Lăcașuri Ortodoxe

De actualitate, în Ortodoxie

13:32

70 de ani - Sfântul Serafim (Sobolev) al Sofiei: Pentru monarhia ortodoxă

Astăzi, 26 februarie 2020, se împlinesc 70 de ani de la mutarea la cele veșnice a unui sfânt extrem de venerat de bulgari și ruși, Sfântul Serafim, Arhiepiscop de Bogucharsk și Sofia, ale cărui mormânt și sfinte moaște se află în cripta curții rusești „Sfântul Nicolae al Mirelor”, în centrul capitalei bulgare. Aici sfântul și-a îndeplinit slujirea de Episcop, cu demnitate, în ultimii treizeci de ani ai vieții sale pământești, îngrijindu-se duhovnicește atât de emigranții ruși, cât și de mulți bulgari si de clerici.Există nenumărate minuni salvatoare de suflet ale Arhiepiscopului de Sofia, asupra celor care au cerut mijlocirea lui în fața lui Dumnezeu, atât înainte, cât și după binecuvântata sa trecere la cele veșnice. De aceea, pe 26 februarie 2016, Arhiepiscopul Serafim Sobolev a fost ...
Continuă
Astăzi, 26 februarie 2020, se împlinesc 70 de ani de la mutarea la cele veșnice a unui sfânt extrem de venerat de bulgari și ruși, Sfântul Serafim, Arhiepiscop de Bogucharsk și Sofia, ale cărui mormânt și sfinte moaște se află în cripta curții rusești „Sfântul Nicolae al Mirelor”, în centrul capitalei bulgare. Aici sfântul și-a îndeplinit slujirea de Episcop, cu demnitate, în ultimii treizeci de ani ai vieții sale pământești, îngrijindu-se duhovnicește atât de emigranții ruși, cât și de mulți bulgari si de clerici.

Există nenumărate minuni salvatoare de suflet ale Arhiepiscopului de Sofia, asupra celor care au cerut mijlocirea lui în fața lui Dumnezeu, atât înainte, cât și după binecuvântata sa trecere la cele veșnice. De aceea, pe 26 februarie 2016, Arhiepiscopul Serafim Sobolev a fost canonizat în comun de Patriarhiile Bulgară și Rusă - în calitate de făcător de minuni din Sofia și Bogucharsk.

Această sfințenie extraordinară este, de asemenea, un indicator al veridicității numeroaselor scrieri teologice pe care ni le-a lăsat Sfântul Serafim - prin lucrarea sa, în lupta pentru o Credință Ortodoxă curată și pentru o manifestarea a ei centrală în viața fiecărui creștin. Având în vedere numeroasele paralele dintre rolul Ortodoxiei în întărirea poporului rus și a celui bulgar în Evul Mediu, precum și asemănările din perioada de declin a celor două țări, datorată ideologiilor ateiste din vremurile recente, în cinstea sfântului, Patriarhia Bulgară a publicat un raport cu extrase din opera sa „Ideologia rusească” (1939), publicate în bulgară ca parte a cărții „Monarhia ortodoxă”. Deși textul vorbește în mod special despre Rusia, cuvintele selectate sunt extrem de relevante și se aplică realității bulgare, formând un fel de ideologie națională pentru dezvoltarea viitoare prosperă a unui stat ortodox - un punct de sprijin pentru întoarcerea oamenilor și guvernarea adevăratei credințe, fiind cea mai importantă condiție pentru renașterea patriei.

+++

(Din capitolul trei - Notă.) Trebuie să revenim la Credința Ortodoxă a strămoșilor noștri, care a fost, mai ales, o credință ascetică, adică. aceasta a fost însoțită de rugăciune constantă, post, milostenie și, în general, de toate faptele unei vieți creștine virtuoase, sub îndrumarea maicii noastre Biserica.

Toate nenorocirile Rusiei au început prin faptul că ne-am îndepărtat de Biserică în viața noastră. Am încetat să fim călăuziți de doctrina și statutele ei și am pus bazele întregii noastre vieți și activități pe toate învățăturile eretice, și mai exact, pe voința noastră păcătoasă și pasională, care ne-a făcut mai rău decât alte făpturi. Odată, Sfântul Serafim de Sarov a spus profetic că mari necazuri se vor ridica împotriva Rusiei, deoarece poporul rus a început să trăiască din averea Bisericii și a întrerupt posturile miercurea și vinerea. Dar ce-ar spune dacă ar fi trăit până în zilele noastre, când oamenii noștri au încetat să postească în Post. În această perioadă, participă la teatre seculare, dansează și se dedau la orgii până dimineața, chiar și în sărbătorile Bisericii, iar femeile de stradă din orașele rusești au devenit fetele de 12 ani. Am început să respirăm păcatul, pentru că nu am vrut să respirăm Sfântul Duh. Am început să bem păcatul, pentru că nu am vrut să bem din apa noastră vie  si dătătoare de viață, turnată din abundență asupra noastră de Sfânta Biserică, pentru sfințirea vieții noastre, spre binecuvântare și veșnicie.

    Trebuie să ne temem serios de această condiție păcătoasă din viața noastră de azi. Toți oamenii ortodocși ruși ar trebui să se contopească din nou cu Biserica, respectând cu strictețe statutele sale ca fiind cea mai salvatoare îndrumare din viață. Noi, la fel ca strămoșii noștri, trebuie să avem o credință activă și vibrantă pentru care trebuie să ne rugăm mereu, trebuie să citim des Cuvântul lui Dumnezeu, operele Sfinților Părinți ai Bisericii, Mineiele (Viețile Sfinților), pentru a ține toate posturile și a ne fi Milostiv, ca nu cumva credința noastră să fie moartă, ci vie și mântuitoare.

Această credință a strămoșilor noștri a făcut Rusia mare. Credința, în vremea noastră, va fi cea care va salva Rusia, o va reînvia și o va readuce la cea care a fost. (...)

Fie ca noi, ca strămoșii noștri, să urmărim, înainte de toate și mai presus de toate, harul Duhului Sfânt, ca scop suprem al vieții noastre, în conformitate cu învățătura Dumnezeiescului  și Sfânt Tată. Să urmărim acest har și Împărăția lui Dumnezeu, printr-o credință ascetică, însoțită de virtuți creștine și în special de iubire, fără de care credința noastră nu poate fi salvată și vie. La fel, ar trebui să exprimăm în acest ideal religios-moral - ideologia noastră rusească.

Dar aici ar trebui să amintim că, dacă harul Duhului Sfânt este cea mai mare și cea mai înaltă comoară pentru noi, atunci o astfel de comoară trebuie să fie pentru noi și Credința Ortodoxă, străină de toate ereziile. Căci retragerea din această credință ne îndepărtează de Harul Divin primit în Tainele Bisericii: „Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o - să fie anatema!”, spune Apostolul Pavel (Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 1: 8). Este clar că pentru noi nu există mai multă mizerie decât să ne îndepărtăm de Credința Ortodoxă. (...)

În acest caz, este necesar să respingem de la noi înșine orice gândire asupra oricărei confuzii religioase cu denominațiunile religioase, în special cu catolicii și luteranii. Trebuie să ne amintim întotdeauna că diferențele religioase nu sunt doar diviziuni temporare care să nu aibă o importanță eternă pentru noi și pentru creștinii lui Hristos în ceea ce privește mântuirea veșnică. Aceste diferențe sunt foarte, foarte importante pentru noi, pentru că numai Credința Ortodoxă adevărată ne oferă har lucrător și mântuitor, în care constă toată mântuirea noastră de aici și dincolo de mormânt. Conform învățăturilor Sfântului Ioan Cassian Romanul, numai harul împărtăsit prin Tainele Bisericii Ortodoxe ne poate salva, deoarece numai cu ajutorul său putem depăși patimile și atinge desăvârșirea morală. Și conform învățăturilor Sfântului Simeon Noul Teolog, harul Duhului Sfânt reprezintă această schimbare a noastră, fără de care nu vom putea intra pe calea cerească a lui Hristos, pentru fericirea veșnică.

Însă apostații de la Credința Ortodoxă, care au primit o altă Evanghelie decât cuvintele Apostolului, nu pot avea harul Duhului Sfânt ca putere reînnoitoare, regenerantă și salvatoare. (…) Aici trebuie să avem în vedere cuvântul Apostolului Iacov: „cine va păzi toată legea, dar va greşi într-o singură poruncă, s-a făcut vinovat faţă de toate poruncile. ” (Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov 2:10). Când o parte a corpului uman se îmbolnăvește, celelalte părți se îmbolnăvesc și ele: „Şi dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună” (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 12:26) - și în final întregul om se îmbolnăvește. De aceea, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă consideră că un alt mărturisitor decât ortodox creștin este înșelător sau chiar nevrednic de Biserică, chiar dacă posedă niște învățături dogmatice solide. (...)

Prin urmare, nu numai să ne apărăm cu sârguință Credința noastră Ortodoxă, ci să ne străduim să fie pentru noi o fundație care pătrunde întreaga noastră ființă, în mișcările minții, voinței și inimii. Cu alte cuvinte, Credința Ortodoxă ar trebui să fie pentru noi un criteriu pentru adevăr în evaluarea oricărei doctrine sau fapte umane. Această evaluare va corespunde fără îndoială adevărului, căci Credința Ortodoxă ne va îndruma să rezolvăm o chestiune sau alta pentru a ne îndrepta spre Sfânta Doctrină impregnată de Duhul Sfânt, pe care Domnul L-a numit Duhul Adevărului (Sfânta Evanghelie după Ioan 14:17; 15: 26; 16:13).

În Credința Ortodoxă, primim o armă pentru a combate păcatul și pentru a purta crucea întristărilor noastre, deoarece prin credința în rugăciunile Bisericii, închinări și Taine, ni se dă putere divină de către același Duh Sfânt, pe Care Domnul L-a numit putere (Faptele Sfinţilor Apostoli 1: 8). Credința Ortodoxă ar trebui să fie și pentru noi un mijloc de a primi bucuria dumnezeiască, deoarece numai în prezența credinței Sfânta Biserică revarsă din abundență mângâiere în Taine și alte surse de har din partea Duhului Sfânt, pe care Domnul L-a numit invariabil Mângâietorul (Sfânta Evanghelie după Ioan 14). : 16, 26; 15:26; 16: 7).

Și Credința Ortodoxă, atât de dominantă în întreaga noastră ființă, să fie credință confesională în același timp, pentru ca toată lumea să știe că este puterea supremă pentru noi și victoria noastră asupra lumii (Sfânta Evanghelie după Ioan 5: 4).

În acest caz, strămoșii noștri trebuie să devină din nou un exemplu pentru noi. Cu toată viața lor religioasă, au mărturisit în mod deschis Credința lor Ortodoxă în ei și au mărturisit că pentru ei a fost mai scumpă decât orice altceva în lume. Nu s-au rușinat să fie ortodocși în viața lor personală, socială și de stat, iar prin acțiunile lor au arătat că Credința Ortodoxă constituie esența vieții și că inimile lor sunt deplin îndreptate către ea.

(…) Lăsați Credința Ortodoxă să pătrundă toate activitățile noastre, în toate domeniile. Sfântul Ioan de Rila, patronul ceresc al marelui păstor Ioan de Kronstadt în mesajul său către piosul țar bulgar, Petru, îl îndemna să se întindă la picioarele maicii sale Biserica și să închine autorității sale supreme, treburile regale și de stat, înaintea înalților ei preoți: „Cădeți la picioarele maicii voastre, Biserica. Lucrați cu sârguință și închinați-vă Tronului Puterii".
Cum de, până la urmă, noi, poporul ortodox, nu ne îndreptăm capul în fața Bisericii Ortodoxe, în fața ierarhiei și autorității bisericești a acesteia, în toate treburile noastre personale și publice ?!

    Fie ca toate instituțiile rusești, inclusiv cele politice, să ia drept temei Credința Ortodoxă și învățătura ei și să acționeze în numele acestei credințe cu binecuvântarea autorităților bisericești, făcând-o ascultare necondiționată.

Este bine că chiar și aceste instituții poartă nume ortodoxe, pentru că numele ortodox trebuie să fie cel mai prețios și râvnit pentru noi. Acesta, ca ghid al vieții, trebuie să ne oblige să nu renunțăm la Credința Ortodoxă în lucrarea noastră, ci dimpotrivă, să ne direcționăm acțiunile în scopul cinstirii credinței.

Astfel, suntem obligați să ne profesăm credința prin cunoașterea faptului că prin ea strămoșii noștri au ajuns la punctul în care Domnul a domnit în inimile lor cu Harul Său, cu sfințenia și binecuvântarea Sa. (...)

Cu toate acestea, așa cum am spus mai sus, strămoșii noștri au avut și o altă măsură a credinței. Era smerită, pentru că erau în pocăință - acea adevărată expresie a smereniei.

Datorită smereniei, fără de care nu sunt posibile adevărate manifestări în viața creștină, credința strămoșilor noștri s-a transformat în una confesională. Acest lucru este de înțeles: cu smerenia Sa, Domnul Mântuitorul nostru a învins diavolul, S-a slăvit pe Sine cu Slava Divină și ne-a dăruit mântuirea. „S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce.    Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume” (Epistola catre Filipeni a Sfantului Apostol Pavel 2: 8-9). El a fost încântat să pună această smerenie în centrul vieții noastre creștine, trăită prin poruncile Sale divine, despre care a vorbit în Predica Sa de pe Munte (Sfânta Evanghelie după Matei 5: 1-12).

În consecință, Sfântul Macarie cel Mare privește smerenia ca fiind la baza Creștinismului (...). Conform învățăturilor acestui Sfânt Părinte al Bisericii, această smerenie este și trăsătura principală a Creștinismului. El spune: „Iată semnul de bază al Creștinismului - oricât de mult te-ai munci, indiferent cât de neprihănit ai fi, gândește-te că nu ai făcut nimic... Chiar dacă ești drept înaintea lui Dumnezeu, trebuie să spui - nu sunt drept, nu m-am schimbat, încep doar în fiecare zi".

Așa au văzut smerenia și ceilalți Părinți Sfinți ai Bisericii. Ei au învățat că smerenia are puterea de a distruge toate cursele diavolului, fiecare rău din noi și toate patimile noastre. (...) Sfinții Părinți ai Bisericii Eftimie cel Nou (Iversky), Maxim Kavsokalivitul și Grigorie Sinaitul ne învață că: „Smerenia este mama, începutul și rădăcina tuturor virtuților”. Avva Dorotei: „Nici teama de Dumnezeu, nici milostenia, nici altă virtute nu pot fi îndeplinite fără smerenie”. Așa cum mărturisește și Sfântul Macarie al Egiptului, fără smerenie, rugăciunea în sine nu ne va fi de folos și toate lucrurile vieții noastre creștine vor fi în zadar. Astfel, în cuvintele Sfântului Isaac Sirul, „așa cum este sarea pentru orice mâncare, este smerenia pentru fiecare virtute”. Din aceste cuvinte ale sfântului Isaac reiese clar că smerenia este un criteriu care determină în mod inconfundabil unde se află adevărata virtute și unde nu se află ea. (...)

Puterea smereniei este aceea care cheamă Harul Duhului Sfânt, după cuvintele Apostolului: „Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har” (Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov 4,6; Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 5 : 5). Acest har stă în smerit în tronul său. De aici, este clar de ce Domnul ne cere să învățăm smerenia Sa ca pe o condiție necesară pentru a ne uni cu El. Prin urmare, El spune: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.” (Sfânta Evanghelie după Matei 11: 28-29) (…)

Dar dacă smerenia a făcut ca credința strămoșilor noștri să fie ascetă și confesională, a fost și motivul pentru care și-au păstrat credința în toată puritatea sa ortodoxă, străină de toate amăgirile eretice. Această smerenie, exprimată mereu în pocăința strămoșilor noștri, nu a permis mândriei să le stăpânească inimile. Conform mărturiei lui Iisus, fiul lui Sirach, mândria este începutul păcatului și îndepărtarea de Domnul (Sirah 10:15). La fel cum smerenia este sursa tuturor virtuților, tot așa, potrivit învățăturilor Sfântului Ioan Casian, mândria este sursa tuturor păcatelor și nelegiuirilor. În cuvintele Sfântului Ioan: „Mândria este începutul și sfârșitul tuturor relelor”. În special, mândria este în primul rând cauza tuturor ereziilor. (...)

    Smerenia prin pocăință ne-a protejat strămoșii de erezie. În același timp, a protejat patria de distrugere și, fiind baza prezenței unui mare Har în ea, a fost în același timp cauza măreției și slăvirii sale.

Dar, de îndată ce poporul rus a pornit pe calea mândriei diavolești, a păcatului eretic grav și a retragerii atee din Credința Ortodoxă, Harul Sfântului Duh, acea sursă salvatoare de viață, a început să părăsească Rusia noastră, care a fost aruncată în cele din urmă într-o mare de mizerie fără precedent.

Trebuie să ne amintim întotdeauna pentru ce a pedepsit Dumnezeu. Da, necazurile apărute au avut loc în viața noastră rusească pentru că am abandonat Credința Ortodoxă. Dar acest lucru nu ni s-ar fi întâmplat dacă nu am fi fost mândri, dacă am fi continuat să ne păstrăm smerenia și pocăința care împodobeau credința strămoșilor noștri. Sa facem de neuitat pentru noi cuvintele înălțătoare ale Sfântului Marcu: „Dacă am încerca să dobândim smerenie, atunci nu ar trebui să fim pedepsiți, deoarece orice eveniment rău și întristat care ni se întâmplă se întâmplă din cauza înălțării noastre. Dacă Apostolului, pentru a nu fi înălțat, i-a permis un înger al Satanei să-i provoace mâhnire și rău, cu atât mai mult ar fi permis Satanei să ne atace pe noi atunci când ne înălțăm, până când ne vom smeri. Strămoșii aveau case, aveau averi, aveau femei,Strămoșii dețineau case, aveau averi, aveau femei, aveau grijă de copii și, în același timp, din cauza smereniei lor nesăturate, vorbeau cu Dumnezeu. Și ne-am îndepărtat de lume, am disprețuit bogățiile, am părăsit casele noastre și crezând că trăim în Dumnezeu, suntem înfiorați de demoni pentru înălțarea noastră". (...)

Prin urmare, lăsați să se întrupeze în viața noastră modernă umila credință a strămoșilor noștri. Cu alte cuvinte, ideologia noastră rusească - Credința Ortodoxă - să fie însoțită nu numai de virtuțile creștine, de puritatea apostolică a învățăturii, ca sursă de adevărat har și mărturisire, ci să se bazeze pe smerenie, fără de care, în cuvintele Sfântului Simeon Noul Teolog, nu ar trebui să se întâmple nimic bun.

Dar această credință smerită va fi un atu salvator pentru noi și Rusia numai dacă vom intra în calea primei manifestări a smereniei, adică. pe calea pocăinței pentru păcatele noastre. Acest lucru este valabil mai ales pentru păcatul nostru cel mai grav, în care am căzut toți oamenii ruși, vinovați activ sau pasiv: păcatul rebeliunii împotriva puterii autocratice a regelui nostru, unsul lui Dumnezeu. (Aceasta se referă atât la uciderea Sfântului Nicolae al II-lea și a familiei sale, cât și la cele examinate în detaliu în Capitolul doi - însușirea proprietății Bisericii de către stat, odată cu îndepărtarea din Biserică a învățământului; admiterea doctrinelor precum umanismul, știința liberală, socialismul, precum și erodarea autorității Bisericii și negarea autorității regale originale. Acest păcat ne este atât de grav pentru că a dus la pierderea conștiinței poporului rus, la plecarea sa din Biserică, la departarea de credință, învățătură și har. Acest păcat este cununa sau rodul diferitelor nelegiuiri religioase-morale grave comise de poporul rus timp de mulți, mulți ani.

Păcatul în cauză este atât de mare în ochii lui Dumnezeu, încât a umplut paharul divin. Prin urmare, după ce poporul rus l-a respins pe regele său, Domnul a respins imediat Rusia. Și ea s-a scufundat în abisul dezastrelor fără precedent. (...)

(Capitolul patru - notă.)
În ceea ce privește majoritatea rușilor care nu s-a retras din Credința Ortodoxă, dar vinovată într-un anumit grad sau altul de trădare împotriva țarului, prin tratarea lor dezinteresată la adresa unor fapte ilegale, pocăința lor trebuie să constea în mărturisirea deschisă a adevărului că baza renașterii Rusiei este puterea autocratică țaristă a unsului lui Dumnezeu. Vom depune mărturie că nicio altă formă de guvernare din Rusia nu este acceptabilă, că sistemul nostru de stat nu poate fi în concordanță decât cu Credința Ortodoxă a poporului rus. Pentru că numai despre o astfel de autoritate ni se vorbește de către scriitorii care Îl descoperă pe Dumnezeu și de Sfinții Părinți ca venind de la Dumnezeu. Ei mărturisesc integritatea ei și cer respect pentru ea. Ea trebuie să fie exprimată în rugăciunile noastre pentru rege și autoritatea sa ca bază pentru prosperitate și viață și pentru supunerea noastră în fața acestei autorități.

26 February 2020

11:54
telegraf
Patriarhul bulgar Neofit l-a primit pe Excelența Sa Eilin Sekizkök, Ambasadorul Republicii Turcia în Bulgaria, în ziua de 25 februarie 2020, acesta din urmă primind de curând misiunea de ambasador. Patriarhul amintind despre cei 150 de ani de la fondarea Exarhatului Bulgar, înființat la 28 februarie prin Fermanul sultanului, ambasadorul a răspuns: "Aceasta este istoria noastră comună. Patriarhia este una dintre instituțiile cu care avem relații excepționale".
26 February 2020

11:47
telegraf
Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la întemeierea Exarhatului Bulgar, o slujbă solemnă de mulțumire va fi oficiată de Patriarhul Neofit al Bulgariei și Mitropolit al Sofiei, în Catedrala Patriarhală din Sofia "Sfântul Alexandru Nevski, pe 28 februarie (vineri) 2020, de la ora 10.
26 February 2020

11:41
telegraf Patriarhul Irineu al Serbiei, cu o delegație a Bisericii Ortodoxe Sârbe, se află în Amman. La sosire a fost întâmpinat, în numele Patriarhului Ierusalimului, Teofil al III-lea, de către ierarhii Benedict și Hristofor și de alți arhimandriți și protopopi, în vederea participării la Adunarea Frățească a Primaților Bisericilor Ortodoxe locale. Patriarhul este însoțit de Mitropolitul Amfilohie de Muntenegru și Littoral, Episcopul Irineu de Bačka și Episcopul David de Kruševac.
26 February 2020

00:00
telegraf În ziua de 26.02.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Sf. Porfirie, episcopul Gazei
 • Sf. Mc. Fotini samarineanca
 • Sf. Mc. Anatoli, Foto, Fotida, Paraschevi, Chiriachi, surorile Sf. Fotini
 • Sf. mucenici Iosi și Fotin, fiii Sf. Fotini
 • Sf. Mc. Sebastian, ducele
 • Sf. Mc. Victor
 • Sf. Mc. Hristodul
 • Sf. nou Mc. Ioan Calfa
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
26 February 2020

13:10
telegraf

Prea putin se stie: pentru prima si ultima data cand un ierarh român a candidat pentru scaunul de patriarh ecumenic, a fost in timpul Mitropolitului Varlaam al Moldovei si Sucevei, in 1639. A fost ales, insa, Partenie.

25 February 2020

12:42
telegraf
Pe 23 februarie, Biserica Ortodoxă l-a cinstit în mod aparte pe Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcop de Smirnensky, care este patron spiritual al Episcopului Policarp, Vicar al Mitropoliei de Sofia. Cu această ocazie, la Catedrala Mitropolitană "Sfânta Duminică", credincioșii s-au putut închina la o părticică din sfintele moaște ale Sfântului Policarp, adusă personal de Episcop.
25 February 2020

12:33
telegraf
Pe 24 februarie 2020, Biserica Ortodoxă Bulgară a sărbătorit șapte ani de la alegerea și întronizarea Patriarhului Neofit al Bulgariei și Mitropolit al Sofiei. Cu ocazia sărbătorii, o Sfântă Liturghie a fost oficiată în Biserica mitropolitană Sfânta Marina, din Sofia, condusă de Episcopul Policarp de Belogradchik, vicar al Mitropoliei Sofiei.
25 February 2020

12:25
telegraf
Patriarhul bulgar Neofit l-a primit ieri, 24 februarie 2020, pe Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie de Vinnytsia, din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene de sub Patriarhia Moscovei, aflat în vizită în Bulgaria cu ocazia apropiatei sărbatori a Sfântului Serafim (Sobolev) din Sofia. Mitropolitul i-a împărtășit Patriarhului mai multe impresii din vizita sa în Muntele Athos, precum și în unele dintre mănăstirile și lăcașurile bulgărești. În timpul întâlnirii, a fost abordată și viața Bisericii din Ucraina.
25 February 2020

11:54

Dincolo de ispita așa-numitei teologii științifice: O conturare a Credinței Ortodoxe - o nouă carte a Mitropolitului Hilarion, în limba sârbă

O prezentare a cărții „O conturare a Credinței Ortodoxe”, scrisă de Mitropolitul Hilarion de Volkolamsk (Alfeev) a avut loc în cripta Bisericii Sfântul Sava, din Belgrad, pe 17 februarie 2020, conform unor informații oferite printr-un raport dezvoltat al autoarei Zorica Zec, din cadrul Patriarhiei Sârbe.Catehismul contemporan, scris pe trei sute de pagini (cu fotografii) împărțit în 66 de secțiuni, sub titlul „O conturare a Credinței Ortodoxe”, a Mitropolitului Hilarion de Volkolamsk, la editurile Reprezentanței Patriarhiei Sârbe din Moscova și „Pravoslavac” din Sabac, a fost prezentată în cripta Bisericii Sfântul Sava din districtul Vracar din Belgrad, pe 17 februarie 2020. Cartea a fost tradusă din limba rusă de către Episcopul Antonie (Pantelici) de Moravica, Episcop Vicar...
Continuă
O prezentare a cărții „O conturare a Credinței Ortodoxe”, scrisă de Mitropolitul Hilarion de Volkolamsk (Alfeev) a avut loc în cripta Bisericii Sfântul Sava, din Belgrad, pe 17 februarie 2020, conform unor informații oferite printr-un raport dezvoltat al autoarei Zorica Zec, din cadrul Patriarhiei Sârbe.

Catehismul contemporan, scris pe trei sute de pagini (cu fotografii) împărțit în 66 de secțiuni, sub titlul „O conturare a Credinței Ortodoxe”, a Mitropolitului Hilarion de Volkolamsk, la editurile Reprezentanței Patriarhiei Sârbe din Moscova și „Pravoslavac” din Sabac, a fost prezentată în cripta Bisericii Sfântul Sava din districtul Vracar din Belgrad, pe 17 februarie 2020. Cartea a fost tradusă din limba rusă de către Episcopul Antonie (Pantelici) de Moravica, Episcop Vicar al Patriarhului sârb.

Despre Catehismul Mitropolitului de Volokolamsk, Dr. Ilarion, președintele Departamentului Patriarhiei Moscovei pentru Relații Externe Bisericești, care, într-un mod simplu și într-un limbaj modern, afișează fundamentele evanghelice și patristice ale Credinței Ortodoxe, au vorbit: Episcopul Irinej (Bulovic) și lectorul Facultății de Teologie Ortodoxă, Dr. Zoran Devrnja, precum și autorul cărții. A fost o prezentare unică a cărții, datorită ideilor sale teologice strălucitoare.

 „Înaltpreasfinția Sa Mitropolitul Ilarion nu este doar un oaspete, ci și o gazdă, deoarece este Dr. Honoris Causa al celei mai mari și reprezentative instituții de învățământ și de știință universitar, Universitatea din Belgrad(...). În acest sens, de fiecare dată când vizitați Serbia și Belgradul, iubite Episcop, și când veniți la Facultatea noastră, la Universitatea noastră și în Biserica noastră, veniți la propriul popor, în propria casă, împreună cu lucrările dumneavoastră teologice complete, extinse și științifice de rang înalt și foarte apreciate", a spus lectorul Facultății de Teologie Ortodoxă, Dr. Zoran Devrnja, adăugând:

„Cartea "O conturare a Credinței Ortodoxe” este o încercare de succes a Mitropolitului, de a expune studiul său mult mai extins și mai semnificativ în domeniul teologiei dogmatice, sub forma unor explicații concise, la adresa unor subiecte și întrebări care apar în experiența spirituală de zi cu zi a credincioșilor, pentru a o face accesibilă și acceptabilă din punct de vedere terminologic și de înțeles pentru orice credincios modern, obișnuit, membru al Bisericii din Rusia, precum și din Serbia sau din orice țară modernă și societate modernă de azi".

Cartea este un fel de manual pas cu pas, destinat tuturor celor interesați de învățarea adevărurilor fundamentale ale Credinței Ortodoxe și a modurilor de a trăi prin această credință, urmând logica cronologiei revelaționale.

Preasfințitul Irinej, Episcopul de Backa, a prezentat un material laudativ inspirat, despre invitat, Mitropolitul Hilarion, spunând că, în ciuda tuturor obligațiilor sale uriașe, el a prelucrat, prezentat, studiat și publicat subiectele sale teologice într-un mod minunat, dar într-un mod minunat care este singurul posibil și mântuitor pentru noi astăzi.

„Trebuie să fim credincioși Sfintei Tradiții, dacă dorim mântuirea noastră și a lumii, dar asta nu înseamnă renunțarea la cercetarea și cunoștințele teologice”, a spus Episcopul, adăugând: „Pe de altă parte, ne confruntăm cu o ispită a așa-numitei teologii științifice. Acesta este un fruct nou, hibrid, din păcate, prezent aici printre noi în acest oraș, din păcate și la Facultatea de Teologie, unde se consideră că teologia este o activitate intelectuală, științifică și de cercetare, că este o responsabilitate exclusivă a Universității, nu a Bisericii. Se uită că nu există teologie fără și în afara Bisericii și nu numai - nu există teologie fără experiență personală și sobornicească...”

„Acum avem o problemă, mulți oameni tânjind după Hristos, tânjind după Dumnezeu, tânjind după Adevărul lui Dumnezeu, considerân că viața lor este goală fără Dumnezeu, însă nu știu cum să se întâlnească cu Dumnezeul Cel Viu. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este necesar un cuvânt educativ al Bisericii, este necesară confirmarea Evangheliei, deoarece chiar și în momentul în care Domnul Hristos era pe pământ, nu a fost suficient ca El, ca personalitate teandrică, să depună mărturie despre El însuși, în același timp Tatăl Ceresc mărturisind despre El, precum și despre Duhul Sfânt și despre profeții Vechiului Testament, fiind necesar si ca Ucenicii Săi, Apostolii, să-L mărturisească. Acest lucru este necesar și astăzi. Și astăzi, oricât de slabă sau de mică ar fi credința noastră, trebuie să fim Apostolii lui Hristos mai mici”, a spus Episcopul Irinej de Backa.

Despre Catehismul Mitropolitului Hilarion se poate spune că este un dialog conștient cu un contemporan educat tânăr care este conștient și inconștient, însetat și flămând de Dumnezeu și, prin urmare, titlul cărții „O conturare a Credinței Ortodoxe” oferă răspunsul la întrebarea „În ce cred creștinii ortodocși”.


Discursul Mitropolitului Hilarion

În primul rând, aș dori să îmi exprim sincer bucuria de a fi binecuvântat de Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Chiril, și la invitația Preafericitului Patriarh Irinej al Serbiei, să pot avea această ocazie de a vizita din nou iubitul meu ținut sârb.

Înainte de a începe evaluarea acestei cărți, am avut ocazia să mă uit foarte atent la lucrările în curs din zona superioară a Bisericii Sfântul Sava, unde meșterii noștri de seamă, mozaicari din Rusia, se străduiesc să decoreze cupola bisericii. Am avut ocazia să urc până în vârf,de unde am văzut o cupolă, spațiul de sub cupolă, un pandativ. De mai multe ori în viața mea, am avut ocazia să particip la pictarea și restaurarea unei biserici și am încercat mereu să profit de ocazia de a urca până sus, pentru că atunci când schela va fi scoasă, ce se poate vedea sus se va zări doar de jos. În acest fel nu se va mai putea vedea cu câtă grijă au plasat mozaicarii fiecare pietricică, astfel încât să corespundă ca mărime și culoare cu pietricelele vecine.

Îmi amintesc acum cum am început acest proiect, cât de dificil a fost la început să găsim meșterii care să ducă la bun sfârșit acest proiect grandios și să li se ofere mijloacele de realizare a acestuia. Și, să fiu sincer, când am început, am crezut că acest proiect va dura 30 de ani. Dar acum am văzut că lucrările de mozaicare se apropie, în mare măsură, de final. Și am fost foarte încântat să văd că această magnifică biserică va fi completată și decorată spiritual nu numai în exterior, ci și în interior, foarte curând. Și va fi nu numai un monument remarcabil al construcției și arhitecturii creștine, dar și al artei creștine. Construit spre Slava Domnului, va vorbi tuturor spre Slava Domnului. Și sunt foarte fericit că Biserica Rusă și statul rus au contribuit la decorarea acestei magnifice biserici. De asemenea, mă bucur că am onoarea de a fi implicat în acest proiect.

Astăzi, Biserica Ortodoxă Sârbă trece printr-o perioadă de mari ispite. Iar aceste ispite afectează Biserica Ortodoxă Sârbă din țara vecină, Muntenegru. Ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, în urmă cu un an, se repetă acum în Muntenegru. În Ucraina, fostul Președinte a decis să înființeze o nouă Biserică. El și-a imaginat că poate avea personal o Biserică și că fondarea unei noi Biserici, independentă de Biserica Ortodoxă Rusă, îl va ajuta în campania electorală. Cu toate acestea, a suferit o înfrângere acerbă în cursa sa electorală. Dar a reușit să provoace multe pagube Bisericii, prin activitățile sale. Astăzi, ceva similar se întâmplă în Muntenegru, unde autoritățile au adoptat o lege discriminatorie care permite ca bisericile (lăcașurile de cult) să fie scoase din Biserica Sârbă canonică și dăruite oricui. Autoritățile s-au întors împotriva oamenilor lor, iar oamenii au ieșit în stradă. Și vedem în Muntenegru mii și zeci de mii de oameni pe străzi, în precesiuni, care își susțin Biserica.

Aș dori să vă asigur că în această sfântă și nobilă luptă, Biserica Ortodoxă Rusă va fi alaturi de Biserica Ortodoxă Sârbă. Și vă doresc tuturor să se încheie cât mai curând posibil această explozie dificilă de ispite care afectează Biserica Ortodoxă din diferite țări. În primul rând, aceste ispite au început pe teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse, iar acum au trecut pe teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe Sârbe. Autoritățile încearcă să guverneze Biserica și au fondat o Biserică la discreția lor. Dar Biserica a fost fondată de Însuși Domnul. Iar păzitorul Bisericii este poporul Bisericii. De fapt, acești oameni au ieșit astăzi în stradă.

Nu voi vorbi mult despre această carte, deoarece prof. Zoran Devrnja i-a prezentat conținutul în mare detaliu și îi sunt foarte recunoscător, iar dragul meu frate, Episcopul Irinej, a explicat ce fel de cititori ar putea fi interesați de această carte.

Aș dori să le mulțumesc Episcopului Antonie, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Sârbe pe lângă Patriarhia Moscovei, care a inițiat publicarea acestei cărți în limba sârbă și a tradus-o. Cartea este scrisă pentru o gamă largă de cititori, nu doar pentru experți în domeniul teologiei.

Am scris mai multe cărți voluminoase, destinate în mod special teologilor. Dar de câte ori încep să scriu o carte, încerc mereu să răspund unor întrebări, în primul rând pentru mine. Și nu scriu niciodată pe hârtie acele gânduri pe care nu le-am lămurit pe deplin. Încerc să vorbesc despre cele mai complexe întrebări teologice cât mai simplu. În această carte, am abordat adevărurile teologice de bază pe care se bazează Teologia Ortodoxă. Când vorbești despre dogmatică, dar cu un om comun, acesta crede că e ceva rigid, înghețat, ceva departe de el. Și încerc să arăt în cartea mea că dogmele sunt cele pe care se bazează Biserica. Asemenea cupolei acestei biserici, care se bazează pe acești stâlpi. Iar Biserica Memorială Sfântul Sava se sprijină pe o fundație îngropată adânc în pământ. La fel, Biserica se sprijină pe dogme. Este posibil să nu fie prea vizibile, dar dacă acea bază dogmatică este pierdută, întreaga clădire se prăbușește. Și un om care nu înțelege pe deplin dogmele, cu greu poate înțelege de ce există Biserica și ce înseamnă.

Închinarea noastră ortodoxă este plină de adevăruri dogmatice. Când noi, în biserică, oficiem Sfânta Liturghie sau Utrenia sau Vecernia, ar trebui să știm că textele liturgice sunt pline de adevăruri dogmatice. Și dacă nu recunoaștem și nu iubim dogmele, atunci este foarte dificil să înțelegem și să iubim închinarea ortodoxă. Dar, după cum am menționat în cartea mea, dogmele în sine nu sunt un fel de invenții ale teologilor. Dogmele nu s-au născut în mintea unor profesori care stăteau la un birou cu un stilou sau creion în mână sau la calculatoare - dogmele erau ceea ce fusese pus inițial chiar la temelia și chiar în inima Bisericii. Sarcina teologilor din toate epocile a fost formularea și transmiterea acestor dogme altora, într-un limbaj accesibil lor. Și de multe ori Părinții Bisericii au formulat adevăruri dogmatice ca răspuns la ereziile apărute. Pentru a da doar un exemplu, și sunt multe: au fost multe discuții în secolele al IV-lea și al V-lea despre modul în care natura divină și umană au fost unite în Domnul Iisus Hristos. Apoi, unul dintre teologii secolului al IV-lea, pe nume Apollinarie, a venit cu următoarea teorie: că Iisus Hristos a avut un corp uman și că sufletul și mintea lui sunt divine. Și, aparent, ce ar fi greșit cu o astfel de explicație?

Dar mintea teologică ascuțită a Sfântului Grigorie Teologul a recunoscut o amăgire periculoasă în acest sens. El a spus: iată, dacă Domnul Iisus Hristos nu a avut mintea și sufletul omenești, cum mai apare mântuirea omului. De asemenea, el a formulat principiul care a intrat în hristologia ortodoxă și în întreaga învățătură ortodoxă a mântuirii: ceea ce nu este preluat, aceea nu s-a vindecat. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi preluat de la noi trupul uman, dar sufletul, spiritul și mintea lui ar fi rămas divine, atunci numai trupul nostru ar fi fost mântuit. Nu, spune Sfântul Grigorie Teologul, el a preluat întreaga natură umană, atât spiritul, cât și sufletul și trupul. Și de ce este important pentru noi? Pentru că a luat asupra Sa trupul nostru uman, mintea și sufletul nostru. Această dogmă este direct legată de mântuirea noastră personală și de destinul nostru personal în eternitate.

Am dat doar un exemplu și sunt multe. Și nu este atât de ușor să explici totul omului modern, pentru că trăiește pe alte idei și se gândește la alte lucruri. Prin urmare, este sarcina teologului modern să transmită omului modern sfintele adevăruri antice formulate în limbajul străvechi. Și trebuie transmise astfel încât omul modern nu doar să le înțeleagă, ci să le pătrundă și să le iubească.

Sunt profund convins că Teologia Ortodoxă ar trebui să fie nu numai adevărată, ci și inspirată. Și, prin această carte, aș dori să transmit cititorului cel puțin o parte din acea inspirație pe care am simțit-o nu numai când scriam cartea, ci și când mi-a fost predată această teologie dogmatică prin lucrările Părinților Bisericii. Sper că, datorită acestui lucru, nu numai în Rusia, ci și în Serbia, va găsi calea către cititori.

Aș dori să vă doresc tuturor ajutor de la Dumnezeu în eforturile și în slujirea voastră. Domnul să salveze Serbia, poporul sârb și Biserica Ortodoxă Sârbă! Și să știți că Rusia și Biserica Rusă sunt alături de voi!
25 February 2020

10:53

MUNTENEGRU: Focul credinței, focul iubirii, focul dreptății a fost aprins

„Focul credinței, focul iubirii, focul dreptății a fost aprins. Cenușa a fost dată la o parte și a iesit la iveală focul credinței în Dumnezeu, iar oamenii lui Dumnezeu au strălucit în Muntenegru. Am călătorit în toată lumea, dar acești oameni nu vor fi găsiți nici în nord, nici în sud, nici în est. Acești oameni care nu-și trădează sfinții, care își salvează onoarea și sufletele, au devenit adevăratul popor al lui Dumnezeu, bazat pe testamentul Sfântului Petru din Cetinje, pe legea lui”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Amfilohie, duminică, 26 februarie 2020, la Catedrala Ortodoxă din Niksic, în urma unei noi procesiuni pașnice a credincioșilor care manifestau împotriva legii noi adoptate în Muntenegru, de confiscare a proprietăților Bisericii Ortodoxe Sârbe din țară. ...
Continuă
„Focul credinței, focul iubirii, focul dreptății a fost aprins. Cenușa a fost dată la o parte și a iesit la iveală focul credinței în Dumnezeu, iar oamenii lui Dumnezeu au strălucit în Muntenegru. Am călătorit în toată lumea, dar acești oameni nu vor fi găsiți nici în nord, nici în sud, nici în est. Acești oameni care nu-și trădează sfinții, care își salvează onoarea și sufletele, au devenit adevăratul popor al lui Dumnezeu, bazat pe testamentul Sfântului Petru din Cetinje, pe legea lui”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Amfilohie, duminică, 26 februarie 2020, la Catedrala Ortodoxă din Niksic, în urma unei noi procesiuni pașnice a credincioșilor care manifestau împotriva legii noi adoptate în Muntenegru, de confiscare a proprietăților Bisericii Ortodoxe Sârbe din țară.

 „Această lege, care a fost adusă, este născută din fratricid și blasfemie. Este un mare dar al lui Dumnezeu că oamenii s-au trezit, că oamenii nu și-au pierdut sufletul, onoarea și sentimentul față de Altar. Când poporul lui Dumnezeu vorbește, aceasta reprezintă cuvântul adevărului și al dreptății. Ar fi mult mai important ca legile fratricide și blasfemiatoare să fie anulate cât mai rapid”, a subliniat Mitropolitul, conform unor informații oferite de Eparhia de Budimlja și Niksic.

 Referindu-se la cei ce au votat legea în cauză, Mitropolitul a continuat: „Ar trebui să-i vadă pe acești oameni. Dacă sunt autorități ale oamenilor, ar trebui să audă vocea poporului lor. Sperăm ca cei care au adoptat această lege nedreaptă să o retragă, pentru a salva onoarea Muntenegrului și a Guvernului Muntenegrului, onoarea Președintelui Muntenegrului, onoarea acestei țări. Onoarea Muntenegrului este cea mai importantă”, a concluzionat Mitropolitul, anunțând că procesiunile pentru salvarea sfinților vor continua.

25 February 2020

10:40
telegraf
Arheologii din Durham, nordul Angliei, au descoperit rămășițele unei capele medievale distruse în timpul războiului civil englez, lacașul religios fiind ascuns sub terenul Castelului Auckland. Descoperirea este deosebit de importantă, întrucât arheologii susțin, conform presei internaționale, că această capelă ar fi fost mai mare decât Capela Regală de la Westminster (foto).
25 February 2020

10:34
telegraf În Sfântul Sinod desfășurat în ziua de 21 februarie 2020, Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului a asigurat că, în ultimele săptămâni, au avut loc înțelegeri concrete cu Antiohia în vederea rezolvării problemei jurisdicției asupra Qatarului. Declarația a urmat unui răspuns pozitiv al Patriarhului Ioan al X-lea al Antiohiei la inițiativa Ierusalimului pentru Unitatea Ortodoxă, ce se materializează în aceste zile sub forma „Adunării Frățești de la Amman”- ocazie cu care cei doi Patriarhi amintiți mai sus vor reaborda inclusiv tema Qatarului, pentru a se ajunge la un acord final.
25 February 2020

10:24
telegraf Aproape 60.000 de persoane au participat la o procesiune și la o Slujbă de Mijlocire în apărarea Bisericii Ortodoxe Sârbe din Muntenegru, în fața Catedralei Învierii lui Hristos din capitala acestui stat, Podgorica, duminică 23 februarie 2020, conform mai multor rapoarte internaționale de presă. Este cel mai mare număr de credincioși de la începutul acestor demonstrații.
25 February 2020

10:17

A trecut la cele veșnice celebrul patrolog, istoric, traducător, profesor Alexei Sidorov

Celebrul patrolog, istoric, traducător, profesor al Academiei Teologice din Moscova și al Seminarului Sretensky, Alexei Sidorov, a trecut la cele veșnice, pe 23 februarie 20020, la vârsta de 76 de ani, informează publicația rusească Credo.Press. Profesorul Alexei Sidorov este autorul a peste 100 de publicații științifice. O parte importantă a lucrării sale constă în traducerea în limba rusă și comentarii la lucrărilor Părinților Bisericii, în special ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, pe care l-a făcut cunoscut în Rusia între primii traducători, începând să-și publice lucrările sub pseudonim în perioada persecuțiilor sovietice.Alexei Ivanovici Sidorov s-a născut pe 27 noiembrie 1944 în satul Saltykovka din regiunea Moscovei. După absolvirea liceului în 1962, a lucrat într-o fabrică, pe...
Continuă
Celebrul patrolog, istoric, traducător, profesor al Academiei Teologice din Moscova și al Seminarului Sretensky, Alexei Sidorov, a trecut la cele veșnice, pe 23 februarie 20020, la vârsta de 76 de ani, informează publicația rusească Credo.Press.

Profesorul Alexei Sidorov este autorul a peste 100 de publicații științifice. O parte importantă a lucrării sale constă în traducerea în limba rusă și comentarii la lucrărilor Părinților Bisericii, în special ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, pe care l-a făcut cunoscut în Rusia între primii traducători, începând să-și publice lucrările sub pseudonim în perioada persecuțiilor sovietice.

Alexei Ivanovici Sidorov s-a născut pe 27 noiembrie 1944 în satul Saltykovka din regiunea Moscovei. După absolvirea liceului în 1962, a lucrat într-o fabrică, pe post de strungar, apoi în armată (1963-1966), înainte de a lucra ca mecanic și inginer (1966-1969).
În 1969 a intrat la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moscova M.V. Lomonosov. A absolvit în 1975 Departamentul de Istorie a Lumii Antice și Departamentul de Limbi Antice. După aceste studii, a lucrat ca cercetător și, într-un final,  ajungând cercetător senior al Institutului de Istorie Rusă al Academiei Ruse de Științe. În 1981, a susținut o teză pe tema: „Problema gnosticismului și a sincretismului în cultura antică târzie”. 

Din 1993 până în 2008, a lucrat la Institutul de literatură mondială al Academiei Ruse de Științe în calitate de director de cercetare, responsabil cu grupul de literatură bizantină.
În 1988 a fost invitat să predea Istoria Bisericii Antice la Academia și Seminarul Teologice din Moscova. În 1990, a primit tilul de Master II în teologie, al Academiei Teologice din Moscova, iar în 1991 a primit titlul academic de profesor asociat al Academiei Teologice din Moscova, unde a fost primit la Catedra de Patronologie. Din 1994 până în 2000, a predat patronologie la Universitatea Ortodoxă Sfântul Ioan Evanghelistul și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Sfântul Tihon din Moscova.

În 1997, a ajuns la gradul de profesor și a continuat să predea ca atare la Academia Teologică din Moscova și la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Tihon. În 1999, a susținut o teză de doctorat în Istoria Bisericii, despre „Monahismul antic în istorie și lucrări literare”, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Tihon.

Pe lângă lucrările Sfântului Maxim Mărturisitorul și adnotări, a publicat o parte din scrierile lui Évagrie Ponticul, ale Fericitului Teodoret al Cirului, ale Sfântului Anastasie Sinaitul și ale Sfântului Grigorie Palama și alte lucrări din literatura ascetică și monahală.
În plus, a scris un manual pentru academii și institute teologice: „Apariția scrierilor bisericești".
A. I. Sidorov a fost redactorul a cinci serii de cărți:
   - Moștenirea patristică (5 volume).
   - Biblioteca Părinților și Doctorilor Bisericii (15 volume).
   - Monahismul ortodox și ascetismul în studii și documente (4 volume),
   - Sfinții Părinți și Doctorii Bisericii în studiile savanților ortodocși (4 volume).
   - Colecția completă a Sfinților Părinți ai Bisericii și a scriitorilor ecleziastici în traducere rusă (9 volume publicate până în prezent).

Cu profesorul Pavel Kirillovitch Dobrotsvetov, de la Academia Teologică din Moscova și Seminarul Sretensky, și cu profesorul A R Fokin, de la Academia Teologică din Moscova și Institutul de Studii Sfinte din Moscova, Chiril și Metodiu, Profesorul A I Sidorov a lucrat la un manual de patrologie pentru unitățile de învățământ religios, primul volum (din trei planificate) fiind publicat anul trecut.

Amintire veșnică acestui slujitor al Bisericii și al Sfinților Părinți, a cărui învățătură solidă a fost fidelă celei mai riguroase tradiții ortodoxe, în care teoria nu a fost niciodată disociată de viața eclezială și de experiența spirituală, profesor genial și carismatic foarte apreciat de elevii săi.
25 February 2020

00:00
telegraf În ziua de 25.02.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Sf. Tarasie Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului
 • Sf. mucenic Alexandru
 • Sf. Mc. Righin, episcopul Scopelor
 • Sf. Mc. Ipatie igumenul
 • Sf. Mc. Antonie
 • Sf. Teodor cel nebun pentru Hristos
 • Sf. Mc. Marcel, episcopul Apamiei Ciprului
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
25 February 2020

12:13
telegraf

AJUTĂ ȘI TU Mânăstirea Halmyris, în CONT: RO21RNCB0256127859640001 / CIF: 14797706 / Murighiol, Tulcea. Află mai multe despre Sfânta Mănăstire Halmyris, accesând manastireahalmyris.ro

15 February 2019

16:29

Politica din interiorul nostru (KSLCătălin)

Cu referire la manevrele politice recente, la corectitudinea politică și modul în care ea poate schimba realitățile...(C.D.) Întrebare: Suntem, sau nu, influențați mereu să devenim alte imagini decât Cea a lui Dumnezeu? KSLCătălin: Desigur, suntem influențați. Consider, însă, că suntem prea puțin influențați prin politica ce se face în exteriorul ființei noastre, în jurul nostru. Ceea ce ne influențează cu adevărat, este deschiderea noastră din interior (politica din interiorul nostru) spre orice ne mângâie în apucăturile noastre. Dacă nu ar fi politicienii, ar fi oamenii de știință; dacă nu ar fi oamenii de știință, ar fi cluburile de distracții; sau poate chiar (ferească Dumnezeu!)... preoții. Într-adevăr, citind printre zicerile Sf...
Continuă
Cu referire la manevrele politice recente, la corectitudinea politică și modul în care ea poate schimba realitățile...
(C.D.) Întrebare: Suntem, sau nu, influențați mereu să devenim alte imagini decât Cea a lui Dumnezeu? 

KSLCătălin: Desigur, suntem influențați. Consider, însă, că suntem prea puțin influențați prin politica ce se face în exteriorul ființei noastre, în jurul nostru. Ceea ce ne influențează cu adevărat, este deschiderea noastră din interior (politica din interiorul nostru) spre orice ne mângâie în apucăturile noastre. 

Dacă nu ar fi politicienii, ar fi oamenii de știință; dacă nu ar fi oamenii de știință, ar fi cluburile de distracții; sau poate chiar (ferească Dumnezeu!)... preoții. Într-adevăr, citind printre zicerile Sfinților Părinți nu foarte îndepărtați de vremurile noastre, găsim avertismente chiar și în ce-i privește pe preoții, călugării veacurilor din urmă. 

Deci, cine să fie de vină: călugării, oare? preoții, oare? oamenii de știință, oare? politicenii, oare? sau... fiecare dintre noi?

Ca experiment, vă propun ceva: rupeți-vă total de politică, dacă puteți(!!), până acolo încât să ajungeți, în câțiva ani, să căutați prin enciclopedii de doi bani numele marionetelor ei atunci când sunteți, cine știe prin ce împrejurare ciudată, obligat să dați totuși un răspuns la adresa lor, doar fiindcă pur și simplu până atunci nu ați auzit de acei oameni (marionetă). Veți putea observa atunci, în cel mai fericit caz, cu mare ușurință, că nu ați mai fost influențat în niciun chip să mai deveniți o altă imagine decât Cea a lui Hristos! Și tot astfel, veți observa la fel de bine, prin urmare, că totul nu depinsese în viață, pentru această întoarcere pozitivă, decât de voința dumneavoastră de a renunța odată la plăcerea de a le da ocazia unora să vă influențeze; adică la plăcerea, totuși, de a fi influențat.

Iar dacă, cine știe cum, nu s-a schimbat nimic, deși v-ați rupt de politică (celălalt unic caz care mai rămăsese posibil), atunci înseamnă că nu politicul vă influențase, nici oamenii de știință, nici cluburile, nici unii preoți, ci vina existase undeva în interiorul dumneavoastră.

Ambele cazuri vă vor demonstra același lucru: doar de alegerea fiecăruia dintre noi depinde ceea ce "suntem influențați" să devenim.

KSLCătălin
Lăcașuri Ortodoxe

24 February 2020

15:26

Atelier de brutarie la Muzeul din Chirnogi: Pâinea noastră, cea spre ființă

Pentru că la începutul săptămânii trecute, luni 10 februarie 2020, a fost cinstit Sfântul Mare Mucenic Haralambie, cunoscut în popor ca ocrotitorul brutarilor, Muzeul de Etnografie și Istorie Locală din Chirnogi a dorit să marcheze momentul.Lăcașuri Ortodoxe a transmis în direct, cu ceva timp în urmă, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din Biserica Sfântului Ierarh Haralambie din localitatea Varnenții din Bulgaria. În cadrul Muzeului, în parteneriat cu cele două școli gimnaziale din Chirnogi, elevii, însoțiți de către cadrele didactice (Școala Nr 1: d-na Margareta Ștefan și d-na Vasilica Stanemir; Școala Nr. 3: d-na Doina Roman) au participat la un atelier practic de brutărie.Având concursul d-nei Adina Vișan, administratorul firmei oltenițene de p...
Continuă
Pentru că la începutul săptămânii trecute, luni 10 februarie 2020, a fost cinstit Sfântul Mare Mucenic Haralambie, cunoscut în popor ca ocrotitorul brutarilor, Muzeul de Etnografie și Istorie Locală din Chirnogi a dorit să marcheze momentul.

Lăcașuri Ortodoxe a transmis în direct, cu ceva timp în urmă, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din Biserica Sfântului Ierarh Haralambie din localitatea Varnenții din Bulgaria. În cadrul Muzeului, în parteneriat cu cele două școli gimnaziale din Chirnogi, elevii, însoțiți de către cadrele didactice (Școala Nr 1: d-na Margareta Ștefan și d-na Vasilica Stanemir; Școala Nr. 3: d-na Doina Roman) au participat la un atelier practic de brutărie.

Având concursul d-nei Adina Vișan, administratorul firmei oltenițene de produse de panificație Forni, două grupe de elevi au fost angrenate într-o prezentare practică și teoretică asupra modului de preparare a pâinii. Preacucernicul Părinte paroh Adrian Postolea a prezent, din perspectiva creștină, rolul și importanța pâinii, ca materie euharistică, și anumite norme și condiții de morală creștină referitoare la pâine.

Cei prezenti au rostit Rugăciunea Tatăl Nostru și rugaciunea de începere a lucrului. Au fost prezentate vasele tradiționale din lemn,  folosite la prepararea pâinii în gospodăria tradițională românească (copaie din lemn, pentru frământat aluatul, și calapoade pentru dospitul acestuia). Totodată, custodele Muzeului, Relu Cotoban, a prezentat o serie de obiecte legate de pâine, aflate în Muzeul de Etnografie și Istorie Locală din Chirnogi, vase din lemn, pristolnic din piatră etc.

Celor prezenți, le-au fost exemplificate diverse moduri de realizare a preparatelor mai noi sau tradiționale (pâine franzelă, paine împletită, japoneză, prescură, covrig tip brezel, puișori, trandafiri și frunze pentru ornat diverse turte la ocazii fesive). 

Scopul acestei acțiuni frumoase a fost ca elevii să descopere din tainele preparării pâinii noastre, cea de toate zilele, să aprecieze efortul de pregătire, dar să existe și o punte peste timp între tradiție și panificația modernă, între actualitate și păstrarea tradițiilor strămoșilor noștri.

Copiii au lucrat, efectiv, diverse produse de panificație, apoi acestea au fost coapte în Muzeu, în cuptoare aduse special, după care au fost servite calde, de către participanți. Chiar dacă nu vor îmbrățișa cariera de brutar, elevii participanți vor avea un alt respect pentru pâine și pentru cei ce trudesc la prepararea ei.

D-na Adina Vișan a fost însoțită de un lucrător brutar, ce a prezentat, pas cu pas, etapele și modul de realizare a produselor din brutaria de astăzi, iar d-na Lucia C. a prezentat modul de realizare a unor produse tradiționale.

Ziua a fost pe placul copiilor, ce au imbinat teoria cu practica, utilul cu plăcutul, au văzut și au învățat direct lucruri noi, delectându-se, totodată, cu pâine aburindă din cuptor - o pâine realizată de ei înșiși.

Copiii de la Școala  Nr. 3 au prezentat și două poezii dedicate pâinii și brutarilor, drept mulțumire pentru invitație. Muzeul de Etnografie și Istorie Locală din Chirnogi deschide, astfel, seria unor ateliere de păstrare a tradițiilor,  urmând ateliere de olărit, de țesut, de împletituri de nuiele, de pictură etc.

A consemnat, pentru Lăcașuri Ortodoxe, 
corespondentul din teritoriu: Ing Aurelian Cotoban (Relu)
24 February 2020

12:51
telegraf

Urmărește acum Filmul "România: Gură de Rai" - O călătorie (ieșire) de 40 de minute, pe Tărâmul Făgăduinței, realizat de Lăcașuri Ortodoxe, la adresa.

15 February 2019

14:58
telegraf
Invitație la o nouă seară duhovnicească… Parohia „Șerban Vodă” din București, str. Petre ȚuȚea nr. 1, sector 4, vă invită la o nouă seară duhovnicească, având tema/titlul: „Sfintele icoane, izvor de credință, de bucurie și de speranta”

Evenimentul spiritual va avea loc în seara Duminicii Ortodoxiei – 08.03.2020, orele 18:00, în cadrul Bisericii „Șerban Vodă” din sectorul 4 al capitalei. Invitat/conferențiar va fi Părintele Prof. Univ. Dr. Ștefan Buchiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Autor: Stelian Gomboș
24 February 2020

14:50

Proiecție în cea mai veche Universitate din România

Brațele părintești sârguiește a mi le deschide mie, că în desfătări am cheltuit toată viațamea, spre bogăția cea necheltuită a îndurărilor Tale, privind Mântuitorule, acum, nutrece cu vederea inima mea cea săracă, căci către Tine, Doamne, cu umilință strig: Amgreșit, Părinte, la cer și înaintea Ta! (Această cântare era una din cântările psaltice pecare Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa o îndrăgea cel mai mult, așezându-se îngenunchi și plângând pe tot timpul cântării, așa cum mărturisește în filmul ”7Cuvinte” unul dintre ucenicii săi)Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Litere și Biserica Toma Cozma au organizat prima proiecție de film din acest an, care s-a desfășurat marți, 18 februarie, în spațiul Librăriei ”Orest Tafrali” de la Universitatea ”Alexandru Ioan...
Continuă
Brațele părintești sârguiește a mi le deschide mie, că în desfătări am cheltuit toată viața
mea, spre bogăția cea necheltuită a îndurărilor Tale, privind Mântuitorule, acum, nu
trece cu vederea inima mea cea săracă, căci către Tine, Doamne, cu umilință strig: Am
greșit, Părinte, la cer și înaintea Ta! (Această cântare era una din cântările psaltice pe
care Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa o îndrăgea cel mai mult, așezându-se în
genunchi și plângând pe tot timpul cântării, așa cum mărturisește în filmul ”7
Cuvinte” unul dintre ucenicii săi)

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Litere și Biserica Toma Cozma au organizat prima proiecție de film din acest an, care s-a desfășurat marți, 18 februarie, în spațiul Librăriei ”Orest Tafrali” de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mai veche Universitate din România. Este vorba despre filmul "7 cuvinte" povestea tulburătoare a Părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa, documentată riguros de regizorul Andrei Negoiță Zagorodnâi, originar din Iași, dar stabilit de 25 ani în America.

Evenimentul a fost moderat de Prof. Dr. Leonte Ivanov, șeful Catedrei de Slavistică, Departamentul de limbi și literaturi străine, Conf. Dr. Marina Vraciu, din cadrul aceleiași catedre și Dr. Vasilica Onofrei specialist relații publice și voluntar la Biserica Toma Cozma din Iași.

După eveniment s-a desfășurat un interesant dialog între public și regizorul Andrei Negoiță, care ulterior a plecat din nou în America pentru a încerca să pună pietre de temelie la noile sale proiecte. Astfel, complementar proiectului dedicat filmului SCRUM, a
cunoscut lumina tiparului la Editura Egumenița cartea SCRUM care va fi tradusă și în limba engleză americană. Cartea SCRUM, despre copii abandonați, este un proiect inedit care poate schimba vieți. Cartea este semnată de Sergiu Ciocârlan, autor renumit ale cărui cărți duhovnicești se află printre darurile pe care Dumnezeu le așează în fața noastră.

Apreciem în mod deosebit implicarea regizorului Andrei Negoiță, care vine cu un suflu nou în cinematografia modernă, având în plan alte două proiecte cinematografice, respectiv: SCRUM, despre care se pot găsi detalii pe site-ul scrumfilmul.ro și JUSTIN un
film despre Părintele Iustin Pîrvu. Inovația absolută este că pre-producția unui film a dus la crearea unei cărți, și nu invers, dar această carte trebuie să fie o trambulină spre producerea filmului SCRUM. Acest proiect poate trezi România, dacă filmul iese și este făcut la magnitudinea pe care o merită. 

Filmul SCRUM este un proiect social inedit care va spune povestea miracolului de la Valea Screzii și Valea Plopului, iar 25% din încasările filmului vor ajunge la orfanii și bătrânii abandonați din Valea Screzii. Cazul lui Ovidiu, care din ghetou a ajuns campion
mondial la rugby, poate fi victoria oricărui copil, a cărui viață se poate schimba radical cu ajutorul tău. Donațiile pentru realizarea filmului pot fi făcute pe site-ul: scrumfilmul.ro, ajutând copiii să nu rămână ai nimănui.

”SCRUM spune povestea a doi campioni, care luptă fiecare în felul său contra  abandonului: un preot remarcabil, dar și un cetățean remarcabil, care conduce prin puterea exemplului de 30 de ani (părintele Tănase) și un copil crescut în Valea Screzii, care va ajunge campion de rugby, un sport care oglindește duritatea societății, unde e „rupere de oase”.

Contribuind financiar pentru realizarea acestui film, poți să începi să controlezi o piață, să încerci să produci filme de calitate, în care crezi tu și care te reprezintă, să nu fii doar un simplu consumator”, a subliniat printre altele regizorul Andrei Negoiță. Teaserul filmului SCRUM, poate fi vizionat accesând linkul: https://youtu.be/jQK6mWweoKM .

Doritorii pot achiziționa de la Librăria ”Orest Tafrali”, dvd-uri și cărți apărute la Editura Bonifaciu în care sunt publicate predici unice ale Părintelui Gheorghe Calciu, detalii despre viața sa și despre suferințele din închisorile comuniste.

Caravana Eroilor la Iași În colaborare cu Asociația „Ortodoxia Tinerilor” și implicarea președintelui Claudiu Bălan, Biserica Toma Cozma a organizat în perioada 1-9 februarie 2020, Expoziția itinerantă „Caravana Eroilor”, despre eroii care au pătimit în închisorile comuniste.

Expoziția ”Caravana Eroilor” rămâne la Iași și în perioada următoare, putând fi vizitată și în alte locații, iar pe data de 19 martie 2020, va fi derulată la Conferința anuală despre Sfinții închisorilor de la Teatrul Luceafărul.

Autor: Vasilica Onofrei
24 February 2020

11:19

Învață să devii lider în slujire, între creștinii ortodocși

Mai multe conferințe care vizează formarea și consolidarea de lideri ai creștinilor ortodocși se desfășoară în următoarele luni în patru orașe din S.U.A.Aceste întruniri privind conducerea în slujire sunt o inițiativă a The Orthodox Christian Leadership Initiative (OCLI), în parteneriat cu Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vladimir (SVOTS), din New York. OCLI dezvoltă un program intensiv în ce privește conducerea în rândul slujitorilor, atât pentru mireni, cât și pentru clerici, care servesc în prezent corpul Bisericii locale într-o varietate de roluri, sau care sunt interesați să slujească în parohiile lor. Următoarele întruniri vor servi ca pilot pentru programele de conducere a slujitorilor.Întrunirile pentru liderii slujitori se desfășoară în următoarele orașe:    Mi...
Continuă
Mai multe conferințe care vizează formarea și consolidarea de lideri ai creștinilor ortodocși se desfășoară în următoarele luni în patru orașe din S.U.A.

Aceste întruniri privind conducerea în slujire sunt o inițiativă a The Orthodox Christian Leadership Initiative (OCLI)
, în parteneriat cu Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vladimir (SVOTS), din New York. OCLI dezvoltă un program intensiv în ce privește conducerea în rândul slujitorilor, atât pentru mireni, cât și pentru clerici, care servesc în prezent corpul Bisericii locale într-o varietate de roluri, sau care sunt interesați să slujească în parohiile lor. Următoarele întruniri vor servi ca pilot pentru programele de conducere a slujitorilor.

Întrunirile pentru liderii slujitori se desfășoară în următoarele orașe:
    Minneapolis, MN - 29 februarie
    Houston, TX - 7 martie
    Los Angeles, CA - 16 mai
    Washington, D.C. - 27 iunie

Temele participanților includ:
    Realizarea unei mai bune înțelegeri a conducerii creștine ca făcând voia lui Dumnezeu în medii personale, comunitare, bisericești și laice;
    A deveni lideri mai buni la domiciliu, în cartier, la slujbă și în parohie, mărturisind pe Hristos în slujirea cu iubire a celorlalți și ajutând la pregătirea Împărăției Sale;
    A învăța să atragi si să-i inspiri pe tinerii adulți în a-și asuma poziții de responsabilitate sporită în Biserică;
    Adoptarea unei abordări în administrarea vieții, primind darurile de la Dumnezeu și oferindu-le cu generozitate celor nevoiași;
    Dobândirea unei mai bune înțelegeri a misiunii de lider și a conducerii laicilor în comun cu clerul;
    A învăța să lucrezi împreună într-o parohie, căutând să fie „orașul de pe deal” care este mărturisitor al lui Hristos și lucrează în Duhul Sfânt;
    Stăpânirea aspectelor manageriale de zi cu zi în efortul comunitar: întâlniri, consilii, conflicte, administrare, etică și finanțe.
24 February 2020

10:52

La Amman, in această săptămână, are loc întâlnirea Primaților ortodocși ai Bisericilor locale

O întâlnire a liderilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe locale este programată să aibă loc la Amman, în această săptămână, la inițiativa Patriarhului Teofil al Ierusalimului. Într-un interviu exclusiv acordat RIA Novosti, citat de Departamentul de Relații Externe Bisericești al Patriarhiei Moscovei, Mitropolitul Hilarion de Volokolamsk, președintele acestui departament, a explicat cine va participa la întâlnire, ce subiecte vor fi discutate și cu ce obiective vor fi delegați reprezentanții Bisericii Ortodoxe Rusești, de sub conducerea Patriarhului Chiril al Moscovei.- Înaltpreasfinția Voastră, când va avea loc exact conferința pan-ortodoxă din Amman și cum ar trebui să o numim?   - Conform scrisorii Patriarhului Teofil al Ierusalimului, principala întrunire...
Continuă
O întâlnire a liderilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe locale este programată să aibă loc la Amman, în această săptămână, la inițiativa Patriarhului Teofil al Ierusalimului.

Într-un interviu exclusiv acordat RIA Novosti, citat de Departamentul de Relații Externe Bisericești al Patriarhiei Moscovei, Mitropolitul Hilarion de Volokolamsk, președintele acestui departament, a explicat cine va participa la întâlnire, ce subiecte vor fi discutate și cu ce obiective vor fi delegați reprezentanții Bisericii Ortodoxe Rusești, de sub conducerea Patriarhului Chiril al Moscovei.

- Înaltpreasfinția Voastră, când va avea loc exact conferința pan-ortodoxă din Amman și cum ar trebui să o numim?
   - Conform scrisorii Patriarhului Teofil al Ierusalimului, principala întrunire va avea loc pe 26 februarie. Delegațiile vor ajunge pe 25 februarie, vor pleca pe 27. În loc de o conferință pan-ortodoxă, este mai indicat să vorbim despre o întâlnire frățească a Primaților și a reprezentanților Bisericilor locale.

- Care este scopul acestei întâlniri, cu ce obiective și cu ce speranțe va participa Patriarhul Chiril?
   - Scopul acestei întâlniri, potrivit Patriarhului Teofil, este de a discuta despre păstrarea unității ortodoxe. Din păcate, astăzi este o realitate că există diviziuni și divergențe serioase între Bisericile locale. Există, de asemenea, riscul unei schisme profunde în Biserica Ortodoxă. Doar un dialog sincer și frățesc, cu eforturile comune ale tuturor Bisericilor autocefale recunoscute, vor face posibilă depășirea acestor diviziuni. Sperăm că următoarea întâlnire va fi un pas important în această direcție.

- Ce Biserici au fost de acord să participe la întâlnire, care au răspuns cu un refuz și de ce?
    - Întrucât Biserica Rusă nu a fost nici inițiatoarea, nici organizatoarea acestui eveniment, nu deținem informații exacte despre numărul participanților săi și nici despre componența delegațiilor. În măsura în care se poate judeca după informațiile publicate, mai multe Biserici autocefale au decis să participe. Pe de altă parte, pe lângă Patriarhul Bartolomeu, Primații Bisericilor din Grecia, Cipru și Albania și-au anunțat public refuzul de a lua parte la eveniment, fiind de părere că numai Patriarhul Constantinopolului poate convoca acest tip de întâlnire.

- Va merge Mitropolitul Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine, primat al Bisericii Ortodoxe canonice Ucrainene?
   - Componența delegației noastre va fi anunțată ulterior.

- Ce știți despre amestecul anumitor politicieni, care au descurajat Primații să participe la conferință? Care este rolul Statelor Unite în această poveste?
   - Interferența politică în procesul de întemeiere a așa-numitei „Biserici Ortodoxe din Ucraina” a fost evidentă de la început. Suntem pe deplin conștienți de faptul că recunoașterea ulterioară a schismaticilor de către Bisericile din Grecia și Alexandria nu a avut loc fără intervenție externă. Știm că s-au exercitat presiuni și asupra întâlnirii de la Amman. În orice caz, este dificil de interpretat altfel refuzul de a participa la acest eveniment, pe care Arhiepiscopul Atenei l-a anunțat jurnaliștilor imediat după întâlnirea cu Ambasadorul american. V-aș reaminti că a anunțat că a recunoscut „Biserica Ortodoxă din Ucraina” după numeroase discuții cu același diplomat.

- Sunt prevăzute slujiri liturgice comune, întâlniri cu autoritățile civile în Amman?
   - Din scrisorile de invitație ale Preafericitului Părinte Teofil, Patriarh al Ierusalimului, nu apare nicio slujire liturgică comună în Amman. Se presupune că participanții îl vor întâlni pe Regele Iordaniei, Abdallah ibn-Hussein.

- Sunt posibile alte întâlniri de acest tip, cât de des și unde?
   - Sperăm că întâlnirea de la Amman va fi începutul unei serii de întâlniri de care familia noastră ortodoxă are atât de mare nevoie astăzi.
24 February 2020

00:00
telegraf În ziua de 24.02.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Întâia și a doua aflare a cinstitului cap al Sfântului Prooroc Înaintemergător și Botezător Ioan
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
24 February 2020

00:00
telegraf În ziua de 23.02.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Sf. sfințit mucenic Policarp, episcopul Smirnei
 • Cuvioșii Ioan, Moise, Antioh și Antonin
 • Sf. Gorgonia, sora Sf. Grigorie Teologul
 • Sf. Mc. Clement
 • Sf. muceniță Tea
 • Cuv. Zevina, Polihroniu, Moise și Damian
 • Sf. nou Mc. Damian
 • Cuviosul Damian de la Esfigmenu, Muntele Athos
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
23 February 2020

00:00
telegraf În ziua de 22.02.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Sf. mucenici din Evghenia
 • Cuviosul Atanasie mărturisitorul
 • Sf. Mc Antusa și cei 12 slujitori ai ei
 • Sf. Mc. Sinetos
 • Cuv. Talasie și Limneu
 • Sf. Telesfor, episcopul Romei
 • Sf. Vlasiu, papa Romei
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
22 February 2020

11:41

Să încetăm să ne mai căutăm mângâierea în istorie!

147 de ani de nemurire. Sofia l-a cinstit pe Ierodiaconul Ignatie - Vasil Levski"O zi ca celelalte, dar nu chiar. Bulgaria plânge după tine, Diacone!"Clerul, diplomații, oamenii de stat, oficialii administrației locale și mulți cetățeni s-au adunat în urmă cu o seară la Catedrala Sfânta Sofia - Înțelepciunea lui Dumnezeu, cu capul plecat și lumânări aprinse, pentru a se ruga împreună pentru pacea unuia dintre cei mai iubiți fii ai Bulgariei - Ierodiaconul Ignatie (Vasil Levski).Pe 19 februarie, anul acesta, s-au împlinesc 147 de ani de la mutarea în veșnicie a celui mai iubit erou național. Slujba de cinstire a fost oficiată sub conducerea Episcopului Policarp de Belogradchik, Vicar al Mitropoliei de Sofia.La Slujba de Pomenire au luat parte Patriarhul Neofit al  Bulgari...
Continuă
147 de ani de nemurire. Sofia l-a cinstit pe Ierodiaconul Ignatie - Vasil Levski
"O zi ca celelalte, dar nu chiar. Bulgaria plânge după tine, Diacone!"

Clerul, diplomații, oamenii de stat, oficialii administrației locale și mulți cetățeni s-au adunat în urmă cu o seară la Catedrala Sfânta Sofia - Înțelepciunea lui Dumnezeu, cu capul plecat și lumânări aprinse, pentru a se ruga împreună pentru pacea unuia dintre cei mai iubiți fii ai Bulgariei - Ierodiaconul Ignatie (Vasil Levski).

Pe 19 februarie, anul acesta, s-au împlinesc 147 de ani de la mutarea în veșnicie a celui mai iubit erou național. Slujba de cinstire a fost oficiată sub conducerea Episcopului Policarp de Belogradchik, Vicar al Mitropoliei de Sofia.

La Slujba de Pomenire au luat parte Patriarhul Neofit al  Bulgariei și Eparhul Gherasim de Melnik, secretar general al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Bulgariei.

În centrul sfântului lăcaș, alături de portretul Ierodiaconului Ignatie, a fost așezată o relicvă păstrată în această biserică, o legătură din părul Ierodiaconului - probabil parte din aceea pe care o încredințase mamei sale pentru a o proteja. Cei prezenți și-au plecat capul înaintea patriotului, revoluționarului, clericului ortodox, care a îndeplinit poruncile lui Hristos și și-a dat viața pentru semenii săi.

După Slujba de Pomenire, clericii și cetățenii au mers la monumentul lui Vasil Levski, în procesiune, alaturându-se lor și Președintele Republicii Bulgaria, Rumen Radev, Vicepreședintele Iliana Yotova, miniștri, ambasadori, funcționari publici. Au fost rostite cuvinte de către Președinte și de Primarul Municipiului Sofia, Yordanka Fandakova, cât și de scriitorul Zdravka Evtimova.

Președintele Radev a cerut să se înceteze a se mai căuta mângâierea în istorie:
„Este timpul să învățăm ce înseamnă demnitatea, din sacrificiul personajelor noastre. Este prea convenabil să te mândrești cu lucrarea altora. Libertatea și demnitatea nu sunt moștenite și nici împrumutate. Fiecare generație luptă pentru ele. Bătălia noastră pentru idealul Apostolului are loc acum... De aceea, să ne plecăm capul azi. Să nu uităm că totul depinde de eforturile noastre unite. Timpul acesta nu se maiîntoarce, iar noi îl amprentăm. Bulgaria are nevoie de curajul și eforturile fiecăruia dintre noi. Misiunea noastră nu este să ne plângem personajele, ci să le împlinim visele!”.
Deosebit de impresionant și emoționant a fost discursul scriitoarei Zdravka Evtimova:
"Ce este libertatea astăzi?" Mă gândesc la cei corupți, la cei care smulg carne din carnea Bulgariei, care fură de la nou-născuți, care fură de la oamenii bolnavi, pentru a fuma trabucuri care costă 2.000 de euro, la cei care au case de lux, dar în mijlocul acelor case stau banii furați ai copiilor bolnavi care așteaptă foarte des în zadar.
Nu, Bulgaria nu este mai puțin trădată. Dar, Bulgaria trăiește și astăzi. Onestitatea și demnitatea sunt încă vii”, a amintit Zdravka Evtimova.
„Iar în această seară, nu suntem aici pentru a sărbători 147 de ani de la moartea Apostolului. Ne-am adunat, astăzi, pentru a comemora nemurirea Bulgariei. O vedem în zâmbetele copiilor noștri. Mulțumesc, Apostole!".
Copleșit de flori și coroane, monumentul Apostolului care și-a dat viața pentru semenii săi a arătat într-un mod clar că poporul bulgar își venerează eroii și are nevoie de liderii lor patrioți.


Mai multe fotografi8i puteți vedea accesând adresa: https://flic.kr/s/aHsmLv1fbx
21 February 2020

11:00
telegraf
Un nou film documentar despre Creștinismul Ortodox din Congo, poate fi văzut la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=JY3N_wf28UI

21 February 2020

10:57
telegraf
Întâlnirea de urgență a Sfântului Sinod al Bisericii Etiopiene (de rit oriental), despre care anunțasem în buletinele anterioare de știri, a discutat diverse subiecte de interes, între altele Sinodul anunțând ca va înainta acuzații împotriva a trei agenții media, respectiv OBN, OMN, LTV din Etiopia. Serviciul OCP de știri a anunțat, de asemenea, că s-a luat decizia suspendării temporare a liderilor „Mișcării Ortodoxe Oromio”, până când se vor întoarce la Biserica mamă. Sinodul a denunțat și Biserica înființată recent în SUA în cadrul așa-numitei Mișcări Ortodoxe Oromia. Se va solicita, autorităților federale și regionale de securitate și altor organe, protecție specială pentru cele două mari și istorice mănăstiri Debre Libanos Sfânta Tecla Haymanot, precum și Zequala St. Gebre Menfes Kidus, devenite ținte recente ale politicilor extremiștilor.
21 February 2020

00:00
telegraf În ziua de 21.02.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Cuviosul Timotei de la Simboli
 • Cuv. Eustațiu, patriarhul Antiohiei
 • Sf. Gheorghe, episcopul Amastridiei
 • Sf. Ioan Scolasticul, patriarhul Constantinopolului
 • Sf. Zaharia, patriarhul Ierusalimului
 • Sf. Mauriciu și cei 70 de mucenici
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
21 February 2020

13:51
telegraf

Prea nu se stie: cel dintai spital public din tara noastra a fost fondat de Mitropolitul Anastasie (Crimca) al Moldovei si Sucevei, in Suceava (1619). A ridicat si cel mai maret altar de rugaciune pe care l-a ridicat vreodata un ierarh pe pamant romanesc: Manastirea Dragomirna, pe propriul sau teren, primit de la domnul Moldovei (Petru Schiopul) pentru vitejiile in lupta, inainte de calugarie, ca ostas curajos si indemanatic bagand groaza in cazaci.

20 February 2020

13:22
telegraf

Se stie prea putin: Octoihul se mai numeste si... Anghelis. Un Anghelis renumit a fost scris cu propria mana de Kir (Episcopul) Efrem al Radautilor (mai intai al Husilor), prin 1614, daruit Manastirii Moldovita.

20 February 2020

13:09
telegraf

Se stie prea putin: primul ierarh român care s-a facut sihastru in Athos (la Dochiaru) a fost Mitropolitul Teofan II al Moldovei si Sucevei, care l-a calugarit pe Alexandru Lapusneanu (Pahomie). Sihastrise anterior in Rarau - loc numit azi 'Piciorul Mitropolitului'.

20 February 2020

12:12
telegraf Un nou film din seria "Patterns of Evidence", numit "Minunea de la Marea Roșie", s-a lansat pe 18 februarie 2020, în sălile de proiecție. În film, cineastul Tim Mahoney cercetează dovezile legate de despărțirea minunată a Mării Roșii. Mahoney intervievează diverși cercetători, căutând răspunsuri legate de ceeea ce s-a întâmplat de fapt atunci și acolo. Un material de prezentare video poate fi văzut aici: https://www.youtube.com/watch?v=WoRe6usblA8
20 February 2020

11:48

SIMBOLUL PEȘTELUI: ichthus - Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitor

Reprezentări de pești și pescari, simboluri populare în arta creștină, pot fi găsite în mozaicurile vechilor bazilici. De ce? Fiindcă peștele era în Creștinismul timpuriu simbol al sufletului creștin, iar pescarul este imaginea Mântuitorului Iisus Hristos sau chiar a Sfinților Apostoli, care îi cheamă pe credincioși la mântuire.Mai mult decăt atât, însă, în limba greacă, peștelui i se spune "ichthus" (sau Ichthys). Cuvântul a fost folosit de creștinii timpurii ca acronim (format din primele litere ale următoarelor cuvinte:) pentru „Ιησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ” (Iesous Christos, Theou Yios, Soter), care se traduce: „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitor”.Simbolul grafic este alcătuit din două arce de cerc care se intersectează, cu două capete mai lungi depășind punctul de întâ...
Continuă

Reprezentări de pești și pescari, simboluri populare în arta creștină, pot fi găsite în mozaicurile vechilor bazilici. De ce? Fiindcă peștele era în Creștinismul timpuriu simbol al sufletului creștin, iar pescarul este imaginea Mântuitorului Iisus Hristos sau chiar a Sfinților Apostoli, care îi cheamă pe credincioși la mântuire.

Mai mult decăt atât, însă, în limba greacă, peștelui i se spune "ichthus" (sau Ichthys). Cuvântul a fost folosit de creștinii timpurii ca acronim (format din primele litere ale următoarelor cuvinte:) pentru „Ιησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ” (Iesous Christos, Theou Yios, Soter), care se traduce: „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitor”.

Simbolul grafic este alcătuit din două arce de cerc care se intersectează, cu două capete mai lungi depășind punctul de întâlnire, astfel încât să semene cu profilul unui pește. Deși altădată secret, acum este cunoscut ca „semnul peștelui” sau „peștele lui Iisus”.

Primele apariții ale simbolului ichthys în arta și literatura creștină datează din secolul al II-lea după Hristos. Utilizarea simbolului în rândul creștinilor a devenit populară până la sfârșitul secolului al II-lea, iar ulterior s-a răspândit pe scară largă în secolele III și IV.

În Biserica timpurie, simbolul Ichthys deținea cea mai sacră semnificație, iar creștinii îl foloseau pentru a recunoaște bisericile și pe alți credincioși, dat fiind că erau persecutați de Imperiul Roman. Simbolul Ichthys este, de asemenea, o trimitere la Sfânta Euharistie, la minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor.
Conform tradiției, când un creștin întâlnea un străin pe drum, creștinul trasa un astfel de arc de cerc. Dacă străinul trasa celălalt arc de cerc care completa semnul peștelui, ambii credincioși știau că se pot întovărăși.

Fericitul Augustin de Hipona, în Civitate Dei,  observa că propoziția generatoare „Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ" ar conține 27 de litere, adică 3 × 3 × 3, lucru care la acea vreme indica putere.
Unele surse indică faptul că primele referințe literare ar fi provenit de la Sfântul Clement al Alexandriei (Paedagogus, III, xi) care sfătuia ca sigiliile să fie gravate cu înfățișarea unui porumbel sau a unui pește. Cu toate acestea, descoperirile din Cappella Greca și din catacomba Sfântului Calist, indica faptul că simbolul peștelui era cunoscut creștinilor cu mult mai devreme.

Lăcașuri Ortodoxe, februarie 2020
20 February 2020

11:11
telegraf

Episcopul Emmanuel, Mitropolit al Franței, de sub Patriarhia Ecumenică, s-a deplasat la Riyadh, la invitația Regatului Arabiei Saudite, pentru a prezida Consiliul de Administrație al Centrului Internațional pentru Dialog Interreligios și Intercultural (KAICIID), în urma recentei sale alegeri la președinție.
20 February 2020

10:46

Iubitorul omenirii

Cred că puține teme sunt mai pronunțate în învățătura lui Iisus decât invitația din partea lui Dumnezeu. Indiferent că la un ospăț sau la o nuntă, Iisus îl vede pe om ca fiind invitat de către Dumnezeu. Cred că această invitație divină implică multe considerații ale antropologiei, dar mă limitez aici la una: demnitatea umană. Dumnezeu îl invită pe om din același motiv pentru care ne trimitem invitații unii altora - prietenia. Teologia creștină ortodoxă a insistat întotdeauna că motivul acestei invitații este prietenia.Este dificil, este răvășitor și nici nu este prea puțin înfricoșător să accepți ideea că Dumnezeu ne găsește pe noi potriviți pentru a ne iubi. Este printre cele mai uluitoare adevăruri din Sfânta Scriptură. Ce ar putea, Dumnezeu, să găsească bun de iubit la noi...
Continuă
Cred că puține teme sunt mai pronunțate în învățătura lui Iisus decât invitația din partea lui Dumnezeu. Indiferent că la un ospăț sau la o nuntă, Iisus îl vede pe om ca fiind invitat de către Dumnezeu. Cred că această invitație divină implică multe considerații ale antropologiei, dar mă limitez aici la una: demnitatea umană. Dumnezeu îl invită pe om din același motiv pentru care ne trimitem invitații unii altora - prietenia. Teologia creștină ortodoxă a insistat întotdeauna că motivul acestei invitații este prietenia.

Este dificil, este răvășitor și nici nu este prea puțin înfricoșător să accepți ideea că Dumnezeu ne găsește pe noi potriviți pentru a ne iubi. Este printre cele mai uluitoare adevăruri din Sfânta Scriptură. Ce ar putea, Dumnezeu, să găsească bun de iubit la noi?

Într-adevăr, chiar și unii creștini sunt atât de derutați de această idee, încât recurg la subtilități pentru a înlătura paradoxul. Ei ajung să explice, spre exemplu, că Dumnezeu, fiind iubire, nu poate să nu ne iubească, chiar dacă nu găsește nimic intrinsec bun de iubit în noi. În unele cercuri creștine, se presupune că Dumnezeu nu a putut găsi ființele umane dezirabile. Se presupune la fel de evident că nu există nimic în noi care să-L atragă. Este imposibil ca Dumnezeu să ne iubească pentru că noi am fi buni de asta, ni se spune, ci numai datorită firii Lui iubitoare. El este forțat să ne iubească, așa cum era și înainte, pentru că dragostea este definiția Lui.

Permiteți-mi să sugerez că teoriile de acest fel sunt dificil de potrivit cu ceea ce Dumnezeu ne-a spus despre El Însuși - și despre noi. În Sfânta Scriptură, Se descrie ca Un Mire Care Se bucură de o mireasă. Vorbește despre Sine, ca despre Un Tată Care sărbătorește întoarcerea unui fiu fără credință, în care Își recunoaște Propria Imagine. Cu siguranță, acestea sunt învățăturile care justifică acel frumos adjectiv prin care Sfânta Biserică se adresează lui Dumnezeu: Philanthropos.

Când Biserica Îl numește pe Dumnezeu „Iubitorul omenirii”, ea afirmă un adevăr important despre neamul omenesc: Dumnezeu îl găsește pe om atrăgător. Într-adevăr, când Dumnezeu l-a făcut pe om, a pus în compoziția sa un punct radical de atracție pe care omul este incapabil să-l distrugă. Nici păcatul, nici măcar o reprobare finală nu pot eradica această trăsătură metafizică aflată la baza ființei noastre.

Atitudinea favorabilă și plină de iubire a lui Dumnezeu față de ființele umane poate justifica vorbirea noastră despre un antropotropism divin (care ține de o afinitate / LO). Dumnezeu arată prin fiecare semn că este atras de om. Ne este greu să înțelegem asta. Este ca și cum soarele ar simți pentru floarea soarelui aceeași atracție puternică pe care floarea soarelui o simte pentru soare. Ar trebui să ne imaginăm un anteotropism solar care a determinat soarele să se grăbească să răsară în fiecare dimineață pentru o altă strălucire a irisului și a panseluței.

Sfânta Scriptură spune, însă, că nu sunt nicium mai mici sentimentele lui Dumnezeu pentru om. De nenumărate ori, Ieremia, cel mai sentimental dintre poeți, vorbește despre Dumnezeu că grăiește "dis-de-dimineață" sufletului omenesc:

"Și Eu v-am grăit dis-de-dimineaţă şi n-aţi ascultat, v-am chemat şi n-aţi răspuns" (7: 13)

"Din ziua când părinţii voştri au ieşit din pământul Egiptului şi până în ziua aceasta am trimis la voi pe toţi robii Mei - proorocii - şi i-am trimis în fiecare zi dis-de-dimineaţă" (7, 25)

"Căci am înştiinţat necontenit pe părinţii voştri, din ziua în care i-am scos din ţara Egiptului şi până astăzi; i-am înştiinţat fără încetare şi le-am zis: Ascultaţi glasul Meu!" (11: 7);

"De la anul al treisprezecelea al lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda, şi până în ziua aceasta - timp de douăzeci şi trei de ani - a fost cuvântul Domnului către mine. Şi eu de dimineaţa până seara v-am vorbit, dar voi n-aţi ascultat.
Trimis-a Domnul la noi necontenit pe toţi robii Săi prooroci şi voi n-aţi ascultat, nici v-aţi plecat urechea ca să-i ascultaţi." (25: 3,4);

"Şi să luaţi aminte la cuvintele robilor Mei prooroci, pe care-i trimit la voi, pe care-i trimit dis-de-dimineaţă, şi voi nu-i ascultaţi" (26: 5);

"Pentru că n-au ascultat cuvintele Mele, zice Domnul, deşi le-am trimis dis-de-dimineaţă pe slujitorii Mei, proorocii; zice Domnul." (29:19);

"Și Mi-au întors spatele, iar nu fața și, când i-am învățat, dis-de-dimineață i-am învățat și ei n-au voit să primească învățătura" (32: 33);

"Iar Eu necontenit v-am vorbit, v-am vorbit dis-de-dimineaţă şi voi nu M-aţi ascultat. Trimis-am la voi pe toţi proorocii, robii Mei, i-am trimis dis-de-dimineaţă şi am zis" (35: 14, 15);

"Trimis-am la voi necontenit pe toţi slujitorii Mei, proorocii; i-am trimis dis-de-dimineaţă, ca să vă spună" (44: 4)

Bucurie reciprocă
Este cert, într-adevăr, că Ieremia a fost profetul care a înțeles cel mai bine acest aspect al lui Dumnezeu - și al omului. În perioada extrem de întunecată a Israelului, în zilele îngrozitoare ale lui Nabucodonosor și ale distrugerii Primului Templu, acest Dumnezeu filantropic a declarat, prin buzele lui Ieremia: „Cu iubire veşnică te-am iubit şi de aceea Mi-am întins spre tine bunăvoinţa.” (31: 3). Această dragoste veșnică a lui Dumnezeu este cea care convoacă omenirea; veșnica lui milă este cea care determină invitația pe care o trimite către ființele umane de-a lungul veacurilor.

Dumnezeu ne iubește și ne dorește, pentru că ne-a format după propria Sa Imagine, Care este esențială pentru - și inalienabil din - însăși definiția naturii umane. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi este răspunsul Lui la atracția pe care a făcut-o intrinsecă ființei noastre. Nu putem face absolut nimic pentru a-L face pe Dumnezeu să nu ne mai dorească. Chiar și sufletele din iad sunt obiectul afecțiunii sale neîncetate, pentru că ele sunt formate după chipul Lui, aceeași imagine pe care a văzut-o în ziua în care Mâinile Sale i-au dat formă.

Adevărul este că Dumnezeu este atras de noi prin iubire - că atât de puternic S-a implicat în soarta noastră, până la punctul de a deveni unul dintre noi. Acest act al lui Dumnezeu - asumarea Sa deliberată, a experienței noastre istorice, pentru a o face să fie a Sa - este ceea ce teologia numește Revelația Divină, iar manifestarea ei definitorie este Taina Întrupării. În Persoana Fiului Său, Dumnezeu a unit umanitatea cu Sine Însuși, printr-o legătură indisolubilă pe care teologia o numește Uniunea Ipostatică. Teotropismul uman și antropotropismul divin sunt împlinite. Poate ar trebui să ne gândim la asta, ca la bucuria reciprocă a soarelui și a florii sale.

(Traducere Lăcașuri Ortodoxe, februarie 2020, după un articol semnat de Pr. Patrick Henry Reardon - parohul Bisericii Ortodoxe Antiohiene A Tuturor Sfinților, din Chicago, Illinois, redactor principal al publicației "Touchstone" / touchstonemag.com)
20 February 2020

00:00
telegraf În ziua de 20.02.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Cuv. Leon, episcopul Cataniei
 • Sf. mucenic Sadoc episcopul
 • Cuviosul Visarion
 • Sf. Agaton, papă al Romei
 • Cuv. Chindiu, ep. Pisidei
 • Cuv. Plotiu
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
20 February 2020

15:57
telegraf

Se stie prea putin: Cuviosul Eustatie Protopsaltul, sau Eustatie de la Putna, a fost unul dintre cei mai vestiti protopsalti ai Patriarhiei de Constantinopol. Este cel ce avea sa cante si la Slujba Inmormantarii Sfantului Stefan cel Mare, pe 2 iulie 1504. A fost cel mai mare protopsalt al sec xvi, cunoscut in manastirile din Moldova.

19 February 2020

15:55
telegraf

Singurul munte din Carpati cu zi de hram, asemenea Athosului, este Muntele Ceahlau, cinstind Schimbarea la Faţă a Domnului. La zi de hram, se aduna toti sihastrii, alaturi de mireni, in slujire. Randuiala a fost lasata de Cuviosul Peon Sihastrul.

19 February 2020

12:02

DESCOPERIRE: Casa lui Petru - casa lui Iisus, în Capernaum...

Pentru o mare parte din viața sa de adult, Iisus a locuit în micul sat pescăresc Capernaum, la Marea Galileii. Era aici și slujea în sinagoga din oraș, fiind începutul Creștinismului timpuriu,21.     Şi venind în Capernaum şi îndată intrând sâmbăta în sinagogă, îi învăţa.22.     Şi erau uimiţi de învăţătura Lui, căci El îi învăţa pe ei ca Cel ce are putere, iar nu în felul cărturarilor. (Sfânta Evanghelie după Marcu 1) aici Și-a recrutat primii Ucenici16.     Şi umblând pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci ei erau pescari.17.     Şi le-a zis Iisus: Veniţi după Mine şi vă voi face să fiţi pescari de oameni.18.     Şi în...
Continuă
Pentru o mare parte din viața sa de adult, Iisus a locuit în micul sat pescăresc Capernaum, la Marea Galileii. Era aici și slujea în sinagoga din oraș, fiind începutul Creștinismului timpuriu,
21.     Şi venind în Capernaum şi îndată intrând sâmbăta în sinagogă, îi învăţa.
22.     Şi erau uimiţi de învăţătura Lui, căci El îi învăţa pe ei ca Cel ce are putere, iar nu în felul cărturarilor. (Sfânta Evanghelie după Marcu 1)

aici Și-a recrutat primii Ucenici
16.     Şi umblând pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci ei erau pescari.
17.     Şi le-a zis Iisus: Veniţi după Mine şi vă voi face să fiţi pescari de oameni.
18.     Şi îndată, lăsând mrejele, au mers după El.
19.     Şi mergând puţin mai înainte, a văzut pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui. Şi ei erau în corabie, dregându-şi mrejele.
20.     Şi i-a chemat pe ei îndată. Iar ei, lăsând pe tatăl lor Zevedeu în corabie, cu lucrătorii, s-au dus după El. (Sfânta Evanghelie după Marcu 1)
și a devenit renumit pentru puterea sa de a vindeca bolnavii și infirmii
1.     Şi iarăşi a intrat în sinagogă. Şi era acolo un om având mâna uscată.
2.     Şi Îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca sâmbăta, ca să-L învinuiască.
3.     Şi a zis omului care avea mâna uscată: Ridică-te în mijloc! (Sfânta Evanghelie după Marcu 3)
Vizitatorii timpurii ai sit-ului au găsit de mai mult timp rămășițele frumos conservate ale sinagogii antice, despre care mulți cred că a marcat locul, dacă nu chiar clădirea propriu-zisă în care s-a auzit cel mai timpuriu învățătura lui Iisus. Dar mai rămăsese un detaliu important al modului în care debutase Creștinismul: Unde a viețuit Iisus, în oraș? Unde s-a aflat casa lui Petru, despre care Biblia sugerează că era casa lui Iisus din Capernaum?
14.     Şi venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, prinsă de friguri.
15.     Şi S-a atins de mâna ei, şi au lăsat-o frigurile şi s-a sculat şi Îi slujea Lui.
16.     Şi făcându-se seară, au adus la El mulţi demonizaţi şi a scos duhurile cu cuvântul şi pe toţi cei bolnavi i-a vindecat (Sfânta Evanghelie după Matei 8)

Este posibil, însă, ca săpătorii italieni care lucrează la Capernaum să fi descoperit, de fapt, rămășițele umilei case a lui Petru, care pentru Iisus a fost casă în Capernaum. Despre această descoperire s-a raportat în Revista Americană de Arheologie Biblică, recent, în numărul său apărut pe 7 februarie 2020, reluând un subiect pe care îl mai atingea și în urmă cu mai bine de 25 de ani.

Îngropate sub rămăsițele unei biserici martyrium bizantine octogonale, săpătorii au descoperit, prin urmare, ruinele unei locuințe destul de lumești, care datează din secolul I înainte de Hristos.

(Foto: Garo Nalbandian / Revista americană a Societății de Arheologie Biblică /
Sub temeliile acestei biserici octogonale martyrium bizantine din Capernaum, arheologii au făcut una dintre cele mai interesante descoperiri arheologice biblice: o simplă casă din primului secol, care ar fi putut fi casa lui Petru, casa lui Iisus în Capernaum.)

Deși puțin mai mare decât majoritatea, casa era simplă, cu pereți groși și cu un acoperiș din pământ și paie. La fel ca majoritatea caselor din perioada romană timpurie, era formată din câteva camere mici, grupate în jurul a două curți deschise. În ciuda faptului că este vorba despre una dintre cele mai interesante descoperiri arheologice biblice, casa pare destul de obișnuită. Potrivit lucrătorilor la săpături, însă, ceea ce s-a întâmplat cu casa după mijlocul secolului I după Hristos a marcat-o ca fiind excepțională și cel mai probabil casa lui Petru, casa lui Iisus, din Capernaum.

în anii imediat următori Răstignirii lui Iisus, funcția casei s-a schimbat dramatic. Camera principală a casei a fost complet tencuită, de la podea până la tavan - o raritate pentru casele acelor zile. Aproximativ în același timp, vasele de lut din casă, care anterior fuseseră vase de gătit pentru casă și străchini, acum constau în totalitate din recipiente mari de depozitare și lămpi cu ulei. Astfel de modificări radicale indică faptul că această casă nu mai funcționa ca reședință, ci în schimb devenise un loc pentru adunări comune, posibil chiar și pentru primele adunări creștine, un factor cheie în modul în care a debutat Creștinismul. Ca și în cazul multor descoperiri arheologice biblice, de multe ori micile detalii leagă cel mai convingător materialele antice rămase, cu evenimente și personaje biblice.

De exemplu, cei ce săpau au descoperit că, în decursul secolelor următoare, camera tencuită, din casa originală, a fost renovată și transformată în sală centrală a unei biserici rudimentare. Pereții de piatră, vechi, ai camerei au fost consolidați cu o nouă boltă pe două niveluri,  care, la rândul său, susținea un nou acoperiș din piatră. Încăperea a fost chiar refăcută și pictată cu modele florale și geometrice de diferite culori.

Rolul cheie al clădirii, în a înțelege cum a început Creștinismul, a fost confirmat de mai mult de o sută de graffiti însemnate pe zidurile bisericii. Majoritatea inscripțiilor mărturisesc lucruri precum: „Doamne Iisuse Hristoase, ajută pe robul Tău”, „Hristoase, ai milă”. Sunt scrise în limbile greacă, siriacă sau ebraică și sunt uneori însoțite de gravuri ale unor cruci mici sau, într-un caz, de o barcă. Cei de la săpături susțin că numele lui Petru este menționat în mai multe graffiti, deși unii cercetători contestă aceste interpretări.

Această clădire simplă a bisericii, utilă pentru a stabili cum a început Creștinismul, a supraviețuit mai mult de 300 de ani înainte de a fi înlocuită, la sfârșit de secol V, cu o biserică martyrium octogonală bine clădită. Bisericile martyrium octogonale erau ridicate pentru a comemora un loc important, după cum ar fi fost și casa originală a lui Petru, care s-ar fi aflat odată aici. Altarul interior al clădirii octogonale a fost construit direct deasupra rămășițelor camerei casei din secolul I care constituise sala centrală a bisericii anterioare.

Descoperirile arheologice biblice nu sunt cazuri întotdeauna foarte evidente. Deși nu există nicio dovadă definitivă în acest caz, cum că ruina casei descoperite de săpatori este de fapt casa veche a lui Petru, există, una peste alta, dovezi circumstanțiale care susțin importanța acesteia în Creștinismul timpuriu și asocierea ei cu Iisus, în Capernaum, și cu Ucenicul Său, Petru. Așa încât, dacă nu pentru asocierea ei cu Iisus și Petru, pentru ce altceva o casă din secolul I din Capernaum ar fi devenit un punct focal al cultului și identității creștine în secolele următoare - se întreabă retoric specialiștii în arheologie ai revistei amintite?
19 February 2020

00:00
telegraf În ziua de 19.02.2020, calendarele ortodoxe îi cheamă pe credincioși la prăznuirea:
 • Sf. apostoli Arhip, Filimon și Apfia
 • Sf. mucenici Maxim, Teodot, Isihie și Asclepiodota
 • Cuv. Ravula
 • Cuv. mărturisitori Eugeniu și Macarie
 • Cuviosul Conon
 • Cuv. Filoteia din Atena
Mai multe despre această zi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinții ai Bisericii peste veacuri, aflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).
19 February 2020

13:35
telegraf Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la eliberarea de sub turci și înființarea Exarhatului bulgar, pe 28 februarie 2020, la ora 10, se va oficia o slujbă de mulțumire, însoțită de festivități, la final urmând sa se citească mesajul Patriarhal și Sinodal ocazionat de aniversare.
18 February 2020

13:14

50 de ani de la canonizarea Sfântului Arhiepiscop Nicolae (Kasatkin) al Japoniei

Pe 16 februarie 2020, Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” din Ugresha, Regiunea Moscovei, a organizat o mare întâlnire cu ocazia zilei de cinstire a Sfântului Nicolae Iluminătorul Japoniei, Întocmai cu Apostolii. De asemenea, în aceeași zi, a fost programată și o Conferință Internațională Istorică si Bisericească privind Moștenirea Spirituală a Sfântului Nicolae al Japoniei. Rectorul Seminarului, Egumenul Ioann (Rubin), a adresat participanților la marea întâlnire și conferință un discurs de deschidere. A urmat o prezentare a Mitropolitului Hilarion de Volokolamsk, președintele Departamentului pentru Relații Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei, rector al Institutului Teologic de Studii Postuniversitare Sfinții Chiril si Metodiu.Mitropolitul Hilarion a spus, cu aceast...
Continuă
Pe 16 februarie 2020, Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” din Ugresha, Regiunea Moscovei, a organizat o mare întâlnire cu ocazia zilei de cinstire a Sfântului Nicolae Iluminătorul Japoniei, Întocmai cu Apostolii. De asemenea, în aceeași zi, a fost programată și o Conferință Internațională Istorică si Bisericească privind Moștenirea Spirituală a Sfântului Nicolae al Japoniei.

Rectorul Seminarului, Egumenul Ioann (Rubin), a adresat participanților la marea întâlnire și conferință un discurs de deschidere. A urmat o prezentare a Mitropolitului Hilarion de Volokolamsk, președintele Departamentului pentru Relații Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei, rector al Institutului Teologic de Studii Postuniversitare Sfinții Chiril si Metodiu.

Mitropolitul Hilarion a spus, cu această ocazie:
„Conferința de astăzi are o importanță deosebită, deoarece marchează date memorabile sărbătorite în anul 2020: 150 de ani ai Misiunii Ecleziastice Ruse în Japonia, a 50-a aniversare de la canonizarea Arhiepiscopului Nicolae (Kasatkin) de Japonia și a 50-a aniversare a autonomiei Bisericii Ortodoxe Japoneze în cadrul Patriarhiei Moscovei".
Evenimentele ocazionate de aceste date vor fi încununate de o vizită a Patriarhului Chiril al Moscovei și al întregii Rusii în Japonia, la invitația Mitropolitului Daniel de Tokyo și întreaga Japonie. În septembrie 2020, Primatul Bisericii Ruse va vizita Tokyo și Nagasaki, pentru a conduce sărbătorile jubileului.
"Seminarul Sfântul Nicolae din Ugresha are un minunat patron ceresc - pe Sfântul Nicolae al Japoniei, care este îndrăgit de oamenii din Rusia și Japonia și care a adus Ortodoxia în Țara Soarelui Răsare”, a adăugat Mitropolitul Ilarion.
„Sfântul Nicolae, cel Întocmai cu Apostolii, a arătat prin viața sa un exemplu de dragoste din inimă față de Dumnezeu și de cei de aproape, precum și tărie în îndurări, zel rar întâlnit în ale științei, răbdare remarcabilă, în ciuda vehemenței sale obișnuite, și multe alte lucruri pe care Sfântul Pavel, Liderul Apostolilor, le-a descris într-o singură frază: "tuturor toate m-am făcut, ca, în orice chip, să mântuiesc pe unii.” (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 9:22). Sfântul Nicolae, de binecuvântată amintire, a împlinit această regulă apostolică complet, devenind iluminator, întocmai cu Apostolii, al unor oameni care sunt în multe feluri diferiți de noi și pe care sfântul i-a iubit din toată inima și cărora le-a dedicat toată viața“.

18 February 2020

12:57

Mitropolitul Ilarion de Volokolasmk s-a întâlnit cu Papa Francisc

Pe 13 februarie 2020, la Palatul Apostolic din Vatican, Mitropolitul Hilarion de Volokolamsk, președintele Departamentului pentru Relații Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei, s-a întâlnit cu Papa Francisc. Mitropolitul i-a transmis Papei salutări din partea Patriarhului Kirill al Moscovei și al Întregii Rusii. Papa Francisc a transmis, de asemenea, căldurosul său sentiment fratern Primatului Bisericii Ortodoxe Ruse.Au fost discutate subiecte de actualitate referitoare la relațiile dintre Patriarhia Moscovei și Biserica Romano-Catolică. Aceștia și-au exprimat satisfacția privind dezvoltarea fructuoasă a cooperării între cele două Biserici în cadrul Grupului comun de lucru instituit în acest scop. De exemplu, în ultimii ani, proiectul Institutele de Vară s-a aratat în mod special ...
Continuă
Pe 13 februarie 2020, la Palatul Apostolic din Vatican, Mitropolitul Hilarion de Volokolamsk, președintele Departamentului pentru Relații Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei, s-a întâlnit cu Papa Francisc. Mitropolitul i-a transmis Papei salutări din partea Patriarhului Kirill al Moscovei și al Întregii Rusii. Papa Francisc a transmis, de asemenea, căldurosul său sentiment fratern Primatului Bisericii Ortodoxe Ruse.

Au fost discutate subiecte de actualitate referitoare la relațiile dintre Patriarhia Moscovei și Biserica Romano-Catolică. Aceștia și-au exprimat satisfacția privind dezvoltarea fructuoasă a cooperării între cele două Biserici în cadrul Grupului comun de lucru instituit în acest scop. De exemplu, în ultimii ani, proiectul Institutele de Vară s-a aratat în mod special promițător, oferind o ocazie clericilor și studenților din Biserica Romano-Catolică și Patriarhia Moscovei de a efectua vizite educaționale la Moscova și, respectiv, la Roma, aflând despre tradițiile și viața actuală a celor două Biserici. Mitropolitul a dedicat o atenție deosebită proiectului de acordare de ajutor medical copiilor sirieni răniți în timpul ostilităților din Siria, mulțumind Fundației Kirche in Not Catholic Charitable pentru participarea la acest proiect.
18 February 2020

10:25
telegraf
Pe 17 februarie 2020, Patriarhul sârb Irinej l-a primit pe Înaltpreasfințitul Mitropolit Ilarion de Volokolamsk, președinte al Departamentului Patriarhiei Moscovei pentru Relații Bisericești Externe, la Patriarhia Sârbă din Belgrad.
18 February 2020

10:22
telegraf O primă biserică ortodoxă etiopiană (de rit oriental) va fi construită în Emiratele Arabe Unite.
18 February 2020

10:21
telegraf Episcopul Armash Nalbandian din Damasc al Bisericii Ortodoxe Apostolice Armene a trimis o scrisoare către Președintele sirian Bashar al-Assad, în care exprimă recunoștința Comunității Siriene-Armene pentru adoptarea oficială a rezoluției de către Parlamentul Sirian de recunoaștere a Genocidului Armean.
18 February 2020

10:18
telegraf
Romfilatelia a lansat vineri, 14 februarie 2020, un nou timbru poștal, intitulat 100 de ani de la mutarea la cele veșnice a Sfântului Ierarh Nectarie din Aegina.
18 February 2020

10:16
telegraf Arhiepiscopul Anastasios al Albaniei a primit Premiul internațional Klaus Hemmerle (teolog catolic german, fost Episcop de Aquisgrana), al anului 2020, pentru contribuția sa la apropierea și conviețuirea pașnică a comunităților din diferite medii culturale și religioase.
18 February 2020

10:07

Scrisoarea de răspuns a Patriarhului Georgiei la invitația Patriarhului Ierusalimului în Amman

"Către Preafericitul Teofil, Patriarhul Ierusalimului și întregii Palestine,Vă salutăm frățește întru Hristos, informându-vă că am primit cele două scrisori ale Voastre (nr. 1202 din 12/12/2019 și nr. 53 din 04/02/2020), în care ne-ați scris cu privire la invitația dvs., adresată principalilor ierarhi și reprezentanți, în Amman, Iordania, la întâlnirea privind problemele dintre Biserici.Înțelegem foarte bine că eforturile dvs. sunt motivate de grija dvs. pentru unitate în Biserică și de dorința dvs. de a ajuta la vindecarea rănilor. De asemenea, din scrisorile Voastre reiese că nu ați cruțat eforturi pentru a obține acordul participării Patriarhului Ecumenic. Cu toate acestea, din moment ce acesta și anumiți Primați ai Bisericilor nu au răspuns pozitiv acestei invitații, obiectivul dvs....
Continuă
"Către Preafericitul Teofil, Patriarhul Ierusalimului și întregii Palestine,

Vă salutăm frățește întru Hristos, informându-vă că am primit cele două scrisori ale Voastre (nr. 1202 din 12/12/2019 și nr. 53 din 04/02/2020), în care ne-ați scris cu privire la invitația dvs., adresată principalilor ierarhi și reprezentanți, în Amman, Iordania, la întâlnirea privind problemele dintre Biserici.

Înțelegem foarte bine că eforturile dvs. sunt motivate de grija dvs. pentru unitate în Biserică și de dorința dvs. de a ajuta la vindecarea rănilor. De asemenea, din scrisorile Voastre reiese că nu ați cruțat eforturi pentru a obține acordul participării Patriarhului Ecumenic. Cu toate acestea, din moment ce acesta și anumiți Primați ai Bisericilor nu au răspuns pozitiv acestei invitații, obiectivul dvs., care este și dorința tuturor dintre noi, cu greu poate fi atins.

Vă împărtășim poziția și, ținând cont de gravitatea circumstanțelor actuale și a chestiunilor problematice, considerăm că întâlnirea și discuțiile reciproce sunt absolut necesare. Cu toate acestea, dacă dorim să obținem rezultatul scontat, aceasta ar trebui să se întâmple cu participarea tuturor Bisericilor. Dacă acest acord nu poate fi obținut, nu vom veni la ședință.

Este important de menționat că am fi bucuroși să participăm la unul dintre evenimentele organizate ca parte a sărbătorilor religioase sau a conferințelor internaționale, așa cum am făcut întotdeauna.

Sperăm că, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, se va ajunge la Sinaxa Primaților Bisericilor Ortodoxe și că problemele care dăunează unității noastre vor fi evaluate în conformitate cu normele canonice ale Bisericii. Mai mult, trebuie să adăugăm că cel mai bun rezultat pentru noi ar fi dacă aceste probleme ar putea fi rezolvate cât mai curând posibil.

Ne rugăm pentru dvs., pentru pace în Biserică și unitate întru Hristos.
Fie ca Dumnezeu să vă dăruiască pace și succes continuu în înalta Voastră misiune.

Ilie, Catolicos-Patriarh al întregii Georgii»
7 februarie 2020
18 February 2020