejarea mediului, promovarea păcii și a reconcilierii, promovarea dialogului intercultural și inter-religios, punerea bazelor unei culturi a dreptății și solidarității și a rezistenței la toate acele ispite care sunt în detrimentul demnității și sfințeniei omului, al dreptului său...
Continuă

"Este o mare onoare pentru noi să participăm la cea de-a zecea Adunare Mondială a Religiilor pentru Pace. Astăzi, printre reprezentanții distincți ai Statelor și religiilor, ai marii diversități a tradițiilor de credință, suntem încântați să facem următoarele observații de deschidere, pe o temă foarte importantă: „Salvarea viitorului tuturor; pentru promovarea bunăstării tuturor”.

De la alegerea noastră ca Patriarh Ecumenic în 1991, am lucrat neobosit pentru a conștientiza provocările globale urgente, precum protejarea mediului, promovarea păcii și a reconcilierii, promovarea dialogului intercultural și inter-religios, punerea bazelor unei culturi a dreptății și solidarității și a rezistenței la toate acele ispite care sunt în detrimentul demnității și sfințeniei omului, al dreptului său fundamental inalienabil. Cei aproape douăzeci și opt de ani de implicare activă în rezolvarea tuturor acestor probleme au dezvăluit un adevăr: nimic nu se poate realiza dacă lucrăm separat și independent. Nimeni - nicio națiune, niciun stat, nicio religie, nicio știință sau tehnologie - nu se pot confrunta singure cu problemele actuale. Avem nevoie unul de celălalt; avem nevoie de o mobilizare comună, de eforturi comune, de obiective comune, de spirit comun. Viitorul nostru este comun, iar calea către viitor este o cale comună. Acesta este motivul pentru care „Religii pentru Pace” este atât de crucial, deoarece este o oportunitate unică de a aduna credincioșii și de a ne exprima îngrijorarea pentru binele comun, în centrul căruia se află mediul natural, în prezent amenințat de ceea ce umanitatea numește 'păcate moderne'.

Astăzi, însă, nu este atât de ciudat, cum ar fi fost în trecut, să vezi o instituție sau un lider religios - în mod normal preocupat de valori 'sacre' - să se implice în probleme 'laice'. La urma urmei, ce legătură au pacea, bunăstarea comună, cu diferitele noastre misiuni religioase? Continuăm să credem, cu toată convingerea, că una dintre cele mai mari realizări ale „Religii pentru Pace”, din lume, de la înființarea sa din 1970, a fost încurajarea instituțiilor religioase să stabilească o cooperare și un dialog fructuoase și sincere cu diferiți oameni din diferite medii - de la scena politică la societatea civilă, de la intelectuali la profesioniști, de la teologi la tehnocrați... Adevărata provocare este să încercăm să ne schimbăm comportamentul, să recunoaștem că noi, oamenii, suntem sursa problemei și să ne considerăm ca fiind radical conectați și interdependenți, nu numai în sens sociologic, ci și într-un mod mai global. Suntem ființe relaționale. Adevărul este comuniune, viața este împărtășire, existența este coexistență, logos-urile sunt dia-logos-uri, libertatea este libertate comună. În tradiția ortodoxă, când, în timpul Sfintei Liturghii, oficiantul ridică pâinea și vinul care vor deveni Trupul și Sângele lui Hristos, el spune această rugăciune puternică: „Ale Tale dintru ale Tale, Ție Îți aducem de toate și pentru toate". Expresia „de toate și pentru toate” înseamnă că nu ar putea exista nicio jertfă, nicio rugăciune, nicio slavire a lui Dumnezeu, dacă nu ar include întregul cosmos.

Dacă nu consimțim să ne sacrificăm puțin, atunci putem trece prin viață fără să fim nici măcar conștienți de concertul simfoniei cosmice care se desfășoară înaintea ochilor și urechilor, al armoniei frumuseții. În această orchestră imensă, fiecare detaliu de minut joacă un rol critic; fiecare aspect neimportant contribuie într-un mod esențial la melodia produsă. Niciun singur membru nu poate fi eliminat, fără ca întreaga simfonie să fie afectată. Niciun om, arbore sau animal nu poate fi înlocuit fără ca întreaga imagine să fie distorsionată sau chiar distrusă. Când vom începe să percepem muzica acestei minunate armonii, a acestui concert de pace? Misticii tuturor tradițiilor au înțeles aceste simple adevăruri. Și-au dat seama că o persoană cu inimă pură, inspirată de virtuțile credinței, poate simți o relație cu restul creației. Aici putem discerne paralele în Creștinismul Răsăritean și cel Occidental. Ne putem aminti de Serafim din Sarov (1754-1833) hrănind un urs în pădurea nordică; sau de Francisc din Assisi (1181-1226) tratând elementele universului ca 'frații și 'surorile' sale. Aceeași analogie poate fi găsită în conferința păsărilor din secolul al XII-lea și tandrețea pentru întreaga natură a poeziei lui Rumi (1207-1273) [unul din cei mai cunoscuți mistici islamici / LO] Aceste legături nu sunt numai emoționale; ele sunt profund spirituale, dându-ne un sentiment de continuitate și comunitate cu toată creația lui Dumnezeu, exprimând în același timp identitatea și compasiunea noastră față de întreaga lume. Prin urmare, dragostea pentru Dumnezeu, dragostea pentru om și grija pentru pace și creație nu pot fi deconectate. Deși există o ierarhie a priorităților, nu există o distincție clară între ele. Adevărul este că suntem cu toții o singură familie - ființe umane și întreaga lume vie - și împreună, cu toții, privim spre Dumnezeu Creatorul.

Doamnelor și domnilor, Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, întrunit la Creta în iunie 2016, a declarat în enciclica sa că „dialogul onest inter-credincios contribuie la dezvoltarea încrederii reciproce și la promovarea păcii și securității, reconcilierii. Biserica se străduiește să facă 'pacea care vine de sus' mai tangibilă pe pământ. Adevărata pace nu se realizează prin forța armelor, ci doar prin iubire, care „nu caută ale sale,” (1 Corinteni 13: 5). Uleiul credinței trebuie folosit pentru a calma și a vindeca rănile altora, nu pentru a reînnoi noi focuri ale urii.

În ciuda criticilor aduse religiei ca sursă de diviziune și de fundamentalism, nu religia, ci ideologia 'morții lui Dumnezeu', proclamată și sărbătorită de mulți din vremea noastră, care a făcut din secolul XX, cea mai violentă eră din istoria umanității. Această epocă a fost martor a două războaie mondiale, s mai multe genocide, atrocități imprevizibile, conflicte armate sângeroase, schimburi de populație, războaie reci și amenințări nucleare. Umanitatea este în impas, neputincioasă și fără ghid, când 'Dumnezeu este mort'. Cu toate acestea, în Biblie suntem învățați că 'Începutul înţelepciunii este frica de Domnul” (Psalmul 110: 10). Cu toate acestea, așa cum știm cu toții, frica poate deveni acum un instrument al violenței, atunci când radicalismul și fundamentalismul - aceste expresii ale 'râvnei, dar fără cunoștința” (Romani 10: 2) - au prioritate asupra adevăratei naturi a religiei, care este aceea de a relaționa umanitatea cu Dumnezeu, de a-i îndruma pe oameni spre adevăr, de a crea o relație rodnică împreună ei, de a duce la schimbarea minții, la înțelegerea reciprocă și a-i face să trăiască în încredere. 'Frica de Dumnezeu' este diferită de cea provocată de extremism. Este un moment de transformare, care cuprinde pace și libertate și cultivă virtutea și cooperarea. În teologia creștină, numim acest moment o convertire a inimii și a minții care duce la comuniunea în pace cu Dumnezeu, cu aproapele nostru și cu întreaga creație.

În ciuda dificultății sarcinii care urmează, rămânem optimisti în ce privește progresul umanității spre o bunăstare împărtășită. Tocmai de aceea, această viziune trebuie promovată dincolo de zidurile acestei clădiri și dincolo de zidurile Altarurilor noastre și ale lăcașurilor de cult. „Religii pentru pace” se află în centrul inițiativelor interdisciplinare și interreligioase care servesc ca un catalizator pentru a reuni societățile religioase, științifice, economice, societatea civilă, precum și liderii guvernamentali și academici. În acest moment, am dori să recunoaștem munca fructuoasă și angajamentul tuturor celor pe care îi cunoaștem și pe care nu îi cunoaștem, din această organizație specială și să le mulțumim pentru angajamentul acordat. Îl felicităm în mod deosebit pe dr. William Vendley, care de atâția ani a fost imaginea și forța motrice a „Religii pentru Pace”.

Dragi prieteni, Trăim într-o lume imperfectă și împreună, prin acțiuni comune și inițiative creative, trebuie să facem o lume mai bună, nu numai pentru generația actuală, ci și pentru viitor. Copiii noștri și copiii copiilor noștri merită o lume a libertății , păcii și dreptății globale, generozității și compasiunii, fără violență împotriva naturii și a semenilor noștri. Ne rugăm ca solidaritatea și atenția reînnoită, la care lucrăm toți, să devină o ofrandă sacră „în toate și pentru toate”. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată."

28 August 2019

07:00
telegraf Un noul film în limba rusă, despre Sfântul Gavriil (Urgebadze - 1929-1955 - canonizat în 2012 de Biserica Georgiei), intitulat „Vă aștept în Samtavro...”, realizat cu binecuvântarea Patriarhului Ilia II al Georgiei, poate fi vizionat la (adresa).
28 August 2019

07:43
telegraf

Astăzi, 27 august 2019, Biserica Ortodoxă îi cinstește în mod deosebit pe Sfântul Cuvios Pimen cel Mare, pe Sfântul Mucenic Fanurie și pe Sfântul Ierarh Osie, Episcopul Cordobei.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase miluiește-ne si ne mântuiește pe noi! Amin!
27 August 2019

07:48

Numărul Episcopilor ortodocși în raport cu credincioșii care le revin astăzi este extrem de mic, comparativ cu cel de la începuturile Creștinismului

Site-ul web Istoria Ortodoxă a publicat recent un scurt studiu realizat de Matthew Namee, care notează:„Din câte știu, există astăzi 941 de episcopi ortodocși canonici activi în lume. Comparativ cu secolul al XIX-lea, aceasta este o creștere mare - în 1859 aveam doar 278 de episcopi în lume. Dar, la momentul Primului Sinod Ecumenic, în lume existau 1.800 de episcopi: aproximativ 1.000 în Răsărit și 800 în Occident, și pentru o populație mult mai mică de creștini.Majoritatea episcopilor din lume aparțin Patriarhiei Moscovei, 40%. Urmează Patriarhia Constantinopolului, cu 14%, apoi Biserica Greciei cu 11%. Este, fără doar și poate, dificil să oferim o demografie exactă a Ortodoxiei - totul depinde de definiția „ortodox-ului”. Dar, am făcut tot posibilul să găsesc date demografi...
Continuă
Site-ul web Istoria Ortodoxă a publicat recent un scurt studiu realizat de Matthew Namee, care notează:

„Din câte știu, există astăzi 941 de episcopi ortodocși canonici activi în lume. Comparativ cu secolul al XIX-lea, aceasta este o creștere mare - în 1859 aveam doar 278 de episcopi în lume. Dar, la momentul Primului Sinod Ecumenic, în lume existau 1.800 de episcopi: aproximativ 1.000 în Răsărit și 800 în Occident, și pentru o populație mult mai mică de creștini.

Majoritatea episcopilor din lume aparțin Patriarhiei Moscovei, 40%. Urmează Patriarhia Constantinopolului, cu 14%, apoi Biserica Greciei cu 11%. Este, fără doar și poate, dificil să oferim o demografie exactă a Ortodoxiei - totul depinde de definiția „ortodox-ului”. Dar, am făcut tot posibilul să găsesc date demografice pentru diferitele Biserici Ortodoxe din lume și acestea fac referire la aproximativ 222 de milioane de creștini ortodocși în întreaga lume (ceea ce, ca să fiu sincer, este probabil o cifră optimistă). Aceasta înseamnă o medie de 236.000 de închinători pentru un Episcop, ceea ce pare pur și simplu absurd. Este interesant de menționat că acest raport este identic cu cel din 1859 - 236.000 de credincioși pentru un Episcop, ceea ce reprezintă o schimbare mare față de perioada Sinodului din Niceea, când numărul era cuprins între 5.000 și 20.000 pentru un Episcop. Raportul credincioșilor per Episcop variază mult de la o Biserică la alta - Bisericile din Rusia, România, Bulgaria și Serbia au toate cifre excepțional de mari, depășind cu mult 150.000 pentru o eparhie.

Biserica OCA (din America) și Bisericile din Alexandria, Cehoslovacia și Ierusalim au toate mai puțin de 20.000 de credincioși per Episcop, deci mai aproape de situația din perioada Niceea. Desigur, un raport mai mic nu înseamnă neapărat mai multă îngrijire pastorală: Ierusalimul (și Constantinopolul, cu un raport de aproximativ 26.000 de credincioși la un Episcop) au mulți Episcopi activi care slujesc într-un fel de rol administrativ, fără a se ocupa activ îngrijirea pastorală".
26 August 2019

07:34
telegraf Mitropolitul Epifanie, Primatul noii Biserici autocefale Ucrainene va primi, pe 19 octombrie 2019, „Premiul Athenagoras 2019 pentru drepturile omului”, la Hotelul Hilton Midtown din New York, din partea Ordinului Arhonților "Sfântul Andrei" al Patriarhiei Ecumenice.
26 August 2019

09:56

Zilele Satului Hunedorean 2019

   Muzeul ASTRA, ale cărui acțiuni se desfășoară în parteneriat media oficial Lăcașuri Ortodoxe, are calitatea de gazdă și de partener în cadrul evenimentului  „Zilele Satului Hunedorean”, organizat de Agentia de Dezvoltare Economico-Sociala ADEH din Hunedoara. Acțiunea va avea loc în perioada 23-25 august 2019, la Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.    Cu susținerea Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Complexul Național Muzeal Astra Sibiu, Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara organizează „Zilele Satului Hunedorean”, în perioada 23-25 august 2019. Evenimentul se va desfășura  în zona Târgului de țară a Muzeului în aer liber Astra din Dumbrava Sibiului, după un program zilnic cu începere de la ora 10:00 și...
Continuă
   Muzeul ASTRA, ale cărui acțiuni se desfășoară în parteneriat media oficial Lăcașuri Ortodoxe, are calitatea de gazdă și de partener în cadrul evenimentului  „Zilele Satului Hunedorean”, organizat de Agentia de Dezvoltare Economico-Sociala ADEH din Hunedoara. Acțiunea va avea loc în perioada 23-25 august 2019, la Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.

    Cu susținerea Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Complexul Național Muzeal Astra Sibiu, Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara organizează „Zilele Satului Hunedorean”, în perioada 23-25 august 2019. Evenimentul se va desfășura  în zona Târgului de țară a Muzeului în aer liber Astra din Dumbrava Sibiului, după un program zilnic cu începere de la ora 10:00 și până la ora 18:00.
   
    "În cadrul atelierelor organizate de meșterii și artizanii populari din județul Hunedoara, iubitorii de meșteșuguri și tehnici de manufactură populară sunt așteptați să descopere secretele prelucrării lemnului, picturii, broderiilor, cusăturilor, împletiturilor și ale altor îndeletniciri mai vechi sau mai noi. Bogăția folclorului, specifică ținuturilor noastre, va fi pusă în lumină prin intermediul costumelor, al dansurilor și al cântecelor populare. Ne vom bucura împreună de participarea ansamblurilor folclorice „Hațegana”, „Junii Petrileni”, „Ritmuri Zărăndene”, a grupului de Tulnicărese din Bulzeștii de Sus, a îndrăgitului artist Bogdan Toma împreună cu „Grupul Instrumental Hunedorenii”, a poetului popular Cornelia Neaga și, nu în ultimul rând, a marelui maestru al taragotului Pera Bulz, numit de UNESCO „tezaur uman viu”. Cultura gastronomică autohtonă va fi promovată prin preparatele tradiționale ale producătorilor locali participanți la eveniment. Astfel, vizitatorii vor putea gusta mai multe sortimente de virșli, pâine, miere, siropuri, dulcețuri, cozonaci, zacuscă, brânză, plăcinte pădurenești și multe alte delicii pregătite cu suflet, din ingrediente naturale și după rețete păstrate cu grijă.


    Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra din Sibiu reprezintă un reper în păstrarea și conservarea spiritului popular românesc, atrăgând, în fiecare an, un număr impresionant de vizitatori, atât din țară, cât și din străinătate. Prin organizarea „Zilelor Satului Hunedorean” în acest cadru atât de reprezentativ în spațiul culturii și civilizației rurale românești, ne propunem promovarea potențialului natural, cultural și turistic al tuturor zonelor etnografice din județul Hunedoara, punând un accent deosebit pe autenticitatea obiceiurilor, diversitatea culinară, creativitatea meșteșugurilor și măiestria artiștilor populari.

    Referindu-ne la tradiții, prin intermediul elementelor de artă și civilizație populară ne conectăm la valorile trecutului și le integrăm în cotidianul timpului prezent, proiectând amprenta identității noastre culturale asupra generațiilor viitoare. Toți cei cu drag de neam și de frumos sunt așteptați să celebreze, împreună cu noi, frumusețea și bogăția sufletului satului hunedorean!" - Liana Maria Ștaier, Șef Serviciu / AGENȚIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

23 August 2019

08:49

Calfele călătoare vin cu ateliere gastronomice. Atelier de brutărie

Muzeul ASTRA, instituție ale cărei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, desfășurându-se în parteneriat media oficial Lăcașuri Ortodoxe, găzduiește în perioada 28-29 august 2019 un atelier gastronomic de brutărie. Deoarece anul acesta Sibiul poartă titlul de Regiune Gastronomică Europeană, și-au anunțat prezența la Muzeul ASTRA o serie de calfe călătoare din domeniul gastronomic – bucătari, brutari, cofetari – care își doresc să transmită o parte din cunoștințele lor localnicilor și turiștilor interesați de bucătăria tradițională. Participarea la ateliere de brutărie se face pe bază de programare la telefonul brutarului Marcus: 0749 570 252, vorbitor de limbă germană, engleză și franceză. Programările se fac în limita locurilor disponibile (maxim 8 pers/ateli...
Continuă

Muzeul ASTRA, instituție ale cărei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, desfășurându-se în parteneriat media oficial Lăcașuri Ortodoxe, găzduiește în perioada 28-29 august 2019 un atelier gastronomic de brutărie.

Deoarece anul acesta Sibiul poartă titlul de Regiune Gastronomică Europeană, și-au anunțat prezența la Muzeul ASTRA o serie de calfe călătoare din domeniul gastronomic – bucătari, brutari, cofetari – care își doresc să transmită o parte din cunoștințele lor localnicilor și turiștilor interesați de bucătăria tradițională.

Participarea la ateliere de brutărie se face pe bază de programare la telefonul brutarului Marcus: 0749 570 252, vorbitor de limbă germană, engleză și franceză. Programările se fac în limita locurilor disponibile (maxim 8 pers/atelier).

Taxa de  atelier este de 15 lei/persoană. Împreună cu Marcus vor mai susține demonstrații încă doi brutari. Locația în care se va desfășura atelierul interactiv este Târgul de țară din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.

 

Evenimentul reprezintă o continuare a colaborării începute cu cinci ani în urmă între asociația Casa Calfelor Sibiu și Muzeul ASTRA, cu scopul de a promova vechile bresle de meșteșugari.  Atât în Evul Mediu, cât și acum, calfele călătoare au făcut legătura dintre Sibiu și marile centre meșteșugărești europene.

 

Cosmin Călinescu
Purtător de cuvânt Muzeul ASTRA
23 August 2019

08:45

Festivalul Tarafuri şi Fanfare, ediţia a XIV-a - 2019

Muzeul ASTRA din Sibiu şi Asociaţia Culturală „Arhetipuri: Datini, Muzică, Rost” în parteneriat cu Asociația ,,Mișscarea de Rezistență”, organizează în perioada 31 august -  1 septembrie 2019 Festivalul Tarafuri şi Fanfare, ediţia a XIV-a.În pragul toamnei lui 2019, pentru al şaptelea an, va fi reconturată atmosfera târgurilor deodinioară: cu bucate alese, pregătite de socăciţe iscusite, cu meşteri populari şi, mai ales, cu muzicanţi fără pereche. Lăutarii, rapsozii şi comunităţile păstrătoare de datini pot răspunde multor întrebări fără să stea pe gânduri. Ce este un târg şi ce fel de tranzacţii sau învoieli aveau şi au loc aici? Ce târguiau, cu ani în urmă, muşteriii care ocoleau iarmarocul pentru a găsi cele de trebuinţă la preţuri pentru toate buzunarele? Cum erau tocmiţi lăuta...
Continuă
Muzeul ASTRA din Sibiu şi Asociaţia Culturală „Arhetipuri: Datini, Muzică, Rost” în parteneriat cu Asociația ,,Mișscarea de Rezistență”, organizează în perioada 31 august -  1 septembrie 2019 Festivalul Tarafuri şi Fanfare, ediţia a XIV-a.
În pragul toamnei lui 2019, pentru al şaptelea an, va fi reconturată atmosfera târgurilor de
odinioară: cu bucate alese, pregătite de socăciţe iscusite, cu meşteri populari şi, mai ales, cu muzicanţi fără pereche. Lăutarii, rapsozii şi comunităţile păstrătoare de datini pot răspunde multor întrebări fără să stea pe gânduri. Ce este un târg şi ce fel de tranzacţii sau învoieli aveau şi au loc aici? Ce târguiau, cu ani în urmă, muşteriii care ocoleau iarmarocul pentru a găsi cele de trebuinţă la preţuri pentru toate buzunarele? Cum erau tocmiţi lăutarii ieri şi cum sunt arvuniţi astăzi? Ce repertorii ocazionale pregăteau în decursul unui an? Vă invităm la un dialog cultural despre târguri şi iarmaroace, despre bâlciuri şi oboare, despre nedei şi hramuri, despre muzici şi rost.
Vor istorisi despre toate Muzicanți și dănțăuși de pe Valea Idicelului, județul Mureș,
Fanfara din Dârvari, județul Mehedinţi, Taraful Gorjului, județul Gorj, Comunitatea din
Vinerea, județul Alba, Muzicanţii din Dobrotești, județul Teleorman, Grupul de Muzică
Tradiţională Românescă „Juniiˮ, judeţul Sibiu, Taraful Căldăraru din Băbiciu, județul Olt,
Valerică de la Cruşovu, județul Olt. Cu toţii vor deschide tolbele cu poveşti şi vor zice,
deopotrivă, cântece de joc, de dragoste, de jale, hore, sârbe, doine şi balade, cântece de ascultare.

Li se alătură, în cele două zile, Zamfira Mureşan din Maramureş.
Nu vor lipsi atelierele de gătit, îmbinate cu poveștile preparatelor specifice târgurilor de
altădată, depănate de socăcițele de la Vinerea, județul Alba, nici dialogurile cu meşterii populari care construiesc instrumente muzicale. Curioşii vor putea afla cum învaţă un copil, acasă, să strunească o vioară şi cum se transmite lăutăria din tată-n fiu fără partituri, precum şi alte secrete din tagma lăutăriei.

„Fanfara ţărănească din Dârvari este nelipsită din viaţa comunităţii. Cântă cu felurite
ocazii: la botezuri, la nunţi, dar şi la înmormântări. De asemenea, muzicanţii care compun
tarafurile din sate sunt şi ei prezenţi la astfel de momente de referinţă. De fiecare dată se
dovedesc a fi excepţionali maeştri de ceremonii în localităţile natale cât şi în aşezările învecinate.

Sunt tocmiţi din vreme de cei interesaţi. Unii îi caută pe acasă, alţii îi întâlnesc pe la târguri sau cu alte ocazii. Însă, tot mai des, ei sunt solicitaţi pentru a zice obiceiul de nuntă şi rolul lor este restrâns şi constrâns, preluat de tehnici moderne asistate de computer. Muzicile străvechi, moştenite de aceşti purtători de tradiţii bat, din ce în ce mai tare, în retragere şi se sting odată cu licăririle inimilor lor împovărate de ani. Să nu lăsăm colbul uitării să le acopere poveştile şi repertoriile de neînlocuit. Ei cunosc sensul sărbătorilor şi al rânduielilor. Ei pot explica rostul cântecelor bătrâneşti şi legătura acestora cu satul tradiţional care s-a transformat după cum «au dictat» vremurile. Festivalul Tarafuri şi Fanfare îi aduce în atenţie pe aceşti desăvârşiţi muzicanţi. Ei ştiu să făurească o lume aproape dispărută, a satului tradiţional supus schimbărilor continue”, declară etnologul Luminiţa Tucă, preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Culturale „Arhetipuri: Datini, Muzică, Rost”.
Inițiat în anul 2007 de Marius Tucă în spiritul campaniei ,,Recurs la România”, Festivalul Tarafuri și Fanfare s-a transformat, odată cu trecerea anilor, într-o veritabilă ,,mișcare de rezistență” în a descoperi și redescoperi datinile, muzica și rostul din satul traditional.

Vă invităm, aşadar, sâmbătă, 31 august, şi duminică, 1 septembrie 2019, la Muzeul în aer
liber din Dumbrava Sibiului, între orele 11:00 şi 18:00, la Festivalul Tarafuri şi Fanfare. Veniţi să petrecem până seara la sărbătoarea muzicii ţărăneşti! Muzicanţii invitaţi vor demonstra şi de această dată că muzica tradiţională, o parte importantă a patrimoniului românilor, n-are pereche în lume.

Acţiunile Muzeului ASTRA sunt posibile cu finanţarea Consiliului Judeţean Sibiu.
Un eveniment cultural susţinut de Carrefour Sibiu şi BES România. Agenția de știri Lacașuri Ortodoxe este partener media oficial al evenimentelor ASTRA Sibiu.

Program
Festivalul Tarafuri şi Fanfare,
ediţia a XIV-a, 2019

Sâmbătă, 31 august 2019
Târgul de ţară
Ora 11:00

Fanfara din Dârvari, județul Mehedinţi – porneşte de la Pavilionul Muzeal Multicultural
spre Târgul de ţară; Fanfara din Dârvari va susţine, pe parcursul zilei, momente
tradiţionale şi în alte locuri din Muzeul în aer liber, Târgul de ţară.
Orele 11:00 – 12:00

Deschiderea evenimentului cultural la Târgul de ţară;

Vernisajul expoziţiei de fotografie „Târgurile de altădată” la Târgul de ţară.
Orele 11:00-15:00

Ateliere de gătit și poveștile preparatelor specifice târgurilor de altădată - Socăcițele de
la Vinerea și Tonea, județul Alba.
Orele 11:00-18:00

Ateliere culturale şi dialog muzical tradițional: Fanfara din Dârvari, județul Mehedinţi,
Taraful Gorjului, județul Gorj, Comunitatea din Vinerea, județul Alba, Muzicanţii din
Dobrotești, județul Teleorman, Grupul de Muzică Tradiţională Românescă „Juniiˮ,
judeţul Sibiu. Invitat special: Zamfira Mureşan.

Instrumentele muzicale – meşteşug şi artă (dialog cu meşterii populari şi cu muzicanţii).

Duminică, 1 septembrie 2019
Târgul de ţară

Orele 11:00 – 15:00

Ateliere de gătit și poveștile preparatelor tradiţionale; târgul şi iarmarocul versus bâlciul
şi oborul; istorisiri de la nedei şi hramuri. Dialog cultural deschis tuturor invitaţilor.

Obiceiuri de ieri şi de azi de prin sate adunate: dr. Cornelia Florea, prof. Zamfira
Mureşan, prof. Anca Herlea, prof. Ionela Popa, lector dr. asoc. Luminiţa Tucă.

Muzica tradiţională de la meserie la profesie (dialog cu muzicanţii).
Orele 11:00 – 18:00

Ateliere culturale şi dialog muzical tradițional. Participă: Muzicanți și dănțăuși de pe
Valea Idicelului, județul Mureș, Comunitatea din Vinerea, județul Alba, Muzicanţii din
Dobrotești, județul Teleorman, Taraful Căldăraru din Băbiciu, județul Olt, Valerică de la
Cruşovu, județul Olt, Grupul de Muzică Tradiţională Românescă „Juniiˮ, județul Sibiu.
Invitat special: Zamfira Mureşan.

23 August 2019