162

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim şi să Te mărim...

Publicat în urmă cu 16 zile, în Parohia Plevna, de

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim şi să Te mărim pe Tine, ceea ce eşti Pacea Ce potoleşte valurile necazurilor noastre şi ne întraripează mintea spre suişul duhovnicesc. Bucură-Te, că eşti Vistierie a darurilor lui Hristos Ce se revarsă prin mila Sa şi asupra nevredniciei noastre, Comoara Cea nesecată a înţelepciunii dumnezeieşti. Vrednică eşti a purta toate cununile laudelor serafimilor şi a primi glasurile heruvimilor ca mulţumire căci ai purtat în pântecele Tău pe Cel Ce şade pe scaun prea-înalt. Primeşte cu îngăduinţă neputinţa noastră de a lăuda după datorie înălţimea slavei Tale.


Pe străzile Sloboziei, creștinii, preoți și credincioși, au însoțit icoana Maicii Domnului catre Mănăstirea Slobozia.

Trimite
Powered by InterChat

π 0.00898 sec - PID: 20614