39

Codul muncii (actualizat 2011)

Publicat în urmă cu 7 ani, în Lonews, de lacasuriortodoxe

Codul muncii

(LEGEA Nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Republicată 2011)

conform Ministerului Muncii

 

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI, PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 18 mai 2011

 

*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, şi a mai fost modificată şi completată prin:

- Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003;

- Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 371/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;

- Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 94/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007;

- Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007;

- Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 167/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009;

- Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 13 noiembrie 2009;

- Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 29 martie 2010.

 

CUPRINS

 

TITLUL I

Dispoziţii generale

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

CAPITOLUL II

Principii fundamentale

 

TITLUL II

Contractul individual de muncă

 

CAPITOLUL I

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL II

Executarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL III

Modificarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL IV

Suspendarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL V         

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL VI

Contractul individual de muncă pe durată determinată

CAPITOLUL VII

Munca prin agent de muncă temporară

CAPITOLUL VIII

Contractul individual de muncă cu timp parţial

CAPITOLUL IX

Munca la domiciliu

 

TITLUL III

Timpul de muncă şi timpul de odihnă

 

CAPITOLUL I

Timpul de muncă

CAPITOLUL II

Repausuri periodice

CAPITOLUL III

Concediile

 

TITLUL IV

Salarizarea

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

CAPITOLUL II      

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată

CAPITOLUL III

Plata salariului

CAPITOLUL IV

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

CAPITOLUL V

Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia

 

TITLUL V

Sănătatea şi securitatea în muncă

 

CAPITOLUL I

Reguli generale

CAPITOLUL II

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

CAPITOLUL III

Protecţia salariaţilor prin servicii medicale

 

TITLUL VI

Formarea profesională

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

CAPITOLUL II

Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator

CAPITOLUL III

Contractul de ucenicie la locul de muncă

 

TITLUL VII

Dialogul social

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

CAPITOLUL II

Sindicatele

CAPITOLUL III

Reprezentanţii salariaţilor

CAPITOLUL IV

Patronatul

 

TITLUL VIII

Contractele colective de muncă

 

TITLUL IX

Conflictele de muncă

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

CAPITOLUL II

Greva

 

TITLUL X

Inspecţia Muncii

 

TITLUL XI

Răspunderea juridică

 

CAPITOLUL I

Regulamentul intern

CAPITOLUL II

Răspunderea disciplinară

CAPITOLUL III

Răspunderea patrimonială

CAPITOLUL IV

Răspunderea contravenţională

CAPITOLUL V

Răspunderea penală

 

TITLUL XII

Jurisdicţia muncii

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

CAPITOLUL II

Competenţa materială şi teritorială

 

TITLUL XIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
47
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.15744 sec - PID: 11839