Codul muncii (actualizat 2011)

Codul muncii

(LEGEA Nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Republicată 2011)

conform Ministerului Muncii [https://www.mmuncii.ro]

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI, PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 18 mai 2011

*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, şi a mai fost modificată şi completată prin:

– Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003;

– Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 371/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;

– Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 94/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007;

– Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007;

– Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 167/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009;

– Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 13 noiembrie 2009;

– Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 29 martie 2010.

CUPRINS

TITLUL I [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=149]

Dispoziţii generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=149]

CAPITOLUL I [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=149]

Domeniul de aplicare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=149]

CAPITOLUL II [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=149]

Principii fundamentale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=149]

TITLUL II [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

Contractul individual de muncă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

CAPITOLUL I [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

Încheierea contractului individual de muncă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

CAPITOLUL II [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

Executarea contractului individual de muncă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

CAPITOLUL III [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

Modificarea contractului individual de muncă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

CAPITOLUL IV [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

Suspendarea contractului individual de muncă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

CAPITOLUL V [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

Încetarea contractului individual de muncă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

CAPITOLUL VI [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

Contractul individual de muncă pe durată determinată [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

CAPITOLUL VII [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

Munca prin agent de muncă temporară [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

CAPITOLUL VIII [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

Contractul individual de muncă cu timp parţial [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

CAPITOLUL IX [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

Munca la domiciliu [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=151]

TITLUL III [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=153]

Timpul de muncă şi timpul de odihnă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=153]

CAPITOLUL I [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=153]

Timpul de muncă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=153]

CAPITOLUL II [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=153]

Repausuri periodice [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=153]

CAPITOLUL III [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=153]

Concediile [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=153]

TITLUL IV [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=155]

Salarizarea [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=155]

CAPITOLUL I [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=155]

Dispoziţii generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=155]

CAPITOLUL II [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=155]

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=155]

CAPITOLUL III [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=155]

Plata salariului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=155]

CAPITOLUL IV [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=155]

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=155]

CAPITOLUL V [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=155]

Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=155]

TITLUL V [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=157]

Sănătatea şi securitatea în muncă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=157]

CAPITOLUL I [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=157]

Reguli generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=157]

CAPITOLUL II [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=157]

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=157]

CAPITOLUL III [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=157]

Protecţia salariaţilor prin servicii medicale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=157]

TITLUL VI [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=159]

Formarea profesională [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=159]

CAPITOLUL I [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=159]

Dispoziţii generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=159]

CAPITOLUL II [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=159]

Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=159]

CAPITOLUL III [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=159]

Contractul de ucenicie la locul de muncă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=159]

TITLUL VII [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=161]

Dialogul social [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=161]

CAPITOLUL I [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=161]

Dispoziţii generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=161]

CAPITOLUL II [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=161]

Sindicatele [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=161]

CAPITOLUL III [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=161]

Reprezentanţii salariaţilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=161]

CAPITOLUL IV [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=161]

Patronatul [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=161]

TITLUL VIII [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=163]

Contractele colective de muncă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=163]

TITLUL IX [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=166]

Conflictele de muncă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=166]

CAPITOLUL I [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=166]

Dispoziţii generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=166]

CAPITOLUL II [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=166]

Greva [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=166]

TITLUL X [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=170]

Inspecţia Muncii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=170]

TITLUL XI [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=172]

Răspunderea juridică [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=172]

CAPITOLUL I [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=172]

Regulamentul intern [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=172]

CAPITOLUL II [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=172]

Răspunderea disciplinară [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=172]

CAPITOLUL III [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=172]

Răspunderea patrimonială [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=172]

CAPITOLUL IV [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=172]

Răspunderea contravenţională [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=172]

CAPITOLUL V [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=172]

Răspunderea penală [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=172]

TITLUL XII [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=175]

Jurisdicţia muncii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=175]

CAPITOLUL I [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=175]

Dispoziţii generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=175]

CAPITOLUL II [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=175]

Competenţa materială şi teritorială [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=175]

TITLUL XIII [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=177]

Dispoziţii tranzitorii şi finale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=177]

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.