37
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală [http://www.anaf.ro] a emis următorul ordin (3392 din 4 noiembrie 2011):

ART. 1

(1) Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) nu se aplică:

a) contribuabililor prevăzuţi la art. 78 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţi inactivi, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

b) contribuabililor care beneficiază de regimul de declarare derogatoriu, pentru perioada pentru care acesta a fost aprobat, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;

c) obligaţiilor fiscale stabilite ca urmare a acţiunii de inspecţie fiscală;

d) persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit.

Puteti consulta integral acest ordin, pentru zece zile de la tiparirea lui in Monitorul Oficial, AICI [http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html] (M.O. 816/18.11.2011).
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01276 sec - PID: 31274