282
Sexul premarital: Care este punctul de vedere biblic? Sexul înainte de căsătorie este considerat imoral?

În conformitate cu 1 Corinteni 7:02, răspunsul este clar "da": "Dar din cauza desfrânării, fiecare să-şi aibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul său". În acest verset, Pavel afirmă că o căsătorie este "leac" pentru imoralitatea sexuală.

Începând cu 1 Corinteni 07:2, care include în mod clar sexul de dinainte de căsătorie în definiția de imoralitate sexuală, mai multe versete biblice condamnă imoralitatea sexuală ca fiind un pacat si, prin aceasta, sexul înainte de căsătorie ca fiind păcat, intrucat sexul înainte de căsătorie este inclus în definiția biblică de imoralitate sexuală.

Dintre versetele care declară imoralitatea sexuala (deci si sexul de dinainte de căsătorie ca fiind un păcat, fiindca il include), amintim:

- Fapte 15:20 - "Ci să le scriem să se ferească de întinările idolilor şi de desfrâu şi de (animale) sugrumate şi de sânge"; 1 Corinteni 5:01 – "Îndeobşte se aude că la voi e desfrânare, şi o astfel de desfrânare cum nici între neamuri nu se pomeneşte, ca unul să trăiască cu femeia tatălui său".;

- Fapte 6:13 – "Bucatele sunt pentru pântece şi pântecele pentru bucate şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Trupul însă nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup",

- Fapte 6:18 – "Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său.";

- Fapte 10:08 – "Nici să ne desfrânăm cum s-au desfrânat unii dintre ei, şi au căzut, într-o zi, douăzeci şi trei de mii";

- 2 Corinteni 12:21 – "Mă tem ca nu cumva, venind iarăşi, să mă umilească Dumnezeul meu la voi şi să plâng pe mulţi care au păcătuit înainte şi nu s-au pocăit de necurăţia şi de desfrânarea şi de necumpătarea pe care le-au făcut";

- Galateni 5:19 – "Iar faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare"; Efeseni 5:3 "Iar desfrâu şi orice necurăţie şi lăcomie de avere nici să se pomenească între voi, cum se cuvine sfinţilor",

- Coloseni 3:05 – "Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli";

- 1 Tesaloniceni 4:03 – "Căci voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră; să vă feriţi de desfrânare";

- Iuda 1: 7 – "Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor care, în acelaşi chip ca acestea, s-au dat la desfrânare şi au umblat după trup străin, stau înainte ca pildă, suferind pedeapsa focului celui veşnic".

Biblia promovează abstinența totală înainte de căsătorie. Sexul între un soț și soția sa este singura formă a relațiilor sexuale pe care Dumnezeu o aprobă: Evrei 13:4 – "Cinstită să fie nunta întru toate şi patul nespurcat. Iar pe desfrânaţi îi va judeca Dumnezeu".

©KSLCatalin - pentru Agentia de stiri Lacasuri Ortodoxe ®
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01003 sec - PID: 7225