Termeni şi Condiţii de utilizare

În sprijinul dimensiunii sociale a rețelei (platformei) Lăcașuri Ortodoxe, publicarea de conţinut propriu în paginile Lăcaşuri Ortodoxe necesită înregistrarea utilizatorilor și permite recomandarea de conținut web inexistent până la acea dată pe platformă sau publicarea unei informații noi originale, sub diferite clasificări (spre exemplu, un utilizator poate crea un subdomeniu despre o parohie, un cor, o eparhie, o troiță, o asociație ortodoxă etc).

Subdomeniile (incluzând domeniile afiliate rețelei) Lăcaşuri Ortodoxe conţin postări, care pot fi: materiale text, videoclipuri (Streamable, YouTube, Dailymotion, Vimeo, Ok.ru), înregistrări doar audio (SoundCloud), imagini, sau trimiteri către alte pagini web.

Subdomeniile (incluzând domeniile afiliate rețelei) Lăcaşuri Ortodoxe sunt în mod implicit publice. Astfel, ceilalți utilizatori le pot vedea, şi pot publica în unele dintre ele, în funcție de permisiunile stabilite de administratorul subdomeniului respectiv.

Utilizatorii pot crea un Subdomeniu Lăcaşuri Ortodoxe propriu, în fereastra de publicare ("Publică o informație"), apăsând butonul "Unde să apară?" și mai apoi "Se creează, la solicitarea ta:...".

Subdomeniile Lăcaşuri Ortodoxe sunt un serviciu furnizat de Lăcaşuri Ortodoxe, disponibil la adresa https://lacasuriortodoxe.ro/ . Utilizatorul recunoaște că a citit și a acceptat notificarile legale și termenii și condițiile de utilizare a site-ului https://lacasuriortodoxe.ro/, și se angajează să le respecte.

Lăcașuri Ortodoxe® își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral site-ul web, serviciile și/sau acești "TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE", pentru a se adapta la viitoarele dezvoltări ale site-ului și/sau la funcționarea şi strategia acestuia. Lăcaşuri Ortodoxe se va strădui, pe cât posibil, să informeze utilizatorii în prealabil.

Accesul la contul personal Lăcaşuri Ortodoxe

Crearea şi utilizarea unui cont "Lăcaşuri Ortodoxe" este strict rezervată adulților sau minorilor care au primit consimțământul părinților sau al tutorelui lor.

Pentru crearea unui cont "Lăcaşuri Ortodoxe", utilizatorul trebuie să completeze un formular de înregistrare (oferind adresa sa de e-mail și stabilind numele său de utilizator și parola).

Utilizatorul recunoaște că dispune de cunoştinţele şi mijloacele necesare creării, accesării și folosirii contului Lăcăşuri Ortodoxe.

Utilizatorului i s-a adus la cunoştinţă că accesarea site-ului este posibilă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a altor dificultăți tehnice sau limitări hotărâte unilateral de Lăcaşuri Ortodoxe. Lăcaşuri Ortodoxe® își declină orice responsabilitate în cazul problemelor legate de server, problemelor cauzate de infrastructurile de rețele de telecomunicații, sau în cazul oricărui alt eveniment aflat în afara controlului său.

Lăcaşuri Ortodoxe își rezervă dreptul de a întrerupe, de a suspenda temporar sau de a modifica accesul, fără notificare prealabilă, către întregul site web sau o parte a acestuia, pentru a asigura întreținerea și/sau verificarea acestuia, sau în scop de testare, ori din alte motive de limitare hotărâte unilateral de Lăcaşuri Ortodoxe. Lăcaşuri Ortodoxe se va strădui să informeze, pe cât posibil, utilizatorii, în prealabil.

Drepturile și responsabilitățile utilizatorului

Utilizatorul se obligă să verifice regulat, prezenta pagină destinată Termenilor și Condițiilor Lăcașuri Ortodoxe.

Înscriere / Conectare (Autentificare - Logare)

Datele contului: username-ul (nume utilizator), parola, e-mailul se află sub responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Utilizatorul se angajează să întreprindă cele mai bune eforturi în păstrarea confidențialității parolei sale, în special pentru a evita divulgarea către o terță parte. Utilizatorul trebuie să se deconecteze de la contul Lăcaşuri Ortodoxe, atunci când părăseşte serviciul. Utilizatorul recunoaște că utilizarea și accesarea contului propriu Lăcaşuri Ortodoxe, prin logare, vor fi considerate drept utilizare și accesare proprii, până la proba contrară. Lăcaşuri Ortodoxe® nu își asumă nicio răspundere în ceea ce privește modificarea, pierderea conținutului sau pagubele cauzate de neglijența utilizatorului sau din oricare alte motive.

Utilizarea subdomeniilor Lăcaşuri Ortodoxe

Conținutul și informațiile publicate pot fi videoclipuri (preluate de pe alte pagini, prin link direct către pagina videoclipului), fişiere audio (preluate de pe alte pagini, prin link direct către pagina fişierului audio), imagini proprii, trimiteri către pagini web (link-url) sau texte proprii scrise.

Utilizatorul este liber să aleagă ce tip de conținut dorește să publice în subdomeniile sale Lăcăşuri Ortodoxe, sub rezerva următoarelor prevederi:

Utilizatorul se angajează să NU publice sau să stocheze (să găzduiască pe serverele Lăcaşuri Ortodoxe):

 • Conținut care justifică infracțiuni împotriva umanității sau crime de război;
 • Conținutul care ar putea viola respectul pentru drepturile omului și demnitate, protecția copilului și a adolescenților, în special prin împărtășirea unor mesaje violente, pornografice sau de pedofilie;
 • Conținut care provoacă o încălcare a păcii sau moralității;
 • Amenințări, abuzuri, tulburari, hărțuiri, insulte;
 • Conținut considerat drept contrafacere, concurență neloială sau parazitism;
 • Conținut care încurajează discriminarea, ura, violența datorată originii, sexului, starii de sănătate, apartenenței politice sau apartenenței la diferite grupări;
 • Conținut care încalcă intimitatea;
 • Conținutul care încurajează la comiterea unei infracțiuni sau a unui act de terorism;
 • Conținut care încalcă secretul corespondenței;
 • Conținut care permite accesarea unor viruşi informatici sau a oricărui alt cod sau program concepute pentru întreruperea, distrugerea sau limitarea funcționării oricăror echipamente și a software-ului, de calculator sau de telecomunicații;
 • Conținut care permite terților să obțină direct sau indirect software piratat, software care să permită comiterea pirateriei și intruziunii în sistemele de calculator sau de telecomunicații și, în termeni general, orice instrument software care ar permite încălcarea drepturilor terților sau securitatea persoanelor și a bunurilor.
 • Conţinut care să contravină învăţăturilor, practicii sau imaginii Bisericii Ortodoxe;
 • Conţinut care să scoată în evidenţă anumite eventuale sau aşa-zise scăpări, lipsuri, greşeli sau fapte imorale ale unor persoane ortodoxe (mireni, clerici) sau care să aibă caracter de bârfă, calomnie, cleveteală, defăimare, denigrare, discreditare;
 • Conținut care să instige la adoptarea de atitudini anti-arhiereşti sau anti-clericale, anti-sinodale, în general anti-Biserica Ortodoxă;
 • Conţinut care să promoveze intoleranţa faţă de membrii altor grupări religioase;
 • Conţinut care să promoveze atitudini radicale, extremiste sau de prezentare a unor poziţii auto-considerate a fi in general "mai ortodoxe" (superioare) decât ale celorlalţi credincioşi ortodocşi, în urma unor interpretări subiective sau a aplicării unor canoane sau invăţături după bunul plac şi/sau în sensul manipulării;
 • Conţinut care să influenţeze deciziile cititorului în sensul sustragerii de la datoriile civice (precum vaccinarea, respectarea factorilor decizionali şi de conducere laică, în limita legii şi altele asemenea) sau conținut specific unor pseudo-științe (magie, zodii, ideologii şi teorii aşa-zis ştiinţifice fără fundament real demonstrat etc);
 • Conţinut care se repetă sau cu interes publicitar ori de factură politică;

Utilizatorul recunoaște că este singurul răspunzător pentru consecințele stocării și publicării conținutului propriu în paginile Lăcăşuri Ortodoxe.

Utilizatorul recunoaște că deține, pentru conținutul publicat: drept, licență, consimțământ și/sau autorizație de publicare a acestuia. Utilizatorul NU poate publica un conținut asupra caruia nu are dreptul de deținere legală.

Utilizatorul recunoaște faptul că conținutul care identifică direct sau indirect persoane fizice face obiectul reglementărilor aplicabile în prezent privind protecția datelor, în special al dispozițiilor aplicabile privind datele sensibile (aderenţa religioasă, apartenența etnică, datele privind sănătatea sau viața sexuală etc).

Utilizatorul va fi responsabil pentru orice conținut care încalcă drepturile terților sau reglementările aplicabile, cum ar fi drepturile de imagine și drepturile privind proprietatea intelectuală.

Drepturile şi responsabilităţile Lăcaşuri Ortodoxe

Protecția datelor personale

Utilizatorilor noştri le este solicitată doar adresa de e-mail, în vederea procesării cererilor de informații și/sau înregistrarii de conturi Lăcaşuri Ortodoxe.

Datele colectate de Lăcaşuri Ortodoxe sunt înregistrate de serviciul nostru destinat preluării şi protecției datelor, în conformitate cu reglementările aplicabile în prezent privind protecția datelor. Datele sunt procesate pentru crearea contului de utilizator și pentru accesarea și utilizarea conturilor Lăcaşuri Ortodoxe (stocarea de conținut public). Lăcaşuri Ortodoxe garantează că nu va vinde sau dezvălui datele utilizatorului, în niciun fel, sub rezerva obligațiilor legii. Datele personale ale utilizatorului sunt destinate numai Lăcaşuri Ortodoxe și sunt păstrate atâta timp cât este absolut necesar, pentru a îndeplini scopul în care ele au fost colectate.

Utilizatorului i s-a adus la cunoştinţă că are dreptul de a refuza prelucrarea datelor sale cu caracter personal, prin refuzarea deschiderii unui cont Lăcaşuri Ortodoxe. El are, de asemenea, dreptul de a accesa unele dintre informațiile personale și de a le modifica, actualiza sau șterge din propriul cont Lăcaşuri Ortodoxe şi/sau contactându-ne la adresa de email: lonews@netcreator.ro.

Lăcaşuri Ortodoxe va depune, după posibilităţi, toate eforturile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor transmise prin intermediul rețelei.

Raportarea conținutului ilicit

Lăcaşuri Ortodoxe este un serviciu care găzduieşte conţinut pe serverele proprii, aşa încât are obligaţia să respecte directivele legale în vigoare. În consecință, Lacasuri Ortodoxe trebuie să elimine conținutul ilicit despre care a fost informat, conform următoarei proceduri de notificare:

Presupunând că cititorul detectează un conținut ilegal în timp ce navighează în paginile Lăcaşuri Ortodoxe, el poate să-l raporteze contactându-ne pe lonews@netcreator.ro . Lăcaşuri Ortodoxe se angajează să întreprindă cele mai bune eforturi pentru a elimina, cat mai rapid posibil, conținutul raportat, în cazul în care notificarea este apreciată ca fiind legitimă.

Notificarea menționată anterior, însă, trebuie să conțină următoarele informații:

 • Data notificării;
 • În cazul în care partea care face notificarea este o persoană fizică: numele, prenumele, profesia, domiciliul, naționalitatea, data și locul nașterii;
 • În cazul în care partea care face notificarea este o entitate juridică: statutul acesteia, numele societății, sediul central și reprezentantul său legal;
 • Descrierea elementelor litigioase și locația exactă a acestora (de exemplu, link-ul URL);
 • Motivele pentru care conținutul trebuie eliminat, inclusiv trimiterea la condițiile legale și dovezile justificative;
 • Copia mesajului trimis către autorul sau editorul materialului în cauză (utilizatorul contului Lăcaşuri Ortodoxe), căruia i s-a solicitat întreruperea, ștergerea, modificarea informațiilor sau activității litigioase; sau justificarea, explicând de ce autorul sau editorul nu au putut fi contactați direct.

Rețineți că orice notificare incompletă va fi considerată nevalidă.

Lăcaşuri Ortodoxe își rezervă dreptul de a elimina accesul la orice conținut care încalcă acești termeni și condiții. Lăcaşuri Ortodoxe nu își asumă nicio responsabilitate și va fi degrevat de orice raspundere în următoarele cazuri:

 • Dacă Lăcașuri Ortodoxe nu avea cunoștință reală despre existența unor activități sau informații ilicite pe propria platformă;
 • Dacă Lăcașuri Ortodoxe, la remarcarea sau aducerea la cunoștința sa, acționează pe cât se poate de rapid pentru eliminarea sau dezactivarea accesului la respectivele informații.

Proprietate intelectuală

În ceea ce privește Lăcașuri Ortodoxe:

Toate drepturile sunt rezervate Lăcașuri Ortodoxe®, care este o marcă comercială înregistrată și deținută de Asociaţia Lăcaşuri Ortodoxe (text și grafică). Orice reproducere totală sau parțială a mărcii comerciale și a siglei sale, fără autorizarea expresă și prealabilă în scris a Lăcaşuri Ortodoxe®, este interzisă, mai ales în scopuri publicitare.

Site-ul, forumurile și elementele sale componente (texte, imagini, fotografii, software, baze de date...), cu excepția conținuturilor stocate și publicate de utilizatori, sunt proprietatea exclusivă a Lăcaşuri Ortodoxe.

În ceea ce privește conținutul Subdomeniilor Lăcaşuri Ortodoxe:

Utilizatorul poate publica si stoca conținut web sub formă de videoclipuri, fișiere audio, imagini, trimiteri-link către alte pagini web, sau texte scrise, în Subdomeniile Lăcaşuri Ortodoxe. Lăcaşuri Ortodoxe nu poate avea control asupra conținutului publicat pe subdomenii. Prin urmare, utilizatorul își păstrează drepturile asupra conținutului și rămâne singurul răspunzător pentru publicațiile sale.

Autorul-utilizator Lăcaşuri Ortodoxe nu poate solicita niciun fel de pretenţii (nici financiare) privind și pornind de la drepturile de autor, din partea Lăcaşuri Ortodoxe, în ce priveşte materialele publicate de el, nici în momentul publicării şi nici ulterior.

Distrugerea contului/subdomeniului

Distrugerea contului/subdomeniului, din cauza nerespectării termenilor și condițiilor:

Lăcaşuri Ortodoxe® își rezervă dreptul de a refuza în mod unilateral accesul la contul/subdomeniile Lăcaşuri Ortodoxe aparținând oricărui utilizator care nu respectă acești termeni și condiții. Distrugerea contului/subdomeniilor se aplică fără formalități suplimentare și fără a aduce atingere daunelor pe care Lăcașuri Ortodoxe le-ar putea solicita. Lăcaşuri Ortodoxe se va strădui să informeze utilizatorii în prealabil. Lăcaşuri Ortodoxe își rezervă dreptul de a păstra dovezile privind problemele identificate și de a le încredința unei terțe părți pentru stocarea în arhivă, până la rezolvarea eventualului conflict. În cazul intervenţiei sau distrugerii contului/subdomeniilor Lăcaşuri Ortodoxe - cu excepția cazului în care Lăcaşuri Ortodoxe va fi obligat să întrerupă definitiv serviciul de subdomenii, sau a unor erori tehnice ori de forţă majoră - se va încerca, pe cât posibil, informarea în prealabil a utilizatorului, într-un interval de timp rezonabil, pentru a permite acestuia efectuarea unei copii de rezervă a datelor pe un alt mediu de stocare.

Distrugerea subdomeniilor Lăcaşuri Ortodoxe, de către utilizator

Utilizatorul își poate distruge un subdomeniu Lăcaşuri Ortodoxe, în orice moment, trimiţând o solicitare către lonews@netcreator.ro, de pe adresa de e-mail a contului care deţine subdomeniul, în care să prezinte şi motivul pentru care doreşte ştergerea subdomeniului. Lăcaşuri Ortodoxe îşi rezervă dreptul să ceară şi alte date înainte de ştergerea definitivă a subdomeniului, din motive de securitate sau pentru verificare. Dupa aprobare, toate datele legate de acest subdomeniu vor fi șterse.

Dacă utilizatorul dorește să-și păstreze datele și conținutul, trebuie să le transfere pe un alt mediu de stocare, înainte de a-și trimite cererea de distrugere a subdomeniului.

Lăcașuri Ortodoxe® își rezervă dreptul de a schimba Termenii și Condițiile, fără a anunța în mod neapărat utilizatorii.

Trimite
Powered by InterChat

π 0.01169 sec - PID: 15657