11

     Formularul DECLARATIEI 205 se completează cu ajutorul programului pus la dispoziţia contribuabililor, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalui ANAF, click AICI;

     Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic (format .pdf, cu fişier .xml ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii, conform ANAF VALCEA, care mai precizează:

     Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tipuri de venituri, cuprinse în Secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” şi Secţiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, din formular.

     Formatul hârtie se listează în două exemplare:

     – originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat şi ştampilat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul .xml ataşat;

     – copia se păstrează de către plătitorul de venituri.

     Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

 

Important!

     Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai poziţiile corectate, declarate eronat în declaraţia iniţială sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială.

     În cazul în care, declaraţia se corectează prin eliminarea unei poziţii declarate eronat în declaraţia iniţială se va proceda astfel:

     – în tabelul de la secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaraţia iniţială, iar la coloanele 4-7, se va înscrie cifra „0” (zero);

     – în tabelul de la secţiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaraţia iniţială, iar la coloanele 4-8, se va înscrie cifra „0” (zero).

 

     Alte precizări

     Formularul 205 se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală.

     În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitoare de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia corespunzătoare activităţii sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

     În cazul în care sediul permanent din România al unei persoane juridice străine este plătitor de venituri din salarii, declaraţia se depune la organul fiscal la care sediul permanent din România este înregistrat în evidenţa fiscală.

     Pentru salariaţii care au fost detaşaţi la o altă unitate, declaraţia se completează de către unitatea care a încheiat contractele de muncă cu aceştia. În situaţia în care, plata venitului salarial se face de unitatea la care salariaţii au fost detaşaţi, angajatorul care i-a detaşat comunică angajatorului la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare salariat, precum şi eventualele modificări ale acesteia apărute în cursul anului. Pe baza acestor date, unitatea la care salariaţii au fost detaşaţi întocmeşte ştatele de salarii, calculează impozitul şi transmite lunar unităţii de la care au fost detaşaţi informaţii privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul bază de calcul, precum şi impozitul reţinut pentru angajat, în scopul completării declaraţiei.

 

Formularul se completează şi se depune de:

     – plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III din Codul Fiscal;

     – intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

     – plătitorii de venituri din salarii.

     În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri prevăzute la Secţiunea III „Date privind natura veniturilor”, se completează un singur formular.

     Pentru fiecare tip de venit plătit, prevăzut la Secţiunea III „Date privind natura veniturilor” se generează în acelaşi formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

     În cazul veniturilor din salarii, se generează tabelul prevăzut la Secţiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, iar pentru celelalte venituri plătite, se generează câte un tabel prevăzut la Secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, înscriindu-se datele corespunzătoare tipului de venit plătit.

Comentarii

Comentarii

Mai multe formate de scriere poți găsi dând click aici.
Cum trebuie să scrii: ca să vezi:
(text încadrat între steluțe) *italic înclinat* italic înclinat
(text precedat și urmat de câte 2 underline) __bold îngroșat__ bold îngroșat
(text între paranteze drepte, urmat imediat de adresa link, între paranteze rotunde) [TEXT](http://www...) (dacă dai click pe "TEXT", ești condus către adresa link) TEXT
(semnul exclamării, urmat imediat de descrierea imaginii între paranteze drepte, urmată imediat de adresa imaginii, între paranteze rotunde) ![DESCRIERE](http://www...) (imagine inclusa în text - vezi imaginea recomandată, scoasă de la adresa indicată)
(o steluță și un spațiu înaintea rândului) * element listă 1
* element listă 2
* element listă 3
  • element listă 1
  • element listă 2
  • element listă 3
(text precedat și urmat de câte 2 ~) ~~text tăiat~~ text tăiat
(text precedat de 2 #) ## subtitlu

subtitlu

Detalii despre site-ul: LONews
Favorit pentru
< 100
utilizatori rețea
Online
113
pe acest site
Marchează între favoritele tale siteul LONews
Creează-ți propria pagină de informare în acest domeniu, aici! Participă cu informația ta, care poate fi utilă celorlalți!
Creează și Promovează
Trimite
Powered by InterChat

π 0.08014 sec - PID: 28615