86
Astăzi, 21 ianuarie 2018, credincioșii ortodcși îi cinstesc pe Sfăntul Cuvios Părinte Maxim Mărturisitorul și pe Sfântul Mucenic Neofit.

Îl cinstim pe Sfântul Cuvios Părinte Maxim Mărturisitorul, care a propovăduit pe Hristos Cel în două firi și într-un Ipostas - în două voiri și în două lucrări, Dumnezeu și Om - îngrădind gurile ereticilor, care din supărarea celui rău, ce a meșteșugit răutatea, Îl socoteau a fi doar de o singură voire și o singură lucrare. Îl cinstim pe cel ce l-a înfrânt pe Pir - cugetătorul celor rele, care bărfea. A suferit izgoniri și chinuri trupești, fiind cumplit bătut și lăsat fără mâna cu care scria dogmele cele înalte, pururea ridicată către Domnul, și fară limba - cu care a scris cu Darul pe "lespezile inimilor noastre", ca și cu un condei "degrabă scriitor și ascuțit cu Duhul". Pe cel care, ca un foc arzător, a topit eresurile ca pe o trestie...

Astăzi este ziua în care porumbeii se bucură de amintirea vorbirii, fiind ziua preaslăvitei minuni, pe care Biserica ne-o arată prin Mucenicul Sfânt Neofit - cel cu viața asemenea îngerilor, cu fapte dumnezeiești, dar și cu lupte de cinci ori mai multe - cu care o porumbiță venită de sus a vorbit cu glas omenesc. Cel care, având minte învățătă încă din scutece, cu lucrarea Duhului a săvârșit minuni înfricoșate, cu care i-a înspăimântat pe vrăjmași: scoțând, cu rugăciunile sale, apă din piatră, înviindu-și propria mamă, întrând în foc și potolindu-l, îmblânzind fiarele sălbatice...

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Neofit, mântuiește sufletele noastre, ca un milostiv! Dumnezeule, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Neofit, mântuiește-ne! Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, cel ce ai îndrăznire către Domnul, cere pace pentru sufletele noastre! - că pe tot pământul s-a întins vestea faptelor tale, taberele diavolești distrugându-le și, prin viața fără prihană, ajungând cetele îngerești.

Stăpână - ceea ce ai cuprins în pântecele tău pe Cel necuprins - scoate-mă din pântecele păcatului cel rău! Mântuieste-mă, Curată, cu ajutorul tău cel dumnezeiesc, de valul cel rău al supărărilor! Răpește-mă din furtuna greșelilor mele, usucă noianul fărădelegilor mele, oprește năpădirile taberei diavolești - pentru ca neîncetat să te măresc, ceea ce ești pururea Fericită!

Sfinte Părinte Cuvioase Maxim, roagă-te Domnului - împreună cu îngerii, cu care acum vorbești, cu drepții și cuvioșii cu care acum locuiești - să miluiască sufletele noastre! - fiind cel pe care mulțimile călugărilor astăzi îl fericesc ca pe un îndreptător. Maică a lui Dumnezeu, Stăpână, scoate-mă din brațele șarpelui ucigător de oameni, care vrea să mă înghită, tot, cu vicleșug! Te rog, sfărâmă-i fălcile și strică-i meșteșugirile, pentru ca, scăpând din ghiarele lui, să măresc puterea ta, pururea!

Să cântăm Domnului cântare de biruință - Cel ce și-a povățuit poporul prin marea Roșie - că S-a preaslăvit!

Dumnezeiescule Părinte Maxim, picură în mine, din limba ta cea dulce și curgătoare de miere, tot Darul Duhului cel insuflat de Dumnezeu!

Astăzi, 21 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Neofit, îndreptător al celor rătăciți, cuvântătorul de Dumnezeu. Cu cuvintele sale, a îndulcit sufletele otrăvite de răutatea vrăjmasului...

Astăzi, filozofii pălesc... in fața celui ce s-a făcut lăcaș adevărat al filozofiei, Sfântul fericit Părinte Maxim Mărturisitorul, mărturisitor și propovăduitor prin sânge al lui Hristos, cuvios al lui Dumnezeu, din sihăstrie.

Astăzi, 21 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Neofit, nebiruit fiind păzit de Duhul Cel curat, pentru că s-a dăruit cu totul Cuvântului prea-îndurător; acesta înviind-o pe maica sa, fiind chemat de porumbița vorbitoare, spre căile mântuitoare, și fiind hrănit, în munte, de îngeri.

Te lăudăm pe tine, Maica lui Dumnezeu, căci prin tine am moștenit nemurirea! Doamne, pe Tine Te laudă Duhul meu, că Tu ești întărirea celor ce aleargă la tine și ești lumina celor întunecați! Bucură-te Sfinte Părinte Maxim Mărturisitorul, propovăduitor al credinței!

Hristoase, Mântuitorul meu, Care ești mai presus decât toți, deschide-mi buzele și ajută-mi să trag spre mine Darul dumnezeiesc, ca să laud după vredncie, cu cuviință, pe acela ce a propovăduit cele două firi ale Tale: Bucură-te luminătorule care luminezi lumea./ Bucură-te limanul celor ce sunt în viforul vieţii. / Bucură-te făclia cea prealuminată a călugărilor. / Bucură-te lauda şi întărirea mucenicilor. Bucură-te cela ce ești cu adevărat frumseţea și podoaba Bisericii. / Bucură-te reazemul şi temelia cea neclintită a credinţei. / Bucură-te că ai surpat îndrăznirea eresurilor./ Bucură-te că, având osârdie pentru Hristos, ţi s-au tăiat mădulărele. / Bucură-te bucuria celor ce te cinstesc pe tine cu credinţă./ Bucură-te cel ce-i umpli de bucurie pe cei ce te iubesc. / Bucură-te cel ce ai mântuit pe mulţi de cel rău./ Bucură-te cel ce i-ai adus lui Dumnezeu pe cei credincioşi./ Bucură-te propovăduitor al credinţei!

Sfinte Părinte Maxim Mărturisitorul, roagă-L pe Dumnezeu, Făcătorul a toate, să miluiască sufletele noastre! - tu, cel ce ai luat cunună frumoasă din măna Făcătorului, pentru că ai răbdat izgonire pentru credință și ai izgonit tot eresul, trupul tău suferind chinuri. Sfinte Mucenice Neofit, pătimitorule viteaz, mântuiește-ne cu rugăciunile tale, cel ce te afli în fața lui Dumnezeu!

Născătoare de Dumnezeu, năzuind - după Dumnezeu - la Acoperământul tău cel dumnezeiesc, te rog, cu plecăciune: Curată, miluiește-mă, că păcatele mi-au împresurat capul și mă tem, Stăpână, de iad și mă cutremur! Stăpână, fă rugăciune către Fiul tău, ca să mă scape de acestea!

Astăzi îl cinstim pe Sfântul Părinte Maxim Mărturisitorul, alături de care au pătimit cei doi ucenici preafericiți ai săi, "împărtășindu-se cu el la pătimire" și căpătând daruri asemenea.

Mireasă a lui Dumnezeu, cu totul fără prihană, scăpând prin nașterea ta de datoria păcatului, îți aducem laudă de mulțumire! Strigăm Ție, Doamne, mântuiește-ne pe noi, că tu ești Dumnezeul nostru! Afară de Tine, pe altul nu știm!

Astăzi, 21 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Neofit, cel cu cuvânt viu în inimă, care a fost tras de îngeri către nevoințe, din munte, fiind slăvit cu multe lumini la chip, asemenea lui Moise.

Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel Ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, dăruiește-mi și mie haină luminoasă! Sfinte Părinte Maxim Mărturisitorul, purtătorule de Dumnezeu, adu-I Domnului neîncetată rugăciune, ca sa mă scape din patimile sufletești și din stricăciunea trupului!

Bunule Hristoase, prin rugăciunile cuviosului Tău Maxim, milostivește-Te spre mine și izvorăște, inimii mele, izvor de Dar!

Astăzi, 21 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Neofit, cel care s-a înălțat pe lemn, împuns în coaste cu fiare ("închipuitor asemenea al patimilor lui Hristos", Cel împuns cu sulița în coastă), sfărâmând inima orbită a amăgitorului care îi poruncea să se închine idolilor. Îl cinstim pe cel care, îndulcit de frumusețile Stăpânului și lipit de El, striga: "Cuvinte al lui Dumnezeu, eu mă înjunghii pentru Tine, Care Te-ai jertfit de bună voie, râvnind arătat cinstitele și dumnezeieștile tale patimi!"

Maica lui Dumnezeu - singura care prin cuvânt ai zămislit în pântece pe Cuvântul - ne rugăm, izbăvește sufletele noastre din cursele vrăjmașului! Către Domnul, voi vărsa rugăciunea mea și voi spune Lui scărbele mele, că sufletul meu s-a umplut de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad! Ca Iona, mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă!

Astăzi, toată Biserica se ridică, pentru a lăuda îndrăzneala și râvna pe care Sfântul Părinte Maxim Mărturisitorul le-a arătat pentru buna-credință. Care, ca un adevărat păstor pentru turma sa, a năvălit vitejește asupra lupilor. I-a biruit și s-a încununat cu daruri... Sfinte Părinte Maxim Mărturisitorul, păzește-i pe cei ce cinstesc pomenirea ta! - tu, cel ce ești întărirea preoților, trâmbița înțelepciunii și izvorul credincioșilor - păzește-i pe cei ce cinstesc pomenirea ta!

Astăzi, 21 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Părinte Maxim Mărturisitorul, cel ce a vietuit în timpul tatălui Împăratului Constantin, în vremea ereziei monofiziților, care scriseseră porunci pe bilete lipite de pereții bisericilor [monofizism = teză predicată de călugărul Eutihie din Constantinopol, care afirma că Iisus Hristos nu ar avea decât o singură fire, cea divină, susținând că trupul omenesc ar fi fost luat doar în mod aparent], Îl cinstim pe cel care, nesuferind eresul pătruns în casa lui Dumnezeu (și susținut de împărat), a mers la mănăstirea din Hrisopoli și, călugărindu-se, a câștigat stăreția acesteia. Pe cel ce, aprins de râvnă dumnezeiască, a plecat spre fericitul Papă Martin din Roma, ca să strângă Sinod și să înfrângă erezia. A scris cărți care dovedeau temeiul dreptei-credințe, cu dovezi din Scripturi, trimițându-le în toată lumea. Îl cinstim pe cel care, întors cu cei doi ucenici ai săi pe nume Anastasie, opunându-se, singuri, ereziei și împăratului, a fost trimis în închisoarea din Tracia, tăindu-i-se mâna și limba (asemenea ucenicului său mai mare, dintre cei doi). Îl cinstim pe cel căruia, fiind alungat în Lazichia, prin minune de la Dumnezeu, limba i-a revenit la loc "și a vorbit curat până la moarte". Săvărșind multe alte minuni, s-a mutat la Domnul și a fost îngropat în Mânăstirea Sfântului Arsenie, din țara Lazilor.

Astăzi, 21 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Neofit - cel plin de Darul lui Dumnezeu încă din pruncie - din Nicheea Bitiniei, fiu de părinti drept-credincioși - Teodor și Florentia - în timpul lui Dioclețian. Pe cel care, la doar 9 ani, învățând cu spor și rugăciune între ceilalți copii, se bucura de porumbița care-i zbura împrejurul patului și-l povățuia vorbind cu glas omenesc - de care minune maica sa, speriindu-se, a murit, iar el, cu rugăciunea, avea să o învie. Îl cinstim pe cel care, urcând în Muntele Olimpului, condus de porumbiță, a întrat în peștera locuită de fiară și, gonind animalul, și-a făcut lăcaș. Hrănit acolo de înger dumnezeiesc, la 11 ani s-a pogorât din munte - "din arătare dumnezeiască" - pentru a-i săruta pe părinți și a da averea lor săracilor. Pe acela, care s-a întors și a ramas în munte mai apoi, până la 15 ani, când avea să fie trimis prin sfatul îngerului să se așeze în calea guvernatorului Dechie - pentru care bătut și, mai apoi, cu Darul lui Dumnezeu scăpând din cuptorul încins (asemenea cuptorului încins de șapte ori de chinuitorul Haldeilor) și fiind dat fiarelor, din toate a scăpat; ulterior, s-a mutat la Domnul, ucis de un barbar, fiind împuns cu sulița în coaste. Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!

Astăzi, păzind și noi învățăturile dumnezeiești ale Sfântului Părinte Maxim Mărturisitorul, credem în Hristos, Cel întrupat din pântece fecioresc, arătat spre mântuirea noastră, Unul din Treime, în două ființe și două voiri - Dumnezeu și Om - iar pe Maica Sa o știm drept Născătoare de Dumnezeu.

Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!

Astăzi, 21 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Mucenic Neofit, cel ce a stat trei zile închis în cuptorul de foc, din interiorul căruia se auzeau cântări minunate - roua lui Dumnezeu răcorindu-l pe mucenic. Pe cel a cărui minune a înspăimântat mulțimea, cuptorul vărsându-se și arzându-i pe "moștenitorii focului"... Pe cel pe care leul - căruia îi fusese dat spre sfâșiere (ca mai înainte Daniel cel sfințit), adus din munte și dezlegat - l-a recunoscut și i s-a închinat cu frică și rușinat, vărsând izvoare de lacrimi umilite, cu bună-simțire. Doamne, Dumnezeule, bine ești cuvântat!

Îl lăudăm pe Hristos Dumnezeu toate făpturile, Cel Ce ne-a înnoit viața, și-l preaînălțăm întru toți vecii! Preacurată Maică, roagă-L pe Fiul tău să mă înnoiască, pe mine cel învechit în greșeli, și să-mi dăruiască mântuire. ca să strig: Pe Hristos, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare preaînălțați-L întru toți vecii! Să slăvim neîncetat, cu cântări, nașterea pururea Fecioarei, care mai înainte s-a arătat, prin foc și prin rug, lui Moise - cel căruia i s-au dat legile în munte!

Astăzi, 21 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Părinte Maxim Mărturisitorul, cel căruia, chiar dacă fară mână a fost lăsat, a scris cu deget dumnezeiesc, în inimi, credința drept-măritoare, ca printr-un condei cu cerneală, cu limba cea chinuită și sângele său cel cinstit - astăzi stând înaintea scaunului dumnezeiesc împreună cu mucenicii.

Născătoare de Dumnezeu, te chemăm și acum, pe tine, în rugăciune, ca să ne mântuim de vrăjmașii nostri! - că tu ești arma noastră și zid, , folosința celor ce aleargă la tine. Sfinte Mucenice Neofit, te rugăm, pomenindu-te pe tine, scapă-ne pe noi de întunericul tuturor patimilor și din primejdii cumplite!

Mireasă dumnezeiască, Preacurată, nădejdea creștinilor - ceea ce porți ca o lingură jăraticul cel ceresc - mă rog ție: arde-mi, acum, patimile uscăcioase ale inimii mele și scapă-mă din gheena focului, ca să te măresc pe tine! Născătoare de Dumnezeu, pe tine, începătoriile cetelor îngerești și omenești te mărim! - că pântecele tău s-a arătat mai desfătat decât cerurile, Dumnezeu arătându-se trupește oamenilor. De aceasta, Cerul s-a înspăimântat, iar marginile pământului s-au minunat.

Sfinte Mucenice Neofit, pătimitorule mucenice, arătându-te ca o slugă a lui Hristos, nu înceta a te ruga Acestuia, pentru cei ce te laudă și săvârșesc pomenirea ta cea purtatoare de lumină! Sfinte Părinte Maxim Mărturisitorul, cel ce ai îndrăzneală către Hristos Dumnezeu, roagă-te neîncetat pentru sufletele noastre!

Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro [http://www.lacasuriortodoxe.ro] )

Comentarii

Trimite
Powered by InterChat

π 0.01004 sec - PID: 3663