Istoric - Balaciu

 Hram: Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir
 Adresa: Str. Bisericii, nr. 5, sat Balaciu, comuna Balaciu, județul Ialomiţa
 Preot paroh: Marian ZĂVOEANU

BISERICA SFÂNTUL DIMITRIE IZVORÂTORUL DE MIR - BALACIU
 
 ISTORICUL BISERIECII. Satul Balaciu este aşezat la 40 km vest de Slobozia, pe drumul rutier european E60. Urmele de locuire în cuprinsul comunei coboară până în vremurile neolitice. Prima atestare documentară a satului Balaciu datează din sec. al XVII-lea.
 Biserica Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir se află în spatele primăriei comunei Balaciu, vizavi de Căminul pentru vârstnici Ing. Vadim Rusu. Sfântul lăcaş a fost construit în anul 1856, în timpul domniei lui Barbu Dimitrie Ştirbei, din porunca boierului Matache Pitişteanu, proprietarul moşiei Balaciurile.
 PISANIA veche a bisericii glăsuieşte: ,,Acest sfânt şi dumnezeiesc lăcaş s-au făcut cu ajutorul Celui în Trei Feţe, Dumnezeu preaslăvit, în zilele preamăritului domnitor Barbu Dimitrie Ştirbei V.V., cu cheltuiala domnilor serdar Matache Pitişteanu, Elenca consoarta sa, Irina, Costandin, Spiridon, Eufrosina, Emanoil, Sultana, Elena, Barbu, Adelaida şi Alexandru, Joiţa“.
 PISANIA mai nouă menţionează: ,,Acestui sfânt lăcaş i s-a restaurat pictura în anul 1976, în zilele P.F. Părinte Patriarh Iustinian, cu contribuţia enoriaşilor şi strădania consiliului şi comitetului parohial şi p.c. preot Barbu Ion şi Sandu Nicolae cântăreţ, pictor fiind Ion Ganea de la Muntenii Buzău“.
 ARHITECTURA. Biserica Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir este o construcţie solidă din cărămidă, în formă de navă, cu ziduri de 1 m grosime, având o lungime de 17 m, o lăţime de 7 m și o înălțime de 18 m, la nivelul turlei. Din documentele găsite în arhiva Primăriei locale, rezultă că lăcașul este construit din galerii sprijinite pe patru stâlpi și un fronton din lemn.
 Turla falsă este de formă octogonală, pe o structură din lemn, ce a fost inițial acoperită cu șindrilă, la fel ca și acoperișul, după care, în 1893, s-a înlocuit cu tablă zincată, reînnoită în anul 1969 și revopsită în anul 2011.
 Tot în anul 2011, lăcașul s-a îmbogățit cu trei fresce, încadrate în medalioanele pregătite încă din anul 1856 pe frontispiciul bisericii, deasupra acoperișului pridvorului, fresca centrală reprezentându-l pe Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, în partea stângă aflându-se Maica Domnului cu Pruncul, iar în dreapta Iisus Hristos Pantocrator.
 Biserica Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir are un pridvor închis cu sticlă, construit ca prelungire în anul 1980, pentru protejarea bisericii de capriciile vremii, zona fiind străbătută de vânturi puternice, iar zăpada fiind viscolită frecvent. S-a realizat astfel, totodată, o mai bună izolație termică a bisericii, spațiul de la interior, destinat credincioșilor din ce în ce mai numeroși, mărindu-se și el, lăcașul îndeplinind practic și rol de paraclis pentru căminul de bătrâni din apropiere. Planul de secțiune orizontală a pronaosului este unul pătrat, acoperit de o calotă sferică ce se interpune între ochiul vizitatorului și turla propriu zisă. În pronaos se află o zonă de acces către podul bisericii, legată printr-o scară de lemn, de mansarda ușor înălțată.
 Altarul este semicircular, atât la interior cât și la exterior, acoperit de o calotă sferică pe pandantiv, fiind despărţit de naos printr-o catapeteasmă din lemn de esență tare, sculptat cu motive simple și împodobit cu icoane pe lemn.
 PICTURA, refăcută complet în 1926, când s-a introdus și instalația electrică, are ca element inedit scene din viața Mântuitorului Hristos, prezentate delimitat unele față de altele cu ancadramente ce imită ramele de tablou, sugerând ca tot unitar o expoziție de tablouri religioase de mărime foarte mare. Aceasta a fost restaurată ulterior în 1976, de către pictorul Ion Ganea. Culoarea predominată este bleu deschis, cu nuanțe de gri, păstrată și la vopsirea fondului catapetesmei, care este înfrumusețată cu icoane pe lemn, de formă dreptunghiulară, ce sunt prevăzute la partea superioara cu un adaos plan - triunghiular, simbolizând Preasfânta Treime. De altfel, planul este repetat ca motiv în tot ansamblul catapetesmei, inclusiv la partea superioară, unde se află un panou din lemn ce preia aceeași formă, la o scară mai mare, în ideea izolării totale a volumului de aer din Altar, de restul bisericii.
 ANEXE. Clopotnița a fost construită separat, către vest, pe o structură rezistentă din lemn, având o înălțime de 10 m. Atât biserica, cât și clopotnița, au păstrat de-a lungul timpului, la exterior, o zugrăveală de culoare albă, refăcută complet în anul 2011.
 Curtea bisericii a fost inițial folosită și ca cimitir al satului, acesta fiind ulterior strămutat către est. Se păstrează totuşi câteva cruci vechi, precum şi monumente comemorative ale unor eroi, fii ai satului, căzuţi pentru patrie, în al doilea război mondial.
 PREOȚI slujitori:
 pr. Barbu Ion
 1985-1996 pr. Anghel Marin
 1996-2011 pr. Murgoci Nicolae
 2011- prezent pr. Zăvoeanu Marian-Florin
 ACTIVITĂȚI. Parohia are grup de cateheză în cadrul programului ,,Hristos împărtășit copiilor”. Parohia are un parteneriat de asistență religioasă cu Căminul pentru vârstnici ,,Ing. Vadim Rusu ” din localitate.
 Parohia are bibliotecă funcțională cu un nr de peste 300 de titluri de reviste, cărți, broșuri. Există un spațiu expozițional ce cuprinde obiecte de cult vechi si cărți de slujbă după anul 1865.
 Parohia publică cu ocazia a diverse sărbători un periodic numit ,,Zestre pentru suflet”

FOTO: Laurenţiu Tătulescu, Arhid. Nicușor Silviu Dascălu
Trimite
Powered by InterChat

π 0.00746 sec - PID: 15609