1005
Marți, 21 mai 2018, la biserica parohială din Mănăstirea din Protopopiatul Oltenița, județul Călărași s-a semnat contractulde finanțare pentru proiectul: „Consolidare, restaurare, conservare imobil, restaurare și conservare frescă interioară, restaurare mobilier la biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, amenajare incintă, construire corp anexă, realizare instalații electrice și termice, instalații de iluminat arhitectural și ambiental, refacere împrejmuire.”

Valoarea proiectului este de 5 milioane de euro, iar realizarea acestuia se va desfășura pe o perioadă de 30 de luni de la data semnării.

Semnarea contractului s-a făcut în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu, preacucernicului părinte Marian Necula, Protopop al Protopopiatului Oltenița, preacucernicul părinte Surcel Banu, Preot Paroh la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” Mănăstirea, în calitate de beneficiar, domnul director al ADR Sud-Muntenia, Liviu Mușat, și domnul primar Marian – Mugurel Iancu al comunei Mănăstirea.

Obiectivul general al proiectului constă în transformarea comunei Mânăstirea într-o zonă de interes

turistic cultural, contribuind astfel la diversificarea sectoarelor economice.

Obiectivele specifice:

- consolidarea, restaurarea, conservarea, restaurarea și consolidarea frescei interioare și a

componentelor artistice din lemn ale Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie";

- diversificarea sectorului economic al zonei, prin promovarea obiectivului de patrimoniu,

contribuind astfel la dezvoltarea turismului cultural;

- instalarea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi în corpurile de clădire reabilitate;

- creșterea numărului mediu de vizitatori pe an cu cel putin 10%;

- refacerea instalațiilor electrice, sanitare și realizarea unui sistem adecvat de încălzire;

- realizarea unui sistem de iluminat arhitectural și ambiental pentru punerea în valoare a

monumentului și refacerea sistemului paratrăsnet;

- construirea unui corp anexă care să preia funcțiunile de cameră tehnică pentru centrala de preparare a agentului termic, grupuri sanitare, inclusiv pentru persoanele cu handicap, precum și achiziționarea de pubele în vederea realizării colectării selective a deșeurilor;

- digitizarea obiectivului de patrimoniu.

Grupuri ţintă: turiștii;agențiile de turism;proprietarii structurilor de primire turistică din zonă;comunitatea locală;administrația publică locală.

Până în prezent, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, la nivelul regiunii Sud Muntenia s-au depus 46 de proiecte ce vizează conservarea și reabilitarea obiectivelor de patrimoniu național. Dintre acestea s-au semnat 15 contracte de finanțare în valoare totală de aproximativ 210 milioane de lei, din care aproximativ 205 milioane de lei reprezintă valoarea totală a fondurilor nerambursabile solicitate de beneficiari.

Alte proiecte cu Finanțare Europeană semnate pentru parohiile din cadrul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor:

1. În data de 21 decembrie 2017 s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Consolidare, restaurare și reabilitare biserica „Înălțarea Domnului”, construire și reabilitare clădiri anexe, amenajări exterioare, comuna Manasia, judeţul Ialomița”.

Prin acest contract, Parohia Manasia, în calitate de beneficiar, primește finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

2.Vineri, 09 martie 2018, la sediul A.D.R. Sud Muntenia din municipiul Călărași, a avut loc semnarea contractului de finanțare pentru proiectul: „Îmbunătățirea mediului urban prin conservarea, protecția și valorificarea durabilă a obiectivului: Parohia Sfinții Voievozi Țăndărei”, desfășurat de către Parohia Țăndărei Oraș.

Valoarea proiectului este de 1.604.458,6 RON, iar realizarea acestuia se va desfășura pe o perioadă de 32 de luni de la data semnării.

Semnarea contractului s-a făcut în prezența Preacucernicului Părinte Pătărlăgeanu Marian, Protopop al Protopopiatului Fetești, Preacucernicul Părinte Alecu Vasile, Preot Paroh la Parohia „ Sfinții Voievozi” Țăndărei, în calitate de beneficiar, domnul Daniel Ștefan, în calitate de Șef Serviciu Evaluare, Selecție și Contractare POR și doamna Simona Gabriela Țuțuianu, Expert în cadrul aceluiași serviciu.

3. În data de 12 decembrie 2014 s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Consolidare și restaurare biserica „Sfântul Nicolae” Hagiești, județul Ialomița, în valoare de 876.761 lei.

Au depus cereri de finanțare și alte două parohii de Protopopiatul Slobozia: Parohia Ograda și Parohia Mărculești.
Trimite
Powered by InterChat

π 0.00857 sec - PID: 4885