15

     Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea ne anunță că a fost aprobat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.529/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 097Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”.

 

Obligaţie

     Potrivit ordinului menţionat mai sus, formularul 097 se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au obligaţia să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem.

Au obligaţia depunerii formularului 097:

     – persoanele impozabile a căror cifră de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013;

     – persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) din Codul Fiscal în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 şi a căror cifră de afaceri de la momentul înregistrării în scopuri de TVA şi până la sfârşitul anului 2012 nu depăşeşte plafonul şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013;

     – persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9^1) din Codul Fiscal în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 şi a căror cifră de afaceri, realizată în cursul anului 2012 în perioada în care au fost înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal nu depăşeşte plafonul şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013;

     – persoanele impozabile a căror cifră de afaceri din anul precedent nu depăşeşte plafonul şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul.

     Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, întrucăt cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 nu depăşeşte plafonul, nu aplică pentru anul 2013 prevederile referitoare la plafonul cifrei de afaceri din anul precedent, respectiv nu iau în considerare operaţiunile realizate după data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului pentru anul 2012, aceste persoane fiind obligate să depună notificarea până l a data de 25 octombrie 2012.

     Formularul 097 se utilizează şi pentru solicitările de aplicare a sistemului TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013.

 

Depunere

     Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la încasare se depune la organul fiscal competent, astfel:

a) pentru intrarea în sistem;

 • până pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care, în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei,
 • până pe 25 ianuarie 2013, inclusiv persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 şi care nu depăşesc plafonul de 2.250.000 lei în perioada în care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal;
 • până pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent.

b) pentru ieşirea din sistempână la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul.

 

Excepţii

Nu au obligaţia depunerii formularului:

 • persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA începând cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind înregistrate, din oficiu de organele fiscale, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare cu data înregistrării acestora în scopuri de TVA;
 • persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, calculată potrivit dispoziţiilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul Fiscal, din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei;
 • persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent şi care continuă aplicarea sistemului ca urmare a faptului că cifra de afaceri nu a depăşit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

 

Alte precizări

     Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet, toate datele prevăzute:

 • un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;
 • un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

     Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

     Formularul 097 se poate procura direct de la unităţile fiscale teritoriale, poate fi descărcat de pe websiteurile ANAF, DGFP Valcea sau dând click AICI pentru varianta in format pdf (adobe):

Program actualizat:
15.10.2012

 

 

 

 

 

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
 • element listă 1
 • element listă 2
 • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
66
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.13429 sec - PID: 12371