35

Liturghie si cuvant la Botezul Domnului

Publicat în urmă cu 6 ani, în Lonews
In ziua de 6 ianuarie 2013, la Sarbatoarea Botezului Domnului, in Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a sute de credincioşi.

Cu aceasta ocazie, Preafericirea Sa a tinut un cuvant de invatatura, din care citam:

"Botezul se săvârşeşte în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, tocmai pentru că la Botezul Domnului în Iordan au fost prezenti nu numai Fiul, ci şi Tatăl şi Duhul Sfânt. Mântuitorul a venit să se boteze cu botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor, cu botezul lui Ioan, care era doar o pregătire pentru Botezul creştin, o conştientizare a nevoii de iertare a păcatelor. Sfântul Vasile cel Mare spune că botezul lui Ioan era începutul Botezului creştin, iar Botezul creştin este desăvârşirea botezului pocăinţei, pe care l-a practicat Sfântul Ioan Botezătorul. Deci, harul nu se dădea prin botezul lui Ioan, ci doar începutul iertării păcatelor, ca o conştientizare a nevoii iertării păcatelor. Harul s-a dat prin Hristos şi, de aceea, după Învierea Sa din morţi, Hristos dăruieşte Apostolilor Duh Sfânt, ca să ierte păcatele, iar botezul nu se savarseste decât după Pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli, la Cincizecime. Cu alte cuvinte, Botezul Mântuitorului Iisus Hristos nu este un simplu botez cu apă, ci este Botez cu apă şi cu Duh Sfânt. Apa arată nevoia de curăţire a sufletului şi a trupului, dar aceasta se face în mod nevăzut prin lucrarea Duhului Sfânt. Avem în Botez taina iubirii Preasfintei Treimi, pentru noi. Devenim creştini, când suntem botezaţi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, pentru că Hristos Domnul, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, este Unul din Sfânta Treime".

(…) "Sfinţirea cea Mare a Apei ne reaminteşte Botezul nostru creştin. Când ne-am botezat eram copii, a mărturisit pentru noi naşul şi am fost crescuţi în Biserică, pentru că prin Botez devenim creştini, purtăm numele lui Hristos şi primim, imediat după Botez, mirungerea, adică pecetea darurilor Duhului Sfânt. Îndată ce Mântuitorul Iisus Hristos a ieşit din apă, a venit Duhul Sfânt peste El. Tot aşa şi noi, îndată ce am scos copilul din apa botezului, îl mirungem. De asemenea, în aceeaşi oră, îi dăm Sfânta Împărtăşanie, Trupul şi Sângele Domnului, pentru a arăta că el este membru deplin al Bisericii, Trupul Tainic al lui Hristos. Deci, Biserica Ortodoxă nu amână Botezul, Mirungerea şi Împărtăşania pentru o anumită vârstă a copiilor, sub pretextul că ei nu înţeleg cum se săvârşesc aceste taine. Nici când avem 100 de ani nu înţelegem deplin cum se transformă pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Domnului, dar ştim că lucrările acestea sunt sfinte, ca arată iubirea lui Dumnezeu pentru noi şi ca sunt arvuna vieţii veşnice, dăruită nouă, în Biserică, încă din lumea aceasta. Aşadar, botezăm copiii la 40 de zile, îi mirungem cu Sfântul şi Marele Mir şi împărtăşim copiii cu iubirea veşnică a lui Hristos, arătată în Taina Crucii şi a Învierii".

(…)"Când ne botezăm, intrăm în iubirea veşnică a Preasfintei Treimi. Viaţa veşnică nu este viaţa de după moarte, ci viaţa trăită în comuniune vie şi permanentă cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. A boteza, înseamnă a afunda. Deci, Botezul nu înseamnă stropire cu apă, ci afundare, pentru că înseamnă moarte a păcatului şi înviere pentru viaţă sfântă. După cum Hristos S-a înmormântat şi a Înviat, noi, prin Botez, înmormântăm omul cel vechi al păcatului şi, prin Botez, se naşte omul cel nou, după chipul lui Hristos. Această afundare în iubirea Preasfintei Treimi, este începutul vieţii creştine. Prin Sfântul Botez, noi primim iertarea păcatelor, mai întâi a păcatului strămoşesc, a păcatelor personale, dacă cel care se botează este adult, primim harul învierii duhovniceşti şi al pregătirii pentru învierea de obşte, şi harul înfierii. Adică, prin Botez devenim fii şi fiice ale lui Dumnezeu, după har".

"Creştinul este cel care se simte iubit de către Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi care răspunde acestei iubiri, prin rugăciune, prin împărtăşirea cu Sfintele Taine şi prin fapte bune. În felul acesta, omul creşte în iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, în Biserica lui Hristos, care este arvuna Împărăţiei Cerurilor".

"Darurile acestea, mari şi sfinte, ale Botezului, aduc multă bucurie Bisericii. Biserica se măreşte prin botezul oamenilor care vin să urmeze pe Hristos şi să se bucure de iubirea Preasfintei Treimi. Deci, Botezul aduce familiei bucurie, parohiei şi ţării. Cu ocazia sărbătorii Botezului Domnului, preoţii, după ce au săvârşit Sfinţirea cea Mare a Apei, merg şi sfinţesc şi casele creştinilor, aducându-le aminte că sunt creştini şi că trebuie să facă din casa lor o Biserică îndreptată spre Biserica cea mare a comunităţii. Iată cum, Taina Sfântului Botez are temelie în Botezul Domnului, şi sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare a bucuriei, a iubirii lui Dumnezeu, care se revarsă peste oameni şi peste întreaga creaţie. Taina aceasta, mare, a Botezului, este şi Taina Bisericii, pentru că Biserica a luat fiinţă prin Pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli şi prin botezul a 3000 de persoane la Ierusalim. Deci, Biserica este constituită de către Duhul Sfânt, prin botezul celor care se adaugă la ea", a mai spus Patriarhul Romaniei.
Trimite
Powered by InterChat

π 0.00995 sec - PID: 7187