27

Învierea Domnului și mandatul creștinilor (loco.parohia-plevna)

Publicat în urmă cu 17 zile, în /d/parohia-plevna, de parohiaplevna

Dreptmăritori creştini,
Mântuitorul Hristos ne-a încredinţat după învierea Sa din morţi o întreită misiune, care este de fapt şi testamentul Său lăsat Bisericii, în calitatea Sa de Domnul Atotţiitorul – Pantocratorul, Căruia „I S-a dat toată puterea în cer şi pe pământ” (Mt 28, 18).

În primul rând, misiunea de a propovădui Evanghelia Împărăţiei Cerurilor sau de a evangheliza, potrivit unui cuvânt folosit în acest context: „a face ucenici”. Misiunea încredinţată de Domnul înviat bisericii Sale este aceea de a face ca „toate neamurile să devină ucenicii lui Hristos”. După Înviere, Bisericii i s-a deschis un orizont misionar infinit, destinat să depăşească limitele geografice ale Palestinei.

Al doilea cuvânt important din mandatul misionar încredinţat de Domnul înviat bisericii este: „botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Mt 28, 19). Calea mântuirii este deschisă de primirea botezului care, după cuvântul Apostolului Pavel, înseamnă participare la experienţa învierii lui Hristos Domnul: „deci ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii” (Rom 6, 4). Ucenic al lui Hristos se devine prin botez şi învăţătură!

De aceea, cel de-al treilea cuvânt care descrie activitatea misionară este îndemnul: „învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă”. „Se cuvine să păzim, fără omitere toate câte au fost încredinţate de Domnul prin Evanghelie şi prin Apostoli. Mergând – spune Domnul – învăţaţi toate neamurile, povăţuindu-le, nu pe unele să le păzească şi pe altele să le neglijeze, ci să păzească toate câte am poruncit vouă” (Sf. VASILE CEL MARE, Asceticele, Bucureşti, 1989, p. 115 şi 213). Şi astfel, Domnul înviat va fi cu fiecare ucenic, membru al Bisericii Sale, în fiecare zi, ajutându-i şi inspirându-i, insuflându-le curaj. Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, Semnele mesianico-eshatologice ale izgonirii demonilor şi ale tămăduirilor de boli şi neputinţe (cf. Mc 16, 7 ş.u.), taina împăcării cu Dumnezeu (In 20, 23), sunt, asemenea activităţii de propovăduire, lucrarea dumnezeiască a Mântuitorului Hristos înviat, o lucrare în Duhul Sfânt, la care sunt chemaţi toţi cei botezaţi şi care sunt invitaţi nu numai să contemple cerul (cf. FA 1, 11), ci să şi dea mărturie despre experienţa învierii duhovniceşti din păcatul stricăciunii şi al morţii. (Pastorala Preasfințitului Părinte Vincențiu, Sfintele Paști, 2018)

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: Parohia Plevna
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
27
pe acest site
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Marchează între favoritele tale siteul Parohia Plevna
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează

Formularul 230 aici

Criza contemporană a căsătoriei şi familiei aici

PIETRELE VORBESC

ANUNTURI

Hristos a Înviat!

π 0.02912 sec - PID: 25887