151

Trepte spre închinarea in duh şi adevăr (XLVI)

Publicat în urmă cu 7 luni, în Parohia Plevna, de
Cultul particular în vremurile biblice- Rugăciunea

Formă de relație duhovnicească spre Dumnezeu, cea mai la îndemână, mai directă și posibil a fi practicată în orice loc, rugăciunea cunoaște o mare varietate de forme, după conținut (mulțumire, cerere, de laudă), după numărul de participanți, după încununarea cu răspunsul Domnului.

Rugăciunea de laudă se rostește ca urmare a unei binefaceri primite de la Dumnezeu:

• Debora, proorocița laudă pe Dumnezeu, mulțumind pentru eliberarea israeliților de sub robia regelui Iabin al Canaanului (Jud 5, 2-9 );

• Mama lui Samuel, mulțumește pentru primirea unui urmaș, viitorul judecător al lui Israel (1 Regi 2, 2-9 );

• Auzind viitorul casei davidice și că urmașul său va înălța templul, David înalță o mișcătoare și smerită rugăciune (2 Regi 7, 18 ).

Rugăciunea de cerere, mult mai prezentă în viața fiecărui om, ca recunoaștere a stării sale de dependență față de Dumnezeu, izvorul oricărui bine, este foarte prezentă în paginile Sjcripturii:

• Manoe roagă pe Dumnezeu, cerând înțelepciune pentru viitorul lui Samson (Jud 13, 8 );

• Iosua se roagă înaintea Chivotului pentru izbăvirea de amorei ( Iosua 7, 7);

• Elisei se roagă pentru învierea fiului femeii bogate din Șunem ( 4 Regi 4, 33).

Rugăciunea de mulțumire izvorâtă dintr-un suflet curat, urmează de multe ori în Vechiul Testament, diferitelor binefaceri făcute de Dumnezeu:

• Daniel mulțumește lui Dumnezeu ( Dan 2, 23 );

• David este mulțumitor ( 2 Regi 22, 1- 51 );

• Solomon mulțumește la ridicarea Templului ( 3 Regi 6, 1- 31 ).
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01487 sec - PID: 6682