239

Trepte spre închinarea in duh şi adevăr (XLVII)

Publicat în urmă cu 7 luni, în Parohia Plevna, de
Rugăciunea tipică evreiască, înglobând întreaga teologie a Vechiului Testament și cultivarea ei populară ca particularitate și diferențiere național- religioasă a evreilor față de celelalte religii (politeiste) și popoare (păgâne) este Ascultă, Israele, întărită de Domnul Iisus ca adevărată și corectă raportare la Dumnezeu:

Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la El, şi L-a întrebat: "Care este cea dintâi dintre toate poruncile?" Iisus i-a răspuns: "Cea dintâi este aceasta:

"Ascultă Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn." (Mc 12, 28-29 ).

Socotită drept dogmă „fundamentală a iudaismului se exprimă în formula de rugăciune, alcătuită din trei texte biblice Deut 6, 4-9; 11, 13- 21; Num 15, 37- 41 pe care orice israelit trebuia să o rostească de două ori pe zi, dimineața și seara, ca o mărturisire de credință monoteistă, dar în același timp și o chemare presantă pentru iudeul pios de a sluji lui Dumnezeu-Unul și a nu sluji decât Lui”.
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01685 sec - PID: 3565