TOMOSUL DE AUTOCEFALIE AL BISERICII ORTODOXE A UCRAINEI, acordat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu (integral, în limba română)

15 ianuarie 2019
19:06

TOMOSUL PATRIARHAL ȘI SINODAL DE CONSACRARE A STATUTULUI ECLESIASTIC AL AUTOCEFALIEI BISERICII ORTODOXE DIN UCRAINA

 

Bartolomeu, prin mila lui Dumnezeu Arhiepiscop de Constantinopol - Noua Romă și Patriarh Ecumenic:

 

   "Ci v-aţi apropiat de muntele Sion... Şi de Biserica celor întâi născuţi" (Evrei 12;22-23), după cum Sfântul Pavel, Apostolul neamurilor, le declară tuturor credincioșilor; și într-adevăr, Biserica este asemenea unui munte puternic și stabil, imuabil și invincibil. Deși Biserica lui Dumnezeu este simultan numită turmă și Trup al lui Hristos - împărtășind pretutindeni mărturisirea Credinței Ortodoxe, comuniunea prin Sfintele Taine în Duhul Sfânt și constanța succesiunii apostolice și a ordinii canonice - din cele mai vechi timpuri apostolice se compune și din Biserici locale și native autoadministrate intern de propriii lor păstori, învățători și slujitori ai Evangheliei lui Hristos, și anume episcopii lor locali, nu doar ca semnificație istorică și seculară a acestor așezări și ținuturi, ci de asemenea, din nevoi pastorale specifice acestor locuri.

 

   Astfel, binecuvântata țară și protejată de Dumnezeu Ucraină fiind întărită și mărită de providența cerească, dobândind, de asemenea, o independență politică globală, liderii săi civili și bisericești dorindu-și cu ardoare o administrație ecleziastică de mai mult de treizeci de ani - reamintind în continuare cererile similare anterioare adresate periodic de către poporul său Tronului Apostolic Sfânt al Constantinopolului, căruia îi revine obligația, printr-o îndelungată tradiție canonică, să se intereseze de sfintele Biserici Ortodoxe care întâmpină dificultăți, în special de cele care au fost întotdeauna asociate prin legături canonice, precum istorica Metropolie a Kievului - Smerenia Noastră, alături de cei mai renumiți Mitropoliti și de cei mai cinstiți frați și coslujitori iubiți în Duhul Sfânt, în cadrul preocupării imperative a Marii Biserici a lui Hristos în lumea ortodoxă privind vindecarea schismelor îndelungate și a diviziunilor din Bisericile locale, hotărâm și declarăm unanim că întreaga Biserică Ortodoxă care se află între granițele Statului constituit din punct de vedere politic și complet independent al Ucrainei, împreună cu sfintele reședințe mitropolitane, arhiepiscopale și episcopale proprii, mănăstirile și parohiile sale, precum și toate instituțiile ecleziastice din interiorul acesteia, funcționând sub întemeietorul Bisericii Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, va fi de acum autocefală canonic, autonomă și auto-administrată, având ca Prim Ierarh în toate problemele bisericești pe Primatul său canonic care prezidează și poartă titlul "Preafericitul Mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine", fără a se permite vreo adăugare sau ștergere acestui titlu fără acordul Bisericii din Constantinopol. Acest primat va prezida Sfântul Sinod compus în fiecare an din ierarhi invitați prin rotație și după vechime dintre cei care se află între granițele geografice ale Ucrainei. Acesta este modul în care problemele Bisericii vor fi guvernate în acest ținut, după cum declară Sfintele Canoane, liber și în Duhul Sfânt și fără obstacole, departe de orice altă interferență externă.

 

   În plus, recunoaștem și declarăm această Biserică Autocefală, stabilită în limitele teritoriului suveran al Ucrainei prin intermediul acestui Tomos Patriarhal și Sinodal, ca fiică spirituală, și recomandăm tuturor Bisericilor Ortodoxe din întreaga lume să o recunoască și să îi comemoreze numele "Preasfânta Biserică a Ucrainei", cu reședința sa în orașul istoric al Kievului, fără a mai avea dreptul să numească episcopi sau să fondeze altare extrateritoriale în regiuni deja dependente în mod legal de Tronul Ecumenic, care are competență canonică asupra diasporei, dar fără a i se limita competența sa corespunzătoare pe teritoriul Statului Ucrainei. Acordăm acestei autorități ecleziastice autocefale toate privilegiile și drepturile suverane, astfel încât, de la această dată, Mitropolitul de Kiev și întreaga Ucraină să comemoreze în timpul Liturghiei 'Fiecare Eparhie Ortodoxă', în timp ce ceilalți Ierarhi să comemoreze numele său de Prim Ierarh și Primat al Preasfintei Biserici din Ucraina. În ceea ce privește chestiunile legate de administrarea ecleziastică internă, ele vor fi arbitrate, judecate și hotărâte absolut de Primat și de Sfântul Sinod, aderând la învățăturile evanghelice și la alte învățături - în conformitate cu Sfânta Tradiție și regulamentul canonic al Bisericii noastre Ortodoxe, precum și învățătura și ordinul Canonului 6 al Primului Sinod Ecumenic din Nicea, care dictează că 'atunci când votul comun al tuturor este rezonabil și în concordanță cu Canoanele bisericești, în cazul în care doi sau trei se opun din cauza rivalității personale, va prevala votul majorității'- păstrând în continuare dreptul tuturor ierarhilor și al altor clerici de a adresa petiții Patriarhului Ecumenic, care poartă răspunderea canonică de a hotărî irevocabil asupra chestiunilor legate de episcopi și de alți clerici din Bisericile locale, conform Sfintelor Canoane 9 și 17 ale celui de-Al Patrulea Sinod Ecumenic din Calcedon.

 

   În plus față de cele de mai sus, declarăm că Biserica Autocefală din Ucraina recunoaște drept cap al său Preasfântul Tron E​cumenic Apostolic și Patriarhal, asemenea celorlalți patriarhi și primați, având pe lângă celelalte obligații și responsabilități canonice, ca primă misiune, păstrarea neclintită a Credinței noastre Ortodoxe inviolabile, precum și a unității canonice și a comuniunii cu Patriarhia Ecumenică și cu celelalte Biserici Ortodoxe locale. Mai mult, Mitropolitul Kievului și al întregii Ucraine, precum și ierarhii Preasfintei Biserici din Ucraina, sunt de acum înainte aleși în conformitate cu prevederile Sfintelor Canoane, precum și cu regulamentele relevante ale Cartei Constituționale, împreună cu acordul obligatoriu în toate aspectele legate de reglementările actualului Tomos Patriarhal și Sinodal. Toți ierarhii au datoria de a păstori poporul lui Dumnezeu într-o manieră plăcută lui Dumnezeu, promovând, cu frica lui Dumnezeu, pacea și înțelegerea în țara și în Biserica lor.

 

   Cu toate acestea, pentru ca legătura unității spirituale și asocierea Bisericilor sfinte a lui Dumnezeu să rămână în orice mod nediminuată - pentru că am fost instruiți "să păzim unitatea Duhului, întru legătura păcii" (Efeseni 4.3) - Preafericitul Mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine este obligat să comemoreze, în conformitate cu vechile tradiții ale Sfinților noștri Părinți, pe Patriarhul Ecumenic, Preafericiții Patriarhi și ceilalți Primați ai Bisericilor Autocefale locale, în ordinea secvențială a Dipticelor, conform ordinii canonice, asumându-și locul potrivit după Primatul Bisericii din Țările Cehă și Slovacă atât în ​​Sfintele Diptice, cât și în adunările bisericești.

 

   În același timp, Biserica Ortodoxă din Ucraina, prin Primatul său, sau prin locțiitorul Tronulului Kievului, este obligată să participe la consultări inter-ortodoxe periodice cu privire la aspecte canonice, doctrinare și alte aspecte semnificative, conform sfintelor rânduieli ale Părinților, care au predominat de la începuturi. Primul Ierarh, după instalare, trebuie, de asemenea, să trimită imediat scrisorile irenice necesare, privind înființarea sa, atât Patriarhului Ecumenic, cât și celorlalți Primați, așa după cum se cuvine să primească același lucru din partea acestora, începând cu călătoria sa irenică rânduită în Biserica Primului Tron al Constantinopolului, de unde va primi de asemenea Sfântul Mir ca afirmare a unității sale spirituale cu cea din urmă. În cazul problemelor majore de natură ecleziastică, doctrinară și canonică, Preafericitul Părinte al Kievului și al întregii Ucraine trebuie să se adreseze, în numele Sfântului Sinod al Bisericii Sale, Preasfântului Tron P​atriarhal și Ecumenic, solicitând opinia sa autoritară și sprijinul concludent, în timp ce prerogativele Tronului Ecumenic asupra exarhatelor și stavropighiilor din Ucraina vor fi menținute fără rezerve.

 

   Prin urmare, pe baza tuturor celor de mai sus și pe baza acestor condiții, Sfânta noastră Mare Biserică a lui Hristos binecuvântează și declară Biserica Ortodoxă din Ucraina ca fiind autocefală, invocând darurile îmbelșugate ale lui Dumnezeu și comorile nemărginite ale Sfântului Duh asupra sfintei ierarhii, preacinstitului cler și oamenilor pioși de pe tot teritoriul Ucrainei, rugându-l pe Primul și Marele Preot Iisus Hristos - prin mijlocirile Preasfintei Maici a Domnului și Fecioare Maria; Sfântului și Slăvitului Prinț Vladimir, întocmai cu Apostolii; Sfintei și slăvitei Regine Olga; cuviosilor Părinți purtători de Dumnezeu, asceților și călugărilor Lavrei Kievului și ai tuturor mănăstirilor - să apere veșnic Biserica Autocefală a Ucrainei, socotită acum în trupul Bisericii Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, și să-i dăruiască stabilitate, unitate, pace și sporire spre slava Sa și a Tatălui și Duhului Sfânt.

   Acestea fiind considerate și hotărâte, vă proclamăm cu bucurie din Sfântul Centru al Ortodoxiei, fiind ratificat în Sinod, acest Tomos Patriarhal și Sinodal, fiind eliberat pentru ocrotire permanentă, fiind înregistrat și semnat în Codul Marii Biserici a lui Hristos din Constantinopol, transmis într-o copie identică și exactă Preafericitului Părinte Epifanie, Primatul Preasfintei Biserici a Ucrainei, și Excelenței Sale, Președintele Ucrainei, dl Petru Poroșenko, spre verificare și confirmare definitivă.

 

În această zi a șasea a lunii ianuarie a anului două mii și nouăsprezece,

Indiction XII
+ Bartolomeu al Constantinopolului, ales întru Hristos Domnul
+ Pantelimon de Vryoula
+ Ghenadie de Italia și Malta
+ Augustin al Germaniei
+ Gherman de Tranoupolis
+ Evanghelos de New Jersey
+ Kyril de Rhodes
+ Evghenie de Rethymnon și Avlopotamos
+ Ambrozie de Korea
+ Constantin de Singapore
+ Arsenie de Austria
+ Hrisostom de Symi
+ Natanail de Chicago

 

Traducere Lăcașuri Ortodoxe®

vezi știrile de azi