Acest acord de licență pentru utilizatorul final ("EULA") reglementează descărcarea și/sau utilizarea codului executabil pentru aplicația software Navigator Lăcașuri Ortodoxe pentru computer sau dispozitiv mobil, inclusiv orice actualizare majoră sau îmbunătățire a acesteia ("Software"). Acest acord EULA constituie un contract obligatoriu între dvs. și Asociația Lăcașuri Ortodoxe, o asociație non-profit înregistrată prin CIF 25492529 ("Lăcașuri Ortodoxe").

Termeni si condiții

1. Acesta este un contract. Acest EULA constituie un contract între dvs. și Lăcașuri Ortodoxe. Nu puteți utiliza software-ul dacă nu acceptați termenii din acest acord EULA. Prin descărcarea și/sau folosirea Software-ului, sunteți de acord să fiți obligat de toți termenii și condițiile prevăzute în prezentul EULA. În cazul în care sunteți minor, va trebui să solicitați părintelui sau tutorelui legal să accepte acest EULA în numele dvs. și să aprobe utilizarea programului de către dvs.

2. Vi se acordă doar o licență limitată pentru a utiliza Software-ul. Sub rezerva termenilor și condițiilor din prezentul EULA, Lăcașuri Ortodoxe vă acordă, prin prezenta, o licență personală, limitată, neexclusivă, netransmisibilă și care nu poate face obiectul acordării de sublicențe, pentru utilizarea versiunii de cod executabil a Software-ului sub rezerva instalării doar pe computerul sau dispozitivul mobil personal.

Puteți utiliza Software-ul doar sub rezerva autorizării conforme secțiunii prezente 2.

3. Trebuie să respectați drepturile noastre în cadrul Software-ului. Cu excepția cazului în care este permis în mod expres de lege, nu puteți copia, decompila, inginerie inversă, demonta, încerca să obțineți codul sursă, să modificați sau să creați lucrări derivate ale Software-ului. Nu puteți elimina, ascunde sau modifica oricare notificare privind drepturile de autor sau alte notificări privind drepturile de proprietate aplicate sau conținute în software. Nu puteți disocia programele componente ale Software-ului pentru a fi utilizate pe diferite calculatoare sau sublicențe, să închiriați, să sublicențiați, să împrumutați sau să distribuiți software-ul către terți. Nu puteți permite niciunui terț, direcționa sau autoriza un terț să acționeze în ceea ce privește Software-ul, în neconcordanță cu termenii prevăzuți în prezentul EULA.

4. Software-ul conține proprietatea noastră intelectuală valoroasă. Dumneavoastră recunoașteți și sunteți de acord că Software-ul, inclusiv secvența, structura, organizarea, codul sursă și documentația aplicabilă, conțin secretele comerciale valoroase și alte proprietăți intelectuale ale Lăcașuri Ortodoxe. Software-ul este licențiat și nu vândut dvs, nefiindu-vă acordate niciun titlu și/sau drept de proprietate asupra acestui Software ori drepturi de proprietate intelectuală înscrise în acesta. Software-ul este proprietatea exclusivă a Lăcașuri Ortodoxe. Toate drepturile asupra Software-ului, care nu vă sunt acordate în mod expres în prezentul acord, sunt rezervate. Nimic din acest EULA nu se consideră ca acord pentru alte Software-uri sau servicii oferite de Lăcașuri Ortodoxe, referindu-se strict la prezentul Software. Recunoașteți și sunteți de acord că orice încălcare din partea dvs a acestui EULA va constitui un prejudiciu imediat și ireparabil pentru Lăcașuri Ortodoxe, pentru care răspunderea vă revine.

5. Componentele de la terți pot fi livrate împreună cu software-ul. Software-ul este livrat împreună cu anumite componente software furnizate de terți ("Software-ul terț"). Lăcașuri Ortodoxe nu va fi responsabil pentru niciun astfel de software terț. Software-ul terț, în special software-ul cu sursă deschisă, poate fi supus unor termeni de licență separați incluși sau conținuți în segmentele de instalare de configurare ale acestui software terț. Termenii menționați în prezentul EULA nu se aplică programelor terțelor părți în măsura în care sunt incompatibile cu astfel de licențe ale software-urilor terțe. Acest EULA se aplică utilizarii de către dvs. a software-ului în formă executabilă. Codul sursă pentru orice software terț de tip open source, livrat împreună cu software-ul, poate fi obținut din locația instalării Software-ului pe calculatorul dvs, sau prin trimiterea unui e-mail de solicitare la adresa opensource@lacasuriortodoxe.ro.

6. Software-ul poate asigura accesul la servicii suplimentare. Diferite servicii pot fi oferite atunci când ele sunt disponibile, recomandate sau integrate în software ("Servicii"). Prin utilizarea oricăror astfel de servicii, acceptați condițiile de furnizare a acestora, care pot fi consultate la adresa: https://lacasuriortodoxe.ro/info/termeni-si-conditii.html ("Termeni și Condiții"). Termenii și Condițiile legate de Servicii sunt încorporate în acest EULA prin această adresă de referință. După cum se explică pe larg în Termeni și Condiții, unele servicii sunt oferite de Lăcașuri Ortodoxe, altele de către terți (care pot fi supuse unor termeni separati - vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile pentru mai multe informații). Lăcașuri Ortodoxe își rezervă dreptul în orice moment sau regulat să modifice, întrerupă, temporar sau permanent, Serviciile (sau orice părți ale acestora) cu sau fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord că Lăcașuri Ortodoxe nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de terți pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciilor.

7. Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi. Lăcașuri Ortodoxe ia foarte în serios protecția și securitatea informațiilor utilizatorilor săi și va trata toate aceste informații în conformitate cu declarația noastră de confidențialitate, care este actualmente postată la https://lacasuriortodoxe.ro/info/politica-de-confidentialitate.html („Politica de Confidențialitate”). Politica de confidențialitate este încorporată în acest EULA prin această trimitere de referință. Sunteți de acord cu utilizarea datelor dvs. în conformitate cu Politica de Confidențialitate a Lăcașuri Ortodoxe.

8. Licența dvs. de utilizare a software-ului se încheie dacă încalcați acest EULA. Acest EULA va începe de la descărcarea software-ului dvs. și va dura, cu excepția cazului în care este prevăzut în prezentul document. Acest EULA se va rezilia imediat după încălcarea oricăruia dintre termenii sau condițiile expuse aici. După încetarea EULA, veți întrerupe orice utilizare a Software-ului, distruge imediat Software-ul și orice copii ale acestuia iar, la cererea Lăcașuri Ortodoxe, veți certifica în scris că a avut loc o astfel de distrugere. Acestor măsuri li se pot adăuga oricând și altele. Secțiunea 1, precum și secțiunile 3 până la 13 din prezentul EULA vor fi valabile si dupa reziliere.

9. SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT FĂRĂ NICIO GARANȚIE. SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „AȘA CUM ESTE”, ȘI LĂCAȘURI ORTODOXE NU ACORDĂ NICIO GARANȚIE DE ORICE FORMĂ, PRIVIND SOFTWARE-UL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN SPECIAL GARANȚIE DE CALITATE PRIVIND COMERCIALIZAREA, DE FOLOSINȚĂ PARTICULARĂ SAU DE ABSENȚĂ A CONTRAFACERII, A ERORILOR SI/SAU A VIRUSILOR. ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE ESTE UN ELEMENT FUNDAMENTAL AL CONTRACTULUI DINTRE DVS ȘI LĂCAȘURI ORTODOXE. NICIO RĂSPUNDERE SAU GARANȚIE NU REVINE LĂCAȘURI ORTODOXE ÎN RELAȚIA CU CLIENȚII ÎN URMA SAU PRIN VIRTUTEA ACESTUI ACORD. ÎN NICIUN CAZ AUTORII SAU TITLUARII CU DREPT DE AUTOR NU SUNT RESPONSABILI PENTRU NICIO DISTRUGERE, RECLAMAȚIE SAU ALTĂ RESPONSABILITATE CARE SĂ APARA ÎN CADRUL UNUI CONTRACT, DELICT SAU PROVENIENȚĂ CONSECUTIVĂ PRIVIND SOFTWARE-UL SAU A ALTOR ELEMENTE ALE SOFTWARE-ULUI. ÎN CAZUL ÎN CARE SUNTEȚI NEMULȚUMIT DE FUNCȚIONALITATEA VREUNEI PĂRȚI A SOFTWARE-ULUI SAU DE FUNCȚIONAREA LUI INTEGRALĂ VĂ REVINE EXCLUSIV DREPTUL ȘI LUAREA MĂSURII DE A RENUNȚA LA UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE.

10. Lăcașuri Ortodoxe nu răspunde pentru daunele pe care le puteți suferi. ÎN NICIO SITUAȚIE, LĂCAȘURI ORTODOXE, ADMINISTRAȚIA, VOLUNTARII, AFILIAȚII, CLIENȚII, COLABORATORII SAU ALȚI PARTICIPANȚI NU SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ ȘI/SAU INDIRECTĂ DE ORIDE TIP (INCLUZÂND FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE PENTRU ÎNTRERUPEREA AFACERILOR, PIERDERI DE DATE, PIERDERI DE PROFIT, SAU ORICARE ALTELE DE ACEST GEN).

11. Prezentul contract se bazează pe legislația română. Acest EULA este supus legilor României, fără a se supune efectelor niciunui conflict de principii de drept care ar putea impune aplicarea legilor unei țări diferite. Toate acțiunile sau procedurile care decurg din prezentul Acord, sau sunt legate de acesta, trebuie să fie introduse la Tribunalul orașului ales de Lăcașuri Ortodoxe și, prin prezenta, sunteți de acord să vă supuneți irevocabil jurisdicției și sediului exclusiv al oricărei astfel de instanțe în toate aceste acțiuni sau proceduri. În pofida acestui lucru, sunteți de acord cu faptul că Lăcașuri Ortodoxe va avea în continuare dreptul de a solicita remedii judecătorești (sau un tip echivalent de acțiune legală urgentă) în orice jurisdicție. În cazul în care o dispoziție a acestui EULA este considerată de o instanță de jurisdicție competentă ca fiind invalidă, ilegală sau neaplicabilă, dispozițiile rămase ale acestei EULA nu vor fi afectate.

12. Lăcașuri Ortodoxe poate modifica acești Termeni. Lăcașuri Ortodoxe poate actualiza termenii acestui EULA, Declarația de confidențialitate sau Termenii și Condițiile. Versiunea curentă a acestui EULA este publicată la https://lacasuriortodoxe.ro/info/eula-navigator.html, ultima versiune a Politicii de Confidențialitate este publicată la https://lacasuriortodoxe.ro/info/politica-de-confidentialitate.html iar Termenii și Condițiile de Utilizare sunt publicați la https://lacasuriortodoxe.ro/info/termeni-si-conditii.html. Este responsabilitatea dvs. să rămâneți informat cu privire la orice modificare, deoarece sunteți supus celei mai recente versiuni a EULA, Politică de Confidențialitate și Termeni și Condiții.

13. General. Recunoașteți și sunteți de acord că software-ul poate conține funcționalități criptografice a căror exportare poate fi restricționată în conformitate cu legislația aplicabilă privind controlul exportului. Veți respecta toate legile și reglementările aplicabile în activitățile dvs. cu privire la software. Nu veți exporta sau re-exporta software-ul încălcând astfel de legi sau reglementări, sau fără toate licențele și autorizațiile necesare. Nu puteți să atribuiți sau să transferați acest contract fără a obține acordul scris anterior al Lăcașuri Ortodoxe și orice presupusă atribuire sau transfer, cu încălcarea acestei restricții, va fi nulă.