Termeni şi Condiţii de utilizare

În sprijinul dimensiunii sociale a platformei Lacasuri Ortodoxe, publicarea de conţinut propriu, în paginile Lăcaşuri Ortodoxe necesită înregistrarea utilizatorilor și permite recomandarea de continut web inexistent pana la acea data pe platforma sau publicarea unei informatii noi originale, sub diferite clasificari (spre exemplu, un utilizator poate crea un subdomeniu despre Cinema etc).

Subdomeniile Lăcaşuri Ortodoxe conţin postări, care pot fi: materiale text, videoclipuri (YouTube, Dailymotion, Vimeo etc), inregistrari doar audio (SoundCloud), imagini, sau trimiteri catre pagini web.

Subdomeniile Lăcaşuri Ortodoxe sunt in mod implicit publice. Astfel, ceilalți utilizatori le pot vedea şi se pot bucura pur şi simplu de postările include intr-un Subdomeniu Lăcaşuri Ortodoxe.

Utilizatorii pot crea un Subdomeniu Lăcaşuri Ortodoxe, propriu, dand click pe butonul special existent în paginile Lăcaşuri Ortodoxe.

Subdomeniile Lăcaşuri Ortodoxe (denumite în continuare "subdomenii") sunt un serviciu furnizat de Lăcaşuri Ortodoxe, disponibil la adresa https://lacasuriortodoxe.ro/ . Utilizatorul recunoaște că a citit și a acceptat notificarile legale și termenii și condițiile de utilizare a site-ului https://lacasuriortodoxe.ro/, și se angajează să le respecte.

Lacasuri Ortodoxe își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral site-ul web, serviciile și/sau acești "TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE", pentru a se adapta la viitoarele dezvoltări ale site-ului și/sau la funcționarea şi strategia acestuia. Lăcaşuri Ortodoxe se va strădui, pe cât posibil, să informeze utilizatorii, în prealabil.

Accesul la contul personal Lăcaşuri Ortodoxe

Crearea şi utilizarea unui cont "Lăcaşuri Ortodoxe" este strict rezervată adulților sau minorilor care au primit consimțământul părinților sau tutorelui lor.

Pentru crearea unui cont "Lăcaşuri Ortodoxe", utilizatorul trebuie să completeze un formular de înregistrare (oferind adresa sa de e-mail, numele de utilizator și parola). Unui utilizator nu i se permite crearea mai multor conturi "Lăcaşuri Ortodoxe" (însă, în cadrul unui cont "Lăcaşuri Ortodoxe", acesta are posibilitatea sa creeze mai multe subdomenii).

Utilizatorul recunoaște că dispune de cunoştinţele şi mijloacele necesare creării, accesării și folosirii contului Lăcăşuri Ortodoxe.

Utilizatorului i s-a adus la cunoştinţa că accesarea site-ului este posibilă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a altor dificultăți tehnice sau limitari hotărâte unilateral de Lăcaşuri Ortodoxe. Lăcaşuri Ortodoxe își declină orice responsabilitate în cazul problemelor legate de server, problemelor cauzate de infrastructurile de rețele de telecomunicații, sau în cazul oricărui alt eveniment aflat în afara controlului său.

Lăcaşuri Ortodoxe își rezervă dreptul de a întrerupe, de a suspenda temporar sau de a modifica accesul, fără notificare prealabilă, către întregul site web sau o parte a acestuia, pentru a asigura întreținerea și/sau verificarea acestuia, sau în scop de testare, ori din alte motive de limitare hotarate unilateral de Lăcaşuri Ortodoxe. Lăcaşuri Ortodoxe se va strădui să informeze, pe cât posibil, utilizatorii, în prealabil.

Drepturile și responsabilitățile utilizatorului

Înscriere / Conectare (Autentificare - Logare)

Datele contului: username-ul (nume utilizator), parola, e-mailul se află sub responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Utilizatorul se angajează să întreprinda cele mai bune eforturi in păstrarea confidențialitatii parolei sale, în special pentru a evita divulgarea câtre o terța parte. Utilizatorul trebuie să se deconecteze de la contul Lăcaşuri Ortodoxe, atunci cand părăseşte serviciul. Utilizatorul recunoaște că utilizarea și accesarea contului propriu Lăcaşuri Ortodoxe, prin logare, vor fi considerate drept utilizare și accesare proprii, până la proba contrară. Lăcaşuri Ortodoxe nu își asumă nicio răspundere în ceea ce privește modificarea, pierderea conținutului sau pagubele cauzate de neglijența utilizatorului.

Utilizarea subdomeniilor Lăcaşuri Ortodoxe

Conținutul și informațiile publicate pot fi videoclipuri (preluate de pe alte pagini, prin link direct către pagina videoclipului), fişiere audio (preluate de pe alte pagini, prin link direct către pagina fişierului audio), imagini proprii, imagini preluate de pe alte pagini (doar prin link direct către imagine), trimiteri catre pagini web (link-url) sau texte proprii scrise.

Utilizatorul este liber să aleagă ce tip de conținut dorește să publice în subdomeniile sale Lăcăşuri Ortodoxe, sub rezerva următoarelor prevederi:

Utilizatorul se angajează să NU publice sau să stocheze (sa găzduiasca pe serverele Lăcaşuri Ortodoxe):

 • Conținut care justifică infracțiuni împotriva umanității sau crime de război;
 • Conținutul care ar putea viola respectul pentru drepturile omului și demnitate, protecția copilului și a adolescenților, în special prin împărtășirea unor mesaje violente, pornografice sau de pedofilie;
 • Conținut care provoacă o încălcare a păcii sau moralității;
 • Amenințări, abuzuri, tulburari, hărțuiri, insulte;
 • Conținut considerat drept contrafacere, concurență neloială sau parazitism;
 • Conținut care încurajează discriminarea, ura, violența datorată originii, sexului, starii de sănătate, apartenenței politice sau apartenenței la diferite grupari;
 • Conținut care încalcă intimitatea;
 • Conținutul care încurajează la comiterea unei infracțiuni sau a unui act de terorism;
 • Conținut care încalcă secretul corespondenței;
 • Conținut care permite accesarea unor viruşi informatici sau a oricarui alt cod sau program concepute pentru întreruperea, distrugerea sau limitarea funcționării oricăror echipamente si a software-ului, de calculator sau de telecomunicații;
 • Conținut care permite terților să obțină direct sau indirect software piratat, software care să permită comiterea pirateriei și intruziunii în sistemele de calculator sau de telecomunicații și, în termeni generali, orice instrument software care ar permite încălcarea drepturilor terților sau securitatea persoanelor și a bunurilor.
 • Conţinut care să contravină învăţăturilor, practicii sau imaginii Bisericii Ortodoxe;
 • Conţinut care să scoată în evidenţă anumite eventuale sau aşa-zise scăpări, lipsuri, greşeli sau fapte imorale ale unor persoane ortodoxe (mireni, clerici) sau care să aibă caracter de bârfă, calomnie, cleveteală, defăimare, denigrare, discreditare;
 • Continut care sa instige la adoptarea de atitudini anti-arhiereşti sau anti-clericale, anti-sinodale, în general anti-Biserica Ortodoxă;
 • Conţinut care să promoveze intoleranţa faţă de membrii altor grupări religioase;
 • Conţinut care să promoveze atitudini radicale, extremiste sau de prezentare a unor poziţii auto-considerate a fi in general "mai ortodoxe" (superioare) decât ale celorlalţi credincioşi ortodocşi, în urma unor interpretări subiective sau a aplicarii unor canoane sau invăţături după bunul plac şi/sau în sensul manipulării;
 • Conţinut care să influenţeze deciziile cititorului, in sensul sustragerii de la datoriile civice (precum vaccinarea, respectarea factorilor decizionali şi de conducere laică, în limita legii şi altele asemenea) sau continut specific unor pseudo-stiinte (magie, zodii, ideologii şi teorii aşa-zis ştiinţifice fără fundament real demonstrat etc);
 • Conţinut care se repetă sau cu interes publicitar ori de factură politică;

Utilizatorul recunoaște că este singurul răspunzător pentru consecințele stocării și publicării conținutului propriu în paginile Lăcăşuri Ortodoxe.

Utilizatorul recunoaște că deține, pentru conținutul publicat: drept, licență, consimțământ și/sau autorizație de publicare a acestuia. Utilizatorul NU poate publica un conținut asupra caruia nu are dreptul de deținere legală.

Utilizatorul recunoaște faptul că conținutul care identifică direct sau indirect persoane fizice face obiectul reglementărilor aplicabile în prezent privind protecția datelor, în special al dispozițiilor aplicabile privind datele sensibile (aderenţa religioasă, apartenența etnică, datele privind sănătatea sau viața sexuală etc).

Utilizatorul va fi responsabil pentru orice conținut care încalcă drepturile terților sau reglementările aplicabile, cum ar fi drepturile de imagine și drepturile privind proprietatea intelectuală.

Drepturile şi responsabilităţile Lăcaşuri Ortodoxe

Protecția datelor personale

Angajamentele noastre privind confidențialitatea datelor sunt disponibile în paginile noastre.

Utilizatorilor noştri le sunt solicitate anumite date personale, adresa de e-mail și alte date de contact opționale, în vederea procesării cererilor de informații și/sau înregistrarii de conturi Lăcaşuri Ortodoxe.

Datele colectate de Lăcaşuri Ortodoxe sunt înregistrate de serviciul nostru destinat preluării şi protecției datelor, în conformitate cu reglementările aplicabile în prezent privind protecția datelor. Datele sunt procesate pentru crearea contului de utilizator și pentru accesarea și utilizarea conturilor Lăcaşuri Ortodoxe (stocarea de conținut public). Lăcaşuri Ortodoxe garantează că nu va vinde sau dezvălui datele utilizatorului, în niciun fel, sub rezerva obligațiilor legii. Datele personale ale utilizatorului sunt destinate numai Lăcaşuri Ortodoxe și sunt păstrate atâta timp cât este absolut necesar, pentru a îndeplini scopul în care ele au fost colectate.

Utilizatorului i s-a adus la cunoştinţă ca are dreptul de a refuza prelucrarea datelor sale cu caracter personal, prin refuzarea deschiderii unui cont Lăcaşuri Ortodoxe sau prin distrugerea ulterioara a propriului cont. El are, de asemenea, dreptul de a accesa unele dintre informațiile personale și de a le modifica, actualiza sau șterge din propriul cont Lăcaşuri Ortodoxe şi/sau contactându-ne la adresa de email: lonews@netcreator.ro

Lăcaşuri Ortodoxe va depune, după posibilităţi, toate eforturile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor transmise.

Raportarea conținutului ilicit

Lăcaşuri Ortodoxe este un serviciu care găzduieşte conţinut pe serverele proprii, aşa încât are obligaţia să respecte directivele legale în vigoare. În consecință, Lacasuri Ortodoxe trebuie să elimine conținutul ilicit despre care a fost informat, conform următoarei proceduri de notificare:

Presupunând că cititorul detectează un conținut ilegal în timp ce navighează în paginile Lăcaşuri Ortodoxe, el poate să-l raporteze contactându-ne pe lonews@netcreator.ro . Lăcaşuri Ortodoxe se angajează să intreprinda cele mai bune eforturi pentru a elimina, cat mai rapid posibil, conținutul raportat, in cazul in care notificarea este apreciata ca fiind legitimă.

Notificarea menționată anterior, însa, trebuie să conțină următoarele informații:

 • Data notificării;
 • În cazul în care partea care face notificarea este o persoană fizică: numele, prenumele, profesia, domiciliul, naționalitatea, data și locul nașterii;
 • În cazul în care partea care face notificarea este o entitate juridică: statutul acesteia, numele societății, sediul central și reprezentantul său legal;
 • Descrierea elementelor litigioase și locația exactă a acestora (de exemplu, link-ul URL);
 • Motivele pentru care conținutul trebuie eliminat, inclusiv trimiterea la condițiile legale și dovezile justificative;
 • Copia mesajului trimis catre autorul sau editorul materialului in cauza (utilizatorul contului Lăcaşuri Ortodoxe), caruia i s-a solicitat întreruperea, ștergerea, modificarea informațiilor sau activitatii litigioase; sau justificarea, explicând de ce autorul sau editorul nu au putut fi contactați direct.

Rețineți că orice notificare incompletă va fi considerată nevalidă.

Lăcaşuri Ortodoxe își rezervă dreptul de a elimina accesul la orice conținut, care încalcă acești termeni și condiții. Lăcaşuri Ortodoxe nu își asumă nicio responsabilitate si va fi degrevat de orice raspundere în următoarele cazuri:

 • Dacă Lacasuri Ortodoxe nu avea cunoștința reala despre existenta unor activități sau informații ilicite pe propria platformă;
 • Dacă Lacasuri Ortodoxe, la remarcarea sau aducerea la cunoștința sa, acționează pe cat se poate de rapid pentru eliminarea sau dezactivarea accesului la respectivele informații.

Proprietate intelectuală

În ceea ce privește Lacasuri Ortodoxe:

Toate drepturile sunt rezervate Lacasuri Ortodoxe®, care este o marcă comercială înregistrată, deținută de Asociaţia Lăcaşuri Ortodoxe (text si grafică). Orice reproducere totală sau parțială a mărcii comerciale și a siglei sale, fără autorizarea expresă și prealabilă în scris a Lăcaşuri Ortodoxe, este interzisă, mai ales în scopuri publicitare.

Site-ul, forumurile și elementele sale componente (texte, imagini, fotografii, software, baze de date...), cu excepția conținuturilor stocate și publicate de utilizatori, sunt proprietatea exclusivă a Lăcaşuri Ortodoxe.

În ceea ce privește conținutul Subdomeniilor Lăcaşuri Ortodoxe:

Utilizatorul poate publica si stoca conținut web sub formă de videoclipuri, fisiere audio, imagini, trimiteri-link catre alte pagini web, sau texte scrise, in Subdomeniile Lăcaşuri Ortodoxe. Lăcaşuri Ortodoxe nu poate avea control asupra conținutului publicat pe subdomenii. Prin urmare, utilizatorul își păstrează drepturile asupra conținutului și rămâne singurul răspunzător pentru publicațiile sale.

Autorul-utilizator Lăcaşuri Ortodoxe nu poate solicita niciun fel de pretenţii (nici financiare) privind si pornind de la drepturile de autor, din partea Lăcaşuri Ortodoxe, în ce priveşte materialele publicate de el, nici în momentul publicării şi nici ulterior.

Distrugerea contului/subdomeniului

Distrugerea contului/subdomeniului, din cauza nerespectarii termenilor și condițiilor:

Lăcaşuri Ortodoxe își rezervă dreptul de a refuza în mod unilateral accesul la contul/subdomeniile Lăcaşuri Ortodoxe al oricarui utilizator care nu respectă acești termeni și condiții. Distrugerea contului/subdomeniile se aplică fără formalități suplimentare și fără a aduce atingere daunelor pe care Lacasuri Ortodoxe le-ar putea solicita. Lăcaşuri Ortodoxe se va strădui să informeze utilizatorii în prealabil. Lăcaşuri Ortodoxe iși rezervă dreptul de a păstra dovezile privind problemele identificate și de a le încredința unei terțe parti pentru stocarea în arhivă, până la rezolvarea eventualului conflict. În cazul intervenţiei sau distrugerii contului/subdomeniilor Lăcaşuri Ortodoxe - cu exceptia cazului în care Lăcaşuri Ortodoxe va fi obligat să întrerupă definitiv serviciul Subdomenii, sau a unor erori tehnice ori de forţă majoră - se va încerca, pe cât posibil, informarea în prealabil a utilizatorului, într-un interval de timp rezonabil, pentru a permite acestuia efectuarea unei copii de rezervă a datelor pe un alt mediu de stocare.

Distrugerea subdomeniilor Lăcaşuri Ortodoxe, de către utilizator

Utilizatorul își poate distruge un subdomeniu Lăcaşuri Ortodoxe, în orice moment, trimiţând o solicitare către lonews@netcreator.ro, de pe adresa de e-mail a contului care deţine subdomeniul, în care să prezinte şi motivul pentru care doreşte ştergerea subdomeniului. Lăcaşuri Ortodoxe îşi rezerva dreptul să ceară şi alte date înainte de ştergerea definitivă a subdomeniului, din motive de securitate sau pentru verificare. Dupa aprobare, toate datele legate de acest subdomeniu vor fi șterse.

Dacă utilizatorul dorește să-și păstreze datele și conținutul, trebuie să le transfere pe un alt mediu de stocare, înainte de a-și trimite cererea de distrugere a subdomeniului.

Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează

π 0.01656 sec - PID: 26152