Redare video:

Sfinte lăcașuri din care se emite regulat: