Lăcașuri Ortodoxe

De actualitate, în Ortodoxie

00:00
telegraf În ziua de 22.01.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Sf. apostol Timotei, ucenicul sfântului apostol Pavel
 • Sf. cuvios mucenic Anastasie Persul
 • Sf. mucenici Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sioniu, Gavril, Ioan, Parod și alți 377 mucenici
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
22 January 2020

17:47

Biserica Rusă nu a negat niciodată primatul Patriarhiei de Constantinopol în lumea ortodoxă

În ciuda repetatelor acuzații din partea Patriarhiei Constantinopolului și a susținătorilor acesteia, Biserica Ortodoxă Rusă nu a negat niciodată primatul Patriarhiei Constantinopolului în lumea ortodoxă, a spus recent Mitropolitul Ilarion (Alfeyev).„Sfera Bisericii vorbitoare de limbă greacă a acuzat de curând Biserica Rusă, de mai multe ori, că ar fi negat primatul Patriarhiei Constantinopolului în lumea ortodoxă și că ar fi căutat să-i ia locul. Cu toate acestea, nu am auzit un singur argument convingător care să dovedească validitatea acestor acuzații”, a spus Mitropolitul, astăzi, pentru Interfax-Religion ( http://interfax-religion.ru/?act=news&div=74117 ).Mitropolitul Ilarion este șeful Departamentului Patriarhiei Moscovei pentru Relații Bisericești Externe.Nu intră în discuți...
Continuă
În ciuda repetatelor acuzații din partea Patriarhiei Constantinopolului și a susținătorilor acesteia, Biserica Ortodoxă Rusă nu a negat niciodată primatul Patriarhiei Constantinopolului în lumea ortodoxă, a spus recent Mitropolitul Ilarion (Alfeyev).


„Sfera Bisericii vorbitoare de limbă greacă a acuzat de curând Biserica Rusă, de mai multe ori, că ar fi negat primatul Patriarhiei Constantinopolului în lumea ortodoxă și că ar fi căutat să-i ia locul. Cu toate acestea, nu am auzit un singur argument convingător care să dovedească validitatea acestor acuzații”, a spus Mitropolitul, astăzi, pentru Interfax-Religion ( http://interfax-religion.ru/?act=news&div=74117 ).

Mitropolitul Ilarion este șeful Departamentului Patriarhiei Moscovei pentru Relații Bisericești Externe.

Nu intră în discuție negarea primatului, subliniază Mitropolitul Hilarion, ci chestiunea legată de modul în care îl înțelegem. Înțelegerea Bisericii Ruse cu privire la întâietate poate fi găsită în documentul „Poziția Patriarhiei Moscovei cu privire la problema întâietății în Biserica Universală”, care a fost adoptat oficial de Sfântul Sinod al Bisericii Ruse în decembrie 2013, a mai notat Mitropolitul Hilarion.

"Se spune clar că, după Marea Schismă din 1054, primatul de onoare în Biserica Ortodoxă revine Patriarhului din Constantinopol", a declarat șeful Departamentului amintit.

„Apropo, Biserica Rusă este una dintre puținele Biserici Locale, sau poate singura care recunoaște primatul Constantinopolului nu numai prin cuvinte, ci într-un document special cu statut sinodal".

„Cu toate acestea, în ultimii 100 de ani, Patriarhia Constantinopolului a dezvoltat o doctrină a primatului care copiază de fapt modelul romano-catolic al structurii Bisericii”, așa cum este prezentat cel mai clar în raportul „Primul Fără Egali”, de către Mitropolitul Elpidophoros (Lambriniadis), acum Arhiepiscop Grec-Ortodox al Americii.

„Desigur, această înțelegere a primatului Tronului de la Constantinopol este respinsă de Biserica Rusă, deoarece nu corespunde nici Tradiției Bisericii, nici ecleziologiei ortodoxe. Dar, din păcate, această înțelegere a primatului a prevalat asupra Fanarului și a dus la invadarea Ucrainei. Drept urmare, am fost nevoiți să încetăm comuniunea cu Biserica din Constantinopol”, a concluzionat Mitropolitul Hilarion.
21 January 2020

13:53
telegraf „Biserica este ecumenică, sobornicească, Dumnezeiască-umană, fără vârstă și, prin urmare, este o blasfemie - o blasfemie impardonabilă împotriva lui Hristos și împotriva Duhului Sfânt - să transformi Biserica într-o instituție națională, pentru a o restrânge la aspirații mărunte, tranzitorii, legate de timp și moduri de a face lucrurile. Scopul ei este dincolo de naționalitate, ecumenic, atotcuprinzător: acela de a uni toți oamenii în Hristos, toți indiferent de națiune, rasă sau poziție socială”. (Sfântul Iustin Popovici)
21 January 2020

12:50

Și o voce sună din Rai... Când Iordanul refuză să mai curgă spre... Marea Moartă

Oamenii își părăseau orașele lor păcătoase - orașe pline de zgomot, murdărie, patimi, intrigi, curse de șobolani, lipsă de sens și de scop, disperare, boală, sărăcie și exces - și se îndreptau spre Râul Iordan, către cel care striga în pustie, să fie botezați de el, să fie spălați de nelegiuirile lor, să fie curățați de fărădelegile lor, de toate păcatele lor. Au intrat în râu, pătați și murdăriti de păcat, iar apele au luat mizeria asupra lor. Dacă păcatele lor ar fi asemănate cu frunzele uscate care pluteau pe suprafața râului, ele ar fi fost purtate de curent în jos, spre Marea Moartă, și s-ar fi amestecat acolo cu păcatele străvechi ale Sodomei și Gomorei, făcând marea să fie și mai sărată, mai amară, mai moartă.Când Hristos a ajuns să fie botezat, Ioan, conform Evangheliei, ezită: ...
Continuă
Oamenii își părăseau orașele lor păcătoase - orașe pline de zgomot, murdărie, patimi, intrigi, curse de șobolani, lipsă de sens și de scop, disperare, boală, sărăcie și exces - și se îndreptau spre Râul Iordan, către cel care striga în pustie, să fie botezați de el, să fie spălați de nelegiuirile lor, să fie curățați de fărădelegile lor, de toate păcatele lor. Au intrat în râu, pătați și murdăriti de păcat, iar apele au luat mizeria asupra lor. Dacă păcatele lor ar fi asemănate cu frunzele uscate care pluteau pe suprafața râului, ele ar fi fost purtate de curent în jos, spre Marea Moartă, și s-ar fi amestecat acolo cu păcatele străvechi ale Sodomei și Gomorei, făcând marea să fie și mai sărată, mai amară, mai moartă.

Când Hristos a ajuns să fie botezat, Ioan, conform Evangheliei, ezită: „ Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? ” (Sfânta Evanghelie după Matei 3:14). Ioan nu numai că și-a dat seama că cel mai mare nu poate primi binecuvântare din partea celui mai mic; mai cu seamă Cel Care, El Însuși fiind "împărăția cerurilor", nu avea nevoie să Se pocăiască sau să-Și mărturisească păcatele (cf. Sfânta Evanghelie după Matei 3: 2, 6).

Unii ne învață că, atunci când Hristos a insistat să fie botezat - „că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea” (Sfânta Evanghelie după Matei 3:15) - El a acționat conform naturii noastre umane pe care El a luat-o asupra Sa, arâtându-Se ca exemplu tuturor celor care L-ar urma, afirmând că, deși cu adevărat Dumnezeu, El a fost și cu adevărat om. Într-adevăr, dreptatea Vechiului Legământ este credința față de acesta. Hristos a venit nu pentru a strica Legea, ci pentru a o împlini” (Sfânta Evanghelie după Matei 5:17) - pentru a o umple de semnificație, de scop, de Sine Însuși, pentru a o umple pe deplin întru Sine.

În zilele lui Iosua, când s-a confruntat cu prezența lui Dumnezeu, apa Iordanului „care curgea din sus s-a oprit şi s-a făcut perete pe o foarte mare depărtare” (Cartea lui Iosua Navi 3:16). „Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi.” (Psalmul 113: 3). Cum ar fi putut să-L atingă apele pe Cel Care „a pus nisipul hotar împrejurul mării”? (Ieremia 5:22). Cum ar putea să îndrăznească să se verse apele peste Cel al Cărui nume este „Domnul Savaot..., Sfântul lui Israel” (Isaia 47: 4)?

Dar în momentul în care Hristos a intrat în apele Iordanului, conform tradiției Bisericii, păstrată în numeroase imnuri de sărbătoare, râul și-a inversat cursul. E ca și cum Hristos ar trage înapoi, în El Însuși, amărăciunea și sarea care plutesc pe râu, a luat asupra Sa „durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovărat” (Isaia 53: 4). Asemenea mulțimii de pești care a rupt mrejele lui Petru (Sfânta Evanghelie după Luca 5: 6), Hristos a scos din apele Iordanului mulțime de păcate omenești, pe care le-a purtat în Trupul Său până la Cruce (cf. Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 2: 24).

Poate că nu doar smerenia lui Hristos a fost botezată, ca Fiu al omului întru Care Tatăl a binevoit (Sfânta Evanghelie după Matei 3:17), ci și Jertfa Sa, în acel moment, ca Fiul lui Dumnezeu. El a purtat asupra Sa Însuși „toate nelegiuirile lor… și toate nedreptăţile lor şi toate păcatele lor", punându-le pe capul Lui (Leviticul - cartea a treia a lui Moise 16:22, 21). Așa după cum apele curățau oamenii de păcatele lor, acum ei erau curățați și sfințiți de luarea acestor păcate de Hristos. Și „a doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce ridică păcatul lumii” (Sfânta Evanghelie după Ioan 1:29) - le făcea să dispară nu într-un mod magic, ci prin luarea lor asupra Sa, răstignindu-le în El Însuși și ridicându-le pe Cruce, cu El Însuși. Dacă dorim să participăm la viața în Hristos, trebuie să ne amintim cum calea învierii nu este una prin magie; este prin Cruce. „Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii” (Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 6: 4)

    Hristos este botezat. El iese din ape și poartă lumea cu El. El vede cerurile deschise, pe care Adam le-a închis în fața lui și a urmașilor săi. Duhul mărturisește Divinitatea lui Hristos, pentru că El Se grăbește spre creația Sa; și o voce sună din Rai, căci din Cer S-a coborât să dea mărturie, și El este Mântuitorul sufletelor noastre.

(Traducere Lăcașuri Ortodoxe, ianuarie 2020, după un cuvânt al Pr. Serghei Sveșnikov - pravmir.com)
21 January 2020

11:17
telegraf Mitropolitul Emmanuel al Franței (Patriarhia Ecumenică) a vizitat parohia grec-ortodoxă a "Fecioarei Maria", din Principatul Monaco, la invitația comunității grecești locale, binecuvântând apele la Sărbătoarea Teofaniei (Botezul Domnului) după calendarul vechi iulian, la slujbă fiind prezenți și mai mulți credincioși slavi, conform unei informații a publicației în limba franceză Orthodoxie.com.
21 January 2020

00:00
telegraf În ziua de 21.01.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Cuviosul Maxim Mărturisitorul
 • Sf. mucenic Neofit
 • Cuviosul Zosim, episcopul Siracuzei din insula Siciliei
 • Sf. Mc. Evghenie, Valerian, Candid și Achila, care au mărturisit în Trapezunt
 • Sf. 4 mucenici din Tir
 • Cuviosul Neofit, îngrijitorul Mănăstirii Vatopedului, care a auzit glasul Născătoarei de Dumnezeu, ieşind din gura sfintei ei icoane
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
21 January 2020

18:43

Ruinele primei mânăstiri bizantine din Peninsula Iberică, identificate în Spania. Rolul de garant al Bisericii...

Anterior, crezută a fi un sit roman sau vizigot de pe un deal de la marginea Elda, în provincia spaniolă Alicante, experții de la Universitatea din Alicante și Muzeul Arheologic local au confirmat că este vorba despre rămășițele unei mănăstiri creștine descoperite în anii 1980, în fapt ale unei mânăstiri bizantine.Cercetarea a durat aproape 25 de ani, „din cauza dificultăților de identificare a resturilor arhitecturale și a ustensilelor liturgice găsite”, explică Antonio Manuel Poveda, profesor de istorie antică și director al muzeului.De fapt, primul care a remarcat prezența posibilelor rămășițe ale mănăstirii a fost arhivarul municipal, Lamberto Amat, în 1873, deși nu a putut să dateze construcția mănăstirii. Mai multe materiale au fost găsite, deși nu au fost identificate, în urmă cu...
Continuă

Anterior, crezută a fi un sit roman sau vizigot de pe un deal de la marginea Elda, în provincia spaniolă Alicante, experții de la Universitatea din Alicante și Muzeul Arheologic local au confirmat că este vorba despre rămășițele unei mănăstiri creștine descoperite în anii 1980, în fapt ale unei mânăstiri bizantine.

Cercetarea a durat aproape 25 de ani, „din cauza dificultăților de identificare a resturilor arhitecturale și a ustensilelor liturgice găsite”, explică Antonio Manuel Poveda, profesor de istorie antică și director al muzeului.

De fapt, primul care a remarcat prezența posibilelor rămășițe ale mănăstirii a fost arhivarul municipal, Lamberto Amat, în 1873, deși nu a putut să dateze construcția mănăstirii. Mai multe materiale au fost găsite, deși nu au fost identificate, în urmă cu 50 de ani. În sfârșit, în anii 1980, arheologul Enrique Llobregat a reușit să confirme „existența unei mănăstiri creștine” pe deal, după ce a găsit fragmente dintr-un Altar în stil grecesc, relatează El Pais, citat de Orthodox Christianity ( https://orthochristian.com/ ).

Pe lângă un mic set de valori (greutăți) cu inscripții în greacă găsite anterior, cele mai recente săpături, conduse de Poveda, au dus la dezgroparea unei coloane mari octogonale, tipică arhitecturii bizantine. Este o descoperire unică în întreaga Peninsulă Iberică. De asemenea, au fost găsite diverse ustensile liturgice - singurele găsite în Spania, aparținând ritului bizantin.

Valorile provin ca urmare a unei legi a împăratului Sfânt Iustinian care dicta că negustorii trebuiau să dovedească autenticitatea pesosului lor în principalele biserici ale fiecărui oraș. „Bisericile”, explică Poveda, „funcționau ca garanți, cum că cei ce cumpărau metale prețioase nu au fost înșelați și că monedele corespundeau valorii lor reale. Dacă operațiunile ar fi fost frauduloase, veniturile fiscale ar fi fost mai mici".

Astfel, mănăstirea de pe deal a funcționat ca sediu administrativ și fiscal bizantin, prin ordin al împăratului.

Au fost găsite și 10 morminte, cu rămășițele pământești a 16 persoane, dintre care mai multe purtau inele cu cruce grecească. „Am avut multe elemente, dar nimic care să ne fi confirmat cu siguranță totală că ar fi fost o mănăstire bizantină”, spune Poveda.

Poveda subliniază că, după descoperirea valorilor, nu mai există nicio îndoială: este o „biserică bizantină, aparținând unei mănăstiri greco-orientale, cu arhitectură și mobilier de natură bizantină” - mai anunță Orthodox Christianity, punând la dispoziție și două fotografii preluate din publicația spaniolă citată, la adresa https://orthochristian.com/127205.html .


20 January 2020

12:51
telegraf

Urmărește acum Filmul "România: Gură de Rai" - O călătorie (ieșire) de 40 de minute, pe Tărâmul Făgăduinței, realizat de Lăcașuri Ortodoxe, la adresa.

15 February 2019

18:13

Declarație a Patriarhiei Antiohiei, cu privire la unele rapoarte recente despre cei doi Arhiepiscopi răpiți din Alep

În ultimele câteva luni, multe rapoarte și supoziții îngrijorătoare cu privire la cazul și soarta celor doi arhiepiscopi Boulos Yaziji și Mor Gregorius Youhanna Ibrahim, care au fost răpiți pe 22 aprilie 2013 în Alep, în vestul țării - Siria, au căpătat amploare în presă.Patriarhia Grec-Ortodoxă a Antiohiei și a Întregului Răsărit și Patriarhia Ortodoxă Siriacă din Antiohia și Întregul Orient, au monitorizat îndeaproape aceste rapoarte care sunt total independente de eforturile proprii imense în căutarea celor doi Arhiepiscopi dispăruți și suntem hotărâți să nu lăsăm nicio piatră pe locul ei până nu identificăm unde se află aceștia și soarta lor.În acest sens, nu confirmăm și nu negăm valabilitatea acestor rapoarte sau a diferitelor alte presupuneri pe care le-am primit zilnic din diver...
Continuă
În ultimele câteva luni, multe rapoarte și supoziții îngrijorătoare cu privire la cazul și soarta celor doi arhiepiscopi Boulos Yaziji și Mor Gregorius Youhanna Ibrahim, care au fost răpiți pe 22 aprilie 2013 în Alep, în vestul țării - Siria, au căpătat amploare în presă.

Patriarhia Grec-Ortodoxă a Antiohiei și a Întregului Răsărit și Patriarhia Ortodoxă Siriacă din Antiohia și Întregul Orient, au monitorizat îndeaproape aceste rapoarte care sunt total independente de eforturile proprii imense în căutarea celor doi Arhiepiscopi dispăruți și suntem hotărâți să nu lăsăm nicio piatră pe locul ei până nu identificăm unde se află aceștia și soarta lor.

În acest sens, nu confirmăm și nu negăm valabilitatea acestor rapoarte sau a diferitelor alte presupuneri pe care le-am primit zilnic din diverse surse.

Mulțumind sincer tuturor persoanelor și entităților preocupate de soarta Arhiepiscopilor noștri și mai ales celor care întreprind inițiative pentru a ajuta la salvarea vieții lor, rugăm pe toți să se roage pentru cei doi Arhierei și să îi invite pe toți cei care ne pot ajuta în eforturile noastre oficiale în a pune capăt acestui caz umanitar, contactând Bisericile prin intermediul canalelor oficiale, desemnate.

20 ianuarie 2020

20 January 2020

18:05
telegraf
Patriarhia Ierusalimului a emis un comunicat, prin care a condamnat comportamentul violent inacceptabil al armenilor, demonstrat la Sfânta Peșteră primitoare de Dumnezeu din Betleem, în Bazilica Nașterii Domnului, în seara de sâmbătă, 18 ianuarie 2020, când aceștia au încălcat dreptul de secole al ortodocșilor de a intra în Peșteră și de a așeza Icoana Ortodoxă a Teofaniei deasupra Stelei de pe Sfântul Altar, când Sărbătoarea are loc duminica.

Armenii au folosit violența verbală și fizică împotriva Părinților ortodocși care intraseră în Peșteră potrivit dreptului de Status Quo, Arhimandritul Dragouman Mattheos suferind leziuni corporale. Icoana a putut fi așezată de către ortodocși abia în urma intervenției Poliției Palestiniene.
20 January 2020

17:52
telegraf Pe 19 ianuarie 2020, Patriarhul Kirill al Moscovei și al Întregii Rusii a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare și Slujba de Binecuvântăre a apelor, la Sărbătoarea Teofaniei, în Catedrala Teofaniei din Moscova. A coslujit și o delegație a Bisericii Ortodoxe Bulgare, condusă de ÎPS Mitropolit Ciprian de Stara Zagora. Un material video poate fi văzut la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=J_94vJoLDQg .
20 January 2020

17:42
telegraf Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a oficiat Slujba de Binecuvântare a Apelor la Sărbătoarea Teofaniei, în Triglia (Tirilia - în sud-estul Mării Marmara), conform calendarului vechi iulian, pentru ortodocșii slavofoni din regiune, după ce anterior a oficiat o slujbă în Biserica „Panaghia Pantovasillissa” - Maica Domnului, Regina tuturor - din localitate.
20 January 2020

17:35

Scrisoare a Arhiepiscopului Elpidofor al Americii (Patriarhia Ecumenică) către Mike Pompeo, Secretar de Stat al SUA, privind situația din Muntenegru

"Domnule Secretar de Stat,În calitate de președinte al Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din Statele Unite, am onoarea deosebită să vă atrag atenția asupra îngrijorării creștinilor ortodocși din țara noastră pentru frații și surorile noastre din Muntenegru, a căror libertate religioasă este încălcată după adoptarea recentă a „Legii libertății religioase și a statutului denominațiunilor religioase” de către Parlamentul Muntenegrean.Se pare că punerea în aplicare a acestei legi presupune confiscarea bunurilor imobile ridicate înainte de 1918 și pentru care nu există documentație formală cu privire la proprietatea lor.Frații și surorile noastre din Biserica Ortodoxă din Muntenegru sunt direct afectați de aceste măsuri, care amenință o prezență spirituală și o moștenire culturală vech...
Continuă

"Domnule Secretar de Stat,

În calitate de președinte al Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din Statele Unite, am onoarea deosebită să vă atrag atenția asupra îngrijorării creștinilor ortodocși din țara noastră pentru frații și surorile noastre din Muntenegru, a căror libertate religioasă este încălcată după adoptarea recentă a „Legii libertății religioase și a statutului denominațiunilor religioase” de către Parlamentul Muntenegrean.

Se pare că punerea în aplicare a acestei legi presupune confiscarea bunurilor imobile ridicate înainte de 1918 și pentru care nu există documentație formală cu privire la proprietatea lor.

Frații și surorile noastre din Biserica Ortodoxă din Muntenegru sunt direct afectați de aceste măsuri, care amenință o prezență spirituală și o moștenire culturală vechi de opt sute de ani.

Sunt profund îngrijorat de aceste tensiuni din ce în ce mai mari în societatea muntenegreană, deoarece creștinii ortodocși își continuă protestele pașnice în efortul de a-și păstra lăcașurile sfinte.

Vă rog să-i protejați pe creștinii ortodocși din Muntenegru împotriva oricărei forme de încălcare a drepturilor lor umane și religioase și vă susțin pe deplin în demersul dumneavoastră de frunte în cadrul relatiilor diplomatice internaționale pentru obținerea de soluții echitabile, atât în ​​această situație cât și în alte cazuri care implică libertatea religioasă în întreaga lume.

Mă rog pentru pace în Muntenegru, libertate religioasă pentru toți și un dialog deschis cu toate părțile privind această lege. Mă rog și pentru familia dumneavoastră și pentru Statele Unite ale Americii.

Cu stimă al Dumneavoastră,
+ Arhiepiscopul Elpidofor al Americii, președinte"
20 January 2020

00:00
telegraf În ziua de 20.01.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Cuviosul Eftimie cel Mare
 • Sf. Ierarh Eftimie, patriarhul de la Târnovo
 • Sfinții mucenici Vas, Eusebiu, Eutihiu și Vasilid
 • Sf. Mc. In, Pin și Tim
 • Sf. Petru Vameșul
 • Sf. Mc. Tira și Agni
 • Evlaviosul împărat Leon cel Mare din Tracia, numit Machelis
 • Sf. Mc. Ana
 • Sf. nou mucenic Zaharia, care a mărturisit în Paleopatra din Peloponez
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
20 January 2020

00:00
telegraf În ziua de 19.01.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Cuviosul Macarie cel Mare, Egipteanul
 • Cuviosul Macarie Alexandrinul
 • Sf. Muceniță Eufrasia
 • Cuviosul Meletie Valisiotul, Mărturisitorul
 • Sf. Marcu Eugenicul cel din Efes, singurul luptător, apărător și păzitor al Ortodoxiei
 • Sf. Arsenie, arhiepiscopul Cherchirei
 • Aducerea moaștelor Sf. Grigorie Teologul în biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
19 January 2020

12:13
telegraf

AJUTĂ ȘI TU Mânăstirea Halmyris, în CONT: RO21RNCB0256127859640001 / CIF: 14797706 / Murighiol, Tulcea. Află mai multe despre Sfânta Mănăstire Halmyris, accesând manastireahalmyris.ro

15 February 2019

18:03

Iisus Hristos: Viața și învățătura Lui (vol. 2) - o nouă apariție din seria Mitropolitului Hilarion Alfeyev

Seminarul Sfântul Vladimir, din YONKERS, New York, a lansat al doilea volum din seria monumentală a Mitropolitului Hilarion Alfeyev despre viața și mesajul lui Iisus."Iisus Hristos: Viața și învățătura Lui", vol. 2, se concentrează pe Predica de pe Munte, examinând Fericirile, Rugăciunea Domnului și alte învățături ale Domnului în lumina atât a cercetărilor actuale, cât și a tradiției perene a Bisericii.Asemenea primului volum din serie - susținut de savanți cunoscuți, printre care Papa Benedict al XVI-lea și Mitropolitul Kallistos Ware, noua lucrare a Mitropolitului Hilarion are o valoare ridicată."Mitropolitul Hilarion... explică Predica de pe Munte, într-un limbaj care va fi apreciat atât de cei ce studiază Sfintele Scripturi, cât și de cititorii ușor întâmplători", a declarat Frankl...
Continuă
Seminarul Sfântul Vladimir, din YONKERS, New York, a lansat al doilea volum din seria monumentală a Mitropolitului Hilarion Alfeyev despre viața și mesajul lui Iisus.

"Iisus Hristos: Viața și învățătura Lui", vol. 2, se concentrează pe Predica de pe Munte, examinând Fericirile, Rugăciunea Domnului și alte învățături ale Domnului în lumina atât a cercetărilor actuale, cât și a tradiției perene a Bisericii.

Asemenea primului volum din serie - susținut de savanți cunoscuți, printre care Papa Benedict al XVI-lea și Mitropolitul Kallistos Ware, noua lucrare a Mitropolitului Hilarion are o valoare ridicată.

"Mitropolitul Hilarion... explică Predica de pe Munte, într-un limbaj care va fi apreciat atât de cei ce studiază Sfintele Scripturi, cât și de cititorii ușor întâmplători", a declarat Franklin Graham, președinte și CEO al Asociației Evanghelice Billy Graham.

„Această carte indică permanent Persoana lui Iisus Hristos ca fiind Cel Care nu numai că a ținut Predica, ci a și trăit personal fiecare fațetă a acesteia, lucru pe care cu toții suntem încurajați să-l imităm".

Craig S. Keener, Ph.D., din Asbury Theological Seminary a spus că noua lucrare „oferă perspective intertextuale, canonice și exegetice proaspete” asupra Predicii.

„Spre deosebire de lucrările care implică opinii exclusiv moderne”, a adăugat Keener, „acest volum se bazează foarte mult pe gama de interpreți din istorie, angajând îndelungata tradiție a Bisericii”.

SVS Press intenționează să lanseze celelalte patru volume ale seriei Mitropolitului Hilarion despre viața și mesajul lui Iisus, imediat ce vor fi traduse în engleză. Producerea și publicarea primului și celui de-al doilea volum "Iisus Hristos: Viața și învățăturile Sale" au fost sponsorizate, în parte, de donatori.

Despre autor:
Mitropolitul Hilarion Alfeyev este președintele Departamentului de Relații Externe al Patriarhiei Moscovei. El a scris numeroase lucrări despre Teologie și Istoria Bisericii și este un compozitor, recunoscut internațional, de muzică liturgică. Multe dintre lucrările sale sunt disponibile prin intermediul SVS Press.

Cartea, în limba engleză, poate fi achiziționată de la adresa: ( https://bbox.blackbaudhosting.com/webforms/service/page.redir?target=https%3a%2f%2fsvspress.com%2fjesus-christ-his-life-and-teaching-vol-2-the-sermon-on-the-mount%2f&data-srcid=18877739&data-srctid=1&erid=1343237065&trid=f6d38541-0bfb-4430-9ab7-8f8eaf8dca48 ).
18 January 2020

14:56
telegraf
Sanctitatea Sa Patriarhul Irineu al Serbiei a oficiat o slujbă și s-a rugat pentru salvarea celor din Muntenegru, Kosovo și Metohija și a tuturor lăcașurilor ortodoxe sârbe, pe platoul din fața Catedralei Sfântul Sava, din Vracar, la începutul Anului Nou (calendarul vechi iulian), pe 13 ianuarie 2020 (o galerie foto poate fi văzută la adresa: http://spc.rs/sr/moleban_na_pochetku_nove_godine_2 ).
18 January 2020

14:48
telegraf Noi procesiuni au avut loc în Muntenegru, pe 16 ianuarie 2020. Puteți urmări unele dintre procesiuni, la adresele indicate în cele ce urmează: Podgorica ( https://www.facebook.com/objektiv.crna.gora/videos/552457805347306/ ), Berane ( https://www.youtube.com/watch?v=UvZf4dCcucE ) și Tivat ( https://www.youtube.com/watch?v=9KMHi9q1kbk ). 
18 January 2020

09:01

SIMPLITATE ȘI ÎNȚELEPCIUNE: Acolo unde este ușor, sunt 100 de îngeri, iar unde este dificil, nu există niciunul

„În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh!Înțelepciunea și simplitatea... sunt deosebite, dar decurg una din celălaltă și nu pot exista una fără cealaltă, întrucât tot ceea ce este ingenios este și simplu. Iar acolo unde este ușor, există aproximativ o sută de îngeri, iar unde este dificil, nu există niciunul. Predica Mântuitorului Hristos ajunge prin urmare la inimile noastre fiindcă este simplă și de înțeles chiar și pentru prunci. Nu este o coincidență că Domnul a amintit, în mod repetat, exemplul înțelegerii pruncilor, spunând că așa cum pruncul percepe Evanghelia, trebuie să o perceapă și Ucenicii lui Hristos.Ucenicii Apostolilor și Apostolii înșiși au străpuns și au rănit înțelepciunea celor înțelepți din această lume. Iar înțelepții filozofi au devenit simpli, ...
Continuă
În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh!

Înțelepciunea și simplitatea... sunt deosebite, dar decurg una din celălaltă și nu pot exista una fără cealaltă, întrucât tot ceea ce este ingenios este și simplu. Iar acolo unde este ușor, există aproximativ o sută de îngeri, iar unde este dificil, nu există niciunul. Predica Mântuitorului Hristos ajunge prin urmare la inimile noastre fiindcă este simplă și de înțeles chiar și pentru prunci. Nu este o coincidență că Domnul a amintit, în mod repetat, exemplul înțelegerii pruncilor, spunând că așa cum pruncul percepe Evanghelia, trebuie să o perceapă și Ucenicii lui Hristos.

Ucenicii Apostolilor și Apostolii înșiși au străpuns și au rănit înțelepciunea celor înțelepți din această lume. Iar înțelepții filozofi au devenit simpli, acceptând simplitatea Evangheliei. Atâta timp cât trăim și acceptăm Evanghelia în simplitate, putem înțelege și explica lucrurile complexe. Dar când ne îndepărtăm de simplitate, atunci lucrurile complicate devin pentru noi de neînțeles.

Înțelepciunea, pe care oamenii au căutat-o, se află în simplitate. Tot ceea ce ai nevoie este simplu,... dar toate par atât de complicate. Așa a aranjat Domnul lumea noastră. Însă, pentru a ne acomoda cu simplitatea, trebuie să avem o înțelepciune atât de înaltă, iar pentru a deveni înțelepți trebuie să fim atât de simpli, încât adevărurile, pe care nimeni nu le ascunde, să devină evidente.

Domnul nu ascunde nimic de noi, numai că noi trebuie să ne simplificăm pe noi înșine, și atunci ne va fi descoperit tot ceea ce este mai misterios și neînțeles. Pentru a face acest lucru, trebuie să credem în înțelepciunea divină, să primim și să acceptăm harul - un dar al Duhului Sfânt, căci fără harul Duhului Sfânt nu putem nici să ne simplificăm, nici să devenim înțelepți.

În textul Evangheliei, se spune: 
   „Nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi” (Sfânta Evanghelie după Matei 10: 19)
   „Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri.” (Sfânta Evanghelie după Luca 21:15), a promis Domnul. 
   „Fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi.” (Sfânta Evanghelie după Matei 10: 20)

Prin urmare, numai unul care a primit Duhul poate combina simplitatea și înțelepciunea. Numai în Duhul este descoperit omului atât abisul simplității, cât și adâncimea înțelepciunii și a sfințeniei. 

Amin!"

(Traducere Lăcașuri Ortodoxe, a unui cuvânt al ÎPS Teognost, președintele Departamentului Sinodal pentru Mănăstiri și Monahism, Arhiepiscop de Kashir, rostit în Mânăstirea Stavropighie Nașterea Maicii Domnului, în ziua de 16 ianuarie 2020  https://www.youtube.com/watch?v=vaT6mEDk3Gk )


18 January 2020

08:26

Restaurarea singurei biserici din Rusia cu pictură pre-mongolă încă bine conservată: Catedrala Mânăstirii Mirozhsky - Schimbarea la Față, din Pskov

Angajații muzeelor ​​din Pskov intenționează să reia activitatea de restaurare a unor fresce unice din secolul al XII-lea, în Catedrala Mânăstirii (Spaso-Preobrazhensky) Mirozhsky "Schimbarea la Față a Domnului", din Eparhia de Pskov, care a fost inclusă în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în vara anului 2019, fiind singura biserică din Rusia cu pictură pre-mongolă încă bine conservată. Acest lucru a fost raportat de un cercetător principal al Departamentului de Pictură din Muzeul Pskov-Izborsk, Irina Melnikova, citată de Departamentul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Ruse pentru Mânăstiri și Monahism.Catedrala Schimbării la Față este un lăcaș ortodox de tip bizantin, frescele fiind lucrate cu opt secole în urmă de maeștri greci. În interiorul catedralei se menține un regim climatic spec...
Continuă
Angajații muzeelor ​​din Pskov intenționează să reia activitatea de restaurare a unor fresce unice din secolul al XII-lea, în Catedrala Mânăstirii (Spaso-Preobrazhensky) Mirozhsky "Schimbarea la Față a Domnului", din Eparhia de Pskov, care a fost inclusă în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în vara anului 2019, fiind singura biserică din Rusia cu pictură pre-mongolă încă bine conservată. Acest lucru a fost raportat de un cercetător principal al Departamentului de Pictură din Muzeul Pskov-Izborsk, Irina Melnikova, citată de Departamentul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Ruse pentru Mânăstiri și Monahism.

Catedrala Schimbării la Față este un lăcaș ortodox de tip bizantin, frescele fiind lucrate cu opt secole în urmă de maeștri greci. În interiorul catedralei se menține un regim climatic special: dacă plouă afară sau este vreme umedă, accesul în interior este interzis.

"Sperăm că, în această vară, turla va fi restaurată, iar partea centrală se va deschide”, a spus cercetătorul.

„După restaurare, schela va fi scoasă din centru și întregul ansamblu de fresce va fi pe deplin vizibil. Acum, schelele stau în mijlocul lăcașului, blochează lumina din turlă și doar câteva porțiuni din fresce sunt vizibile. Momentan, partea centrală - turla - nu a fost restaurată. Este atât de mare încât durează doi ani până la restaurare. Am despus acte pentru prima etapă. Suma necesară este de aproximativ 9 milioane de ruble. Este vorba despre fresce din anii 1140, secolul al XII-lea”, a mai spus Irina Melnikova.

Catedrala Mănăstirii Schimbarea la Față din Pskov este cea mai veche clădire păstrată în Pskov și împrejurimile acesteia, datată între 1137 și 1143. Picturile murale ale Catedralei Mănăstirii Mirozhsky au fost create simultan cu ridicarea lăcașului și au durat până în secolul al XVII-lea, după care au fost acoperite. Existența lor a devenit cunoscută abia în 1856, când au fost scoase la iveală fragmente de fresce de sub secțiunile prăbușite ale stratului de acoperire, în timpul reparației catedralei, cu ocazia celei de-a 700-a aniversări a acesteia.

18 January 2020

07:38

Un nou tur virtual al Lavrei Svyatogorsk din Ucraina

În cinstea sărbătorii viitoare (după calendarul vechi iulian) a Sfintei Teofanii a Domnului nostru, Dumnezeul și Mântuitorul Iisus Hristos, starețul și frații Sfintei Lavre Adormirea Maicii Domnului Svyatogorsk, a Bisericii Ortodoxe Ucrainene de sub Patriarhia Rusă, au lansat un nou tur virtual al mănăstirii ( http://svlavra.dn.ua/ ), actualizat, care conține un număr mare de noi locații. Turul prezintă vederi asupra numeroaselor biserici și schituri aler Lavrei, asupra cimitirului, pangarelor, muzeului, chiliei Sfântului Ioan Zăvorâtul din Lavra Svyatogorsk, o vedere a stejarului vechi de 600 de ani al mănăstirii și multe altele.Lavra Svyatogorsk este una dintre cele mai importante mănăstiri ale Bisericii Ortodoxe canonice Ucrainene de sub Patriarhia Rusă, amplasată pe malul drept al R...
Continuă
În cinstea sărbătorii viitoare (după calendarul vechi iulian) a Sfintei Teofanii a Domnului nostru, Dumnezeul și Mântuitorul Iisus Hristos, starețul și frații Sfintei Lavre Adormirea Maicii Domnului Svyatogorsk, a Bisericii Ortodoxe Ucrainene de sub Patriarhia Rusă, au lansat un nou tur virtual al mănăstirii ( http://svlavra.dn.ua/ ), actualizat, care conține un număr mare de noi locații. Turul prezintă vederi asupra numeroaselor biserici și schituri aler Lavrei, asupra cimitirului, pangarelor, muzeului, chiliei Sfântului Ioan Zăvorâtul din Lavra Svyatogorsk, o vedere a stejarului vechi de 600 de ani al mănăstirii și multe altele.

Lavra Svyatogorsk este una dintre cele mai importante mănăstiri ale Bisericii Ortodoxe canonice Ucrainene de sub Patriarhia Rusă, amplasată pe malul drept al Râului Doneț, în estul provinciei Donetsk.

Primii călugări s-au stabilit în zonă în secolul al XV-lea. Prima mențiune scrisă despre mănăstire datează din 1627. Ecaterina a II-a a închis mănăstirea în 1787, iar reconstrucția ei a început în 1844.

Înainte de Primul Război Mondial, mănăstirea avea aproximativ 600 de călugări. A fost din nou închisă, de către bolșevici, în 1922, iar mai multe biserici au fost demolate în anii '30.

A fost restaurată în 1992, după căderea Uniunii Sovietice. În 2004, a primit oficial statutul de Lavră a Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Astăzi, comunitatea este formată din peste 100 de călugări.
18 January 2020

07:24
telegraf Pe 16 ianuarie 2020, Mitropolitul Hilarion, președintele Departamentului Relațiilor Bisericii Externe al Patriarhiei Moscovei, l-a primit pe Ambasadorul Republicii Austriece în Federația Rusă, Johannes Aigner, cu care a discutat despre situația religioasă din Ucraina și, de asemenea, despre starea relațiilor inter-ortodoxe și a Bisericii Ortodoxe Ruse cu Biserica Romano-Catolică.

18 January 2020

07:20
telegraf Pe 16 ianuarie 2020, Mitropolitul Hilarion de Volokolamsk, președintele Departamentului Relațiilor Ecleziastice Externe al Patriarhiei Moscovei, s-a întâlnit cu noul șef al misiunii Ordinului de Malta în Federația Rusă, Aimon de Savoie-Aoste. S-au purtat discuții privind activitatea Ordinului de Malta în Rusia, proiectele sale de caritate la Moscova și Sankt Petersburg, cât și despre proiecte expoziționale comune, dar și despre perspectivele de colaborare într-un proiect de ajutorare a copiilor sirieni victime ale războiului.
18 January 2020

07:04

Sfântul Nicolae lucrează la înălțarea și încoronarea unei noi biserici în Troyes

Parohia Sfântul Nicolae din Troyes (aparținând de Arhiepiscopia Bisericilor de Tradiție Rusească din Europa de Vest, și fiind situată în prefectura Aube, regiunea Champagne-Ardenne a Franței) a fost întemeiată în anii '20 ai secolului XX de emigranții ruși care au construit o biserică de lemn pe un teren acordat de vopsitoria Clément Marot, unde ei erau angajați. După ce o bombă a distrus clădirea în august 1940, protestanții au împrumutat apoi spații comunității ortodoxe, care de atunci a urmat sa fie găzduiți, până acum, de catolici, în diverse locatii. Episcopului Marc (Stenger) de Troyes i s-a adus la cunoștință situația noastră precară, de către doi dintre preoții săi, într-un sfârșit găsind o soluție de durată. Eparhia Catolică de Troyes a pus la dispoziția comunității ...
Continuă
Parohia Sfântul Nicolae din Troyes (aparținând de Arhiepiscopia Bisericilor de Tradiție Rusească din Europa de Vest, și fiind situată în prefectura Aube, regiunea Champagne-Ardenne a Franței) a fost întemeiată în anii '20 ai secolului XX de emigranții ruși care au construit o biserică de lemn pe un teren acordat de vopsitoria Clément Marot, unde ei erau angajați. După ce o bombă a distrus clădirea în august 1940, protestanții au împrumutat apoi spații comunității ortodoxe, care de atunci a urmat sa fie găzduiți, până acum, de catolici, în diverse locatii. Episcopului Marc (Stenger) de Troyes i s-a adus la cunoștință situația noastră precară, de către doi dintre preoții săi, într-un sfârșit găsind o soluție de durată. Eparhia Catolică de Troyes a pus la dispoziția comunității noastre un hambar. În 2015 a fost semnat un contract de închiriere, de către Eparhia de Troyes și comunitatea noastră. Costul lucrării pentru ridicarea clădirii la "roșu" și alte lucrări a fost estimat de arhitect la 250 000 €...

Obținerea diverselor autorizații și aprobarea din partea arhitecților care se ocupă cu monumentele în Franța - hambarul fiind „protejat”, iar lucrările exterioare trebuind să fie efectuate de companii autorizate - s-a întins pe patru ani. Spre exemplu, a fost necesar ca rama cupolei să fie din lemn de castan. Trebuia păstrat aspectul exterior.

Încetinirea administrativă ne-a oferit cel puțin timpul să strângem în jur de 125 000 de euro (o minune!) Ceea ce este suficient pentru a acoperi costurile lucrărilor externe. Tâmplarii, cei cu acoperirea și zidarii au început lucrările pe 2 septembrie. O echipă de enoriași, condusă de noul nostru paznic, a început să facă lucrările interioare. Sperăm să le terminăm în mai sau iunie, dacă mijloacele ne permit.

Nu am cerut niciun ajutor, nici de la Arhiepiscopie, nici de la celelalte parohii, nici de la cei mai bogați decât noi. Donațiile provin chiar de la enoriași, de la prietenii lor ortodocși sau catolici, de la o parohie ortodoxă din regiunea Parisului care a făcut o donație spontană și de la binefăcători de pretutindeni. Mai mulți membri ai organizațiilor de emigranți ruși au făcut și ei donații. Le suntem foarte recunoscători.

Donațiile au fost colectate de asociația noastră religioasă, de Asociația „Saint Frobert”, care a fost creată pentru realizarea proiectului și a organizat mese festive „cu profit”, și de Fundația Heritage. Ansamblul Shkatulka și corul condus de Alexandra Ruiz, dintre enoriașii noștri, au susținut concerte în beneficiul viitoarei biserici.

Aici aș dori să le mulțumesc enoriașilor care, speriați de la început de amploarea cheltuielilor, și-au demonstrat totuși credința în mișcarea munților și sunt pe cale să reușească să-i mute. Arhitectul, meșterii și lucrătorii, dintre care majoritatea nu au auzit niciodată despre Ortodoxie, inspirați de proiect, conștienți de importanța acestuia, au depus eforturi considerabile pentru reducerea costurilor. Toți au venit să participe la instalarea turlei - încoronarea simbolică. Instalarea a avut loc pe 19 decembrie 2019, de Ziua Sfântului Nicolae. Nu este acesta semnul mijlocirii Sfântului patron al parohiei noastre?

Pr. André Krementzoff, parohul parohiei Sfântul Nicolae
18 January 2020

00:00
telegraf În ziua de 18.01.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Sfinții Atanasie cel Mare și Chiril, patriarhii Alexandriei
 • Sfânta muceniță Xenia
 • Cuviosul Marcian cel din Cipru
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
18 January 2020

17:26
telegraf Ambasadorul american pentru Libertatea Religioasă Internațională, Sam Brownback, a vizitat ieri, 16 ianuarie 2020, Istanbulul, în Turcia, unde s-a întâlnit cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului, pentru a discuta problemele legate de libertatea religioasă.
17 January 2020

17:22
telegraf Catedrala Sfânta Treime din Paris are un nou site web, care poate fi găsit la adresa: https://cathedrale-sainte-trinite.fr/
17 January 2020

17:19
telegraf
De hramul Sfintei Mânăstiri "Sfântul Antonie cel Mare", din Florence, Arizona, a fost oficiată și Slujba de Pomenire la trecerea a 40 de zile de la mutarea la Domnul a Cuviosului Părinte Efrem din Philotheou și Arizona. Iubitul Cuvios Părinte atonit Efrem a întemeiat Mânăstirea Sfântul Antonie pe lângă alte 16 mănăstiri în America și Canada, după ce a părăsit Sfântul Munte unde viețuise mulți ani ca fiu duhovnicesc al Sfântului Cuvios Iosif Isihastul, dar și ca stareț al Mănăstirii Philotheou. Slujbele pot fi văzute pe pagina YouTube a mănăstirii.


(https://www.youtube.com/channel/UC81HsW85z80KdBC7Mui-WhQ/featured)
17 January 2020

17:04
telegraf Pe 14 ianuarie 2020, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului l-a felicitat pe Arhiepiscopul Hrisostom al II-lea al Bisericii Ortodoxe din Cipru, pentru că a fost primul care s-a opus inițiativei Patriarhului Teofil al III-lea al Ierusalimului de a convoca Sinodul Primaților Bisericilor Ortodoxe Locale, conform publicației VimaOrthodoxias .(https://www.vimaorthodoxias.gr/oikoumeniko-patriarxeio/to-doro-tou-patriarchi-vartholomaiou-ston-archiepiskopo-kyprou/?fbclid=IwAR2Wehy4TKg9hiwYCWuuz6RHaj0gQAQST2otnzud4xKcmfT76kvXaYWnnzY)
17 January 2020

11:42

Lumea modernă este dominată de... CULTUL POLITICII

„Nimeni nu va ști ce ai făcut”.Am dedicat, recent, o seară unui film - o întreprindere destul de rară. Filmul a fost "Terrence Malick - O viață ascunsă", prezentând istoria unui bărbat catolic și a familiei sale care au refuzat să depună jurământ de loialitate față de Hitler în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. El moare ca martir. Istoria se bazează pe adevăr. Trăind într-o mică vale din munții Austriei, viața lui era deja un lucru ascuns. Atunci când refuzul său de a coopera cu cerințele statului iese la iveală, el începe să audă mantra: „Nimeni nu va ști ce ai făcut”. El o aude de la vecini, de la Biserică, de la familie, în cele din urmă de la autoritățile în sine. Este cel mai chintesențial sentiment modern din film. Faptul că el acționează ca și cum acest lucru nu contează,...
Continuă
„Nimeni nu va ști ce ai făcut”.

Am dedicat, recent, o seară unui film - o întreprindere destul de rară. Filmul a fost "Terrence Malick - O viață ascunsă", prezentând istoria unui bărbat catolic și a familiei sale care au refuzat să depună jurământ de loialitate față de Hitler în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. El moare ca martir. Istoria se bazează pe adevăr. Trăind într-o mică vale din munții Austriei, viața lui era deja un lucru ascuns. Atunci când refuzul său de a coopera cu cerințele statului iese la iveală, el începe să audă mantra: „Nimeni nu va ști ce ai făcut”. El o aude de la vecini, de la Biserică, de la familie, în cele din urmă de la autoritățile în sine. Este cel mai chintesențial sentiment modern din film. Faptul că el acționează ca și cum acest lucru nu contează, îl dezvăluie ca numărându-se printre cele mai creștine personaje prezentate vreodată pe ecran.

Ce contează în viața ta?

"Fă diferenta."

„Fă-ți viața să conteze”.

"Asta este ceea ce contează".

"Am votat."...

O lungă listă de sloganuri susține ideea că „schimbarea” lucrurilor, chiar și în cel mai mic mod, ar reprezenta modul în care trebuie măsurată o viață. Este însăși esența minciunii, care este modernitatea. Pur și simplu nu suntem responsabili de istorie. Nici măcar cei care se imaginează pe ei înșiși (sau pe care ni-i imaginăm) ca fiind marii influenți ai evenimentelor actuale nu sunt responsabili de istorie. Hitler și Mussolini nu erau responsabili de istorie. Churchill nu era responsabili de istorie. Nimeni dintre cei care ocupă o funcție politică (și nici chiar toți la un loc) nu este responsabil de istorie.

Doar Dumnezeu este responsabil de istorie.

25.     De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?
26.     Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele?
27.     Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot?
28.     Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc.
29.     Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.
30.     Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?  ”(Sfânta Evanghelie după Matei 6: 25-30)
O astfel de declarație (din experiența mea) produce imediat o reacție inversă, oamenii întrebându-se dacă să mai creadă că deciziile și acțiunile noastre mai contează. Pot fi de acord, desigur, că deciziile și acțiunile noastre contează, numai că nu după motivele pe care ni le prezintă modernitatea. Ceea ce contează, este modul în care reacționăm în fața lui Dumnezeu și înaintea poruncilor Sale (care sunt o icoană verbală a lui Dumnezeu). Lumea nu este o zonă neutră, un cadru secular în care acțiunea umană sa fie realitatea definitorie și determinantă. Nu avem menirea de a crea lumea, ci de a trăi în ea.

Anumite aspecte ale acestei distincții ar putea părea a fi o problemă doar de semantică. Într-adevăr, luăm decizii, iar deciziile noastre au consecințe. Cu toate acestea, atunci când acesta devine modul nostru principal de încadrare a acțiunilor noastre, se stabilește o distorsiune subtilă care ne conduce la rezultate idolatre și dezastruoase.

Lumea modernă este dominată de cultul politicii. Nu există o modalitate mai bună de a descrie modul în care ne imaginăm lucrurile că funcționează. Indiferent de protestele noastre, dimpotrivă, oamenii contemporani cred într-o lume seculară - o lume care funcționează după propriile legi și principii (cauză și efect) - și în care cei cu putere sunt cei care sunt capabili să „facă lucrurile să se întâmple”. Puterea este înțeleasă ca fiind unul și același lucru cu constrângerea (sau „autoritatea” de a constrânge) și bogăția (capacitatea de a plăti oamenii să facă ceea ce vrei). Vârful acestei puteri este identificat cu guvernele. Ca atare, înțelegem că „politica” este principalul mijloc de control și de modelare al lumii. Ca un cult... Ni se spune (și suntem de acord) că ceea ce numim „guvern” controlează și modelează lumea și că este rolul său legitim.

O mare parte din acest cult a fost creat în creuzetul modernității în sine. În centrul ei, modernitatea (și toate formele sale politice) învață că modelarea și controlul istoriei constituie rolul propriu al guvernării. Este agentul schimbării. Dacă cineva opune rezistență acestui lucru sau refuză să participe, atunci este acuzat că nu își asumă responsabilitățile. Este un cult care cere participarea noastră (adevărata natură a unui cult).

Filmul lui Malick se încheie cu un citat din Middlemarch, al lui George Elliot
    „...pentru că binele în creștere, al lumii, depinde parțial de actele istorice; și faptul că lucrurile nu sunt atât de rele cu tine și cu mine, cum ar fi fost, se datorează în bună parte numărului celor care au dus cu credință o viață ascunsă și se odihnesc în morminte nevăzute”.
Aș merge mai departe decât Elliot. Viața ascunsă este singura viață adevărată, iar ceea ce este considerat „istoric” este ceva mai mult decât propagandă. Propaganda nu servește realității de moment pe care o trăiește neapărat fiecare dintre noi. Mai degrabă, servește mandatării celor care doresc cel mai mult să comită violențe fără distragerea vreunei conștiințe.

Cu ani în urmă, într-o discuție cu fratele meu mai mare, a apărut subiectul călugărilor și al pustnicilor. Fratele meu a mărturisit că admira mult sacrificiul și devotamentul lor, dar a adăugat și îngrijorarea modernă: „Cine știe că sunt acolo?”. Răspunsul meu la acea vreme a fost: „Diavolul știe și tremură”.

Dar chiar și acest lucru pare prea mult un nod pentru „istorie”. Existența noastră nu trebuie să fie justificată sau măsurată de luptele sale. Viața noastră este un dar și este menită să fie trăită. Trăirea este menită să fie o experiență a deplinității divine, regăsită în fiecare moment, fără încetare.

Viața noastră nu este, în realitate, „ascunsă”. Mai degrabă, ei sunt văzuți de Dumnezeu. Marea ironie din film, la fel ca în fiecare dintre viețile moderne, este aceea că protagonistul trăiește cu conștiința că este văzut de Dumnezeu. Numai ignorând această realitate, modernitatea poate să-și exercite pretextul la importanță.

Cultul politicii este minciuna lui Adam către Eva, conform căreia, acesta, cu ajutorul ei, ar fi putut repara lumea și și-ar fi putut construi propriul paradis. În acest caz, cine să mai aibă nevoie de Dumnezeu...

(Traducere Lăcașuri Ortodoxe, ianuarie 2020, după un cuvânt al Pr.  Stephen Freeman, Biserica Ortodoxă a Americii, paroh al Bisericii Sfânta Ana, din Oak Ridge, Tennessee / AncientFaith)

17 January 2020

10:27

Despre idolatrie si dorința omului de a fi un dumnezeu, fără Dumnezeu

Idoli și pericoleDe regulă, idolii sunt creați din materiale fragile: așteptările și visele noastre, imaginațiile și fanteziile, ideile și iluziile. Iar aceasta este un lucru foarte periculos!În orice moment (și va veni cu siguranță), piedestalul se va prăbuși împreună cu idolul nostru efemer și visele vor fi spulberate în bucăți. Acest lucru se aplică atât cazului oamenilor, cât și celui al locurilor diferite pe care le-am definit ca fiind speciale și cele mai tari.Tot ceea ce se așează mai presus de Dumnezeu este fals. Dacă ceva din viața noastră prevalează asupra Harului lui Dumnezeu, cu siguranță nu este util și chiar ar trebui mai degrabă să-l evităm.Domnul ne-a avertizat despre acest lucru în poruncile Sale: Nu îți face idol... Nu-l venera și nu-i sluji; căci Eu sunt Domnul, Dumne...
Continuă
Idoli și pericole

De regulă, idolii sunt creați din materiale fragile: așteptările și visele noastre, imaginațiile și fanteziile, ideile și iluziile. Iar aceasta este un lucru foarte periculos!

În orice moment (și va veni cu siguranță), piedestalul se va prăbuși împreună cu idolul nostru efemer și visele vor fi spulberate în bucăți. Acest lucru se aplică atât cazului oamenilor, cât și celui al locurilor diferite pe care le-am definit ca fiind speciale și cele mai tari.

Tot ceea ce se așează mai presus de Dumnezeu este fals. Dacă ceva din viața noastră prevalează asupra Harului lui Dumnezeu, cu siguranță nu este util și chiar ar trebui mai degrabă să-l evităm.

Domnul ne-a avertizat despre acest lucru în poruncile Sale: Nu îți face idol... Nu-l venera și nu-i sluji; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău.

Idolii noștri sunt patimile noastre manifestate: lipsa de credință, vanitatea, voluptatea, lăcomia. Dacă eliminăm patimile, toți idolii vor dispărea și ei. Ei se agață doar de ele. Iar existența idolilor vorbește despre coruperea și durerile noastre personale, despre problemele noastre.

Fiecare persoană este imperfectă și toate imaginile atribuite altui om există exclusiv în imaginația noastră. Doar Domnul cunoaște adevărata față a fiecăruia dintre noi.

Creând un idol, nu numai că dăunăm sufletului nostru, dar și sporim răul din lume. Dezamăgirile noastre inevitabile față de idoli se vor transforma în furie și „mânie dreaptă”, care ucid tot ceea ce este bun și frumos, cu forța lor distructivă.

Primul Idol
De unde a apărut această pasiune pentru idolatrie? A venit de la primii oameni.

Porunca dată de Dumnezeu oamenilor, spunându-le să nu mănânce din pomul cunoașterii binelui și răului, îi proteja de căderea în afara lui Dumnezeu și de numeroasele încălcări și denaturări care au urmat.

Supunându-se lui Dumnezeu în orice, omul ar fi crescut treptat în dragostea sa pentru El. Și, cu timpul, s-ar fi apropiat atât de mult, încât ar fi putut vedea măreția divină în toată frumusețea și plinătatea Sa. Și, după aceea, s-ar fi mutat la un nivel mai înalt: fidelitatea absolută față de Creator, fuzionarea completă cu Sursa Vieții.

Dar, din Sfintele Scripturi, știm cum a fost acceptat acest lucru de către oameni.

Omul nu avea suficientă smerenie, duh și dragoste pentru a alege calea de dezvoltare propusă de Domnul. Așa că a refuzat-o, în mod volunta, alegând „calea ușoară” oferită de șarpe - „gustați… și veți fi ca Dumnezeu” (conf. Geneza 3: 5).

Dorința de a fi un dumnezeu, fără Dumnezeu, este determinată de mândrie, care este cauza principală a tuturor relelor și a tuturor îndepărtărilor de Domnul.

Iar, din cauza mândriei, omul însuși a devenit primul idol, lăudându-se în fața Domnului cu meritele sale, uitând că a primit totul de la El.

Omul arogant este sigur că poate realiza totul singur, și nu prin harul lui Dumnezeu și prin ajutorul Său milostiv. El se consideră ales de Dumnezeu și acesta este un semn sigur de egocentrism și, de regulă, fără fond.

Creând un idol (sau devenind noi înșine idoli), încetăm automat să mai slujim lui Dumnezeu, Îl pierdem, deschizându-ne către rău.

Răul este întotdeauna o revoltă împotriva lui Dumnezeu. Este revolta naturii deteriorate a persoanei care s-a abătut de la El. Răul nu există în afara unei persoane; acesta există doar în momentul "comiterii" sale. Prin urmare, alegerea personală a fiecăruia dintre noi, ascultarea noastră de Dumnezeu, voia bună și credința absolută în El sunt extrem de importante. Fără niciun idol și alți eroi!
Mitropolitul Antonie (Pakanici) de Boryspil și Brovary

Traducere Lăcașuri Ortodoxe, ianuarie 2010, după o transcriere de Natalia Goroșkova (pentru Revista Viața Ortodoxă / Pravoslavnaia Jizni - pravlife.org)

17 January 2020

06:54

CUTREMURĂTOR: Anul trecut, în medie. 8 creștini au fost uciși pe zi, pentru credința lor, iar 25 de lăcașuri creștine pe zi au fost atacate...

Conform raportului publicat în aceste zile de Organizația Open Doors USA (https://www.opendoorsusa.org/world-watch-list/), anul trecut (mai exact perioada analizată .între 1 noiembrie 2018 și 31 octombrie 2019) s-a observat o creștere drastică a atacurilor împotriva clădirilor creștine și a încarcerării creștinilor. Raportul evidențiază, în acest sens, țări precum Coreea de Nord, China, Iranul, Somalia și Eritrea, unde acest lucru s-ar întâmpla regulat. Se constată că aproximativ 260 de milioane de creștini experimentează „niveluri ridicate de persecuție”, iar 9.488 de „biserici sau clădiri creștine” - în medie 25 pe zi - au fost atacate, demonstrând o creștere enormă comparativ cu un an în urmă, când 1.266 de biserici sau clădiri creștine fuseseră atacate.Numărul creștinilor ...
Continuă
Conform raportului publicat în aceste zile de Organizația Open Doors USA (https://www.opendoorsusa.org/world-watch-list/), anul trecut (mai exact perioada analizată .între 1 noiembrie 2018 și 31 octombrie 2019) s-a observat o creștere drastică a atacurilor împotriva clădirilor creștine și a încarcerării creștinilor. 

Raportul evidențiază, în acest sens, țări precum Coreea de Nord, China, Iranul, Somalia și Eritrea, unde acest lucru s-ar întâmpla regulat. 

Se constată că aproximativ 260 de milioane de creștini experimentează „niveluri ridicate de persecuție”, iar 9.488 de „biserici sau clădiri creștine” - în medie 25 pe zi - au fost atacate, demonstrând o creștere enormă comparativ cu un an în urmă, când 1.266 de biserici sau clădiri creștine fuseseră atacate.

Numărul creștinilor reținuți fără proces, arestați și închiși a crescut de la 2.625. la 3.711. Cel puțin 2.983 de creștini au fost uciși din motive legate de credință (în medie opt creștini uciși pe zi), iar cu un an înainte, în medie, 11 creștini.

17 January 2020

00:00
telegraf În ziua de 17.01.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Cuviosul Antonie cel Mare
 • Cuviosul Antonie cel Nou, purtătorul de Dumnezeu și făcătorul de minuni
 • Evlaviosul împărat Teodosie cel Mare
 • Cuviosul Ahila, despre care se vorbește în Patericul egiptean
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
17 January 2020

13:46
telegraf Printr-o decizie surprinzătoare... Ministerul Educației Naționale din Grecia a anunțat că, în acest an, Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, din 30 ianuarie - aceștia fiind ocrotitorii școlarilor și ai educației naționale - nu va mai fi zi liberă pentru elevi.
16 January 2020

08:35

Creștinii nu sunt botezați pentru că Hristos a fost botezat, ci pentru că Hristos a murit și a înviat din morți

Majoritatea credincioșilor văd o legătură între botezul copiilor lor și Botezul lui Hristos. Cu toate acestea, teologia creștină, pornind de la Sfânta Biblie, spune altceva. Creștinii nu sunt botezați pentru că Hristos a fost botezat, ci pentru că Hristos a murit și a înviat din morți.Există o diferență între Botezul lui Hristos de către Ioan, care a fost un ritual de purificare ce se putea repeta de mai multe ori, despre care Ioan a fost clar atunci când a spus ucenicilor săi: „Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt.”(Sfânta Evanghelie după Marcu 1). Iar Iisus a spus fariseului Nicodim: „Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este nă...
Continuă
Majoritatea credincioșilor văd o legătură între botezul copiilor lor și Botezul lui Hristos. Cu toate acestea, teologia creștină, pornind de la Sfânta Biblie, spune altceva. Creștinii nu sunt botezați pentru că Hristos a fost botezat, ci pentru că Hristos a murit și a înviat din morți.

Există o diferență între Botezul lui Hristos de către Ioan, care a fost un ritual de purificare ce se putea repeta de mai multe ori, despre care Ioan a fost clar atunci când a spus ucenicilor săi: 
„Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt.”(Sfânta Evanghelie după Marcu 1). Iar Iisus a spus fariseului Nicodim: „Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este. Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus.” (Sfânta Evanghelie după Ioan 3: 5-7).

Nu există nicio îndoială că Sfântul Apostol Pavel a fost primul care a vorbit despre botez ca participare la moartea și învierea lui Hristos. În Epistola sa către Romani (6), el spune: 
„Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii; Căci dacă am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai învierii Lui”.

Tradiția creștină susține același lucru, spunând că botezul este participarea la moartea și învierea lui Hristos și, din acest motiv, este numit "a doua naștere". În această privință, Sfântul Ioan Gură de Aur (mutat la Domnul în anul 407) spune: 
„Botezând prin cufundarea cu capul în apă, vechiul om este îngropat, este înecat complet în adâncuri și este total ascuns. Când capul este ridicat, omul nou ia locul celui vechi”. Sfântul confirmă acest lucru, de asemenea, când spune: „După cum sunt crucea și mormântul pentru Hristos, la fel este pentru noi botezul”.

În aceeași privință, Sfântul Ambrozie din Milano (mutat la Domnul în anul 397), spune: 
„Botezul este ca moartea, la cufundarea ta în apă și ca învierea la scoaterea din apă. Așa cum Învierea Domnului, conform explicației Apostolului Pavel, este o renaștere, ieșirea ta din cristelnița de botez este o renaștere".

Sfântul Chiril al Ierusalimului (mutat la Domnul în anul 386) spune: 
„La fel cum Hristos, Care a purtat toate păcatele lumii, a murit pentru a te ridica în neprihănire, te cobori în apă și ești îngropat în ea la fel cum a fost îngropat în mormânt, pentru ca tu să te ridici și să mergi în noua viață". 
Noutatea vieții constă în prezența Dumnezeului Veșnic, în pocăință constantă.

Fidelitatea față de botez presupune separarea de păcat, despre care Teodoret din Cir (mutat la Domnul în anul 466) spune: 
„Taina botezului ne învață să ne despărțim de păcat. Botezul este asemănător cu moartea Domnului. În el devenim participanți la moartea și învierea lui Hristos. Prin urmare, trebuie să trăim o viață nouă". 

Dar dacă cineva cade în păcat, nu își repetă botezul, ci mai degrabă pocăința este ca un botez constant. Omul moare o singură dată și, deci, este botezat doar o singură dată.

Mai mult decât atât, Teodoret ne oferă o mărturie valoroasă a practicii timpurii de a boteza copiii, lucru care este respins de unele secte protestante, atunci când spune: 
„Dacă sensul botezului s-a limitat doar la iertarea păcatelor, atunci de ce botezăm copiii nou-născuți, care încă nu au cunoscut păcatul? Însă, Taina Botezului nu se limitează la acest lucru. Mai degrabă, depășește acest lucru, prin daruri mai mari și mult mai perfecte. 
În botez, există promisiunea splendorilor care vor urma. Este simbolul învierii viitoare, a participării la patimile și Învierea Domnului. Este pecetea mântuirii, uleiul splendorii, pecetea luminii sau, mai potrivit, lumina însăși”.

(Traducere și adaptare Lăcașuri Ortodoxe, după un cuvânt al Pr. Georges Massouh)

16 January 2020

00:00
telegraf În ziua de 16.01.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Pomenirea cinstitului lanț al sfântului Apostol Petru
 • Sfinții Pevsip, Elasip, Mesip și Neonila
 • Sf. mucenic Danact, citețul
 • Sf. sfințit noul mucenic Damaschin
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
16 January 2020

18:19

Scrisoarea de susținere trimisă de Mitropolitul Tihon al Americii, Patriarhului Irineu al Serbiei, privind situația din Muntenegru

"Sanctității Sale IrinejArhiepiscop de Peć, Mitropolit de Belgrad-Karlovci și Patriarh al SerbieiКраља Петра 5Београд 11000, SERBIASanctitatea Voastră, Dragă Frate, Coslujitor în Tainele Domnului,În mijlocul Sărbătorii pline de bucurie a Nașterii Domnului nostru și Teofaniei, Vă scriem cu tristețe cauzată de problemele care îi afectează pe frații noștri ortodocși din Muntenegru.Dorim să Vă asigurăm, și totodată pe iubita Voastră turmă, că Biserica Ortodoxă din America se roagă, susține și menține comuniunea cu Mitropolia Muntenegrului din Biserica Ortodoxă Sârbă și că Biserica Ortodoxă a Americii nu recunoaște drept canonică așa-numita 'Biserică Ortodoxă Muntenegreană' și nici 'clerul' ei condus de caterisitul Miraš Dedeić. Acuzăm legile care restricționează libertatea religioasă a cetă...
Continuă
"Sanctității Sale Irinej
Arhiepiscop de Peć, Mitropolit de Belgrad-Karlovci și Patriarh al Serbiei
Краља Петра 5
Београд 11000, SERBIA

Sanctitatea Voastră, Dragă Frate, Coslujitor în Tainele Domnului,

În mijlocul Sărbătorii pline de bucurie a Nașterii Domnului nostru și Teofaniei, Vă scriem cu tristețe cauzată de problemele care îi afectează pe frații noștri ortodocși din Muntenegru.

Dorim să Vă asigurăm, și totodată pe iubita Voastră turmă, că Biserica Ortodoxă din America se roagă, susține și menține comuniunea cu Mitropolia Muntenegrului din Biserica Ortodoxă Sârbă și că Biserica Ortodoxă a Americii nu recunoaște drept canonică așa-numita 'Biserică Ortodoxă Muntenegreană' și nici 'clerul' ei condus de caterisitul Miraš Dedeić. Acuzăm legile care restricționează libertatea religioasă a cetățenilor muntenegreni ce doresc să mențină unitatea Bisericii noastre Sfinte, Sobornicești și Apostolești și luăm ferm poziție împotriva tuturor acțiunilor guvernamentale care provoacă confruntări și violențe împotriva credincioșilor și confiscarea proprietăților lor religioase.

În Slujbele Teofaniei, auzim citirea de la Profetul Isaia care spune
„3.  Luaţi aminte cu urechile voastre şi mergeţi pe căile Mele. Ascultaţi-Mă pe Mine şi viu va fi sufletul vostru. Voi face cu voi legământ veşnic, dându-vă îndurările Mele cele făgăduite lui David.
4.  Iată l-am făcut mărturie popoarelor, căpetenie şi stăpânitor peste neamuri.
5.  Iată, tu vei chema popoare pe care nu le ştii şi popoare care pe tine nu te-au cunoscut vor alerga la tine, pentru Domnul Dumnezeul tău şi pentru Sfântul lui Israel, căci El te preamăreşte. ”(Isaia 55). 

Rugămintea noastră pentru toți locuitorii Muntenegrului este să renunțe la tot extremismul naționalist violent și să alerge spre 'brațele deschise' ale Sfintei Biserici a lui Hristos, găsindu-și adevărata identitate în Persoana lui Iisus Hristos.

Cu tristețe, dar totuși cu nădejdea în mila Domnului nostru, născut în Betleem și botezat în Iordan pentru binele nostru, rămân al Vostru,

+ Tihon
Arhiepiscopul Washingtonului
Mitropolitul întregii Americi și al Canadei"

15 January 2020

18:02

Iubirea omenească are întotdeauna o măsură de egoism...

„În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt.Mulți își caută calea către Dumnezeu, dar și-L imaginează undeva departe de oameni. Ei își închipuie că Dumnezeu observă omul din cer, că El îl pedepsește pentru păcatele sale și îl încurajează atunci când face fapte bune, dar că El este atât de departe încât este imposibil să și-L apropie. Este posibil, totuși, cred ei, să-I adreseze cereri, la care El răspunde uneori, dar nu întotdeauna.Noi, creștinii, știm că Dumnezeu este cu totul altfel. El este aproape, El este foarte aproape de noi. În Sărbătoarea Nașterii Domnului Hristos, slăvim pe Dumnezeu făcut Om. Dumnezeu a devenit Unul dintre noi, astfel încât să nu simțim distanța gigantică și insurmontabilă pentru simplele forțe omenești, care ne separă de Domnul, pentru ca noi să putem...
Continuă
„În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt.

Mulți își caută calea către Dumnezeu, dar și-L imaginează undeva departe de oameni. Ei își închipuie că Dumnezeu observă omul din cer, că El îl pedepsește pentru păcatele sale și îl încurajează atunci când face fapte bune, dar că El este atât de departe încât este imposibil să și-L apropie. Este posibil, totuși, cred ei, să-I adreseze cereri, la care El răspunde uneori, dar nu întotdeauna.

Noi, creștinii, știm că Dumnezeu este cu totul altfel. El este aproape, El este foarte aproape de noi. În Sărbătoarea Nașterii Domnului Hristos, slăvim pe Dumnezeu făcut Om. Dumnezeu a devenit Unul dintre noi, astfel încât să nu simțim distanța gigantică și insurmontabilă pentru simplele forțe omenești, care ne separă de Domnul, pentru ca noi să putem simți Taina mântuirii din toată inima noastră și să ne împărtășim de ea.

Distanța care îi separă pe oameni de Dumnezeu și pe care este imposibil să o străbată doar prin eforturi omenești, Domnul Însuși a străbătut-o. S-a născut într-o familie obișnuită. El a avut părinte, pe care îl sărbătorim în Duminica de după Crăciun: Sfântul Iosif, tatăl "adoptiv" al lui Iisus Hristos, fără a fi tatăl Său fizic, întrucât Hristos S-a născut din Duhul Sfânt și Fecioara Maria. Regele David, strămoșul după trup și ceilalți strămoși sunt menționați în genealogia din Evangheliile lui Matei și Luca. Iacov, fratele Domnului, nu este un frate născut din aceiași părinți, ci avea legături părintești cu El, acesta, după moartea și Învierea Lui, a îndrumat comunitatea creștină din Ierusalim.

Dar cei pe care îi comemorăm acum nu sunt singurii părinți ai Domnului în trup: Domnul ne face pe fiecare dintre noi părinții, tatăl Său, sora Sa, fiul Său sau fiica Sa. El ne adoptă prin participarea la viața Bisericii și prin Comuniunea cu Sfintele Taine ale lui Hristos, prin care ne unim cu El duhovnicește și fizic. Așa cum spun Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Simeon Noul Teolog, prin Comuniunea cu Sfintele Taine ale lui Hristos suntem legați de Domnul în trup. Aceasta înseamnă că El nu ne consideră ființe omenești străine, ci rudenii ale Sale. El ne iubește, El are grijă de noi, El Își amintește mereu de noi.

Dragostea lui Dumnezeu pentru noi este simultan paternă, maternă, fraternă, depășește toate formele de iubire umană, fiind lipsită de orice fel de egoism. Iubirea omenească are întotdeauna un element de egoism: iubim pentru că cineva ne iubește, pentru că ne este aproape. Uneori îl privim pe cel pe care îl iubim ca pe ceva ce ne apartine, îl urmărim cu gelozia noastră etc. Multe componente ale iubirii umane se raportează la ego și sunt doar manifestări ale egoismului.

Dragostea lui Dumnezeu pentru oameni nu este egoistă, ci este o iubire prin lepădare de sine. Această iubire s-a manifestat la cel mai înalt grad în suferințele și în moartea Dumnezeului Întrupat, Domnul Iisus Hristos, prin moartea Sa pe Cruce, al cărei scop a fost răscumpărarea oamenilor.

Domnul nu ne iubește pentru că El ar avea nevoie de noi; noi suntem cei care au nevoie de El. Îl iubim pe Domnul în funcție de capacitățile noastre și de cele ale inimii noastre. Îi dăm o parte din timpul nostru, din viața noastră. El S-a dat pe Sine în întregime. La Crăciun, ne amintim de evenimentul excepțional din istoria umanității, de Întruparea Divină. Îl slăvim pe Dumnezeu Care este aproape de noi, Care a devenit Unul dintre noi, a ajuns să trăiască împreună cu noi și nu ne abandonează niciodată.

Adunați în biserică pentru Sfânta Liturghie, înălțând rugăciuni împreună, slăvim pe Dumnezeu făcut Om. Domnul așteaptă să Îi aducem daruri, în aceste zile de sărbătoare. Nu pentru că El are nevoie de ele, ci pentru că această ofrandă ne este nouă necesară, pentru a „întoarce” în mod simbolic lui Dumnezeu dragostea Lui, jertfa pe care a făcut-o pentru noi.

Magii veneau de departe. Au umblat zile și zile, poate luni, pentru a-și aduce darurile, aurul, smirna și tămâia, Domnului. Hristos nu avea nevoie de aceste daruri, dar ei aveau nevoie să I le aducă, să se închine Mântuitorului lumii.

Domnul așteaptă daruri duhovnicești, nu materiale, de la noi. El așteaptă ca noi să păzim poruncile Sale, să ne străduim să trăim așa cum a poruncit: citind Evanghelia și comparându-ne viața cu Evanghelia, făcând lucrări bune pentru aproapele nostru, iubindu-i pe ceilalți, nu cu dragoste egoistă, ci total dezinteresat, asemenea iubirii cu care ne-a iubit Dumnezeu. De fiecare dată când Sfânta Liturghie este oficiată în biserică, Domnul ne invită să ne împărtășim cu Sfintele Taine, pentru a nu încerca să ne apropiem de Dumnezeu prin propria noastră putere, sperând doar în faptele noastre bune, în meritele noastre, ci prin a primi de la El forțele necesare pentru a deveni cei pe care El vrea să îi vadă.

În aceasta perioadă din preajma Crăciunului, să slăvim pe Dumnezeu făcut om, pentru a veni la noi și să locuiască printre noi. Să-L rugăm să ne călăuzească pe calea către Împărăția Cerurilor. 

Amin!"

(Traducere Lăcașuri Ortodoxe, a unui cuvânt rostit în ziua de 12 ianuarie 2020 - conform calendarului vechi iulian fiind vorba despre Duminica de după Nașterea Domnului Hristos - de către Mitropolitul Hilarion de Volokolamsk, președintele Departamentului Relațiilor Externe Bisericești al Patriarhiei Moscovei, în Biserica Maicii Domnului a Tuturor cel Necăjiți, din Moscova, unde a slujit alături de Protopopul Chad Hatfield, din Biserica Ortodoxă din America, președinte al Seminarului Ortodox Sfântul Vladimir, din New York).
15 January 2020

12:30
telegraf Consiliul Local al orașului New York a aprobat redenumirea mai multor străzi, în cadrul reuniunii sale din 19 decembrie 2019, una dintre acestea urmând să poarte numele Părintelui Protopop Paul Schneirla (+ 2014), care a fost paroh al Bisericii ortodoxe Antiohiene Sfânta Maria, din Brooklyn, mai mult de 50 de ani, relatează Brooklyn Reporter.
15 January 2020

12:12

Împărtășind Ortodoxia, într-o epocă post-creștină

Dacă dorim să împărtășim adevărul Credinței Ortodoxe și al Domnului nostru Hristos Care este Capul ei, trebuie să dăm mărturie iubirii lui Hristos iubindu-i pe toți. Fără Hristos, Ortodoxia este doar o altă religie, lipsită de puterea de a transforma și îndumnezei inima umană. Fără Hristos, Biserica nu este altceva decât o instituție umană, deloc altfel decât un partid politic.Pentru ca Biserica să fie ea însăși, Hristos trebuie să fie vizibil în dragostea Episcopilor și a preoților ei. Hristos trebuie să fie văzut în dragostea credincioșilor și în mila și bunătatea arătate de toți cei care se numesc pe ei ortodocși.Fără Hristos, lumea noastră este lipsită de speranță și, pentru ca alții să-L cunoască pe Hristos, trebuie să-L poată vedea în noi. Lumina lui Hristos trebuie să ...
Continuă
Dacă dorim să împărtășim adevărul Credinței Ortodoxe și al Domnului nostru Hristos Care este Capul ei, trebuie să dăm mărturie iubirii lui Hristos iubindu-i pe toți. Fără Hristos, Ortodoxia este doar o altă religie, lipsită de puterea de a transforma și îndumnezei inima umană. Fără Hristos, Biserica nu este altceva decât o instituție umană, deloc altfel decât un partid politic.

Pentru ca Biserica să fie ea însăși, Hristos trebuie să fie vizibil în dragostea Episcopilor și a preoților ei. Hristos trebuie să fie văzut în dragostea credincioșilor și în mila și bunătatea arătate de toți cei care se numesc pe ei ortodocși.

Fără Hristos, lumea noastră este lipsită de speranță și, pentru ca alții să-L cunoască pe Hristos, trebuie să-L poată vedea în noi. Lumina lui Hristos trebuie să strălucească prin dragostea Bisericii Sale și să se manifeste în lucrările credincioșilor Săi. Fără această iubire nu există decât întuneric pe fața pământului și lumea va rămâne fără speranță.

Alții nu pot ști că au nevoie de Hristos, dacă nu Îl văd în noi. Ei nu știu că Acest Hristos umple inimile și transformă viețile, dacă nu văd transformarea în noi. Dacă suntem temători, supărați, judecători, aroganți sau îndepărtați, lumea nu va vedea nimic în Credința noastră Creștină Ortodoxă demnă de căutat.

Dacă alții nu văd în noi o inimă iertătoare, cum vor ști că există iertare în Hristos? Dacă alții nu văd în noi o inimă plină de bucurie, cum vor ști ei că au nevoie de Însuși Hristos pe Care Îl proclamăm ca Domnul și Mântuitorul nostru? Dacă alții văd în noi o persoană îndoielnică, cu minte îngustă, nefericită, de ce ar fi ei atrași de Ortodoxia despre care pretindem că este Adevărata Credință?

Hristos ne împuternicește să schimbăm inimile și mințile celorlalți, prin exemplul nostru de a-I permite Domnului Hristos să ne schimbe. Conform cuvintelor Sfântului Serafim de Sarov, "dacă dobândim o inimă smerită și împovărată, o mie de oameni din jurul nostru vor fi mântuiți”.

Cu dragoste în Hristos,
Starețul Trifon (The Morning Offering / Mănăstirea "Mântuitorul Atotmilostiv", Insula Vashon, Washington. Situată în inima unei păduri frumoase, înconjurată de Marea Salish, la mănăstire se ajunge cu feribotul, fie din Seattle, fie din Tacoma, Washington).15 January 2020

11:11

De ce mulți dintre oameni nu vor să audă chemarea lui Hristos și a Bisericii Sale la pocăință?

Răspunde Arhimandritul Marcel (Pavuk), părintele duhovnicesc al Școlii Teologice din Kiev (Pravoslavnaia Jizni):Majoritatea oamenilor vor să se justifice prin ocupația lor. Unii se consideră autosuficienți și nu vor să audă nimic de la nimeni. Alții, din cauza minciunii și înșelăciunii lor constante, se tem să trezească în sine conștiința, al cărei chin este foarte dureros. Mulți dintre acești oameni trec la schismatici sau sectanții care doar imită Biserica și viața Bisericii, dar nu au puterea lui Dumnezeu, pentru că au pierdut-o când s-au despărțit de adevărata Biserică din cauza mândriei lor.Cei care nu au simțit niciodată plăcerea în Harul lui Dumnezeu se desprind și de Biserică și se mai și luptă cu ea. Deși, mai există unii care au simțit-o anterior, dar din cauza unor...
Continuă
Răspunde Arhimandritul Marcel (Pavuk), părintele duhovnicesc al Școlii Teologice din Kiev (Pravoslavnaia Jizni):

Majoritatea oamenilor vor să se justifice prin ocupația lor. Unii se consideră autosuficienți și nu vor să audă nimic de la nimeni. Alții, din cauza minciunii și înșelăciunii lor constante, se tem să trezească în sine conștiința, al cărei chin este foarte dureros. Mulți dintre acești oameni trec la schismatici sau sectanții care doar imită Biserica și viața Bisericii, dar nu au puterea lui Dumnezeu, pentru că au pierdut-o când s-au despărțit de adevărata Biserică din cauza mândriei lor.

Cei care nu au simțit niciodată plăcerea în Harul lui Dumnezeu se desprind și de Biserică și se mai și luptă cu ea. Deși, mai există unii care au simțit-o anterior, dar din cauza unor compromisuri frecvente cu conștiința proprie vizavi de pocăința pentru păcatele lor, au pierdut gustul de a se bucura. Acum, ei cred că Harul este în patriotism, naționalism și în lupta pentru demnitatea umană. Săracii oameni nu înțeleg că toate cele de mai sus au o valoare relativă și că își pierd complet valoarea atunci când ne întâlnim cu Hristos. În lumina dragostei lui Hristos, toate granițele naționale sunt șterse. Patriotismul și demnitatea umană reală sunt dobândite doar atunci când o persoană nu luptă pentru drepturile și libertățile sale, ci se smerește cu adevărat. Dar, din păcate, puțini oameni mai pot admite acest lucru. Pentru cei mai mulți, singura soluție acceptabilă este o luptă revoluționară agresivă pentru adevăr. Păcat că nu-și mai aduc aminte la ce a dus asta acum 100 de ani...

Și totuși, oricât de mulți oameni s-ar îndepărta de Adevăr, oricât ar fi de urăcioși față de noi, ar trebui să învățăm să-i iubim și să ne rugăm sincer pentru ei, la fel ca Hristos pentru cei ce-L răstigneau, astfel încât și ei să ia calea mântuire. Este extrem de dificil pentru ei să se întoarcă la noi, pentru că au pierdut adevăratul sens al Harului lui Dumnezeu, dar încă îi putem iubi. Amintiți-vă că numai prin puterea Harului și prin faptele noastre bune, ei pot fi convertiti la Biserica lui Dumnezeu și unitatea tuturor în chipul Sfintei Treimi poate fi realizată.
Amin!

15 January 2020

10:00
telegraf Israelul, prin Memorialul Național israelian al Holocaustului și Eroismului, a respins din nou, pe 9 ianuarie 2020, ideea de recunoaștere a Mitropolitului greco-catolic Andrei Șeptiski (Andrey Sheptitsky) ca Drept al Națiunilor, deși greco-catolicii îl numesc "Moise al poporului ucrainean”. Respingerea a fost motivată de cooperarea acestuia cu ocupanții germani, de participarea la crearea diviziei SS „Galicia” și altele. Biserica greco-catolică insistă, însă, pe idee, întrucât urmăreste beatificarea lui Andrey Sheptitsky, dar aceasta pare strâns legată de procesul recunoașterii lui ca fiind Drept în rândul Națiunilor Lumii, pentru evreii salvați de el. În timpul Marelui Război Patriotic, însă, Biserica Greco-Catolică, condusă de Șeptitsky, i-a sprijinit pe invadatorii germani.
15 January 2020

09:44
telegraf Mai multe organizații naționaliste hinduse au ieșit luni la o manifestație împotriva propunerii instalării unei statui înalte de 114 metri a lui Iisus Hristos în districtul Ramanagara din Karnataka, în India.
15 January 2020

00:00
telegraf În ziua de 15.01.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Cuviosul Pavel Tebeul
 • Cuviosul Ioan Colibașul, cel sărac pentru Hristos
 • Sf. Mucenic Pansofie
 • Sf. 6 părinți din pustiu
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
15 January 2020

17:32

Scrisoarea Episcopilor ortodocși sârbi din America, adresată Președintelui Trump, vizavi de noua lege adoptată de Parlamentul Muntenegrului

Episcopul Irineu (Dobrijević), al Eparhiei Americii de Est a Bisericii Ortodoxe Sârbe, a trimis următoarea scrisoare Președintelui Trump, în numele Consiliului Episcopal al Bisericii Ortodoxe Sârbe din America de Nord, Centrală și de Sud, pe data de 10 ianuarie 2019:"Este un privilegiu să vă salut în această perioadă de Crăciun, din partea Episcopilor Statelor Unite, membri ai Consiliului Episcopal al Bisericii Ortodoxe Sârbe din America de Nord, Centrală și de Sud, rugându-ne ca această adresare să vă găsească în bună stare, în zorii unui nou an și al unui deceniu nou.În ceea ce privește comunicatul de presă atașat, vă atragem atenția cu privire la ultrajul comis împotriva libertății religioase și a dreptului de proprietate în Republica Muntenegru. După adoptarea 'Legii privind liberta...
Continuă
Episcopul Irineu (Dobrijević), al Eparhiei Americii de Est a Bisericii Ortodoxe Sârbe, a trimis următoarea scrisoare Președintelui Trump, în numele Consiliului Episcopal al Bisericii Ortodoxe Sârbe din America de Nord, Centrală și de Sud, pe data de 10 ianuarie 2019:

"Este un privilegiu să vă salut în această perioadă de Crăciun, din partea Episcopilor Statelor Unite, membri ai Consiliului Episcopal al Bisericii Ortodoxe Sârbe din America de Nord, Centrală și de Sud, rugându-ne ca această adresare să vă găsească în bună stare, în zorii unui nou an și al unui deceniu nou.

În ceea ce privește comunicatul de presă atașat, vă atragem atenția cu privire la ultrajul comis împotriva libertății religioase și a dreptului de proprietate în Republica Muntenegru. După adoptarea 'Legii privind libertatea religiei sau a confesiunii și a statutului juridic al comunităților religioase' de către Parlamentul Muntenegrului, au avut loc confruntări brutale cu manifestanții creștini ortodocși pașnici care încercau pur și simplu să-și protejeze sfintele lăcașuri împotriva confiscării.

Această lege pare a fi un pretext pentru confiscarea proprietăților religioase ridicate înainte de 1918 și pentru care nu există documente formale de proprietate.

În cazul religiilor tradiționale precum Biserica Ortodoxă, care are o prezență formală ce se întinde pe durata a opt secole, aceasta implică pierderea moștenirii culturale și a moștenirii religioase.

Domnule Președinte, ați făcut din libertatea religioasă o prioritate absolută în politica dumneavoastră externă. În numele cetățenilor noștri credincioși, sârbo-americani și rezidenți ai Statelor Unite, vă rugăm să vă adresați guvernului nostru și instituțiilor sale, precum și sectorului neguvernamental care monitorizează libertatea religioasă internațională și drepturile omului, pentru a interveni pe lângă Guvernul Muntenegrului, pentru ca acesta să înceteze imediat și să pună capăt persecuției pe baze confesionale și confiscării lăcașurilor de cult centenare. 

Cu respect, al vostru
+ IRINEU, Episcop al Americii de Est al Bisericii Ortodoxe Sârbe".
14 January 2020

17:15

Biserica Ortodoxă din Finlanda (Arhiepiscopia Ortodoxă Finlandeză) - noi statistici și date

Conform unui raport recent publicat de Biserica Ortodoxă din Finlanda (Suomen Ortodoksinen Kirkko) numită și "Arhiepiscopia Ortodoxă Finlandeză" (Suomen Ortodoksinen Arkkipiispakunta), o Biserică Ortodoxă Autonomă ca parte a Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, la sfârșitul anului 2019, aceasta strângea laolaltă 58 899 enoriași înregistrați, cu peste 33 000 dintre aceștia trăind pe teritoriul Eparhiei de Helsinki. Parohia din Helsinki este cea mai mare si deține aproape 20 000 de enoriași. În anul 2019 au fost botezate 287 de persoane, cu 450 mai puțin decât anul trecut. Numărul celor care au părăsit Biserica în 2019 a fost 993 de persoane, contrabalansat însă de numărul celor convertiți la Ortodoxie, de 811 persoane care au devenit ortodoxe (în ambele cazuri având vârste într...
Continuă
Conform unui raport recent publicat de Biserica Ortodoxă din Finlanda (Suomen Ortodoksinen Kirkko) numită și "Arhiepiscopia Ortodoxă Finlandeză" (Suomen Ortodoksinen Arkkipiispakunta), o Biserică Ortodoxă Autonomă ca parte a Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, la sfârșitul anului 2019, aceasta strângea laolaltă 58 899 enoriași înregistrați, cu peste 33 000 dintre aceștia trăind pe teritoriul Eparhiei de Helsinki. Parohia din Helsinki este cea mai mare si deține aproape 20 000 de enoriași. În anul 2019 au fost botezate 287 de persoane, cu 450 mai puțin decât anul trecut. 

Numărul celor care au părăsit Biserica în 2019 a fost 993 de persoane, contrabalansat însă de numărul celor convertiți la Ortodoxie, de 811 persoane care au devenit ortodoxe (în ambele cazuri având vârste între 20 și 34 de ani).

"În deceniile anterioare, slujbele liturgice și estetica artei ecleziale au fost considerate atractive. Însă văd că, în vremea noastră, Biserica se poate adresa oamenilor pe chestiuni legate de alegerea zilnică. Modul de viață ortodox, bazat pe ascetism, este acum mai actual ca niciodată", nota Arhiepiscopul Leon de Helsinki și întreaga Finlandă, cu ocazia raportului amintit.

Printre imigranți, cel mai mare grup este cel al ortodocșilor vorbitori de limbă rusă (15%), celelalte grupuri importante fiind al românilor și al grecilor.

Există 8 parohii în Eparhia de Helsinki, 9 parohii în Eparhia de Kuopio și Carelia și 4 parohii în Eparhia Oulu. După Helsinki, cele mai mari parohii sunt Joensuu (5.947 de enoriași), Kuopio (3.854 de enoriași), Tampere și Turku, cea mai mica parohie fiind Rautalampi, cu 615 membri. În c epriveste monahismul, 8 călugărițe viețuiesc în Mănăstirea Lintula, 8 călugări viețuiesc în Mănăstirea Schimbării la Față a Mântuitorului, în noul Valaam. 

14 January 2020

15:22
telegraf
Conacul lui Hadjigeorgakis Kornesios - interpretul oficial al Divanului Sultanului, în 1779, deținând una dintre cele mai prestigioase poziții acordate creștinilor locali de către autoritățile otomane - a fost construit în 1793 și evidențiază în vechea Nicosie perioada stăpânirii otomane. Astăzi, o parte a clădirii aparține Bisericii, iar în aceste zile Arhiepiscopului Hrisostom, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ciprului, a anunțat intenția de a transforma acest conac în muzeu bizantin și, totodată, Bisericile Sfântul Antonie și Sfântul Ioan (Ayios Ioannis) în muzee. Anunțul a dat naștere unor reacții imediate de împotrivire.

14 January 2020

14:45

Vasilopita sau Pâinea Sfântului Vasile, o Plăcintă Prințesă prin care sfântul a reușit să arate lumii o mare minune

Vasilopita (Βασιλόπιτα), Pâinea Sfântului Vasile sau Plăcinta Prințesă, este o pâine sau o turtă de Revelion, cunoscută mai ales ca fiind grecească, dar prezentă și în multe alte zone din estul Europei și în Balcani, având în ea un bănuț ascuns, a cărei găsire de către cel ce consumă bucata respectivă înseamnă... spor în noul an. Este asociată, prin urmare, cu ziua Sfântului Vasile, 1 ianuarie, în cea mai mare parte a Greciei, dar în unele regiuni tradițiile din jurul unei turte cu o monedă ascunsă sunt atașate Bobotezei sau Crăciunului. Este realizată din aluat, în funcție de tradiția regională și familială. În unele familii, în loc de aluat, se prepară dintr-o bază de cremă numită galatopita (lapte de pită). Placinta este cunoscută si sub denumirea de Cronopită (Χρονόπιτα),...
Continuă
Vasilopita (Βασιλόπιτα), Pâinea Sfântului Vasile sau Plăcinta Prințesă, este o pâine sau o turtă de Revelion, cunoscută mai ales ca fiind grecească, dar prezentă și în multe alte zone din estul Europei și în Balcani, având în ea un bănuț ascuns, a cărei găsire de către cel ce consumă bucata respectivă înseamnă... spor în noul an. Este asociată, prin urmare, cu ziua Sfântului Vasile, 1 ianuarie, în cea mai mare parte a Greciei, dar în unele regiuni tradițiile din jurul unei turte cu o monedă ascunsă sunt atașate Bobotezei sau Crăciunului. Este realizată din aluat, în funcție de tradiția regională și familială. În unele familii, în loc de aluat, se prepară dintr-o bază de cremă numită galatopita (lapte de pită). Placinta este cunoscută si sub denumirea de Cronopită (Χρονόπιτα), însemnând „Plăcintă de Anul Nou”.

În alte zone din Balcani, tradiția turtei cu un bănuț ascuns în ea în timpul sărbătorilor de iarnă există, dar nu este deloc asociată cu Sfântul Vasile. Practica este prezentă în rândul ucrainenilor (pirog); românilor; sârbilor (česnica); albanezilor (pitta); bulgarilor (pogacia, Novogodișna Banița, Sveti Vasileva pogacia).

De ziua de An Nou, familiile taie Vasilopita, pentru a binecuvânta casa și a aduce spor în noul an. Acest lucru se face de obicei la miezul nopții, de Revelion. Un bănuț este ascuns în pită, în aluat, înainte de coacere. La miezul nopții, se însemnează pita cu un cuțit în Semnul Sfintei Cruci. Câte o bucată de pită se feliază pentru fiecare membru al familiei și pentru orice oaspete, în ordinea vârstei, de la cei mai mari până la cei mai mici. Felii se mai taie, tot astfel, pentru diferite persoane sau simboluri, în funcție de tradiția locală și familială. Acestea pot include pe Domnul, Sfântul Vasile și alți sfinți, săraci, gospodăria. În vremurile mai vechi, moneda era adesea una chiar valoroasă, din aur. În zilele noastre, se mai practică uneori ascunderea în pită a unui dar, a banilor etc.

Multe instituții private sau publice, cum ar fi societățile, cluburile, locurile de muncă, companiile etc, taie Vasilopita la un moment convenabil între Ziua de An Nou și începutul Postului Mare.

Spre exemplu, tot astfel, zilele trecute, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Elpidofor al Americii a sărbătorit, în seara de miercuri, 9 ianuarie 2020, începutul noului an cu conducerea și membrii organizațiilor profesionale greco-americane de frunte. Arhiepiscopul a rupt tradiționala Vasilopită de Anul Nou, prin urmare, cu toți cei prezenți de la: Asociația Avocaților Eleni, Camera de Comerț Eleno-Americană, Societatea Elenă Medicală din New York, Camera de comerț Cipriot-Americană, Hellenic Professional Women Inc. și HABA - Asociația Eleno-Americană pentru Profesioniștii în Finanțe.

În tradiția populară, Vasilopita este asociată unei legende legate de Sfântul Vasile cel Mare din Cezareea. Conform unei istorii, Sfântul Vasile le-a cerut cetățenilor romani din Cezareea să aducă, fiecare, o plată de răscumparare pentru a fi oprită asedierea orașului. Fiecare membru al orașului a dat orice a avut, în aur și bijuterii. Când răscumpărarea a fost ridicată, inamicul s-a simțit atât de stânjenit de actul de a primi plată dintr-o astfel de colectă, încât a apelat la asediu, fără a mai ridica plata. Atunci, Sfântului Vasile i-a revenit sarcina de a returna, fiecăruia, răscumpărarea neplătită, dar nu avea cum să știe ce valori aparțineau fiecărei familii, așa încât a pus în aluatul de copt pâine toate bijuteriile și a distribuit pâinile în oraș, iar printr-o minune fiecare cetățean a primit exact ceea ce plătise.

În bucătăria bulgară, pita sau pitka (пита sau питка) este servită la ocazii speciale. Este o pâine rotundă, care poate fi uneori aromată. Pregătirea și consumarea sa pot avea un sens ritualic. De exemplu, în noaptea dinainte de ajunul Crăciunului (Бъдни вечер - Bâdni Vecer) fiecare gospodină pregătește o pită și o decorează cu simboluri, pentru a aduce fertilitate bovinelor și o recoltă bogată câmpurilor, precum și prosperitate pentru fiecare membru al gospodăriei. Ea ascunde o monedă în ea. Cine găsește moneda, va fi cel mai sănătos și cel mai bogat din familie. Înainte de căsătorie, viitoarea soacră a miresei pregătește o pită pentru nou-născuți și presară făină de șapte ori, astfel încât pita să fie ușoară ca viața lor viitoare împreună. Pita este pregătită și pentru oaspeți. O întâmpinare tradițională în Bulgaria, ca și în România, include pita și miere sau sare. Sensul acestui ritual poate fi găsit în expresia „A întâmpina pe cineva cu pâine și sare” (deoarece pâinea este o parte importantă a bucătăriei - și după cum spune un proverb bulgaresc: „Nimeni nu este mai presus decât pâinea”, iar sarea este ingredientul de bază care oferă aromă fiecărei mese).Rețetă de Vasilopită

O cană de unt topit și două cani și jumătate de zahăr se amestecă timp de 10 minute, adăugând gălbenușurile de la 7 ouă și 1 linguriță extract de migdale, plus 3 lingurițe cu extract pur de vanilie. 
Se mai adaugă 3 căni cu făină, 3 lingurițe cu praf de copt, 1 cană cu lapte, 1 cană cu migdale mărunțite, 1 linguriță cu sare, 1 lingură cu zeamă de portocală. Bateți albușurile care au rămas de la ouăle de mai devreme, până se întăresc, într-un bol separat. Amestecați bine. Ungeți tava de copt rotundă, având diametrul de aproximativ 35 cm. Se bagă în cuptor și se ascunde moneda (îmbrăcată subțire în folie de aluminiu), apoi se presară cu mâna migdale întregi zdrobite, pe suprafața Vasilopitei. În mijlocul Vasilopitei, poate fi desenat numărul anului curent . Se coace la 350 de grade, timp de 45 de minute.
14 January 2020

13:06
telegraf

Icoana făcătoare de minuni a Sfântului Nicolae „Cernobîl” este cunoscută încă din 1840. În România se știe prea putind espre ea. Locul »șederii sale permanente este sfântul lăcaș ortodox închinat Sfântului Profet Ilie, din orasul Cernobîl. În 1920, aceasta a fost tăiată în trei părți, fiind păstrată în familiile credincioșilor, iar după redeschiderea sfqntului lăcaș, în 1942, a fost restaurată și așezată spre cinstire pe fostul său loc. Rugăciunile celor ce se închină cu credință în fața Sfintei Icoane a Sfântului Nicolae din Cernobîl demonstrează puteri minunate vindecătoare. (foto: Eparhia de Zaporoje)
14 January 2020

12:32
telegraf
Pe 6 decembrie 2019, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a stabilit o sărbătoare în cinstea Icoanei Samara (sau Novo-Kaidaksky) a Maicii Domnului. .Icoana va fi sărbătorită anual în prima sâmbătă a lunii septembrie. Sfântul Sinod a mai stabilit, de asemenea, o sărbătoare în cinstea Icoanei Vilia a Maicii Domnului „A Semnului”. Această icoana făcătoare de minuni va fi sărbătorită anual în joia de dinainte de Rusalii - ziua în care, în urmă cu 130 de ani, mica icoană de cupru și-a făcut apariția într-un mod minunat de sub podeaua familiei Ostapciuc.

14 January 2020

11:54
telegraf
Credincioșii ortodocși din Muntenegru continuă să-și înalțe vocea împotriva noii legi care dă statului autoritatea de a acapara proprietățile Bisericii, ieșind în apărarea sfintelor lor biserici și mănăstiri. Pe data de 12 ianuarie 2020, peste 10.000 de credincioși - după cum relatează reprezentanții Catedralei Învierii lui Hristos din Mitropolia Muntenegrului a Bisericii Ortodoxe Sârbe, pe pagina proprie de socializare - au participat la o procesiune cu rugăciune, în capitala Podgorica, în acest scop.
14 January 2020