61

Trepte spre închinarea în duh și adevăr (LV)

Publicat în urmă cu 2 luni, în Parohia Plevna, de


Mântuitorul Iisus Hristos- 

Arhiereul și Mielul de jertfă al cultului adevărat


 Aplicarea practică, în dimensiunea iconografică, a zugrăvirii bisericilor, a principiului patristic, conform căruia patimile lui Hristos sunt mai importante pentru activitatea Sa mesianică, decât minunile săvârșite, deschid calea aprofundării la adevărata dimensiune a slujirii arhierești a Domnului, ca arhiereu adevărat „Cel ce aduce jertfă desăvârșită- spre deosebire de arhiereii Legii Vechi, ce trebuiau să aducă jertfă și pentru păcatele lor, dar și ca Cel ce este adus jertfă, Cel ce își dă viața pentru viața lumii” .


         „Făcătorul ceasurilor și al zilelor fiind Tu, Mântuitorule, în ziua și ceasul al șaselea, voind ai răbdat răstignire cu ocară, Îndurate, ca să ștergi ocările noastre și să ne împaci cu Tatăl” 


  Până a se ajunge însă aici, Domnul Hristos se manifestă ca un exemplar rugător și practicant al rânduielilor de cult ale Legii Vechi, respectând și împlinind aproximativ toate actele si formele cultului public și particular mozaic :

1. A fost tăiat împrejur și dus la templu la 40 de zile, pentru jertfă;

2. A cinstit sărbătorile evreiesti (Sabat, Paște, Cincizecime, Sărbătoarea Corturilor ) Mt 26,17; Mc 3,1; In 2,13;

3. A frecventat templul și l-a numit casa Tatalui Său sau chiar lăcaș de rugăciune pentru toate popoarele; și-a manifestat zelul Său sfânt pentru Templu prin acea fapta „ sălbatică ” - biciuirea și alungarea vânzătorilor și schimbătorilor de bani (Mt 21,13; In 2,14; Lc 19,47, Mc 11, 17);

4. Nu neglijează nici cultul desfășurat în sinagogi, „cercetându-le îndeosebi sâmbăta, pentru a arata cum trebuie interpretată corect Scriptura și mai ales pentru a-și face cunoscută învățătura în adunarea iudeilor ;

5. Era un zelos practicant al rugăciunii și postului: 40 zile de post ( Mt 4,2), ore întregi petrecute în rugăciune (Lc 22, 41 ); a îndemnat la rugăciune personală ( Mt 6,5 ); și în comun (Mt 18,19-20); recomandă postul ca armă spirituală ( Mt 17,21) ;


Trimite
Powered by InterChat

π 0.01187 sec - PID: 19900