Scrisoarea Patriarhului Bartolomeu adresată ierarhilor Tronului Ecumenic, privind Ucraina

14 ianuarie 2019
14:12

Publicăm mai jos scrisoarea Patriarhului Bartolomeu către ierarhii Tronului Ecumenic cu privire la Ucraina, din data de 8 ianuarie 2019, care a urmat emiterii Tomosului de Autocefalie. O scrisoare similară a fost trimisă Primaților Bisericilor Ortodoxe locale, în data de 24 decembrie 2018.

 

„Noi vă comunicăm prin scrisoarea noastră frățească, Preasfințiilor Voastre iubite, informându-vă că, mult timp în urmă, am primit solicitări repetate, care făceau referire la un apel, din partea Episcopului Filaret, fost odată Mitropolit al Kievului, precum și a Episcopului Macarie, fost episcop de Lviv, solicitând o examinare favorabilă pentru aceștia din partea Bisericii mari Mamă, a lui Hristos, astfel încât să se poată integra în comuniune cu aceasta din urmă, având aceeași Credință Ortodoxă și păstrând cu fidelitate definițiile dogmatice, dogmele și, în general, convingerile Bisericii, una, sfântă, sobornicească și apostolească. În mod similar, de ani de zile, am primit solicitări scrise și orale din partea Guvernului Ucrainean, pentru acordarea unui statut de independență administrativă internă, și anume acordarea autocefaliei Bisericii țării lor.

 

Am reflectat împreună, în sesiunile Sfântului Sinod, asupra tuturor acestor situații, nu doar o singură dată, ci detaliat, și am ajuns la decizia că vom merge mai departe în a lua măsurile necesare pentru a rezolva această situație care s-a agravat și care, timp de mai mulți ani, a preocupat trupul Bisericii Ortodoxe din Răsărit, și din cauza căreia milioane de credincioși ortodocși s-au aflat zeci de ani în afara comuniunii ecleziale, fără vreo vină a lor. De asemenea, Noi, prin harul lui Dumnezeu Atotputernic, Arhiepiscop al Constantinopolului și Noii Rome și Patriarh Ecumenic, am hotărât în funcție de conținutul spiritual al canoanelor 9 și 17 ale Părinților purtători de Dumnezeu adunați la Calcedon, primirea favorabilă a acestor solicitări înaintate de persoanele de mai sus și de cei care erau cu ei, i-am restaurat în rangul lor ierarhic și preoțesc și i-am primit în comuniunea eclezială cu noi.

 

Apoi, am revocat Carta semnată de predecesorul Nostru de veșnică pomenire Dionisie al IV-lea, care a fost emisă în circumstanțe istorice specifice și prin care Patriarhul Moscovei a primit permisiunea de a-l hirotoni pe Mitropolitul Kievului ales de Sfântul Sobor Clerico-Secular. Acesta, după cum s-a amintit în mod expres, comemorând în timpul slujirii sale numele canonic al fiecărui Patriarh Ecumenic. Datorită denaturării conținutului prezentei Carte, condițiile descrise și dispozițiile inviolabile, între care comemorarea canonică, nu au fost observate, dar Biserica Mamă a îndurat până acum, îngrijindu-se de pace și de unitatea eclezială. Acum, odată cu schimbarea circumstanțelor externe și absența motivului existenței acestei Carte, am readus chestiunile din Kiev pe calea exactitudinii canonice.

 

După această decizie, am acceptat cererea ierarhilor repuși în rangul lor, precum și cea reiterată de Stat, de a depăși administrativ eparhiile noastre în scopul stabilirii unei Biserici autocefale. De aceea, am convocat o reuniune specială clerical-seculară la Kiev, marți, 15 decembrie 2018, sub președinția Exarhului numit de noi, Mitropolitul Franței, Episcopul Emmanuel, o invitație fiind trimisă tuturor ierarhilor Ucrainei, fără excepție. În această adunare clerical-seculară, care a reiterat în mod explicit solicitarea de autocefalie, Mitropolitul Epifanie a fost declarat, printr-un vot canonic, primul șef al Bisericii Autocefale a Ucrainei, acesta trimițându-ne deja cererea lui oficială și formală.

 

Noi scriem acest lucru astfel încât Preasfințiile Voastre iubite să fie informate într-un mod fiabil și valid. De asemenea, Smerenia Noastră și Înaltpreasfințiile Voastre Mitropoliții, cu noi, frații noștri dragi și coslujitori în Duhul Sfânt, care constituie Sfântul Sinod al Patriarhiei noastre Sfinte și Apostolice Ecumenice, acceptând toate acestea ca ordine (taxis), și în spiritul dorinței puternice de a continua tradiția Sfintei și Mari Biserici a lui Hristos, întotdeauna preocupați, sacrificându-ne chenotic, pentru a face față și a rezolva problemele ecleziastice dificile și fără speranță care apar, revenindu-ne exclusiv responsabilitatea acordării autocefaliei, așa cum este evident și cum s-a practicat în situațiile tuturor Bisericilor surori recente locale, am proclamat sfânta Biserică Ucraineană autocefală și auto-administrată, respectând drepturile și îndatoririle care revin altor Biserici autocefale, ca partener care împărtășește aceleași dogme și aceeași credință în toate sensurile. Pe această bază, publicând sfântul nostru tomos patriarhal și sinodal, ratificând și declarând toate acestea, noi procedăm la acest act ecleziastic, prin care unitatea dogmatică este păstrată într-o natură înfloritoare și imuabilă, de forma relației și legăturii dintre sfânta Biserică a Ucrainei cu Sfânta noastră Mare Biserică a lui Hristos și cu vechiul Tron din Răsărit, precum și cu celelalte Biserici autocefale locale.

 

Noul său primat este cunoscut sub numele de "Preafericitul Părinte al Kievului și al întregii Ucraine". Toate acestea au fost finalizate la data de 6 ianuarie 2019, la Sărbatoarea Bobotezei, atunci când am înmânat Tomosul de Autocefalie primului primat al noii Biserici, Preafericitul Părinte Epifanie al Kievului, și am coslujit cu el.

 

Noi aducem aceasta la cunoștința Preasfințiilor Voastre, în calitate de Întâistătător al Tronului nostru Ecumenic, cunoscând suficient voința exprimată de mult timp în Ucraina, precum și responsabilitatea exclusivă și privilegiul care revin Bisericii noastre de Constantinopol în abordarea tuturor problemelor ecleziastice de peste granițe, știind că se desfășoară în conformitate cu canoanele prin care s-a decis, recunoașterea acum a autocefaliei Preasfintei Biserici din Ucraina. Numele fiecărui Mitropolit al Kievului și al Întregii Ucraine va fi comemorat în dipticele sfinte, imediat după numele Preafericirii Sale Întâistătătorul Bisericii Cehiei și Slovaciei.

 

Acestea fiind spuse, noi toți ne rugăm Întemeitorului Bisericii, Domnului nostru, ca noua Biserică-fiică, conform a ceea ce s-a decis acum, să rămână atașată totodeauna tradiției patristice, pentru a sluji unității Trupului Domnului și a aduce roade gustoase din comuniunea sa, nouă tuturor, care nu vom avea scuză în Ziua Judecății dacă îi ignorăm pe frații noștri īncercați din Ucraina înainte de Judecata Unuia Aceluia Care cercetează inimile și mințile oamenilor, Domnul nostru, Dumnezeul și Mântuitorul Iisus Hristos. Acestuia se cuvine cinstea, puterea și slava, cinstea și închinăciunea în toți vecii. Amin."

 

Traducere Lăcasuri Ortodoxe®

după http://fanarion.blogspot.com/2019/01/blog-post_36.html

vezi știrile de azi