108

Copiii află despre Centenar (II)

Publicat în urmă cu o lună, în Parohia Plevna, de

Cu ochii minții, copiii claselor mici au fost, împreună cu alcătuitorul Chronicon pictum vindobonense, martori, la șapte veacuri distanță, ai înfrațirii codrului cu românii și ai geniului strategic al Basarabului Întemeietor, "Basarab, filium Thocomeriiscismaticum, infidelis Olahus Nostris” („Basarab era fiul lui Tatomir (Thocomeri), de religie ortodox (schismatic), infidel, dar Olah (Român)”).


Fermecați de povestirea lui Dumitru Almaș, micuții elevi au aflat astfel că Marea Unire este rodul sutelor de ani de luptă și eroism românesc.


Trimite
Powered by InterChat

π 0.01253 sec - PID: 25569